Komu powierzyć spisanie umowy spółki?

Błażej Sarzalski        14 września 2011        Komentarze (0)

Komu powierzyć spisanie i opracowanie umowy spółki? Odpowiedź teoretycznie nasuwa się sama. Skoro umowa spółki wymaga formy aktu notarialnego, naturalnym wydaje się, że czynność taką w całości należy powierzyć notariuszowi, który powinien czuwać nad tym, aby jak najkorzystniej ukształtować stosunek prawny spółki.

Trzeba jednak mieć na uwadze, że notariusz nie może narzucać stronom treści ich oświadczeń woli. Rolą notariusza, jako osoby zaufania publicznego, jest przede wszystkim dbałość o zgodność umowy z przepisami prawa, w pozostałym zakresie powinien on honorować ustalenia stron co do treści stosunku prawnego. Co więcej do obowiązków notariusza nie należy pełnienie funkcji doradczej, ani informacyjnej w kwestiach nie dotyczących bezpośrednich skutków prawnych dokonywanej czynności. Stąd, chociaż zdarza się, że strony proszą notariusza o przygotowanie umowy spółki wedle stosowanych przez notariusza wzorów to notariusz winien odmówić takiego wykonania standardowej umowy oraz poprosić strony chociaż o ogólne dyrektywy co do jej sporządzenia – nie może on swoimi wzorami zastępować woli stron, tym bardziej doradzać im w tym zakresie. Jeżeli więc, stosując się do rad notariusza nie dotyczących samej czynności notarialnej i bezpośrednich skutków jej zawarcia poniesiesz szkodę, nie będziesz mógł (mogła) skutecznie żądać jej naprawienia przez notariusza.

Z tej perspektywy wyłania się więc konieczność rozbicia samej czynności zawierania umowy (co zrobi notariusz) od przygotowania i ustalenia jej treści. Ustalenie treści umowy należy do stron umowy – przyszłych wspólników. Czyli Ciebie. To Ty, w drodze negocjacji, ewentualnie z pomocą doradców, możesz ustalić treść umowy. To właśnie rolą prawników doradzających wspólnikom, będzie przewidywanie wszelkich skutków dokonywanej czynności i takie jej ukształtowanie, aby było to w jak najlepszym Twoim interesie. Dopiero tak spisana i ukształtowana umowa może zostać przekazana notariuszowi, który powinien zapoznać się z nią i ocenić, czy w świetle prawa mamy do czynienia z czynnością zgodną z przepisami. Trzeba podkreślić, że radcowie prawni i adwokaci, będą ponosić odpowiedzialność za szkody, jakie mogą powstać w związku z zastosowaniem się do ich porad.

Jeżeli potrzebujesz więc dobrej umowy spółki, skontaktuj się ze swoim zaufanym doradcą. On pomoże Ci wybrać optymalne rozwiązania dla Twojej spółki. Notariusz natomiast będzie dodatkowym gwarantem zgodności z prawem wykonywanej czynności.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: