Planowanie spadkowe w spółce z o.o.

Błażej Sarzalski        23 października 2011        Komentarze (1)

Ostatnio coraz więcej firm na rynku usług prawniczych oferuje usługi planowania spadkowego. Planowanie spadkowe opiera się o tworzenie planów sukcesji polegających na wprowadzeniu w życie świadomej decyzji wspólnika dotyczącej przekazania udziałów jego spadkobiercom czy też zabezpieczaniu firm na wypadek śmierci wspólnika czy właściciela.

Co dzieje się z chwilą śmierci wspólnika spółki z o.o.?

Udziały w spółce przechodzą na wszystkich jego spadkobierców. Jeżeli jest ich kilku to pojawia się problem wykonywania praw udziałowych.  W przypadku gdy nie ma odpowiedniej regulacji w umowie spółki do czasu podziału spadku w postępowaniu spadkowym mamy do czynienia z grupą osób, w której każda z tych osób jest współuprawniona do udziału w spółce.

Osoby takie powinny wyznaczyć wspólnego przedstawiciela. Wyobrażasz sobie jednak jak to może wyglądać? 🙂 Polacy mają długą tradycję sporów spadkowych (vide: testament Krzywoustego 😉 ), a kwestie podziału majątku zmarłego są najczęściej ciężkie z uwagi na silne emocje i animozje rodzinne.

Spółka pozostaje w niepewności co do tego, kto faktycznie jest jej wspólnikiem. Czasami nie wpływa to na jej bieżące działanie, ale czasem może powodować problemy z dostępem do kapitału czy też z podejmowaniem określonych prawem uchwał wspólników.

Z tego względu, nie namawiając Cię na usługi jakiejkolwiek firmy tworzącej plany sukcesji, namawiam Cię do przemyślenia skutków śmierci wspólnika dla spółki. Zastanów się co chcesz osiągnąć, co będzie dobre dla Twojej spółki i Twojej rodziny.

Prawo daje nam możliwości załatwienia tych spraw co najmniej na dwa sposoby.

Pierwsza możliwość, stosunkowo nowa z uwagi na niedawne wejście w życie dużej noweli prawa spadkowego, to wykorzystanie legatu windykacyjnego, o którym szerzej możesz poczytać na blogu Agnieszki Swaczyny. Legat windykacyjny to instytucja pozwalająca skutecznie przenieść, z chwilą śmierci spadkodawcy, udziały w spółce na określoną osobę.

Druga, to istniejąca już w Kodeksie spółek handlowych instytucja wyłączenia spadkobierców z udziału w spółce.

Umowa spółki może ograniczyć lub wyłączyć wstąpienie do spółki spadkobierców w miejsce zmarłego wspólnika. Można więc wyłączyć od udziału w spółce wszystkich spadkobierców, albo wskazać że do spółki wstąpi tylko jedna osoba (np. wybrana przez wspólników, spadkobierca ustawowy, inna osoba np. posiadająca określone kwalifikacje).

Odpowiednie uregulowanie tych kwestii jest jednak trudne i wymaga precyzji.

Podstawowym warunkiem skuteczności wyłączenia spadkobierców w drodze umowy jest zawarcie w niej warunków ich spłaty. Warto też zwrócić uwagę na konsekwencje sytuacji, w której wskazana w umowie osoba z jakichś powodów nie wstępuje do spółki (np. sama nie żyje).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o planowaniu spadkowym w spółce z o.o. to zachęcam Cię do kontaktu za pomocą poniższego formularza.

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Bartosz Październik 24, 2011 o 13:33

Nic tylko wejść na http://www.deathclock.com i zastanawiać się ile jeszcze czasu zostało na sprawne rozporządzenie majątkiem 😉

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: