Warszawski KRS wymaga od obcokrajowców zaświadczenia o niekaralności

Spółka z o.o.

Błażej Sarzalski

Radca prawny, od 2011 roku wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach pod numerem KT-2946, ekspert portalu Wyborcza.biz. Doradza w zakresie prawa spółek, a w szczególności tworzenia i przekształceń spółek handlowych oraz ich funkcjonowania.

Czy rejestrując spółkę w KRS potrzebne jest zaświadczenie o niekaralności dla obcokrajowca?

Zerknijcie na poniższe postanowienie.

postanowienie-warszawa

Dotyczy ono obcokrajowca, obywatela brytyjskiego o nazwisku wskazującym, że jego pochodzenie etniczne sytuuje go gdzieś w okolicach Bliskiego Wschodu lub subkontynentu Indyjskiego. Postanowienie tej treści jest pokłosiem afery Amber Gold, od czasu której sądy rejestrowe zaczęły zwracać szczególną uwagę na niekaralność osób wpisywanych do Krajowego Rejestru Sądowego. Pytanie jednak, czy istnieją podstawy prawne do tego typu postanowienia?

W mojej ocenie brak takich podstaw, wie o tym też sam referendarz, który podpisywał, na co wskazuje uzasadnienie postanowienia, które nie odwołuje się do żadnego konkretnego przepisu proceduralnego (wskazuje niekonkretnie na normy art 23 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym), ale przepis ten zawiera kilka norm. Dlaczego więc postanowienie to nie ma oparcia w przepisach?

Po kolei:

Art. 23 ust.  1. Sąd rejestrowy bada, czy dołączone do wniosku dokumenty są zgodne pod względem formy i treści z przepisami prawa. 2. Sąd rejestrowy bada, czy dane wskazane we wniosku o wpis do Rejestru w zakresie określonym w art. 35 są prawdziwe. W pozostałym zakresie sąd rejestrowy bada, czy zgłoszone dane są zgodne z rzeczywistym stanem, jeżeli ma w tym względzie uzasadnione wątpliwości.

Przepis ten pozwala więc na merytoryczne badanie treści i formy już złożonych dokumentów (ust. 1) i jeżeli treść lub forma są niezgodne z prawem to mogą wezwać do usunięcia przeszkody wpisu. Natomiast w pozostałym zakresie sprawdza czy dane osobowe są prawdziwe (w przypadku obywatela państwa obcego w zasadzie chodzi tylko o imię i nazwisko), a jeżeli sąd ma wątpliwości to sprawdza też, czy inne niż dane osobowe, zgłoszone dane są prawdziwe (zgodne z rzeczywistością), nie obejmuje to natomiast sprawdzania karalności bądź niekaralności (tym bardziej, że sąd ma bezpośredni dostęp do Krajowego Rejestru Karnego i sam to może ustalić).

Czy może więc na podstawie powyższego przepisu żądać zaświadczenia o niekaralności? Nijak nie wynika to z przepisów, a w powyższym opisywanym przypadku nie istnieje przeszkoda wpisu, innymi słowy sąd wykroczył poza zakres swoich uprawnień (tzw. kognicję). Natomiast przeszkodą wpisu byłaby sytuacja, w której z Krajowego Rejestru Karnego wynika, że dana osoba jest skazana, wtedy sąd ma prawo podjąć odpowiednie działania.

Stąd właśnie więc referendarz nie wskazał konkretnie o który z przepisów art. 23 chodzi… bo prawdopodobnie sam doskonale wiedział, że nie chodzi o żaden, a coś napisać w uzasadnieniu było trzeba. Referendarze wolą wydać niezasadne postanowienie i mieć tzw. podkładkę, że z należytą starannością badali dane w procesie rejestracyjnym spółki, niż potem spijać piankę z piwa nawarzonego przez ustawodawcę przy okazji afer podobnych do tej dotyczącej Amber Gold… ja to nawet rozumiem, tylko czemu znowu ma uderzać to w uczciwych ludzi?

Zaświadczenie o niekaralności dla obcokrajowca nie jest potrzebne więc w procedurze rejestracji spółki w KRS.

Czy sąd może domagać się dosłania zaświadczenia o niekaralności cudzoziemca do KRS?

Czy jednak badanie prawdziwości danych wpisu w KRS nie powinno być warunkowane określeniem czy ktoś był karany czy nie?

Jest w tym logika, ale nie po to sądy rejestrowe dostały dostęp do KRK? Skoro jest przepis o sądowym dostępie do tych baz danych to aktualnie nie można obciążać wnioskodawców koniecznością dostarczenia tego typu zaświadczeń, nie mówiąc już o tym, że nawet jakby iść tą drogą to dlaczego w uzasadnieniu ww. postanowienia nie wskazano, że po myśli art. 23 ust. 2 sąd ma uzasadnione wątpliwości co do stanu karalności osoby wpisywanej, a wątpliwości te wynikają z tego, tamtego i jeszcze tamtego, w związku z tym prosi o przekazanie takiego a nie innego zaświadczenia?

Natomiast nie można wykluczyć sytuacji, w której sąd nie ma wszelkich danych potrzebnych do określenia czy obcokrajowiec jest karany, czy też nie. W takim przypadku wnioskodawca powinien zostać wezwany do sprecyzowania danych niezbędnych dla ustalenia statusu karalności cudzoziemca, nie zaś żądać zaświadczenia o niekaralności obcokrajowca.

Zainteresował Cię ten wpis? Potrzebujesz mojej pomocy albo konsultacji? Skontaktuj się ze mną!

Na wiadomości e-mail odpowiadam jeszcze tego samego dnia.

  9 comments on “Warszawski KRS wymaga od obcokrajowców zaświadczenia o niekaralności”

  1. Myślisz, że to chodzi o nazwisko, czy żądają tego od wszystkich? Mam wrażenie, że w polskim KRK większą szansę mamy na znalezienie swojego Jacka Kowalskiego, niż jakiegoś „Hindusa”.

   1. Panie Błażeju, być może wynika to z faktu, że wpisując na wniosku dane obywatela polskiego jedną z informacji jest PESEL, który pozwala na jednoznaczną identyfikację w rejestrze karnym. Z kolei w przypadku obcokrajowca z reguły podawane są wyłącznie imię i nazwisko. Jeśli jest to przykładowy John Smith, to bardzo prawdopodobne że w rejestrze karnym będzie figurować niejedna osoba o takich personaliach. Bez sprecyzowania danych sąd rejestrowy nie będzie w stanie jednoznacznie stwierdzić czy wpisywana osoba jest karana czy też nie, a w konsekwencji czy podpada pod zakaz z art. 18 ksh. Powstaje pytanie czy w razie takich wątpliwości sąd powinien uwzględnić wniosek o wpis.

  2. Witam, Błażeju! Ja akurat też miałem do czynienia z dwoma takimi przypadkami w Warszawie i przyznam się też byłem bardzo zdziwiony. Ja rejestruje przeważnie spółki dla obcokrajowców i te dwa przypadki dotyczyli członków zarządu – ukraińców. W jednym postanawieniu referendaż wskazał że, cutuję „Z informacji uzyskanych z KRK po dokonanej weryfikacji brak jest jednoznacznej informacji w przedmiotowym zakresie”…Ja też mogę ich zrozumieć, ale nie mogę zrozumieć poco tracę czas i pieniąz (117zł.za dwa zaświadczenia z opłatą za pełnomocnictwo) kiedy to nie przewidziane prawem? Mają dostęp do KRK uzyskali pewną informacje z niego. To czym się różni ta informacja od tej co dostałem z KRK samodzielnie? Tylko dla podkładki, jak mówisz i umycia rąk na przyszłość mi się wydaję… Więc problem jest. Tym bardziej jak w mojej sytuacji kiedy złożyłem jeszcze 2 wnioski, wyjechałem zagranice i siędzę nie mając pewności czy zarządzają dla tych spółek podobnych zaświadczeń czy nie…

  3. Witam Błażeju! Również zajmuję się rejestracją spółki dla obcokrajowca ( obywatela z Ukrainy). Trwa cały proces już ponad 5 tygodni. Od 15 dni roboczych sprawdzają niekaralność Członka Zarządu firmy (dostałam identyczne postanowienie), Pani referendarz nie może nawet podać czas trwania procesu sprawdzania niekaralności, ponieważ jak sama twierdzi, jeszcze nie mieli takiego przypadku. Zaznaczę, że chodzi o Bydgoszcz, a wątpię, że jest to pierwsza rejestracja spółki z „ukraińskim” zarządem w historii Sądu Rejonowego w tak dużym mieście. Zastanawiam się, czy nie wycofać wniosek i nie zarejestrować spółkę przez S24 od początku….

   1. Oni mają obowiązek sprawdzenia, jak wychodzi im, że nie jest człowiek notowany to mają wpisywać. A pewnie notowany nie jest.

    1. Dziękuję za informację:) szkoda, że trwa proces tak długo.
     Pewnie nie będę oryginalna, ale Pana blog jest bardzo przydatny i jest wręcz niezbędnym poradnikiem myślę, że dla wielu osób!
     Pozdrawiam

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Błażej Sarzalski Portret

  BŁAŻEJ SARZALSKI

  Radca prawny, wpisany na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Od 2007 roku doradzam w zakresie prawa spółek, a w szczególności rejestracji spółek, przekształceń przedsiębiorców i spółek handlowych oraz ich bieżącego funkcjonowania.

  Przygodę z blogiem o rejestracji spółek z o.o. zacząłem we wrześniu 2011 roku. Był to dla mnie szalony rok, pełen wyzwań osobistych i zawodowych. Chcesz dowiedzieć się dlaczego?

  Poznaj moją historię!

  Zerknij na wzory umów i dokumentów niezbędnych dla Twojej spółki z o.o.

  Wzory umów i dokumentów

  Umów się na poradę w sprawie Twojej spółki z o.o.

  Skontaktuj się aby umówić porad

  KOMENTARZE

  • radca prawny Błażej Sarzalski - W S24 potrafią być naprawdę szybcy. Natomiast coraz więcej sądów radzi sobie dobrze także ze standar
  • Robert - IX Wydział Gospodarczy Wrocław: wniosek złożony przez S24 (sp. z o.o.) - środa godz. 14-15, wpis do
  • radca prawny Błażej Sarzalski - Prawo wekslowe nie wymaga nigdzie postawienia pieczęci firmowej przed podpisem i pieczątką prezesa.
  • radca prawny Błażej Sarzalski - Najprawdopodobniej nie dodał Pan oświadczenia do wniosku albo system coś pomieszał. Najłatwiej spraw
  • Jakub - Czytałem wszystkie komentarze i nie znalazłem swojego przypadku;) otóż złożyłem i załączyłem oświadc