Komu powierzyć spisanie umowy spółki?

Spółka z o.o.

Błażej Sarzalski

Radca prawny, od 2011 roku wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach pod numerem KT-2946, ekspert portalu Wyborcza.biz. Doradza w zakresie prawa spółek, a w szczególności tworzenia i przekształceń spółek handlowych oraz ich funkcjonowania.

Komu powierzyć spisanie i opracowanie umowy spółki? Odpowiedź teoretycznie nasuwa się sama. Skoro umowa spółki wymaga formy aktu notarialnego, naturalnym wydaje się, że czynność taką w całości należy powierzyć notariuszowi, który powinien czuwać nad tym, aby jak najkorzystniej ukształtować stosunek prawny spółki.

Trzeba jednak mieć na uwadze, że notariusz nie może narzucać stronom treści ich oświadczeń woli. Rolą notariusza, jako osoby zaufania publicznego, jest przede wszystkim dbałość o zgodność umowy z przepisami prawa, w pozostałym zakresie powinien on honorować ustalenia stron co do treści stosunku prawnego. Co więcej do obowiązków notariusza nie należy pełnienie funkcji doradczej, ani informacyjnej w kwestiach nie dotyczących bezpośrednich skutków prawnych dokonywanej czynności. Stąd, chociaż zdarza się, że strony proszą notariusza o przygotowanie umowy spółki wedle stosowanych przez notariusza wzorów to notariusz winien odmówić takiego wykonania standardowej umowy oraz poprosić strony chociaż o ogólne dyrektywy co do jej sporządzenia – nie może on swoimi wzorami zastępować woli stron, tym bardziej doradzać im w tym zakresie. Jeżeli więc, stosując się do rad notariusza nie dotyczących samej czynności notarialnej i bezpośrednich skutków jej zawarcia poniesiesz szkodę, nie będziesz mógł (mogła) skutecznie żądać jej naprawienia przez notariusza.

Z tej perspektywy wyłania się więc konieczność rozbicia samej czynności zawierania umowy (co zrobi notariusz) od przygotowania i ustalenia jej treści. Ustalenie treści umowy należy do stron umowy – przyszłych wspólników. Czyli Ciebie. To Ty, w drodze negocjacji, ewentualnie z pomocą doradców, możesz ustalić treść umowy. To właśnie rolą prawników doradzających wspólnikom, będzie przewidywanie wszelkich skutków dokonywanej czynności i takie jej ukształtowanie, aby było to w jak najlepszym Twoim interesie. Dopiero tak spisana i ukształtowana umowa może zostać przekazana notariuszowi, który powinien zapoznać się z nią i ocenić, czy w świetle prawa mamy do czynienia z czynnością zgodną z przepisami. Trzeba podkreślić, że radcowie prawni i adwokaci, będą ponosić odpowiedzialność za szkody, jakie mogą powstać w związku z zastosowaniem się do ich porad.

Jeżeli potrzebujesz więc dobrej umowy spółki, skontaktuj się ze swoim zaufanym doradcą. On pomoże Ci wybrać optymalne rozwiązania dla Twojej spółki. Notariusz natomiast będzie dodatkowym gwarantem zgodności z prawem wykonywanej czynności.

Zainteresował Cię ten wpis? Potrzebujesz mojej pomocy albo konsultacji? Skontaktuj się ze mną!

Na wiadomości e-mail odpowiadam jeszcze tego samego dnia.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Błażej Sarzalski Portret

  BŁAŻEJ SARZALSKI

  Radca prawny, wpisany na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Od 2007 roku doradzam w zakresie prawa spółek, a w szczególności rejestracji spółek, przekształceń przedsiębiorców i spółek handlowych oraz ich bieżącego funkcjonowania.

  Przygodę z blogiem o rejestracji spółek z o.o. zacząłem we wrześniu 2011 roku. Był to dla mnie szalony rok, pełen wyzwań osobistych i zawodowych. Chcesz dowiedzieć się dlaczego?

  Poznaj moją historię!

  Zerknij na wzory umów i dokumentów niezbędnych dla Twojej spółki z o.o.

  Wzory umów i dokumentów

  Umów się na poradę w sprawie Twojej spółki z o.o.

  Skontaktuj się aby umówić porad

  KOMENTARZE

  • radca prawny Błażej Sarzalski - W S24 potrafią być naprawdę szybcy. Natomiast coraz więcej sądów radzi sobie dobrze także ze standar
  • Robert - IX Wydział Gospodarczy Wrocław: wniosek złożony przez S24 (sp. z o.o.) - środa godz. 14-15, wpis do
  • radca prawny Błażej Sarzalski - Prawo wekslowe nie wymaga nigdzie postawienia pieczęci firmowej przed podpisem i pieczątką prezesa.
  • radca prawny Błażej Sarzalski - Najprawdopodobniej nie dodał Pan oświadczenia do wniosku albo system coś pomieszał. Najłatwiej spraw
  • Jakub - Czytałem wszystkie komentarze i nie znalazłem swojego przypadku;) otóż złożyłem i załączyłem oświadc