Obowiązki wspólnika spółki z o.o.

Błażej Sarzalski        25 września 2017        Komentarze (0)

Do zredagowania dzisiejszego wpisu o obowiązkach wspólnika sp. z o.o. natchnęło mnie zapytanie, jakie dostałem w ten weekend na skrzynkę od jednego z czytelników:

Wiem, że sposobem na uniknięcie ZUSu jest spółka wieloosobowa. Wystarczy obdarzyć kogokolwiek jednym udziałem. Załóżmy natomiast, że kapitał zakładowy (5000zł) właściciel pokrył w 75% natomiast drugi udziałowiec w 25%. Udziałowiec chce mieć jak najmniej styczności ze spółką, a jednak musi spełniać obowiązki takie jak: obowiązek wniesienia wkładu, obowiązek wyrównania brakującej wartości aportu, obowiązek dokonywania dopłat oraz obowiązek dostarczania spółce powtarzających się świadczeń niepieniężnych. Pytanie: jaką usługę mógłby świadczyć wspólnik w ramach świadczeń niepieniężnych, ażeby mu nie ciążyła w codziennym życiu.

Jak wynika z treści pytania czytelnik wie, że dzwony dzwonią, ale w którym kościele to już nie do końca, a że nie pisałem jeszcze o obowiązkach wspólnika sp. z o.o. to chyba czas najwyższy.

Dlaczego czytelnik wie, że dzwony dzwonią?

Ponieważ zdaje sobie sprawę z tego jakimi obowiązkami może być obciążony wspólnik spółki i wymienia je.

Dlaczego nie wie, w którym kościele?

Bo nie wszystkie obowiązki są bezwzględne. Większość z nich ma charakter opcjonalny.

Jedynym bezwzględnym i występującym w każdej spółce obowiązkiem wspólnika jest wniesienie umówionego wkładu do spółki. I na tym jego styczność ze spółką może, ale nie musi się zakończyć. Jeżeli jednak wspólnicy w umowie spółki umówią się na inne obowiązki (ale przecież nie muszą się na nie umawiać, w umowie zawieranej elektronicznie nawet nie ma takiej możliwości!) to wtedy mamy do czynienia z tymi obowiązkami opcjonalnymi, a zaliczamy do nich te najważniejsze:

Każdy z nich omówiłem na blogu, jeżeli jednak masz jakieś pytania, zawsze możesz skorzystać z zakładki kontakt.

Czy wniesienie oprogramowania aportem do spółki wymaga odrębnej umowy?

Błażej Sarzalski        12 września 2017        Komentarze (0)

Niedawno miałem okazję współpracować z bardzo wymagającym klientem, który w treści umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zaplanował wiele rozwiązań, które wymykają się standardom. Jednym z nich było wniesienie tytułem wkładu autorskich praw majątkowych do oprogramowania (o skutkach podatkowych wnoszenia programu komputerowego do spółki przeczytasz TUTAJ).

Dziś klient zasygnalizował, że notariusz odmówił sporządzenia umowy, powołując się na to, że:

„Do przekazania praw autorskich jest potrzebna oddzielna umowa między spółką a autorami aplikacji.”

Naprawdę?

W Polsce obowiązuje zasada podwójnego skutku czynności prawnych, to znaczy, że samo zobowiązanie do przeniesienia prawa autorskiego (art. 64 prawa autorskiego) powoduje skutek w postaci przeniesienia tego prawa, który uzależniony od przyjęcia utworu przez drugą stronę przy czym oświadczenie o przyjęciu może mieć dowolną formę, także dorozumianą.

Brak jest podstaw do twierdzenia, że konieczna jest więc w tym przypadku odrębna umowa między spółką a autorami aplikacji.

Szerzej na ten temat w tym ciekawym opracowaniu.

Czy prezes zarządu jest członkiem zarządu?

Błażej Sarzalski        08 września 2017        4 komentarze

Czy prezes zarządu jest członkiem zarządu?

To pytanie, na które odpowiedź jest pozornie oczywista. Nie wiedzieć jednak czemu, część moich klientów uważa, że prezes zarządu, a członek zarządu to dwie odmienne funkcje w spółce z o.o.

Odpowiedzmy więc od razu, ucinając wszelkie spekulacje. Prezes zarządu wchodzi w skład zarządu, każdy prezes zarządu jest więc członkiem zarządu, czyli organu reprezentacji spółki. Jego funkcja, odpowiedzialność za zobowiązania, prawa i obowiązki są takie same jak innych członków zarządu.

Co więcej, nie ma obowiązku, aby spółka miała prezesa! Spółka musi mieć co najmniej jednego członka zarządu, a czy nazwiemy go prezesem, czy też będzie to po prostu członek zarządu… nie ma to większego znaczenia. Zabawne zresztą, że Kodeks spółek handlowych używa słowa „prezes” całe… 3 razy, przy czym tylko jeden raz, w odniesieniu do osoby, która jest prezesem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W pozostałych przypadkach chodzi o prezesa zarządu spółki akcyjnej, jednak tutaj kodeks też jest dosyć lakoniczny.

W jakim kontekście wspomniany jest prezes zarządu sp. z o.o.? Kodeks przewiduje, że w przypadku, gdy zarząd wieloosobowy podejmuje uchwałę zarządu, a głosy rozkładają się równo, głos prezesa zarządu, o ile stanowi tak umowa spółki, przeważa w głosowaniu. Jeżeli więc nie napiszemy nic o tym uprawnieniu prezesa zarządu w samej umowie to nie ma on żadnej większej „mocy” niż każdy inny członek zarządu.

Bywa tak, że umowy spółki wprowadzają dodatkowe kompetencje dla prezesa zarządu, takie jak prawo jednoosobowej reprezentacji spółki, przewidując na przykład, że członkowie zarządu muszą działać dwuosobowo (a mam wątpliwości co do zgodności z prawem takiej regulacji, a właściwie z ukształtowaną na podstawie Kodeksu spółek linią orzeczniczą), prawo do otwierania zgromadzeń wspólników i przewodniczenia nim, prawo organizacji pracy zarządu i tym podobne.

Pamiętać należy, że jeżeli chcemy „wyróżnić” prezesa tego rodzaju kompetencjami, musimy zawrzeć je w umowie spółki, względnie (o ile jest to dopuszczalne) w innych aktach wewnętrznych spółki (np. regulaminie zarządu).

Wniesienie oprogramowania do spółki z o.o. wolne od podatku dochodowego

Błażej Sarzalski        05 września 2017        5 komentarzy

W gąszczu przepisów podatkowych dotyczących działalności gospodarczej można się naprawdę pogubić. Z początkiem 2017 roku ustawodawca przewidział nowe zasady opodatkowania aportów – zasady niekorzystne, co warto podkreślić. W skrócie: wniesienie do spółki gotówki nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, jednakże wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki z o.o. w zamian za udziały powoduje powstanie u wnoszącego przychodu równego wartości rynkowej wnoszonego wkładu.

Bardzo nieopłacalne z punktu widzenia osób, które wypracowały pewną wartość intelektualną samodzielnie, najczęściej nie mogą oni bowiem wykazać żadnych kosztów nabycia owej własności.

Na szczęście od zasady, ustawa przewiduje szereg wyjątków.

Jednym z nich jest wnoszenie, w ramach tzw. komercjalizowanej wartości intelektualnej, autorskich praw majątkowych do oprogramowania komputerowego.

W takiej sytuacji nie powstaje przychód. Co jednak bardzo istotne, podatku nie płaci wyłącznie twórca – jeżeli więc twórca zbył na rzecz osoby trzeciej prawa autorskie majątkowe do oprogramowania i ta osoba trzecia wnosi to oprogramowanie do spółki, to z uwagi na fakt, że nie jest twórcą, musi naliczyć przychód.

Przepisy te obowiązują od 2017 roku.

Uwaga! W Internecie jest wiele publikacji, które mogą wprowadzać Cię w błąd w tym zakresie. Wskazują one, że do komercjalizowanej wartości intelektualnej zwolnionej z ustalania przychodu nie zalicza się praw autorskich majątkowych do oprogramowania – są to jednak wnioski płynące ze stanu prawnego, obowiązującego do końca 2016 roku.

Najpopularniejsze i te mniej popularne artykuły o spółce z o.o.

Błażej Sarzalski        22 sierpnia 2017        Komentarze (0)

Wakacje zbliżają się ku końcowi, jednakże nie pamiętam, żeby były tak pracowite, jak w tym roku. Mamy bardzo dużo nowych spraw, co przekłada się nie tylko na szybkość odpowiedzi do klienta, ale także na przemyślenia na temat tego, co można by wrzucić nowego na bloga.

W tym „sezonie ogórkowym”, który okazuje się bardzo gorący, nie tylko ze względu na dobrą pogodę, warto może jednak przypomnieć najlepsze i najbardziej poczytne artykuły na moim blogu, ale także wspomnieć o kilku, nieodkrytych jeszcze perełkach, nawiązujących do najpopularniejszego artykułu.

TOP5 – spółka z o.o. i składki na ubezpieczenia jej wspólników – to jeden z najpopularniejszych wpisów, który dowodzi, jak istotna jest kwestia składek ZUS w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i jak wiele poszukiwań w tym zakresie pojawia się w sieci. We wpisie tym ledwie jednak dotknąłem szerszego problemu, który wiąże się z generalnie z oskładkowaniem pracy wspólnika na rzecz spółki. Ciekawe wnioski w tym temacie zawiera także artykuł, w którym opisuję powtarzające się świadczenia niepieniężne.

TOP4 – co to jest kapitał zakładowy? – wpis, do którego wracacie bardzo często, a który odpowiada na pytanie związane z istotą kapitału zakładowego i tego, że nie można utożsamiać go z majątkiem spółki. Innym ciekawym wpisem w tej kategorii jest wpis o planowanych kiedyś, acz do tej pory niezrealizowanych zamiarach obniżenia kapitału zakładowego do jednej złotówki.

TOP3 – jak uniknąć składek ZUS w jednoosobowej spółce z o.o.? – sami widzicie, składki ZUS to temat-rzeka, podobnie jak spółka jednoosobowa. Dla zainteresowanych tematem odsyłam też do wpisu o spółce „prawie” jednoosobowej.

TOP2 – spółka z o.o. komandytowa to nadal jedna z najbardziej popularnych i wciąż legalnych metod optymalizacji podatkowej działalności gospodarczej w Polsce, nic dziwnego, że wszyscy chcą wiedzieć, kiedy opłaca się zakładać spółkę z o.o. komandytową. Oprócz korzyści podatkowych oferuje ona także daleko idące ograniczenie odpowiedzialności zarządu spółki z o.o. za zobowiązania spółki, o czym przeczytasz tutaj.

TOP1 – absolutnie najpopularniejszy i dosyć kontrowersyjny wpis – lista siedmiu powodów, dla których nie warto zakładać spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Inną dosyć często odwiedzaną listą, choć o wiele mniej popularną, jest zestawienie błędów popełnianych najczęściej przy rozpoczynaniu działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

A jakie są Twoje ulubione wpisy?