Rola wspólnika w spółce z o.o.

Spółka z o.o.

Błażej Sarzalski

Radca prawny, od 2011 roku wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach pod numerem KT-2946, ekspert portalu Wyborcza.biz. Doradza w zakresie prawa spółek, a w szczególności tworzenia i przekształceń spółek handlowych oraz ich funkcjonowania.

Wpis ten adresuję przede wszystkim do tych osób, które nigdy wcześniej nie miały do czynienia ze spółką z o.o., które chciałyby lepiej zrozumieć istotę spółki z o.o. – niektórym może wydać się to zbyt proste, ale uwierzcie mi, w praktyce spotykam się z różnymi pytaniami, warto na niektóre odpowiedzieć.

Nie wiem czy pamiętasz jeden z moich pierwszych wpisów dotyczących różnic pomiędzy spółkami osobowymi, a kapitałowymi?

Chciałem dziś zaakcentować jedną istotną różnicę. W spółkach osobowych (przede wszystkim spółce jawnej) oraz w spółce cywilnej spółkę reprezentują bezpośrednio wspólnicy, natomiast spółkę kapitałową, jaką jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentuje zarząd.

Jeżeli jednak to zarząd kieruje bieżącą działalnością spółki to jaka jest tak naprawdę rola wspólników?

Wspólnik oczywiście ma szereg uprawnień, które w nauce prawa dzielone są na uprawnienia korporacyjne oraz uprawnienia majątkowe.

Do uprawnień korporacyjnych wspólników zaliczamy: prawo udziału w zgromadzeniu wspólników, prawo głosu na zgromadzeniu wspólników, prawo indywidualnej kontroli wyrażające się w możliwości przeglądania ksiąg i dokumentów oraz domagania się wyjaśnień od zarządu i żądania zbadania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, prawo żądania wyłączenia innych wspólników ze spółki bądź rozwiązania spółki przez sąd, prawo zaskarżania uchwał zgromadzeń wspólników oraz prawo przeglądania księgi udziałów i protokołów.

Prawa korporacyjne wyznaczają status organizacyjnoprawny wspólnika w spółce, pozwalają mu wpływać na działalność spółki, trzeba bowiem pamiętać, że to zgromadzenie wspólników powołuje i odwołuje zarząd spółki, wyraża zgodę na niektóre czynności, rozpatruje sprawozdanie zarządu z działalności i udziela absolutorium członkom zarządu i przede wszystkim podejmuje decyzję o podziale zysku lub sposobie pokrycia strat.

Jeżeli zaś chodzi o prawa majątkowe to wspólnik jako „właściciel” lub „współwłaściciel” spółki zainteresowany jest przede wszystkim zyskiem, stąd posiada prawo do wypracowanego zysku, ale także do zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy ze spółki, a także prawo do udziału w masie likwidacyjnej.

Zainteresował Cię ten wpis? Potrzebujesz mojej pomocy albo konsultacji? Skontaktuj się ze mną!

Na wiadomości e-mail odpowiadam jeszcze tego samego dnia.

  2 comments on “Rola wspólnika w spółce z o.o.”

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Błażej Sarzalski Portret

  BŁAŻEJ SARZALSKI

  Radca prawny, wpisany na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Od 2007 roku doradzam w zakresie prawa spółek, a w szczególności rejestracji spółek, przekształceń przedsiębiorców i spółek handlowych oraz ich bieżącego funkcjonowania.

  Przygodę z blogiem o rejestracji spółek z o.o. zacząłem we wrześniu 2011 roku. Był to dla mnie szalony rok, pełen wyzwań osobistych i zawodowych. Chcesz dowiedzieć się dlaczego?

  Poznaj moją historię!

  Zerknij na wzory umów i dokumentów niezbędnych dla Twojej spółki z o.o.

  Wzory umów i dokumentów

  Umów się na poradę w sprawie Twojej spółki z o.o.

  Skontaktuj się aby umówić porad

  KOMENTARZE

  • radca prawny Błażej Sarzalski - Kodeks spółek handlowych milczy na temat tego czy wynagrodzenie ma być z góry, czy z dołu. W teorii
  • Adam - Właśnie nie mamy innych źródeł przychodu poza tymi zryczałtowanymi.A czy nie można uznać, że jes
  • radca prawny Błażej Sarzalski - Wynagrodzenie za powtarzające się świadczenia niepieniężne może być wypłacane w dowolnych interwałac
  • radca prawny Błażej Sarzalski - Nie ma żadnego przepisu kodeksu spółek handlowych, który by to definiował, ale wynika to z wykładni
  • Adam - Czy wynagrodzenie za 176 KSH może być wypłacane tylko raz na rok ? Czy jest szansa teraz jeszcze zdą