Spółka z o.o. w organizacji

Błażej Sarzalski        24 września 2011        38 komentarzy

Czym jest spółka z o.o. w organizacji? Aby zrozumieć to lepiej przeczytaj proszę najpierw mój wpis o różnicach między spółką jawną a spółką z o.o., wtedy łatwiej nam będzie zrozumieć ideę spółki w organizacji.

Przeczytałeś/aś? Okej… to jedziemy dalej 🙂

Otóż spółka w organizacji to podmiot, który powstaje z chwilą zawarcia umowy spółki w formie aktu notarialnego. Jest to, podobnie jak spółka jawna, ułomna osoba prawna, posiada ona pewne cechy „pełnoprawnej” osoby prawnej, jaką jest spółka z o.o., ma jednak od niej nieco odrębny charakter. Istotą spółki w organizacji jest jednak to, że może ona zaciągać zobowiązania, rozporządzać prawami, pozywać i być pozywana, może wreszcie uzyskać numer NIP oraz numer REGON. Podmiot ten został stworzony po to aby umożliwić wniesienie wkładów do spółki, czy to niepieniężnych, czy też pieniężnych (na rachunek bankowy spółki w organizacji).

Od spółki w fazie „dojrzałej” różni się przede wszystkim firmą, w obrocie występuje zawsze z oznaczeniem „Sp. z o.o. w organizacji”, zasadami reprezentacji (reprezentowana jest albo przez powołany w akcie notarialnym zarząd, albo przez pełnomocnika powołanego uchwałą wspólników) oraz zasadami odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez siebie (za zobowiązania spółki kapitałowej w organizacji odpowiadają solidarnie spółka i osoby, które działały w jej imieniu).

W praktyce istotne dla Ciebie jest to, że już po zawarciu umowy spółki możesz rozpoczynać działalność gospodarczą, zawierać umowy (np. najem, umowa rachunku bankowego), nie jest konieczny wpis do rejestru sądowego. Oczywiście musisz uzyskać numer NIP oraz zarejestrować się jako podatnik VAT, niemniej jest to spore ułatwienie.  Niestety w obrocie, szczególnie osoby mniej wyedukowane nie rozumieją czym jest spółka w organizacji. Nagminnie spotykam się z problemami w zakresie podpisywania umów, szczególnie w bankach (choć kto jak kto, ale banki jako podmioty „profesjonalne” powinny edukować swoich pracowników co do możliwości zawarcia umowy rachunku bankowego przez sp. z o.o. w organizacji). W takich sytuacjach trzeba cierpliwie tłumaczyć o co chodzi…

Faza spółki z o.o. w organizacji kończy się z momentem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, wtedy spółka z fazy organizacyjnej przechodzi w fazę dojrzałą i staje się osobą prawną.

{ 38 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Radek Wrzesień 26, 2011 o 20:46

cytuję „Podmiot ten został stworzony po to aby umożliwić wniesienie wkładów do spółki, czy to niepieniężne, czy też pieniężne (na rachunek bankowy spółki w organizacji)”
skąd pan to wytrzasnął, przecież tu nie o to chodzi

Odpowiedz

Radek Wrzesień 26, 2011 o 20:52

cytuję
„Niestety w obrocie, szczególnie osoby mniej wyedukowane nie rozumieją czym jest spółka w organizacji. Nagminnie spotykam się z problemami w zakresie podpisywania umów, szczególnie w bankach (choć kto jak kto, ale banki jako podmioty „profesjonalne” powinny edukować swoich pracowników co do możliwości zawarcia umowy rachunku bankowego przez sp. z o.o. w organizacji). W takich sytuacjach trzeba cierpliwie tłumaczyć o co chodzi…”
a bierze Pan pod uwagę, że w bankach mogą być procedury np. nierejestrowania spółek z o.o. w organizacji? Proszę założyć konto np. w mBanku?
Czasem sp. z o.o. w organizacji nie mają jeszcze NIP i Regon a dziwią się, że Bank im nie założy rachunku.
Trochę pokory nie zaszkodzi

Odpowiedz

Błażej Sarzalski Wrzesień 26, 2011 o 21:00

Panie Radku,

Jeżeli w bankach mają procedury nierejestrowania sp. z o.o. w organizacji to jest to problem banku bo nie otwierają się na klienta.

Co zaś się tyczy instytucji sp. w organizacji to jak najbardziej ona jest po to aby móc wnieść wkłady do spółki. Jest to pogląd powszechnie aprobowany – niemniej jak rozumiem ma Pan inne przemyślenia co do tego po co istnieje instytucja spółki w organizacji?

Odpowiedz

Lech Wrzesień 26, 2011 o 21:05

w mBanku w ogóle nie założysz konta, nawet dla „dorosłej” spółki z o.o. A co do procedur, to chyba nie jest usprawiedliwienie?

Odpowiedz

Pjaj Wrzesień 27, 2011 o 09:22

Osobiście uważam, że wniesienie wkładów jest tylko pomniejszą funkcją spółki w organizacji. W końcu w spółkach osobowych nie ma etapu w organizacji a wkłady też są bez problemu wnoszone. W kodeksie handlowym też nie było etapu w organizacji, a wkłady do spółek wnoszono. Uważam więc, że spółka w organizacji to ukłon w stronę przedsiębiorcy i umożliwienie mu szybkie rozpoczęcie działań związanych z właściwą organizacją spółki i podjęcie działalności.

Odpowiedz

Błażej Sarzalski Kwiecień 3, 2012 o 15:19

Pjaj: nie zawsze jest to proste w sp. osobowych, szczególnie przy wkładach rzeczowych, część doktryny widzi tutaj konieczność rozbijania czynności na dwa etapy – zobowiązujący i rozporządzający (już po rejestracji spółki).

Odpowiedz

Paweł Kwiecień 5, 2013 o 16:08

Witam, czy Fundacja może założyć sp.zoo poprzez zawarcie umowy notarialnej i sp.zoo ta może być w organizacji i zatrudniać pracowników zgodnie z prawem. Jeśli tak, to na jaki przepis mogę się powołać że sp.zoo ma osobowość prawną bez wpisu do KRS i zatrudnia pracowników?

Odpowiedz

Błażej Sarzalski | Odszkodowania komunikacyjne Kwiecień 8, 2013 o 09:49

Panie Pawle, tak i ta spółka w organizacji oczywiście może zatrudniać pracowników zgodnie z prawem. Proszę szukać mniej więcej około art. 161 i następnych k.s.h.

Spółki kapitałowe w organizacji mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane, ale nie są one osobami prawnymi, mają tzw. zdolność prawną, ale osobowość uzyskują dopiero z chwilą wpisu do rejestru.

Do spółki kapitałowej w organizacji w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące danego typu spółki po jej wpisie do rejestru. Firma spółki kapitałowej w organizacji powinna zawierać dodatkowe oznaczenie „w organizacji”.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji albo spółka akcyjna w organizacji z chwilą wpisu do rejestru staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółką akcyjną i uzyskuje osobowość prawną. Z tą chwilą staje się ona podmiotem praw i obowiązków spółki w organizacji. Za zobowiązania spółki kapitałowej w organizacji odpowiadają solidarnie spółka i osoby, które działały w jej imieniu. Wspólnik albo akcjonariusz spółki kapitałowej w organizacji odpowiada solidarnie z podmiotami, o których mowa powyżej, za jej zobowiązania do wartości niewniesionego wkładu na pokrycie objętych udziałów lub akcji.

Odpowiedz

Paweł Kwiecień 22, 2013 o 15:11

A jak jest w przypadku jednoosobowych spółek z.o.o. w organizacji? Czy zatrudnianie pracowników na umowę jest możliwe (za pełnomocnikiem?)

Odpowiedz

Błażej Sarzalski | Odszkodowania komunikacyjne Kwiecień 23, 2013 o 07:44

Jest możliwe zatrudnianie pracowników.

Odpowiedz

Jan Czerwiec 10, 2013 o 09:10

Witam,
ciekaw jestem Pańskiej opinii co do tego, czy spółka z o.o. w organizacji sama może zawiązać spółkę córkę – jeszcze przed uzyskaniem wpisu do rejestru? Czy możliwa jest sytuacja, w której zarówno „matka”, jak i „córka” są w organizacji? Formalnych przeszkód nie widzę. Jak to wygląda w praktyce? Jak najefektywniej „rozegrać” to w KRS?
Pozdrawiam

Odpowiedz

Błażej Sarzalski | Odszkodowania komunikacyjne Czerwiec 10, 2013 o 09:52

Nie widzę formalnych przeszkód. W praktyce nie ćwiczyłem, nie widzę jednak potrzeby „rozgrywania” niczego w KRS.

Odpowiedz

Janek Listopad 24, 2013 o 23:38

Witam, czy spółka w organizacji może zawrzeć umowę najmu bez NIPu i REGONu?

Odpowiedz

Błażej Sarzalski Listopad 25, 2013 o 11:07

Tak.

Odpowiedz

Mamba Listopad 26, 2013 o 16:41

Mam pytanie do sytuacji: jest dwuosobowa spółka z o.o. Te same osoby które są wspólnikami będą też członkami zarządu. Jak się składa wtedy oświadczenia? Czy wspólnicy mogę powołać w umowie spółki samych siebie na członków zarządu? Musi być jakieś pełnomocnictwo? Trochę to dla mnie nieintuicyjne…

I jeszcze jedno pytanie: Spółka w takiej sytuacji nie musi być płatnikiem ZUS (nie zatrudnia nikogo, członkowie zarządu też nie będą zatrudnieni)- czy wtedy spółka może być płatnikiem ZUS?

Odpowiedz

Błażej Sarzalski Listopad 27, 2013 o 08:52

Zachęcam do lektury kodeksu spółek handlowych, rozdział o zarządzie spółki z o.o. tam opisane są wszelkie zasady reprezentacji, także w takim przypadku.

Płatnikiem ZUS spółka jest wtedy gdy odprowadza składki na czyjeś ubezpieczenie.

Odpowiedz

Kasia Kwiecień 2, 2014 o 23:09

Witam,

W związku z powyższym mam kilka pytań posiadając spółkę z o.o. w organizacji, mam już NIP i REGON oraz czekam na rejestrację, kiedy powinnam złożyć:
– deklarację ZUS DRA – jeśli do chwili zarejestrowania spółki w KRS nie zamierzam zatrudniać pracowników, czy mogę na razie wstrzymać zgłoszenie w ZUS i dopiero zrobić to, gdy będę już posiadać KRS? Tak aby uniknąć konieczności aktualizacji ?
– czy zakładając rachunek bankowy dla spółki z o.o. w organizacji muszę posiadać pieczątkę firmową z dopiskiem w organizacji, czy mogę posługiwać się wyłącznie nazwą spółki z o.o., biorąc pod uwagę że bycie spółka w organizacji potrwa około miesiąca (czas oczekiwania na wpis do KRS).
– czy spółka z o.o. w organizacji może świadczyć usługi dla innej firmy i być usługodawcą?

Odpowiedz

Błażej Sarzalski Kwiecień 3, 2014 o 07:34

Pani Kasiu:
1) deklaracje do ZUS składamy w terminach określonych przepisami dot. obowiązków płatnika składek, jak nie ma takiego obowiązku (vide – brak zatrudnienia kogokolwiek) to nie składamy,
2) prawo nie reguluje tych kwestii, zasadniczo jest tak, że aby założyć rachunek bankowy banki nie wymagają pieczątki,
3) tak

Odpowiedz

Marek Kwiecień 16, 2014 o 20:33

Czy może być taka sytuacja, że spółka z o.o. po zawarciu umowy spółki nie skorzystała z dobrodziejstwa bycia spółką w organizacji a po pół roku uzyskała osobowość prawną (moment rejestracji) i pomimo tego nie rozpoczęła działalności. Po udzieleniu odpowiedzi na to pytanie wyjawię istotną lukę systemową. Tak w każdym razie mi się zdaje 🙂

Odpowiedz

Błażej Sarzalski Kwiecień 16, 2014 o 22:32

Nie da się nie skorzystać z bycia spółką w organizacji, po zawarciu umowy spółki zawsze się nią jest. Po pół roku może ona oczywiście uzyskać osobowość prawną, w ekstremalnych przypadkach nawet może to trwać dłużej. Można nawet oczywiście po uzyskaniu osobowości prawnej nie rozpoczynać działalności. Gdzie tu jakaś istotna luka?

Odpowiedz

Marek Kwiecień 17, 2014 o 15:07

Zgodnie z art. 11 KSH spółka w organizacji (tak jak i w likwidacji) musi zawierać to określenie w nazwie, a jeżeli nie podejmuje żadnych działań po zawarciu umowy spółki to nie można jej określić mianem spółki w organizacji.
Luka jest właśnie w stwierdzeniu, że „można nawet po uzyskaniu osobowości prawnej nie rozpoczynać działalności”, bo skoro tak można to dlaczego KRS zmusza takie podmioty do składania sprawozdań finansowych, skoro w trakcie postępowania przymuszającego zarząd oświadczał, że spółka nie rozpoczęła działalności. Z kolei sam fakt opłat w KRS uruchomi nieistniejącą działalność i w ewentualnych sprawozdaniach nigdy nie będzie ona zerowa.

Odpowiedz

paweł Czerwiec 16, 2014 o 00:31

witam
otóż ja mam taki przykład najnowszy. Spółka jednoosobowa w organizacji, bez umowy najmu – rejestracja w KRS bezproblemowa (jedno okienko).
Spółka wieloosobowa w organizacji, posiadająca NIP i Regon (aktualizacja w ramach jednego okienka) – nie przedłożyła umowy najmu (zawartej z pewnymi wątpliwościami z uwagi na brak NIP) – Sąd zwrócił wniosek wskazując uchybienie w postaci braku dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do siedziby (sygnalizując konieczność przedłożenia oryginału lub poświadczonego za zgodność – czego nie zrobił wobec kopii dokumentów i nadaniu NIP i Regon) podstawa art. 19 ust.b pkt 2 i 3 ustawy o KRS. Dodam, ten sam XIII Wydział KRS m.st. Warszawa.

Odpowiedz

paweł Czerwiec 16, 2014 o 00:32

uzupełniająco – obie spółki dokonywały pierwszej rejestracji w KRS drogą tradycyjną.

Odpowiedz

paweł Czerwiec 16, 2014 o 00:36

ponadto w przypadku spółki wieloosobowej sąd nie zakwestionował faktu, iż Spółka przedłożyła jeden egzemplarz umowy spółki (akt notarialny) z uwagi na fakt, iż zgodnie z oświadczeniem notariusza odprowadził on wraz z podatkiem oryginał umowy spółki do urzędu skarbowego, co nie przeszkodziło urzędowi żądania kolejnego egzemplarza umowy spółki na potrzeby zgłoszenia NIP z życzliwą sugestią ,żeby do KRS nie dawać oryginału bo zgubni (sic!). Stan opisany w piśmie przewodnim Spółki do KRS – nie wzbudził kontrowersji, bo nie zostało to przez sąd wytknięte po zbadaniu (domniemuję, że sąd wskazał wszystkie uchybienia, i nie będzie wskazywał nowych przy przedłożeniu ponownym wniosku)

Odpowiedz

Błażej Sarzalski Czerwiec 16, 2014 o 08:44

Wygląda na to, że po prostu w warszawskim KRS jest masówka i nie wszyscy wszystko wychwytują.

Odpowiedz

Marek Czerwiec 16, 2014 o 10:19

Panie Błażeju.
W naszym kochanym kraju „nie wszyscy wszystko wychwytują” raczej z innego powodu. Gdy KRS-owi przedstawiłem kserokopię ich postanowienia przymuszającego odmiennie wyrokującego niż w przypadku mojej spółki – od razu poszło zawiadomienie do prokuratury okręgowej o dokonaniu przeze mnie przestępstwa i wznowione zostały umorzone wcześniej dochodzenia. Cóż…

Odpowiedz

Jagoda Lipiec 26, 2014 o 12:21

A jak wystawić fakturę?
Mam spółkę z o.o. w organizacji, mam akt notarialny, mam wpis do GUS – Regon, następnie kancelaria złożyła wniosek do KRS, razem z NIP-2. Moja spółka w organizacji nie ma więc numeru NIP i nie mogę już złożyć VAT-R. A podobno mogę wystawić fakturę VAT (jako usługodawca) dopiero wtedy, gdy został złożony VAT-R w US?
Jak wystawić w takim razie fakturę?
Pozdrawiam

Odpowiedz

Błażej Sarzalski Lipiec 26, 2014 o 21:45

Nie trzeba mieć NIP aby złożyć VAT-R.

Odpowiedz

Jagoda Lipiec 27, 2014 o 11:25

W US otrzymałam informację, że skoro dokumenty zostały złożone w Sądzie – jedno okienko, już nie mogę złożyć sama VAT-R. Byłoby to możliwe tylko przed złożeniem wniosku do KRS.

Odpowiedz

Piotr Lipiec 10, 2015 o 13:15

Witam.

Czy dokonując rejestracji na dokumentach w postaci np. oświadczenia zarządu o wniesieniu kapitału, liście wspólników społka powinna posługiwać się firmą z dodatkiem „w organizacji”?

Dziękuję

Odpowiedz

Błażej Sarzalski Lipiec 13, 2015 o 11:52

W zasadzie tak, chociaż nigdy nie spotkałem się z tym, żeby był problem jeżeli tego dopiska „w organizacji” nie ma.

Odpowiedz

Darek Grudzień 9, 2016 o 15:57

Mam takie pytanie czy można w jakiś sposób ustalić, żeby spółka zoo w organizacji powstala i ruszyła z datą późniejszą np. 1 stycznia 2017 r. czy jest to w jakiś sposób możliwe ?

Odpowiedz

Błażej Sarzalski Grudzień 12, 2016 o 10:26

Nie, nie jest to niestety możliwe.

Odpowiedz

Darek Grudzień 12, 2016 o 21:35

Czyli jakbym jutro akt zalozenia jednoosobowej spolki zoo podpisał u notariusza to za grudzień zapłace zus pelny tak? (drugiego wspolnika bede wprowadzal ale za ok 3 miesiace juz po wpisie do krs sprzedam udzialy).

Odpowiedz

Błażej Sarzalski Grudzień 13, 2016 o 10:08

Tak, od początku jest obowiązek ZUS.

Odpowiedz

Mikołaj Styczeń 3, 2017 o 14:07

Witam,
Czy w przypadku zawierania umowy spółki z o.o. w systemie S24 należny jest PCC? Jeśli tak to czy płaci go spółka, czy udziałowcy i jak jest obliczany (chodzi o pomniejszenie wynikające z kosztów wpisu)?

Odpowiedz

Błażej Sarzalski Styczeń 3, 2017 o 14:30

Tak, jest należny. Pomniejsza się go wyłącznie o koszty opłaty sądowej.

Odpowiedz

Mikołaj Styczeń 3, 2017 o 14:55

Dziękuję za odpowiedź. Czy PCC płaci spółka czy udziałowcy?

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: