Co trzeba przewidzieć w umowie spółki?

Błażej Sarzalski        30 września 2011        2 komentarze

Umowę spółki z o.o. można zamknąć na jednej stronie, ściągnąć z internetu (tylko zadbaj o to, aby była bezbłędna!). Taka prosta umowa nie zawiera jednak wielu przydatnych uregulowań, np. dotyczących dopłat do spółki lub obciążenia wspólników obowiązkiem świadczeń niepieniężnych, czy też wprowadzających uprzywilejowanie co do głosu, wyłączających prawo indywidualnej kontroli albo wprowadzających możliwość podniesienia kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki itp.

Najistotniejsza z punktu widzenia praktyki wydaje mi się tutaj możliwość wniesienia dopłat, która w sytuacji trudności z dostępem do kredytu, jest często jedynym elastycznym sposobem dokapitalizowania spółki przez samych wspólników.

Ustawodawca oczywiście przewidział możliwość zmiany umowy spółki w tym zakresie. Wspólnicy mogą zmienić umowę i przewidzieć dopłaty, pozostaje tylko jeden mały szkopuł: Uchwała dotycząca zmiany umowy spółki, zwiększająca świadczenia wspólników lub uszczuplająca prawa udziałowe bądź prawa przyznane osobiście poszczególnym wspólnikom, wymaga zgody wszystkich wspólników, których dotyczy. W praktyce, gdy chcemy wprowadzić w umowie postanowienie o dopłatach, wymagana będzie zgoda wszystkich wspólników.

Nietrudno zgadnąć, że ciężej będzie osiągnąć zgodę wszystkich wspólników już w trakcie działania spółki. Zawsze są jakieś wymówki – np. „niepotrzebne” koszty, brak pieniędzy bądź cokolwiek innego.

Uważam, że postanowienia takie jak obowiązek dopłat bądź świadczeń niepieniężnych powinny być więc zastrzegane możliwie wcześnie, już na etapie tworzenia pierwotnej umowy spółki. Decydujący jest tutaj czynnik psychologiczny, ludziom rozpoczynającym działalność, zgodnym i mającym do siebie zaufanie łatwiej zobowiązać się do czegoś odległego i nie do końca realnego w chwili podpisywania umowy.

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Zxet Styczeń 24, 2014 o 23:10

Jeśli zawrę w umowie spółki zapis, że kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą wpólników. Podwyższenie kapitału do kwoty 500.000(pięćset tysięcy) złotych w terminie do 31.12.2014r (trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące czternastego) nie wymaga zmiany niniejszej Umowy. Czy muszę zmienić tekst jednolity umowy jeśli nie podniosę kapitału? To zastanawiające, bo w ksh nie ma mowy o tym.

Odpowiedz

Błażej Sarzalski Styczeń 27, 2014 o 08:59

Nie za bardzo rozumiem istotę problemu.

Zapis, że kapitał może być podwyższony nie obliguje do niczego. Nadto podwyższenie na podstawie zapisów umowy spółki jest właśnie po to aby umowy spółki nie zmieniać.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: