Art. 19c ustawy o KRS, „C” jak Cudzoziemiec

Błażej Sarzalski        21 czerwca 2017        14 komentarzy

Dzisiejszy wpis powstał na zamówienie umieszczone pod poprzednim wpisem przez niejakiego FANTOMASA, ale też z potrzeby praktyki 🙂

Jeżeli ostatnio próbowaliście rejestrować spółkę z o.o. w trybie S24 to mogło się zdarzyć, że na Waszej drodze stanął taki problem:

Skąd problem?

Problem wynika z nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, a konkretnie art. 19c, który wymaga aby:

  • we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców lub zmianę wpisu obejmującą nabycie lub objęcie udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków oraz w przypadku złożenia do akt rejestrowych dokumentów w trybie art. 9 ust. 2, zawierających informacje o zmianach wspólników spółki, wnioskodawca zamieścił oświadczenie, czy jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
  • w przypadku posiadania statusu cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców wnioskodawca we wniosku, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza także oświadczenie, czy jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednocześnie w systemie S24 nie ma możliwości złożenia takiego oświadczenia (stan na 21 czerwca, od 23 do 26 czerwca będą trwały prace w systemie, więc może się to zmienić).

Po co taka regulacja? To słuszny krok w celu zapewnienia wykonywania przepisów o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, bywało bowiem tak, że sądy rejestrowe wpisywały do rejestru nabywanie udziałów lub akcji spółek nieruchomościowych, które przejmowali obcokrajowcy, nie mający zezwolenia na nabywanie nieruchomości w Polsce.

Z obserwacji faktycznych wynika, że sądy, w odniesieniu do podmiotów, które dają się łatwo ustalić jako osoby krajowe nie stosują jeszcze tego przepisu. Tutaj natomiast ewidentnie trafiliśmy na spółkę tworzoną dla obcokrajowców, stąd chyba takie wezwanie.

Dla porządku dodam, że cudzoziemcem, o którym tutaj piszemy, jest:

  • osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego;
  • osoba prawna mająca siedzibę za granicą;
  • nieposiadająca osobowości prawnej spółka osób wymienionych wyżej, mająca siedzibę za granicą, utworzona zgodnie z ustawodawstwem państw obcych;
  • osoba prawna albo spółka handlowa nieposiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez osoby lub spółki wymienione wyżej.

{ 14 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Fantomas Czerwiec 21, 2017 o 20:47

Dziękuję 🙂

To mnie Pan zaskoczył stwierdzeniem, że sądy nie stosują tego przepisu w odniesieniu do osób krajowych – bo jak niby sądy rejestrowe to stwierdzają (przykładowo pośrednią kontrolę cudzoziemca nad spółką, bo chyba nie z umowy spółki) bez oświadczenia samej spółki ?

Odpowiedz

Błażej Sarzalski Czerwiec 21, 2017 o 23:16

Przepis jest nowy, więc nie mam jeszcze szerokiej praktyki, ale faktem jest, że bez tego oświadczenia udało się zarejestrować co najmniej dwie spółki.

Odpowiedz

Mateusz Czerwiec 22, 2017 o 10:35

Ale kto ma składać takie oświadczenie? każdy ze wspólników?
Bo jak rozumiem obowiązek z 19C dotyczy wnioskodawcy a wnioskodawcą w trybie S24 jest zarząd spółki czyli oświadcza zarząd w imieniu wspólników czy też zarząd w imieniu członków zarządu?

Odpowiedz

Błażej Sarzalski Czerwiec 22, 2017 o 10:37

Wnioskodawcą jest spółka, za spółkę działa zarząd/pełnomocnik.

Odpowiedz

Mateusz Czerwiec 22, 2017 o 11:01

Wobec czego nowo tworzona w trybie S24 spółka oświadcza tylko tyle, że jest bądź nie jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z 1920 i nie posiada nieruchomości.

Odpowiedz

Piotr Czerwiec 24, 2017 o 13:17

dzień dobry dzisiaj dostałem jako wspólnik i przyszły przez zarządu postanowienie w którym są wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych wniosku poprzez
wskazanie, czy wnioskodawca jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24
marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2016 r.,
poz. 1061 ze zm.), a w wypadku posiadania statusu cudzoziemca w rozumieniu
tejże ustawy, wezwać wnioskodawcę do wskazania czy jest właścicielem lub
wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej – w terminie tygodniowym liczonym od dnia doręczenia
odpisu niniejszego postanowienia pod rygorem zwrotu wniosku
i pojawia się moje pytania czy takie oświadczenie że nie jestem cudzoziemcem można złożyć przez portal s24 czy trzeba je wysłać w formie pisemnej na adres sądu.

Odpowiedz

Błażej Sarzalski Czerwiec 26, 2017 o 08:09

Przecież wpis jest właśnie o tym 🙂

Trzeba złożyć papierowo

Odpowiedz

Fantomas Czerwiec 26, 2017 o 23:24

Nie mam dostępu do S-24 i stąd moje pytanie: czy po pracach w systemie (o których Pan wspomniał) coś się zmieniło i formularz przewiduje już złożenie odpowiednich oświadczeń ?

Odpowiedz

Patrick Czerwiec 30, 2017 o 10:27

Tez dostalem takie pismo ale nie ma ani codzoziemca sposrod zarzadu lub udzialowcow.

co w takim wypadku zrobic?

Odpowiedz

Złośliwy Czerwiec 30, 2017 o 11:19

Przeczytać treść pisma?

Odpowiedz

Przemysław Lipiec 15, 2017 o 21:14

Czy przez S24 można bez problemu (poza powyższym oświadczeniem) założyć spółkę której jedynym udziałowcem jest zagraniczna spółka (z wielkiej brytanii) czy wymaga to jakiś dodatkowych kroków, tłumaczeń dokumentów itp?

Odpowiedz

Błażej Sarzalski Lipiec 17, 2017 o 09:13

Wymaga to zwykle dodatkowych dokumentów + podpisu kwalifikowanego (od 13 lipca) dla każdego z udziałowców/członków zarządu spółki.

Odpowiedz

Fantomas Lipiec 17, 2017 o 20:05

Obecnie system S-24 pozwala na złożenie oświadczenia z 19C.

I od 1 lipca zmieniły się papierowe (!) formularze typu W.

Odpowiedz

Błażej Sarzalski Lipiec 18, 2017 o 08:15

Też typu Z 🙂

Co do systemu elektronicznego: popełnię zaraz o tym wpis chyba.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: