Art. 19c ustawy o KRS, „C” jak Cudzoziemiec

Spółka z o.o.

Błażej Sarzalski

Radca prawny, od 2011 roku wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach pod numerem KT-2946, ekspert portalu Wyborcza.biz. Doradza w zakresie prawa spółek, a w szczególności tworzenia i przekształceń spółek handlowych oraz ich funkcjonowania.

Problematyczny art. 19c ustawy o KRS

Dzisiejszy wpis powstał na zamówienie umieszczone pod poprzednim wpisem przez niejakiego FANTOMASA, ale też z potrzeby praktyki 🙂

Jeżeli ostatnio próbowaliście rejestrować spółkę z o.o. w trybie S24 to mogło się zdarzyć, że na Waszej drodze stanął taki problem jak na obrazku wyżej.

Skąd problem oświadczenia o statusie cudzoziemca dla KRS?

Problem wynika z nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, a konkretnie art. 19c. Przepis wymaga aby:

 • we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców lub zmianę wpisu obejmującą nabycie lub objęcie udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków oraz w przypadku złożenia do akt rejestrowych dokumentów w trybie art. 9 ust. 2, zawierających informacje o zmianach wspólników spółki, wnioskodawca zamieścił oświadczenie, czy jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
 • w przypadku posiadania statusu cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców wnioskodawca we wniosku, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza także oświadczenie, czy jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednocześnie w systemie S24 nie ma możliwości złożenia takiego oświadczenia. Jest to stan na 27 sierpnia 2018 r. i dalej nie zapowiada aby miało się to szybko zmienić.

Po co taka regulacja?

To słuszny krok w celu zapewnienia wykonywania przepisów o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Bywało tak, że sądy rejestrowe wpisywały do rejestru nabywanie udziałów lub akcji spółek nieruchomościowych, które przejmowali obcokrajowcy, nie mający zezwolenia na nabywanie nieruchomości w Polsce.

Z obserwacji wynika, że czasem sądy, w odniesieniu do podmiotów, które dają się łatwo ustalić jako osoby krajowe nie stosują tego przepisu. Tutaj natomiast ewidentnie trafiliśmy na spółkę tworzoną dla obcokrajowców, stąd chyba takie wezwanie.

Dla porządku dodam, że cudzoziemcem, o którym tutaj piszemy, jest:

 • osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego;
 • osoba prawna mająca siedzibę za granicą;
 • nieposiadająca osobowości prawnej spółka osób wymienionych wyżej, mająca siedzibę za granicą, utworzona zgodnie z ustawodawstwem państw obcych;
 • osoba prawna albo spółka handlowa nieposiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez osoby lub spółki wymienione wyżej.

Kliknij tutaj, jeżeli potrzebujesz wzoru oświadczenia o statusie spółki w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Wzór wraz z pismem przewodnim do sądu.

Zainteresował Cię ten wpis? Potrzebujesz mojej pomocy albo konsultacji? Skontaktuj się ze mną!

Na wiadomości e-mail odpowiadam jeszcze tego samego dnia.

  61 comments on “Art. 19c ustawy o KRS, „C” jak Cudzoziemiec”

  1. Dziękuję 🙂

   To mnie Pan zaskoczył stwierdzeniem, że sądy nie stosują tego przepisu w odniesieniu do osób krajowych – bo jak niby sądy rejestrowe to stwierdzają (przykładowo pośrednią kontrolę cudzoziemca nad spółką, bo chyba nie z umowy spółki) bez oświadczenia samej spółki ?

   1. Przepis jest nowy, więc nie mam jeszcze szerokiej praktyki, ale faktem jest, że bez tego oświadczenia udało się zarejestrować co najmniej dwie spółki.

  2. Ale kto ma składać takie oświadczenie? każdy ze wspólników?
   Bo jak rozumiem obowiązek z 19C dotyczy wnioskodawcy a wnioskodawcą w trybie S24 jest zarząd spółki czyli oświadcza zarząd w imieniu wspólników czy też zarząd w imieniu członków zarządu?

    1. Wobec czego nowo tworzona w trybie S24 spółka oświadcza tylko tyle, że jest bądź nie jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z 1920 i nie posiada nieruchomości.

  3. dzień dobry dzisiaj dostałem jako wspólnik i przyszły przez zarządu postanowienie w którym są wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych wniosku poprzez
   wskazanie, czy wnioskodawca jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24
   marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2016 r.,
   poz. 1061 ze zm.), a w wypadku posiadania statusu cudzoziemca w rozumieniu
   tejże ustawy, wezwać wnioskodawcę do wskazania czy jest właścicielem lub
   wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych na terytorium
   Rzeczypospolitej Polskiej – w terminie tygodniowym liczonym od dnia doręczenia
   odpisu niniejszego postanowienia pod rygorem zwrotu wniosku
   i pojawia się moje pytania czy takie oświadczenie że nie jestem cudzoziemcem można złożyć przez portal s24 czy trzeba je wysłać w formie pisemnej na adres sądu.

  4. Nie mam dostępu do S-24 i stąd moje pytanie: czy po pracach w systemie (o których Pan wspomniał) coś się zmieniło i formularz przewiduje już złożenie odpowiednich oświadczeń ?

  5. Czy przez S24 można bez problemu (poza powyższym oświadczeniem) założyć spółkę której jedynym udziałowcem jest zagraniczna spółka (z wielkiej brytanii) czy wymaga to jakiś dodatkowych kroków, tłumaczeń dokumentów itp?

   1. Wymaga to zwykle dodatkowych dokumentów + podpisu kwalifikowanego (od 13 lipca) dla każdego z udziałowców/członków zarządu spółki.

  6. Obecnie system S-24 pozwala na złożenie oświadczenia z 19C.

   I od 1 lipca zmieniły się papierowe (!) formularze typu W.

    1. Fantomas, wyjaśnij proszę czy masz na myśli, że oświadczenie w trybie art. 19C można dołączyć tylko, jako dokument zewnętrzny, który należy podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem, czy też jest przygotowany taki formularz w systemie i można go podpisać także podpisem Epuap?

  7. Na stronie S-24 na dzień mojego komentarza napisano na czerwono, że do złożenia oświadczenia dotyczącego statusu cudzoziemca wymaga się wykorzystania podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem. No więc jak go nie mam, to domyślam się, że należy oświadczenie dosłać tradycyjnie w zwykłej formie pisemnej do sądu a oświadczenie składa zarząd działając za spółkę (nie wspólnicy)?

    1. 1) Czy złożenie oświadczenia w formie pisemnej (tradycyjnie) nie zamyka spółce drogi do kontaktów z KRS elektronicznie w przyszłości? (przez portal S24)
     2) W jaki sposób Sąd weryfikuje, czy przysłany dokument papierowy podpisały osoby umocowane do reprezentacji spółki?

  8. Mam pytanie praktyczne: gdy wnioskodawcą jest spółka, sąd wyśle przesyłkę poleconą „sądową” do spółki. Na jakiej podstawie ktokolwiek może ją odebrać z okienka pocztowego, skoro spółka (jeszcze) nie istnieje?

    1. Zapewniam, że na Poczcie Polskiej to nie jest takie proste. Bez odpisu/ wyciągu z KRS traktują „prezesów” jakby chcieli podjąć przekaz na milion złotych, najczęstsze argumenty:
     – w umowie spółki jest tylko imię i nazwisko, skąd mam wiedzieć, że pan, to pan?
     – to, że jest pan w jakiejś umowie, to nie znaczy że może pan reprezentować spółkę, np. osoby karane nie mogą!
     – a jak przyniesie mi pan umowę, że jest pan prezesem Banku Pocztowego, to miałabym wydać Panu gotówkę z kasy?

     Szczególnie wyczulone są Panie z okienek właśnie na przesyłki sądowe. Gdyby nie wprowadzili EPO, pewnie nadal bez pieczątki nie byłoby sensu podchodzić…

  9. Panie Błażeju,

   a jeżeli spółka z o.o. istnieje już w KRS i udziałowiec sprzedaję powiedzmy 60% udziałów dla osoby zagranicznej, wówczas warto takie oświadczenia stworzyć dodatkowo? Teraz w nowym Z3 jest specjalne pole do oznaczania tego typu spraw, ale czy to nie będzie za mało?

   Pozdrawiam!

  10. W Łodzi udało mi się zarejestrować spółkę w trybie s24 i nie wołali oświadczenia a w Warszawie zawołali mimo identycznej sytuacji jak w Łodzi (dwie osoby fizyczne z peselami)

  11. Witam serdecznie !

   Czy możliwa jest sytuacja w której jeden wspólnik (obcokrajowiec bez PESEL i ePUAP) ma jako reprezentanta osobę z ePUAP (drugiego wspólnika) i składa wniosek o założenie spółki prze Internet.

   Czyli w praktyce składa podpis tylko jedna osoba (1 we własnym imieniu, 2 w imieniu drugiej osoby).

   Czy w takim przypadku (skoro dośle pełnomocnictwo w formie papierowej do Sądu) muszę wypełnić elektroczniczny dokument o nazwie: pełnomocnictwo do zawiązania spółki ? Chyba nie powinienem.. ?

   1. W teorii może to przejść. Wielokrotnie rejestrowałem spółkę w s24 dosyłajac dokumenty papierowe w postaci np. zagranicznych dokumentów poświadczenia reprezentacji wspólników.

  12. Czy przy rejestrowaniu spółki komandytowej (wnioskodawcą będzie komplementariusz- Sp. z o.o. ze statusem cudzoziemca) mają zastosowanie te same zasady? Ustawa o KRS mówi o wpisie do rejestru przedsiębiorców lub zmianie wpisu obejmującej nabycie lub objęcie udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków. W spółce komandytowej są wnoszone wkłady, nie ma udziałów ani akcji, a jednak w nowym formularzu KRS-W1 pojawiły się odpowiednie rubryki do oświadczeń.

  13. Czy przy rejestrowaniu spółki komandytowej w trybie S24 (wnioskodawcą będzie komplementariusz- Sp. z o.o. ze statusem cudzoziemca) mają zastosowanie te same zasady? Ustawa o KRS mówi o wpisie do rejestru przedsiębiorców lub zmianie wpisu obejmującej nabycie lub objęcie udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków. W spółce komandytowej są wnoszone wkłady, nie ma udziałów ani akcji, a jednak w nowym formularzu KRS-W1 pojawiły się odpowiednie rubryki do oświadczeń.

   1. Dziękuję:) Uzupełnię zapytanie, bo sprawa mi się komplikuje. Czy faktycznie wnioskodawcą jest komplementariusz? Taka opcja występuje w systemie S24, a przy tradycyjnej rejestracji na formularzu KRS-W1 wnioskodawcą jest sama spółka, jak przy Sp. z o.o.
    Jeżeli jednak wnioskodawcą jest właśnie zakładana spółka komandytowa, to czy ma ona status cudzoziemca przez to, że komplementariusz ma taki status?

  14. Dziękuję:) I jeszcze jedno- czy faktycznie wnioskodawcą jest komplementariusz? Taka opcja występuje w systemie S24, a przy tradycyjnej rejestracji na formularzu KRS-W1 wnioskodawcą jest sama spółka, jak przy Sp. z o.o.

  15. Panie Błażeju, Czytelnicy,
   Podczas rejestracji sp. z o.o. w trybie S24 otrzymałem wezwanie do złożenia oświadczenia, o którym mowa w artykule. Oświadczenie wysłałem do sądu i tu pytanie: ile czasu zazwyczaj trzeba czekać na rejestrację spółki w KRS od momentu złożenia oświadczenia?

  16. Dzień dobry,
   czy w przypadku gdy w zarzadzie spolki z.o.o. sa 2 osoby: jedna jest obcokrajowcem, a druga polakiem. posiadaja każdy po 50% udziałów. Obcokrajowiec nie posiada obywatelstwa, nie posiada nieruchomosci, i spolka ktora tworza nie posiada zadznych oddzialow zagranicznych.
   Czy w tym przypadku wnioskodawca- czyli spolka jest cudzoziemcem, czy nie?

   Chce zrozumiec czy t,o ze obcokrajowiec nie ma obywatelstwa, automatycznie robi spólke cudzoziemcem w tej sytuacji ?

   P.S. jestem tym obcokrajowcem 🙂

  17. Dzień dobry!

   Jak to jest z tym oświadczeniem o statusie cudzoziemcy z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego?
   Podpis musi być wszystkich wspólników czy tylko członka zarządu uprawnionego do reprezentacji (każdy może samodzielnie w umowie)? Z tego co wiem to wniosek o wpis do KRS muszą podpisać wszyscy członkowie zarządu a z tym oświadczeniem jak jest?

   A jeśli składam oświadczenie o tym, że wnioskodawca nie jest cudzowziemcem to już nie muszę dopisywać tego drugiego odnośnie nieruchomości?

   Pozdrawiam!

    1. A odnośnie tego oświadczenia od nieruchomości? Samo oświadczenie o nie byciu cudzoziemcem wystarczy?

     Pozdrawiam
     i dziękuję za odpowiedz!

  18. Kilka dni temu złożyłam wniosek w wpis spółki z o.o. do rejestru przedsiębiorców KRS. Aktualnie natomiast otrzymałam korespondencję z Sądu wraz z wezwaniem do usunięcia braków formalnych poprzez złożenie oświadczenia w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920 o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Czy można takie oświadczenie złożyć poprzez platformę s24 czy muszę wysłać wniosek do Sądu tradycyjnie w formie papierowej?
   Pozdrawiam.

  19. Dzień dobry,

   Dostałem dzisiaj wezwanie jak temacie i tutaj pytanie, czy nie szybciej będzie jak złożę drugi raz wniosek o założenie sp. z o.o. przez S24 dołączając wszystkie dokumenty niż gdy będę dosyłać to listownie? Pewnie te 350zł, które zapłaciłem już nie wrócą, ale jak mam czekać 14-21 dni to i tak mniejsza strata.

   Panie Błażeju?

    1. Wezwanie czy zwrot wniosku ?
     W związku z udostępnieniem przez Sąd możliwości dołączenia załączników elektronicznie nie ma możliwości złożenia ich w formie papierowej.
     Pozdrawiam

     1. Jest możliwość składania papierowo.

      Jak widać w treści wpisu to akurat wezwanie, chociaż rzeczywiście jakby patrzeć na to legalistycznie to powinien być to zwrot wniosku…

      1. Złożyłem papierowo – w tym przypadku można to łączyć – przy okazji dowiedziałem się, że muszę dołączyć papierowe oświadczenie o wniesieniu kapitału zakładowego – te podpisane elektronicznie przez ePUAP nie jest w tej chwili honorowane. Oświadczenie nie podlega już opłacie – 40zł.

  20. Dzień dobry,

   Sorry I cannot write Polish. I applied through S24 on January,17,2019 to establish Spólka. I am the owner.I am a foreigner. I have Polish ID (pesel). I got signature with number from electronic system. I did not get any info from KRS yet. Do I need to send any ” oświadczenia o statusie cudzoziemca „? If I need how to make it. Is it any special form? Thanks in advance!

   1. Dear Aleksandra, if you have applied for registration and you did not get any feedback from registry court it may mean that the case is still processed. Please check your S24 account. If you had not delivered the statement about foreign status of the company, your application would be rejected. It is unfortunately impossible to send it at this stage as S24 system does not have this kind of possibilities. You can always try to prepare paper version and send it to court but since recent changes it does not guarantee succesful registration anymore.

    1. Thanks for your comment. I checked. My application is still in process.
     What do you recommend to do now to successful registration?

     1. As for now? Just wait and see what happens. If the application is rejected you shall try another one, this time with all required documents sent at the very beginning.

      1. There is one on my blog, but before you proceed I advise you to consult with attorney.

      2. HELLO!
       Got registration today. I did not sent anything else. They didn’t want any document about foreign status of company any more.

  21. Mam pytania , oba wspolnicy nie posiadają obywatelstwo RP ale jeden z nich posiada karta stałego pobytu a druga osoba Rezydent długoterminowy UE. Oba mają po równo udziały czyli 50/50. Czy w tym przypadku spółka będzie cudzoziemcem czy nie..

  22. Według mnie jest cudzoziemcem ponieważ ustawa wyrażnie mowi o osobę fizyczew jak nie ma obywatelstwo RP a tu jest nie mam znaczenia czy ma stały pobyt czy Karta rezydenta. Bardziej mi interesuje czy taka spółka jest krajowa czy zagraniczna z punktu widzenie Urząd Skarbowy.

  23. Dzień dobry,

   Szanowny Panie Radco,

   zwracam się z prośbą o informację i wyjaśnienie, odnośnie dwóch poniżej opisanych kwestii. Chodzi o wpis spółki z o.o. w KRS.:
   1) Jeżeli jednym z udziałowców w planowanej do założenia polskiej spółce z o.o. będzie spółka niemiecka gmbh (odpowiednik polskiej spółki z o.o.), która będzie mieć 55% udziałów, reprezentowana przez Polaka (osoba ta ma obywatelstwo polskie i w Niemczech posiada spółkę gmbh) a tym samym jedynego właściciela i reprezentanta spółki GMBH to czy ten podmiot składa oświadczenie jako cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z 24.03.1920r.?
   Dodam, iż w planowanej do założenia spółce będą jeszcze dwie osoby prywatne – obywatele Polski.
   2) Czy składając do Sądu (w celu wpisania do krs spółki z o.o.) m.in dokument rejestrowy spółki gmbh (wydruk elektroniczny) wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego w Polsce będzie wymagane apostille. Notariusz nie wymaga apostille. Czy sąd może tego wymagać? Czy można powołać się w tej sytuacji na:
   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1191 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1024/2012.
   Punkt 9 mówi o elektronicznych formach dok.

   Chodzi o to, iż przedstawienie dokumentu rejestrowego wraz z apostille wydłuży zdecydowanie procedurę.
   Chciałbym też zapytać jak można uzyskać apostille gdyby pojawił się taki wymóg.

   Dziękuję uprzejmie za wyjaśnienie

   1. Dzień dobry, przedmiotowe pytania mogą być tematem odpłatnej opinii prawnej w tym temacie. Zachęcam do kontaktu osobistego.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Błażej Sarzalski Portret

  BŁAŻEJ SARZALSKI

  Radca prawny, wpisany na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Od 2007 roku doradzam w zakresie prawa spółek, a w szczególności rejestracji spółek, przekształceń przedsiębiorców i spółek handlowych oraz ich bieżącego funkcjonowania.

  Przygodę z blogiem o rejestracji spółek z o.o. zacząłem we wrześniu 2011 roku. Był to dla mnie szalony rok, pełen wyzwań osobistych i zawodowych. Chcesz dowiedzieć się dlaczego?

  Poznaj moją historię!

  Zerknij na wzory umów i dokumentów niezbędnych dla Twojej spółki z o.o.

  Wzory umów i dokumentów

  Umów się na poradę w sprawie Twojej spółki z o.o.

  Skontaktuj się aby umówić porad

  KOMENTARZE

  • radca prawny Błażej Sarzalski - W S24 potrafią być naprawdę szybcy. Natomiast coraz więcej sądów radzi sobie dobrze także ze standar
  • Robert - IX Wydział Gospodarczy Wrocław: wniosek złożony przez S24 (sp. z o.o.) - środa godz. 14-15, wpis do
  • radca prawny Błażej Sarzalski - Prawo wekslowe nie wymaga nigdzie postawienia pieczęci firmowej przed podpisem i pieczątką prezesa.
  • radca prawny Błażej Sarzalski - Najprawdopodobniej nie dodał Pan oświadczenia do wniosku albo system coś pomieszał. Najłatwiej spraw
  • Jakub - Czytałem wszystkie komentarze i nie znalazłem swojego przypadku;) otóż złożyłem i załączyłem oświadc