Jak zakładasz spółki z o.o.?

Błażej Sarzalski        17 października 2011        Komentarze (0)

Błażej, jak wygląda zakładanie przez Ciebie spółki z o.o.?

Pytanie o podobnej treści dostałem niedawno pocztą elektroniczną. I to chyba dobra okazja, żebym opowiedział Ci jak to u mnie wygląda, krok po kroku.

Zaczynam oczywiście od spotkania ze wspólnikami. Mam przygotowany formularz, który na swoje prywatne potrzeby nazywam „100 pytań do wspólnika” 🙂

Formularz ten pozwala mi na sprawne przeprowadzenie klienta przez proces zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wtedy poznaję oczekiwania wspólników i mam szansę zaproponować im stosowne rozwiązania. Przejście przez formularz to nie tylko proste zaznaczanie różnych pól, ale także kompleksowa porada prawna dotycząca wszystkiego co uznamy za istotne.

Następnie przelewam na papier (chciałem tak poetycko to napisać, ale prawda jest taka, że raczej na twardy dysk 😉 ) oczekiwania klienta, tworząc projekt umowy spółki, który następnie z klientem konsultuję i omawiam.

Gdy mamy już jasność co do wszelkich postanowień zawartych w umowie spółki umawiam notariusza i asystuję klientowi przy zawieraniu aktu notarialnego. Nierzadko klienci mają pytania związane z zawieraniem umowy w formie aktu notarialnego, a w towarzystwie prawnika czują się bezpieczniej. Czasami też notariusz chciałby uzgodnić w ostatniej chwili pewne szczegóły. Po to tam jestem.

Po zawarciu umowy, zapraszam nowo powołany zarząd do Kancelarii, celem sporządzenia i podpisania pełnomocnictwa do reprezentacji w postępowaniu rejestracyjnym oraz konsultacji dalszych kroków w procedurze rejestrowej.

Jeżeli wspólnicy dokonali opłat rejestrowych i złożyli podpisy pod odpowiednimi dokumentami (m.in. listą wspólników, pełnomocnictwem, listą adresową członków zarządu, oświadczeniem o wniesieniu wkładów) jeszcze tego samego dnia wysyłam do sądu rejestrowego przygotowane zawczasu formularze rejestrowe. W przypadkach palących pracownik Kancelarii sam zawozi formularze, aby uniknąć marnotrawienia kilku dni na obieg poczty.

Moja pomoc kończy się w momencie szczęśliwej rejestracji spółki z o.o. w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jeżeli jesteś zainteresowana/y moją pomocą w rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zapraszam Cię serdecznie do kontaktu poprzez poniższy formularz kontaktowy.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: