Wrzesień 2011

Co trzeba przewidzieć w umowie spółki?

Błażej Sarzalski        30 września 2011        2 komentarze

Umowę spółki z o.o. można zamknąć na jednej stronie, ściągnąć z internetu (tylko zadbaj o to, aby była bezbłędna!). Taka prosta umowa nie zawiera jednak wielu przydatnych uregulowań, np. dotyczących dopłat do spółki lub obciążenia wspólników obowiązkiem świadczeń niepieniężnych, czy też wprowadzających uprzywilejowanie co do głosu, wyłączających prawo indywidualnej kontroli albo wprowadzających możliwość podniesienia kapitału […]

Czy weksel może być wkładem do sp. z o.o.?

Błażej Sarzalski        29 września 2011        8 komentarzy

Większość spółek działa w oparciu o wkłady pieniężne wspólników. Wkładem do spółki z o.o. mogą być jednak także wartości niepieniężne o ile są one zbywalne, dają się umieścić w bilansie i nie stanowią świadczenia pracy lub usług na rzecz spółki, co wynika z przepisu art. 14 kodeksu spółek handlowych. Takimi wartościami mogą być np. prawa […]

Zakaz konkurencji w spółce z o.o.

Błażej Sarzalski        28 września 2011        13 komentarzy

Pisząc o tym co odróżnia spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością od spółki jawnej zaakcentowałem, że sprawy spółki osobowej prowadzą bezpośrednio jej wspólnicy, sprawy spółki z o.o. prowadzą natomiast członkowie zarządu. Konsekwencją takiego uregulowania jest przyjęcie przez Kodeks spółek handlowych, że jedynie członkowie zarządu, nie zaś wspólnicy objęci są ustawowym zakazem konkurencji. Każdy prawnik jednak wie, że […]

Spółka z o.o. a składki ZUS wspólników

Błażej Sarzalski        27 września 2011        221 komentarzy

Jak wspomniałem, jedną z zalet spółki z o.o. jest możliwość ustanowienia spółki jednoosobowej, w której jednym ze wspólników będzie osoba fizyczna albo prawna. W przypadku gdy jedynym wspólnikiem spółki z o.o. będzie osoba fizyczna, na potrzeby systemu ubezpieczeń społecznych będzie ona traktowana jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą w związku z czym zaistnieje konieczność zgłoszenia […]

Dzisiaj oficjalny start nowego bloga

Błażej Sarzalski        26 września 2011        30 komentarzy

Osoby śledzące moją dotychczasową aktywność na stronach Kancelarii Radcy Prawnego Błażej Sarzalski wiedzą już, że od paru tygodni coś się święciło. Dzisiaj z radością pokazuję szerszej publiczności mój nowy blog dotyczący rejestracji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i chociaż to dzisiaj jest oficjalny start to możesz zauważyć, że nasyciłem go już wartościową treścią, nad którą pracowałem […]