Art. 31 ordynacji podatkowej a spółka z o.o.

Spółka z o.o.

Błażej Sarzalski

Radca prawny, od 2011 roku wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach pod numerem KT-2946, ekspert portalu Wyborcza.biz. Doradza w zakresie prawa spółek, a w szczególności tworzenia i przekształceń spółek handlowych oraz ich funkcjonowania.

Napisał do mnie Pan Michał:

Jeśli zastanawia się Pan może czasami, o czym napisać na blogu, to chciałbym coś zasugerować – art. 31 ordynacji podatkowej. Wiem, że jest to sprawa bardziej skarbowa niż prawnicza, ale jednak powiązana z rejestracją spółki z o.o. – w terminie dwóch tygodni od powstania osoby prawnej należy Naczelnikowi US złożyć zawiadomienie na podstawie art. 31, o czym chyba wiele spółek nie wie (i ja jeszcze niedawno nie wiedziałem). A niezłożenie takiego zawiadomienia może zostać ukarane. Warto ludzi, choć krótkim wpisem, uświadomić. Pozdrawiam i dalej pilnie śledzę wpisy!

Dziękuję Panu Michałowi za zwrócenie mojej uwagi na kwestię zgłoszenia wynikłego z art. 31 ordynacji podatkowej i zgodnie z sugestią napiszę kilka zdań na ten temat, szczególnie, że nie podzielam do końca zdania Pana Michała.

Co mówi przepis?

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące płatnikami lub inkasentami, są obowiązane wyznaczyć osoby, do których obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot, a także zgłosić właściwemu miejscowo organowi podatkowemu imiona, nazwiska i adresy tych osób. Zgłoszenia należy dokonać w terminie wyznaczonym do dokonania pierwszej wpłaty, a w razie zmiany osoby wyznaczonej – w terminie 14 dni od dnia, w którym wyznaczono inną osobę.

Po pierwsze więc obowiązek nie dotyczy każdej spółki z o.o. na każdym etapie rozwoju, ale dotyczy większości z nich. Chodzi tylko o spółki, które stają się płatnikami lub inkasentami. Najczęstszy przypadek to taki, gdy mamy do czynienia z pełnieniem przez spółkę z o.o. funkcji płatnika podatku – chodzi tutaj nie o płatnika w rozumieniu potocznym (czyli tego, który płaci podatek bo ten zgodnie z przepisami definiowany jest jako „podatnik”), ale osoby zobowiązanej do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Takie przypadki to np. pobieranie zaliczek na podatek od wynagrodzeń pracowników czy funkcjonariuszy albo wspólników spółki.

Po drugie, obowiązek zgłoszenia osób wykonujących obowiązki płatnika powstaje w momencie gdy spółka staje się płatnikiem, a nie w momencie jej powstania. Zgłoszenie powinno być więc dokonane w terminie określonym dla dokonania pierwszej wpłaty, a tylko w razie zmiany osoby wyznaczonej – w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany.

Po trzecie, z obowiązkiem zgłoszenia tych osób powiązany jest obowiązek ich wyznaczenia. Co się jednak staje gdy spółka ich nie wyznacza?

W jedynym znanym mi wyroku na ten temat, Sąd Najwyższy* dosyć logicznie argumentuje, że skoro zgodnie z przepisami zarząd spółki prowadzi sprawy tej spółki, a prawami zarządu kieruje jego prezes, to, jeżeli nie powierzono spraw spółki jako płatnika podatku od wynagrodzeń osób fizycznych (zaliczek na ten podatek) innemu z członów zarządu albo kierownikowi innej komórki organizacyjnej tej firmy, prezes zarządu spółki jest tą osobą, która zajmuje się tymi sprawami.

No i po czwarte. A co się dzieje, gdy się nie zgłosi tego typu danych urzędowi skarbowemu?

W praktyce najczęściej nic, jednak trzeba się liczyć z mandatem za wykroczenie skarbowe, gdyż płatnik, który nie wyznacza w wymaganym terminie osoby, do której obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot, lub nie zgłasza właściwemu miejscowo organowi podatkowemu wymaganych danych takiej osoby, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Pamiętajcie więc, żeby wraz z pierwszą wpłatą (deklaracją) wysyłać dane osoby odpowiedzialnej za obliczanie podatków podatników pracujących w Waszych spółkach.

*wyrok Sądu Najwyższego z  dn. 2.7.2002 r., IV_KK_164/02, OSKW 2002/11-12/106).

Zainteresował Cię ten wpis? Potrzebujesz mojej pomocy albo konsultacji? Skontaktuj się ze mną!

Na wiadomości e-mail odpowiadam jeszcze tego samego dnia.

  4 comments on “Art. 31 ordynacji podatkowej a spółka z o.o.”

  1. Witam,
   Czy prezes spółki również musi być zgłaszany jako osoba odpowiedzialna czy tylko pracownicy np. Działu Kadr i Płac? Pozdrawiam

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Błażej Sarzalski Portret

  BŁAŻEJ SARZALSKI

  Radca prawny, wpisany na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Od 2007 roku doradzam w zakresie prawa spółek, a w szczególności rejestracji spółek, przekształceń przedsiębiorców i spółek handlowych oraz ich bieżącego funkcjonowania.

  Przygodę z blogiem o rejestracji spółek z o.o. zacząłem we wrześniu 2011 roku. Był to dla mnie szalony rok, pełen wyzwań osobistych i zawodowych. Chcesz dowiedzieć się dlaczego?

  Poznaj moją historię!

  Zerknij na wzory umów i dokumentów niezbędnych dla Twojej spółki z o.o.

  Wzory umów i dokumentów

  Umów się na poradę w sprawie Twojej spółki z o.o.

  Skontaktuj się aby umówić porad

  KOMENTARZE

  • radca prawny Błażej Sarzalski - W S24 potrafią być naprawdę szybcy. Natomiast coraz więcej sądów radzi sobie dobrze także ze standar
  • Robert - IX Wydział Gospodarczy Wrocław: wniosek złożony przez S24 (sp. z o.o.) - środa godz. 14-15, wpis do
  • radca prawny Błażej Sarzalski - Prawo wekslowe nie wymaga nigdzie postawienia pieczęci firmowej przed podpisem i pieczątką prezesa.
  • radca prawny Błażej Sarzalski - Najprawdopodobniej nie dodał Pan oświadczenia do wniosku albo system coś pomieszał. Najłatwiej spraw
  • Jakub - Czytałem wszystkie komentarze i nie znalazłem swojego przypadku;) otóż złożyłem i załączyłem oświadc