Kto może być członkiem zarządu w spółce z o.o.?

Błażej Sarzalski        06 sierpnia 2012        77 komentarzy

Kto może być członkiem zarządu w spółce z o.o.?

Każdy. No… prawie każdy 🙂

Po pierwsze, musisz być osobą posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, w praktyce oznacza to, że musisz być pełnoletni/a (no chyba, że starałaś się o ślub w wieku 16 lat i sąd w drodze wyjątku zezwolił Ci na zawarcie małżeństwa). Nie możesz być też ubezwłasnowolniony/a.

Po drugie, przez ostatnie 5 lat musisz być niekarany/a za pewne, wyliczone w przepisach przestępstwa. Chodzi tutaj o te z rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych. Chodzi tutaj o przestępstwa przeciwko ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu oraz obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi

Po trzecie, nie możesz też pełnić funkcji w zarządzie, jeżeli sąd orzekł wobec Ciebie zakaz zajmowania określonego stanowiska albo wykonywania określonego zawodu na podstawie przepisów Kodeksu karnego.

Po czwarte, nie możesz pełnić funkcji w zarządzie, jeżeli sąd orzekł zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie Prawa upadłościowego i gospodarczego.

W każdym innym przypadku możesz piastować funkcję w zarządzie spółki z o.o. – przy czym jest jeszcze jeden wyjątek, o którym prawie nikt nie pamięta, prawie nikt nie stosuje, a może czasami warto by było nad nim pomyśleć. Otóż surowsze wymagania co do osoby członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być sformułowane w samej umowie spółki. Przykładowo umowa spółki może wskazywać, że członek zarządu musi charakteryzować się odpowiednim wykształceniem (np. wyższym, profilowym itp.), albo wskazywać, że nie może być karany za jakiekolwiek przestępstwo. Może określać, że zarządcą powinna zostać osoba z pewnym doświadczeniem, albo posiadająca określony wiek.

Czy umowa spółki może wskazywać np. parytet płci, albo wskazywać, że członkiem zarządu nie może być kobieta albo mężczyzna? 🙂 Jak uważacie… ? 🙂

{ 77 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Paweł Budrewicz Sierpień 6, 2012 o 09:42

KSH nic nie mówi o parytecie płci, a w normalnym kraju wspólnicy mogą sobie postanowić, że prezesem musi być łysy, a wice – 50-letnia lesbijka. Bo to prywatna sprawa firmy, jakimi kryteriami kieruje się przy naborze kadry. Teoretycznie u nas też jest to możliwe, zwłaszcza jeśli zarząd nie jest „na kodeksie pracy”.

Odpowiedz

Błażej Sarzalski Sierpień 6, 2012 o 09:51

Niestety Pawle, obowiązująca ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania z dnia 3 grudnia 2010 r. odnosi się także do sfery podejmowania działalności zawodowej także na podstawie norm prywatnoprawnych 🙂 KSH nic nie mówi o parytetach płci, ale ww .ustawa już tak więc wcale nie jest to sprawa taka oczywista

Odpowiedz

Paweł Budrewicz Sierpień 6, 2012 o 10:01

Socialismo o muerte!
Niestety, masz rację. Przejrzałem tę ustawę i coś we mnie umarło. Kolejny euro-bełkot. Cóż, mam zatem tematy na mojego bloga: stopsocjalizmowi.pl.

Odpowiedz

Błażej Sarzalski Sierpień 6, 2012 o 10:08

Oczywiście pozostaje szereg innych problemów związanych z tą ustawą – tj. czy np. zamieszczenie obowiązku sprawowania zarządu przez mężczyznę w spółce jest czynnością nieważną z mocy prawa, czy też ważną i skuteczną, ale skutkującą możliwą odpowiedzialnością odszkodowawczą spółki 🙂 ?

Odpowiedz

Paweł Budrewicz Sierpień 6, 2012 o 10:52

Hm, a jak rozumieć art. 2 ust. 2 tego potworka? Czy ktoś, kto już jest zatrudniony, nie korzysta z „dobrodziejstw” tego wiekopomnego aktu prawnego?

Odpowiedz

Paweł Judek | blog o prawie transportowym Sierpień 6, 2012 o 14:06

Trochę odchodząc od Waszej dyskusji, pamiętam jak kiedyś powołano dla spółki kuratora, który miał doprowadzić do powołania zarządu. Dyskusje toczyły się kilka godzin – w końcu wspólnicy doszli do porozumienia i wskazali kompromisowego kandydata. I co się okazało? Oczywiście był skazany za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu. Zabawa zaczęła się od początku 🙂

Odpowiedz

Błażej Sarzalski Sierpień 6, 2012 o 14:47

@Paweł Judek: To musiał być świetny kandydat 🙂

Odpowiedz

Paweł Judek | blog o prawie transportowym Sierpień 6, 2012 o 15:00

@ Błażej

Syn jednego ze wspólników tzw. złota młodzież 🙂

Odpowiedz

KOnrad Sierpień 7, 2012 o 16:52

No i nie możesz być radcą lub adwokatem – wtedy nie ma możliwości zasiadania w zarządzie ;_)

Odpowiedz

Błażej Sarzalski Sierpień 8, 2012 o 07:47

Konradzie, stawiam Ci piwo jak mi wskażesz przepis, który zabrania radcy prawnemu zarządzania spółką 🙂 Co więcej, stawiam Ci dwa piwa jak podasz mi przepis prawa powszechnie obowiązującego, który zabrania tego adwokatowi 🙂 A nawet trzy piwa Ci postawię jak nie znajdziesz w korporacyjnych regułach etyki adwokackiej postanowienia wręcz dozwalającego bycie członkiem zarządu 🙂

Odpowiedz

Robert Ratajczak | Prawo Autorskie Sierpień 8, 2012 o 08:47

Zawalczyłbym o te piwa, ale co tam 🙂
niech się Konrad wykaże

Odpowiedz

Piotr Sierpień 8, 2012 o 17:59

Co stanie się jeśli członek jednoosobowego zarządu spółki zostanie prawomocnie skazany za np. oszustwo (286 kk)? Jak to wygląda w praktyce? Dalej figuruje w KRS jako członek zarządu?
Rozumiem, że nie ma wówczas prawa (a tym bardziej obowiązku) sporządzenia i złożenia do sądu rejestrowego i Urzędu Skarbowego sprawozdania z działalności spółki a więc odpowiedzialności karnej za niezłożenie (art. bodajże 77 ustawy o rachunkowości) również nie podlega?
Co z udzielonymi pełnomocnictwami, co z ewentualnym reprezentowaniem spółki przed sądami? 🙂

Odpowiedz

Błażej Sarzalski Sierpień 9, 2012 o 07:46

Piotr – to, że dalej figuruje w KRS nie oznacza, że jest członkiem zarządu – z chwilą prawomocnego skazania jego mandat wygasa, a wspólnicy winni wybrać nowy zarząd, jeżeli nie to narażają się na kuratora – pisał o tym wyżej Paweł.

Odpowiedz

Me Sierpień 10, 2012 o 12:16

Prezes sp. zoo defakto nie może być karany,
ale czy prokurent w takim wypadku może być karany z rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego?

Odpowiedz

Błażej Sarzalski Sierpień 10, 2012 o 12:31

Może, ale nie może mieć zakazu prowadzenia działalności jako reprezentant spółki.

Odpowiedz

Rafał Sierpień 18, 2012 o 13:45

„Po drugie, przez ostatnie 5 lat musisz być niekarany/a za pewne, wyliczone w przepisach przestępstwa.”
Od którego momentu liczone jest to 5 lat? Od daty uprawomocnienia wyroku?
Pierwsze 2 lata po wyroku były okresem próby, po bodajże 2,5 roku sprawca odbył karę pozbawienia wolności. Ma to jakieś znaczenie, czy tylko data wyroku?

Odpowiedz

Błażej Sarzalski Sierpień 20, 2012 o 07:43

Zakaz sprawowania funkcji ustaje z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, ale nie może zakończyć się wcześniej niż z upływem trzech lat od dnia zakończenia okresu odbywania kary.

Odpowiedz

Michał Grudzień 7, 2012 o 15:35

Ja mam pytanie: czy czlonek zarzadu spolki moze pełnic dwie funkcje np byc kierowca i sprawowac inne funkcje?

Odpowiedz

Błażej Sarzalski | Rejestracja spółki z o.o. Grudzień 10, 2012 o 10:06

@Michał: Tak, trzeba tylko zadbać o to, aby pełnił je na odpowiednich podstawach prawnych.

Odpowiedz

Dawid Marzec 27, 2013 o 14:21

czyli jeśli ktoś jest karany w ogóle nie może założyć sp zoo? czy może ale nie może zasiadać w radzie nadzorczej? A jak może założyć to jakie stanowiska może obejmować? czy może być 100% udziałowcem i decydować o ważnych kwestiach co do sp zoo…

Odpowiedz

Błażej Sarzalski | Odszkodowania komunikacyjne Marzec 28, 2013 o 10:12

@Dawid: Wpis dotyczy wyłącznie członków zarządu, ale zasada stosuje się do organów zarządczych i nadzorczych, a nie wspólników.

Odpowiedz

Krzysiek Maj 7, 2013 o 00:50

Witam, mam konkretne pytanie. Czy osoba która została oskarżona o czyn z art. 288 par. 1 kk i postępowanie wobec niej zostało warunkowo umorzone na roczny okres próby, może zostać członkiem zarządu po tym okresie?

Odpowiedz

Błażej Sarzalski | Odszkodowania komunikacyjne Maj 7, 2013 o 08:16

Warunkowe umorzenie nie jest formą skazania wobec czego osoba taka może być członkiem zarządu.

Odpowiedz

Ania Maj 21, 2013 o 19:15

Witam,
Padły słowa, że „Wpis dotyczy wyłącznie członków zarządu, ale zasada stosuje się do organów zarządczych i nadzorczych, a nie wspólników.”. Wspólnik też może zasiąść w zarządzie, ale jeśli nie zasiada w nim to jakie są ograniczenia względem niego, jeżeli został skazany za przestępstwo i chce założyć spółkę z o.o.? Jak jest w sytuacji gdy np. 7 lat temu został skazany za oszustwo na 5 lat pozbawienia wolności i teraz dokonał rejestracji elektronicznej? Sąd rejestrowy dokona wpisu spółki czy odmówi?

Odpowiedz

Błażej Sarzalski | Odszkodowania komunikacyjne Maj 22, 2013 o 09:51

Tak jak wspomniałem, wspólnikiem może być osoba skazana, chyba że Sąd orzekł wobec niej np. środek karny w postaci zakazu udziału w spółkach.

Odpowiedz

em Lipiec 9, 2013 o 19:42

Właśnie zgłębiam ten temat – ponoć ORA wszczyna postępowania dyscyplinarne za to, więc efekt jest opłakany pomimo faktu iż jest to regulowane ‚jedynie’ przez kodeks etyki.

Odpowiedz

Błażej Sarzalski | Odszkodowania komunikacyjne Lipiec 10, 2013 o 07:41

Jak ostatnio przeglądałem adwokacki Kodeks etyki to co do zasady był zakaz, ale były jakieś wyłączenia, coś w stylu, że jako adwokat możesz być członkiem zarządu jeżeli jest to jakoś szczególnie uzasadnione okolicznościami i zadaniami i na czas określony.

Odpowiedz

em Lipiec 11, 2013 o 15:29

Dla mnie te przepisy są trochę zakręcone. Mianowicie relacja między ust. 2 a ust. 4.
Czym się różni sprawowanie funkcji członka zarządu od pełnienia obowiązków członka zarządu, bo najwidoczniej czymś, skoro regulują to 2 ustępy. W dodatku dlaczego miałoby to być niedozwolone skoro to tylko mandat (nie musi być związany ze stosunkiem pracy – tak jak w dozwolonej radzie nadzorczej), a dodatkowo np. prezes zarządu w sp zoo nie jest nikomu podległy (to na co zwraca uwagę adwokatura) – nawet RN jeśli ona już jest.

Odpowiedz

Błażej Sarzalski | Odszkodowania komunikacyjne Lipiec 12, 2013 o 08:28

Nie wiem jak to traktują adwokaci, ale jak dla mnie to:

a) zajmowanie w cudzym przedsiębiorstwie stanowiska zarządcy, sprawowanie funkcji członka zarządu, prokurenta w spółkach prawa handlowego oraz członka rady nadzorczej oddelegowanego do zarządu spółki prawa handlowego, chyba że jest to przejściowo sprawowana funkcja, mająca za cel wykonanie określonego i ograniczonego w czasie zlecenia klienta.

Czyli mamy już po pierwsze dozwolone bycie członkiem zarządu ze względu na wykonywanie zlecenia dla klienta, w ograniczonym czasie.

Natomiast ten ustęp 4 traktowałbym jako superfluum, które „wyraźnie potwierdza”, że można być członkiem zarządu, ale wyłącznie na zasadach określonych w ust. 2 lit. a)

Odpowiedz

piotr Grudzień 6, 2013 o 14:40

a jak wygląda sytuacja jeśli osoba która podlega zakazowi została wpisana do KRS a w międzyczasie minął 5 letni okres po skazaniu ???

Odpowiedz

Błażej Sarzalski Grudzień 6, 2013 o 14:43

Powołanie od początku było nieskuteczne.

Odpowiedz

Mysta Lova Lova Marzec 22, 2014 o 09:07

@Błażej
„Zakaz sprawowania funkcji ustaje z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, ale nie może zakończyć się wcześniej niż z upływem trzech lat od dnia zakończenia okresu odbywania kary.”

A co w przypadku kary w zawieszeniu? Minął już okres próby (2 lata) oraz kolejne 6 m-cy (minęło w listopadzie 2013) – po tym czasie podobno automatycznie dochodzi do zatarcia skazania. Czy to znaczy, że mam już czysty KRK i mogę bez przeszkód założyć sp. z o.o. i zostać członkiem zarządu??

Odpowiedz

Błażej Sarzalski Marzec 23, 2014 o 14:02

Chodzi o sam fakt skazania, warunkowe zawieszenie wykonania kary nie ma tutaj znaczenia. Natomiast w KRK może rzeczywiście nie być takich danych, więc KRS może tego nie zweryfikować, choć nie wiem, nie testowałem..

Odpowiedz

Mysta Lova Lova Marzec 23, 2014 o 18:39

W takim razie, czy informacja o skazaniu jest umieszczana gdzieś jeszcze oprócz KRK? I czy w przypadku zatarcia skazania jest wymazywana z rejestru całkowicie?

Innymi słowy, jeśli zwrócę się teraz o wydanie zaświadczenia o niekaralności i je otrzymam (po prawie 3 latach od skazania i 5 m-cy po zatarciu skazania), uda mi się założyć sp. z o.o. i zostanę członkiem zarządu (jedynym), czy mogę mieć z tym jakieś problemy w przyszłości?

Odpowiedz

Błażej Sarzalski Marzec 24, 2014 o 08:57

Tak, może mieć Pan problemy w przyszłości, choć informacja ta nie jest nigdzie indziej zamieszczana, to nie można wykluczyć, że ktoś się na nią powoła w dogodnym dla niego momencie.

Odpowiedz

janusz Kwiecień 23, 2014 o 01:53

czy zakaz zajmowania kierowniczych stanowisk w spolkach prawa hadlowego dotyczy tylko zarządu?

Odpowiedz

janusz Kwiecień 23, 2014 o 01:57

CZY ART 300 PAR 3 KK WYCZERPUJE PRZSLANKI ZAKAZU ZASIADANIA W ZARZADACH SPOLEK KH

Odpowiedz

janusz Kwiecień 23, 2014 o 01:59

OD KIEDY BIEGNIE OKRES ODBYCIA KARY ? OD WYJSCIA Z ZK NA WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE Z ODBYWANIA KARY CZY INNY TERMIN PO WARUNKOWYM ZWOLNIENIU

Odpowiedz

Natalia Lipiec 13, 2015 o 14:51

Witam,
Czyli osoba, która została skazana np. za pobicie może zasiadać w zarządzie?

Odpowiedz

Błażej Sarzalski Lipiec 14, 2015 o 10:34

Może 🙂

Odpowiedz

janusz Lipiec 14, 2015 o 11:11

pytania zasadnicze wyżej : OD KIEDY BIEGNIE OKRES ZAKAZU – OD WYJŚCIA Z ZK CZY PO WARUNKOWYM ZWOLNIENIU OD ODBYCIA KARY PO OKRESIE „WARUNKOWEGO”

Odpowiedz

Błażej Sarzalski Lipiec 14, 2015 o 11:18

Od dnia prawomocnego skazania.

Odpowiedz

janusz Lipiec 14, 2015 o 12:05

czyli :
po wyroku w lipcu 2010 roku skazującym na 3 lata pozbawienia wolności, nastepnie zwolnienie waruknkowe po 22 miesiącach w 26 czerwca 2012 z warunkiem podjęcia pracy na 2 lata – termin 2letni upłynął 26 czerwca 2014 roku
– w takiej sytuacji po tej daci tj po 26 czerwca 2014 roku nie ma przeszkód być członkiem zarządu w SPH ?

DZIĘKUJĘ

Odpowiedz

Błażej Sarzalski Lipiec 14, 2015 o 12:10

Komentarze blogowe nie służą udzielaniu porad prawnych w konkretnych przypadkach.

Odpowiedz

Rafał Listopad 9, 2015 o 13:08

Czy osoby karane grzywną o czyn z art. 54 KKS oraz art. 60 KKS mogą być Prezesem Zarządu ?

Odpowiedz

Błażej Sarzalski Listopad 9, 2015 o 14:08

Mogą.

Odpowiedz

Kinga K. Listopad 13, 2015 o 13:56

Witam, Panie Mecenasie, czy radca prawny może być prezesem spółki z o.o.?

Odpowiedz

Błażej Sarzalski Listopad 20, 2015 o 23:47

Tak. Nie widzę przeszkód natury ogólnej.

Odpowiedz

Michał Listopad 29, 2015 o 13:31

Szanowny Panie Mecenasie, czy w Pana ocenie radca prawny z punktu widzenia ustaw korporacyjnych m.in. Kodeksu etyki może być członkiem zarządu spółki z o.o. trudniaicej się działalnością np windykacyjna, odszkodowawczą? Oczywiście jest to wykonywane poza działalnością radcy prawnego.

Odpowiedz

Błażej Sarzalski Grudzień 1, 2015 o 10:47

A co jest nieetycznego w prowadzeniu działalności windykacyjnej/odszkodowawczej? 🙂

Samo w sobie nic. Jeżeli natomiast spółka założona jest po to aby obejść zakazy kodeksu etyki to już inna kwestia.

Odpowiedz

Michał Grudzień 1, 2015 o 12:21

Dziękuję za odpowiedź.

Opisze hipotetyczną sytuację.
Dana osoba pozostaje Prezesem Zarządu spółki sp. z o.o. zajmującej się działalnością odszkodowawczą na etapie przed sądowym pozyskującej klientów poprzez m.in reklamę w postaci ulotek, banerów reklamowych, strony internetowej itd. Jednocześnie osoba ta wykonuje zawód radcy prawnego w formie np. jednoosobowej działalności gospodarczej.
1. czy w ocenie Pana Mecenasa, radca prawny (ew. aplikant radcowski) może jednocześnie być prezesem zarządu takiej spółki z o.o. i wykonywać zawód radcy prawnego (ew. odbywać aplikację radcowską)
2. jeżeli tak to czy działający w imieniu sp. z o.o. prezes zarządu może „przekazywać” klientów w przypadku niepowodzenia na drodze przed sądowej do kancelarii radcy prawnego a radca prawny klientów tych przyjmować, zakładają ciągle że prezes sp. z o.o. i radca prawny to ta sama osoba.

Odpowiedz

Dominik Luty 2, 2016 o 03:15

Panie Błażeju
Czy osoba z orzeczoną grzywną za niezłożenie w terminie sprawozdania spółki z o.o. do KRS może być w zarządzie?
Czy wypełnia znamiona skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za czyn określony w rozdziale 9 Ustawa o rachunkowośc?
D.

Odpowiedz

Błażej Sarzalski Luty 2, 2016 o 09:11

Może być w zarządzie 🙂

Odpowiedz

Dominik Luty 2, 2016 o 09:51

Dziękuję za mega szybką odpowiedź! Szok! =-o
Ale przepraszam, że dopytam: może podpisać oświadczenie, jak w zapytaniu? (że nie jest skazany z tego tytułu?)
D.

Odpowiedz

Błażej Sarzalski Luty 2, 2016 o 10:28

Nie

Odpowiedz

Paweł Luty 12, 2016 o 11:54

Witam
Mam taki problem.W 2012 styczniu zostałem skazany na 90 dni pozbawienia wolności w maju 2012 sad zezwolił na odbycie przeze mnie kary w systemie dozoru elektronicznego i tu moje pytanie kiedy w tym przypadku mija zakaz bycia w zarządzie spółek ?

Odpowiedz

Błażej Sarzalski Luty 14, 2016 o 12:34

5 lat od prawomocności wyroku skazującego.

Odpowiedz

Maciej Kwiecień 12, 2016 o 08:02

Panie Blazeju,

w 2015 roku znajomy zostal skazany wyrokiem przeciw mieniu z art 288 paragraf 1 kodeksu karnego.
w zwiazku z czym wyskreslony zostal z zarzadu.
w jaki sposob on teraz moze kierowac spolka? te przestepstwo nie mialo charakteru biznesowego/finansowego to drobna stluczka szyby przy niezamierzonej bojce w obronie wlasnej.
czy moze sp zoo lub sa moze dzialac bez zarzadu z jedynie prokurentem? czy on moze byc tym prokurentem ?

prosze o przedstawienie mozliwego rozwiazania
dziekuje
Maciej

Odpowiedz

Błażej Sarzalski Kwiecień 12, 2016 o 08:08

Może być prokurentem, ale kieruje spółką wyłącznie zarząd.

http://rejestracjaspolkizoo.pl/2014/06/24/spolka-bez-zadnej-odpowiedzialnosci/

Odpowiedz

Maciej Kwiecień 12, 2016 o 10:47

Panie Błażeju bardzo dziękuję.

a czy mozna w tym celu zalozyc konstrukcje typu spolka matka – corka, gdzie spolka matka w jakims korzystnym podatkowo kraju, a w zarzadzie siedzi spolka matka /podmiot, nie osoba/ ?

Odpowiedz

Błażej Sarzalski Kwiecień 12, 2016 o 11:19

Nie widzę związku 🙂

Odpowiedz

Maciej Kwiecień 12, 2016 o 14:22

Generalnie zalezy mi na rozwiazniu gdzie nie bedzie trzeba dodatkowej osoby wstawiac do zarzadu /dodatkowe koszty/
stad pytanie czy zarzadem spolki corki moze byc spolka matka w innym kraju /w niektorych krajach jest to tolerowane nie wiem jak u nas/. moze to plus prokurent by lepiej wygladalo niz sam prokurent bez zarzadu?

Odpowiedz

Błażej Sarzalski Kwiecień 13, 2016 o 15:57

Zarządem spółki z o.o. mogą być tylko osoby fizyczne.

Odpowiedz

piot Maj 25, 2016 o 12:42

zostałem skazany za paserstwo nieumyślne czy mogę być dalej prezesem czy jest jakieś wyjście tej stacji. kara jest gzywna.

Odpowiedz

Błażej Sarzalski Maj 25, 2016 o 12:48

Proszę uważnie przeczytać treść wpisu 🙂

Odpowiedz

Mariusz Lipiec 26, 2016 o 12:43

Dzień dobry,

mam mały problem, a mianowicie posiadam ze znajomym spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, ja mam 10 % udziałów i jestem prezesem, a wspólnik 90 % i jest członkiem zarządu. Chcę aby wspólnik pracował jako kierowca samochodu ciężarowego w tej spółce na podstawie umowy o pracę – czy jest to możliwe? Czy ja też mogę pracować w tej spółce na podstawie umowy o pracę?

Pozdrawiam.

Odpowiedz

Błażej Sarzalski Lipiec 27, 2016 o 10:14

W świetle najnowszego orzecznictwa i interpretacji ZUSu niestety nie. Niestety problem ten nie ma systemowego rozwiązania aktualnie, a szkoda.

Odpowiedz

Mariusz Lipiec 27, 2016 o 12:08

Dziękuję za szybką odpowiedź.

Czyli nie ma żadnego rozwiązania w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością aby jednak zatrudnić znajomego jako kierowcę? Może jest jakiś inny sposób, np. przekształcenie spółki z o.o. w jakąś inną? Muszę zatrudnić tego wspólnika. Czy można zrobić tak, że będzie on zatrudniony w innej firmie i wynajęty jako kierowca do Spółce? Bardzo proszę o odpowiedź.

Odpowiedz

Leoś Lipiec 27, 2016 o 13:06

Bez jaj, Prezes zatrudnia pracownika, bo ma takie prawo, a to, że pracownik ma 90% udziałów nie ma znaczenia. Lekarz, Umowa, Wypłata, ZUS+PIT.
Problemy są wtedy jak jest jeden członek Zarządu i chce mieć umowę o pracę – sam ze sobą jej nie może podpisać – dlatego Walne Zgromadzenie wyznacza pełnomocnika do zawarcia takiej umowy i okresla jej warunki.
Jeśli się mylę to proszę o podstawę prawną.

Odpowiedz

Błażej Sarzalski Lipiec 27, 2016 o 14:28

Wedlug SN brak jest w takiej sytuacji podporządkowania.

Odpowiedz

Robert Sierpień 5, 2016 o 20:58

Radca prawny, jak również adwokat nie może być jednocześnie zatrudnionym w spółce z o.o. i członkiem Rady Nadzorczej w tejże spółce, czy temu samemu ograniczeniu podlegają aplikanci radcowscy i adwokaccy?

Odpowiedz

Robert Sierpień 5, 2016 o 21:01

PS.
Tzn. rozumiem, że aplikant nie jest jeszcze radcą prawną czy adwokatem, ale pytam bardziej pod kątem ustaw korporacyjnych 😉

Odpowiedz

Błażej Sarzalski Sierpień 8, 2016 o 08:21

Ten przepis ma jeszcze więcej meandrów… generalnie uważam, że nie ma takiego zakazu.

Odpowiedz

Robert Sierpień 9, 2016 o 16:18

Zakazu dotyczącego aplikantów, czy w istocie nawet samych „zawodowców”? 😉

Odpowiedz

Błażej Sarzalski Sierpień 9, 2016 o 17:37

Chodzi mi o aplikantów. Co do zawodowców to są różne opinie 😉

Odpowiedz

Dominik Wrzesień 26, 2017 o 13:58

Witam!
Mam następujące pytanie, czy są jakieś przepisy które zakazują aplikantowi bądź adwokatowi/radcy bycie wspólnikiem w spółce niezajmującej się działalnością prawniczą- np. wspólnikiem w sp. z.o.o. zajmującej się działalnością budowlana?

Odpowiedz

Błażej Sarzalski Wrzesień 27, 2017 o 10:32

Nie ma przeciwwskazań generalnych. Każde uczestnictwo r.pr w spółce, czy to w charakterze czł. zarządu czy wspólnika trzeba jednak oceniać in concreto przez pryzmat tego czym się spółka zajmuje i czy ów radca/adwokat ma na to wpływ.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: