Powołanie członka zarządu na czas nieokreślony tylko w umowie spółki

Błażej Sarzalski        09 kwietnia 2013        18 komentarzy

Czy da się powołać członka zarządu spółki na czas nieokreślony, tak aby nie trzeba było z każdym końcem jego kadencji powoływać go na nowo? Prawnicy mieli i mają w tym zakresie różne zdania, ja zawsze byłem zwolennikiem takiej możliwości, a popiera mnie bogata praktyka (czyż można liczyć na lepsze poparcie?)

Kwestia ta wypłynęła podczas konsultowania umowy spółki dla jednego z klientów, któremu „obiło się o uszy”, że każde powołanie członka zarządu „na czas nieokreślony” jest niedopuszczalne, bo zgodnie z jednym z orzeczeń Sądu Najwyższego mandat członka zarządu powołanego na czas nieokreślony wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.

Szczęśliwie jednak, tak nie jest, Sąd Najwyższy rzeczywiście dotknął tej kwestii, ale trzeba zwrócić uwagę na pewne subtelności w tezach uchwały.

Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, mandat członka zarządu wygasa w terminie przewidzianym w art. 202 § 1 KSH także wtedy, gdy według uchwały wspólników powołanie nastąpiło na czas nieokreślony (uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 21 lipca 2010 r., sygn. akt III CZP 23/10)

Co ważne, pytanie prawne na które odpowiadał Sąd Najwyższy dotyczyło stanu, w którym w umowie spółki nie było żadnych regulacji na temat kadencji i mandatu członka zarządu. Sąd więc wskazał, że nie można powołać członka zarządu na czas nieokreślony uchwałą wspólników, w sytuacji, gdy umowa spółki milczy na temat kwestii długości kadencji.

Konsekwencje praktyczne? Jeżeli chcesz móc powołać członków zarządu na czas nieokreślony – pamiętaj aby odpowiednio uregulować to w umowie spółki, bo potem będziesz musiał ją zmieniać.

{ 18 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Tymoteusz Kwiecień 9, 2013 o 09:12

Ostatnio rozgryzałem tą sprawę z mecenasem Google i finalnie urodziłem taki zapis w umowie:

Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony. Jednocześnie niniejsza Umowa wyłącza stosowanie reguł wygaśnięcia mandatu członka zarządu opisanych w art. 202 §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych.

Odpowiedz

Błażej Sarzalski | Odszkodowania komunikacyjne Kwiecień 9, 2013 o 10:27

Dobre, ale w mojej ocenie wystarczy: „Członkowie zarządu powoływani są na czas nieokreślony”.

Ewentualnie jakby naprawdę trzeba było już unikać wątpliwości: „Członkowie zarządu powoływani są na czas nieokreślony. Wyłącznymi przyczynami wygaśnięcia mandatu członka zarządu są śmierć, rezygnacja albo odwołanie z funkcji członka zarządu”.

Odpowiedz

Michał Kwiecień 11, 2013 o 14:26

> śmierć, rezygnacja albo odwołanie

a utrata zdolności do czynności prawnych? 🙂

Odpowiedz

Mariusz Wrzesień 10, 2014 o 19:21

Panie Błażeju czy jeżeli prezes zarządu powołany jest na mocy umowy spólki to jego wynagrodzenie (jeśli jest) powinno być uregulowane stosowną Uchwałą Zgromadzenia Wspólników?W sumie wydaje mi się to oczywiste ale wolę spytać.

Odpowiedz

Błażej Sarzalski Wrzesień 12, 2014 o 07:42

@Mariusz: Dobrze Pan kombinuje 🙂

Odpowiedz

Mariusz Wrzesień 12, 2014 o 08:23

a jaka jest Pana opinia do następującej sytuacji : prezes zarzadu (jednoosobowy zarząd, spółka wieloosobowa ale małżonkowie wspólnicy) powołany mocą uchwały z wynagrodzeniem jak wyżej -na mocy Uchwały- i dodatkowo umowa o pracę prezesa z tą spółką na część etatu podpisana z pełnomocnikiem powołanym przez Zgomadzenie Wspólników? Spotkałem się z różnymi opiniami prawników co sensu takiego rozwiazania i sugerowano raczej tylko zgłoszenie się prezesa do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS a odpuszczanie umów

Odpowiedz

Błażej Sarzalski Wrzesień 12, 2014 o 08:52

@Mariusz: Zachęcam do zapoznania się z zakładką „Twoje pytania”.

Odpowiedz

Gosia Marzec 24, 2015 o 22:55

Panie Mecenasie, proszę uprzejmie o podpowiedź. Spółka milczy o kadencyjności członków Zarządu. Umowa stanowi, że członków Zarządu powołuje RN. W Uchwale RN wskazuje, że członka Zarządu powołuje „od np. 1 kwietnia 2015 r.” Czy taki zapis w uchwale jest dopuszczalny, czy może oznacza to, że Zarząd został powołany na czas nieokreślony i powinno to być wcześniej zmienione w umowie? Czy dopuszczalne jest zatem ustalenie czasu sprawowania funkcji w uchwale RN?

Uprzejmie dziękuję za cierpliwość i odpowiedź

Odpowiedz

Błażej Sarzalski Marzec 25, 2015 o 09:38

Jeżeli umowa spółki milczy na temat kadencyjności to stosuje się przepisy ksh dot. kadencji czł. zarządu.

Odpowiedz

Gosia Marzec 25, 2015 o 12:50

Dziękuję uprzejmie, za odpowiedź. Serdeczne pozdrowienia i gratuluję bloga.

Odpowiedz

Bartek Listopad 23, 2015 o 10:06

Panie Błażeju,
a czy możliwym według Pana byłby zapis, że zarząd ustanawiany jest na czas określony w uchwale wspólników?
Pozdrawiam

Odpowiedz

Błażej Sarzalski Listopad 23, 2015 o 10:39

Nie zastanawiałem się nad tym, temat wymagałby pogłębionej analizy, w kontekście konkretnej umowy spółki, tym niemniej wydaje mi się, że uchwała tego typu kwalifikowałaby się do stwierdzenia nieważności, z uwagi na to, że kwestie kadencji regulować ma umowa spółki, nie zaś uchwała wspólników.

Odpowiedz

Bartek Listopad 23, 2015 o 10:58

Bardzo dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedz

Agnieszka Listopad 23, 2015 o 12:13

Nasza spółka powołuje Zarząd na czas określony i chcemy pozostać przy tej formie – jaki jest jednak termin złożenia w KRS informacji o zmianie zarządu (czy to faktycznie zmiana jeżeli pozostają powołani Ci sami członkowie?)

Odpowiedz

ewa Lipiec 5, 2017 o 15:14

Witam.
W umowie spólki mamy zapis (jest 3 wspólników spółki) „Kadencja Zarządu Spółki trwa 3 (trzy) kolejne lata. Członek Zarządu jest powoływany i odwoływany przez Zgromadzenie Wspólników”. Właśnie minęły trzy lata. Zastanawiam się nad datą powołania nowego Zarządu (jest to zarząd jednoosobowy – tylko Prezes). Czy tą datą jest 3 lata od umowy spolki, czy 3 lata od rejestracji spolki, czy może tak jak mówi art. 202 §2 , po zatwierdzeniu sprawozdania finanowego? Kiedy zwołać zgromadzenie?

Odpowiedz

Błażej Sarzalski Lipiec 6, 2017 o 08:05

IMHO żadna z tych opcji, chodzi o trzy lata obrotowe – pełne lata obrotowe.

Odpowiedz

ewa Lipiec 6, 2017 o 13:37

ok, bardzo dziękuję.

Odpowiedz

ewa Lipiec 5, 2017 o 16:57

* art. 202 §2 ksh

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: