Prezes – cudzoziemiec a składanie sprawozdań finansowych w KRS

Spółka z o.o.

Błażej Sarzalski

Radca prawny, od 2011 roku wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach pod numerem KT-2946, ekspert portalu Wyborcza.biz. Doradza w zakresie prawa spółek, a w szczególności tworzenia i przekształceń spółek handlowych oraz ich funkcjonowania.

Cudzoziemcy mogą mieć problem ze złożeniem sprawozdań do KRS

Od 15 marca 2018 r. obowiązują przepisy nakazujące składanie sprawozdań finansowych za pomocą repozytorium dokumentów, które jest częścią infrastruktury informatycznej Ministerstwa Sprawiedliwości. Generalnie wszystko ma się odbywać online, łaskawie zaś do września 2018 r. będzie można złożyć fizycznie kopie sprawozdań finansowych.

Nie ma w sumie problemów, gdy jedną z osób upoważnionych do reprezentacji spółki jest osoba, która posiada numer PESEL. Taka osoba w łatwy sposób założy sobie skrzynkę ePUAP i problem z głowy (teoretycznie, bo nie wiadomo jak to cudo będzie działało w praktyce).

Co jednak z cudzoziemcami?

Patrząc na przepisy odpowiedź wydaje się prosta – będą mogli podpisać się podpisem kwalifikowanym , gdy go sobie kupią, ale czy aby na pewno praktyka nie płata figla?

Zerknijmy na to, co napisane jest w systemie.

Ważne jest ostatnie zdanie. Podpisywanie zgłoszenia podpisem kwalifikowanym jest dopuszczalne tylko dla osób, które posiadają dane PESEL.

Czyli cudzoziemiec, który nie posiada miejsca stałego zamieszkania w Polsce albo tytułu do uzyskania numeru PESEL niestety nie podpisze tego sprawozdania. Czy może udzielić pełnomocnictwa do tego? Kto to wie… najciekawsze by było, gdyby owo pełnomocnictwo musiało być także opatrzone podpisem kwalifikowanym.

Miało być to ułatwienie dla wszystkich, czy jest?

Jest informatyzacja po polsku 🙂

Zainteresował Cię ten wpis? Potrzebujesz mojej pomocy albo konsultacji? Skontaktuj się ze mną!

Na wiadomości e-mail odpowiadam jeszcze tego samego dnia.

  99 comments on “Prezes – cudzoziemiec a składanie sprawozdań finansowych w KRS”

  1. Też tak sobie na to patrzę i oczy przecieram. ePUAP tylko z PESEL. Podpis kwalifikowany da się załatwić bez PESEL, ale podpisać może tylko osoba, której PESEL wymieniony jest w KRS. Prokurent zgodnie z wyrokami nie może podpisać sprawozdania.

   Warunkiem na otrzymanie numeru PESEL jest meldunek lub/i prawo pobytu… I wygląda na to, że muszę szereg spółek doposażyć o dodatkowego członka zarządu, a rekrutację będę przeprowadzał według kwalifikacji „posiada PESEL”.

   Tylko czekać na nowelizację na 5 min przed końcem terminów, która narobi jeszcze większego zamieszania.

   1. Mam nadzieję, że spodziewana (również się spodziewam, tak jak było w przypadku zamknięcia rejestru handlowego, przesuwania terminu tak istotnych a nieprzemyślanych zmian) „nowelizacja na 5 min. przed końcem terminów” przywróci możliwość składania sprawozdań w formie papierowej. Obecne rozwiązanie, to ordynarna kpina. Uchwalono bubel a ty prezesie martw się jak złożyć sprawozdanie bo jak nie złożysz, to grzywna.
    Najprostsza zmiana żeby wymusić elektroniczne składanie sprawozdań „na już”, to umożliwienie jego złożenia „osobie, której powierzono prowadzenie ksiąg” do urzędu skarbowego (a urząd skarbowy przekaże do KRS). Natomiast sprawozdanie finansowe papierowe (odpowiednio podpisane)- do dokumentacji rachunkowej. No ale to za trudne dla „dobrej zmiany”…

  2. Gazeta Podatkowa nr 20 (1477) z dnia 8.03.2018, strona 1
   dział: Strona tytułowa
   Autor: Ewelina Mentel-Wyrzychowska

   Ministerstwo Sprawiedliwości wyjaśnia
   Nowe zasady przekazywania sprawozdań finansowych do KRS
   (…)
   Ministerstwo Sprawiedliwości w piśmie z dnia 28 lutego 2018 r. (stanowiącym odpowiedź na pytania naszego Wydawnictwa) wyjaśniło, że system teleinformatyczny będzie przyjmował elektroniczne kopie dokumentów finansowych sporządzonych i podpisanych (źródłowo) w postaci papierowej (skany). Skany stanowić będą załączniki do zgłoszenia (wniosku) składanego w nowym trybie (tj. zgodnie z art. 19e ust. 1 albo ust. 7 ustawy o KRS).

   Złożenie dokumentów finansowych do KRS w trybie zgłoszenia (tj. zgodnie z art. 19e ust. 1 ustawy o KRS) będzie bezpłatne. Bez opłat, tak jak dotychczas, będzie przebiegało w nowym trybie składanie oświadczenia o braku obowiązków sprawozdawczych.

   W przypadku niemożności skorzystania z drogi zgłoszenia dokumentów finansowych w nowym trybie (np. brak PESEL) dokumenty sprawozdawcze będą mogły zostać złożone wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w drodze wniosku (art. 19e ust. 7 ustawy o KRS), który na zasadach ogólnych zostanie rozpoznany przez sąd rejestrowy (orzecznika). W tym przypadku będą pobierane opłaty na zasadach dotychczasowych.
   (…)

   1. I tak muszą ten art. 19e ust. 7 znowelizować w takim razie, bo on nakazuje najpierw złożyć „bezpłatnie” do repozytorium, a w sytuacji jak weryfikacja będzie niepomyślna (tzn. gdy stwierdzony zostanie brak PESEL) to dopiero wtedy wniosek tradycyjny ale w S24.

    Przepis brzmi tak: 7. Zgłoszenie podlega automatycznej weryfikacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w zakresie określonym w ust. 2 i 6. W przypadku negatywnej weryfikacji wnioskodawca może złożyć dokumenty, o których mowa w ust. 1, wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, wraz z wnioskiem o wpis w rejestrze przedsiębiorców wzmianek, o których mowa w art. 40 pkt 2-5a, albo z wnioskiem o przyjęcie tych dokumentów do repozytorium dokumentów finansowych.

    Czyli sam z siebie wnioskodawca nie może ich składać, bo musi być najpierw negatywna weryfikacja.

  3. wszystko zależy od tego, jak zinterpretujemy „W przypadku negatywnej weryfikacji”.
   System od początku posługuje się dodaj zgłoszenie, edytuj zgłoszenie… Na etapie jego przygotowywania wyświetla osoby uprawnione do złożenia zgłoszenia w trybie art. 19e ust. 1 ustawy o KRS tylko te z numerem PESEL. Jeśli uznać, że brak osoby z numerem PESEL to już jest negatywna weryfikacja zgłoszenia w zakresie art. 19e ust. 2 ustawy o KRS , to wtedy zasadne jest złożenie wniosku zgodnie z art. 19e ust. 7 ustawy o KRS. jeżeli referendarz rozpoznając wniosek poprze taką interpretację, to przyjmie wniosek.

   1. Pani Ewelino, ma Pani rację. „Negatywna weryfikacja” to w mojej ocenie wejście do systemu „bezpłatnego zgłoszenia” i przywitanie użytkownika komunikatem, np. „Błąd!System nie znalazł osób fizycznych uprawnionych do reprezentacji podmiotu posiadających nr PESEL. Zgłoszenie nie będzie mogło być podpisane i wysłane. Dokumenty finansowe możesz złożyć do sądu jako załączniki do wniosku o wpis zmian w rejestrze. Wniosek może być złożony tylko drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu S24 jako wniosek o zmianę wpisu w KRS – sprawozdania finansowe i inne dokumenty”.
    Coś takiego pokazuje się przy spółce, której członkowie zarządu nie mają numeru PESEL. W mojej ocenie to wystarczy do złożenia zwykłego wniosku o wpis przez s24.

    1. Wygląda na to że żeby złożyć dokumenty nawet za opłatą przez moduł S24 trzeba utworzyć konto w eKRS a do tego trzeba mięć profil zaufany lub podpis kwalifikowany czyli koło zamyka się!osoba zagraniczna (bez pesel) nie złoży dokumentów czy dobrze to interpretuję?

     1. Podpis kwalifikowany można mieć bez PESELu. Tylko co wówczas, gdy taki prezes zna po polsku tylko „dzień dobry, taxi, sex”? 😉

      1. To bardzo optymistyczny zestaw słów 🙂

       Z doświadczenia raczej: dziękuja, wódka i słowo na k….

       Przepraszam ewentualnie urażonych 😀

      2. Tak, ale podpis kwalifikowany trzeba odebrać osobiście i wylegitymować się np. paszportem. Wyrobienie takiego podpisu wymaga więc wizyty obcokrajowca w Polsce, prawda?

  4. Czyli już nie można wysłać tradycyjnie papierowego sprawozdania za 140 złotych, czy do 30 września 2018 jeszcze można?
   Czy sprawozdanie złożone przez S24 trafia do repozytorium dokumentów finansowych, czy tylko to skanowane?
   Na marginesie: do Companies House można składać sprawozdania przez net (taniej) i papierowo (drożej), dlaczego władcy PL nie stosują rozwiązań sprawdzonych tylko zawsze wyważają otwarte drzwi?

  5. Problem z cudzoziemcami dotyczy skanów…. Według MS mogą one stanowić załącznik do wniosku składanego zgodnie z art. 19 ust. 7 ustawy o KRS. ale o tym jak mają być podpisane skany stanowi art. 38 ust. 2 ustawy nowelizującej… a tu Do dnia 30 września 2018 r. dopuszcza się dołączanie do zgłoszenia lub wniosku kopii dokumentów, o których mowa w art. 69 ust. 1, 1b, 1f, 1g, 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 10, opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez co najmniej jedną osobę fizyczną, której numer PESEL jest ujawniony w Krajowym Rejestrze Sądowym, wpisaną jako członek organu uprawnionego do reprezentowania, wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej, syndyk albo likwidator.

   pozostaje pytanie czy system S24 będzie realizował ten wymóg, czy konieczna jest nowelizacja …

  6. Czy w przypadku gdy członkami zarządu są osoby nieposiadające PESEL i złożenia sprawozdania finansowego poprzez procedurę S24, pełnomocnik procesowy musi posiadać bezpieczny podpis kwalifikowany, czy wystarczy ePUAP?

   Jakie Państwo macie doświadczenia?

   Nadto, czy pełnomocnictwo musi być szczególne do złożenia w imieniu spółki sprawozdania finansowego poprzez S24?

   1. dzień dobry,

    z ostatnich informacji: pełnomocnik może mieć profil zaufany ePUAP, ale w praktyce nie chce to działać i trzeba mieć podpis kwalifikowany. Ale – co bardziej zabawne jest – KRS zwraca wniosek podpisany przez pełnomocnika, jeżeli scan sprawozdania był również podpisany przez pełnomocnika; uzasadnienie: brak podpisu kierownika jednostki (pomimo, ze na wersji papierowej wszyscy członkowie podpisy złożyli). Może Państwo wiedzą coś więcej w powyższej kwestii? jak to ugryźć?

    1. Wysłać w terminie do Urzędu Skarbowego, KRS zignorować ku opamiętaniu „dobrej zmiany”. Jeśli wszczną postępowanie przymuszające- wysłać papierowe sprawozdanie.

   2. Ja ma pełnomocnictwo ogólne, ale mój wspólnik jest cudzoziemcem i jedynym członkiem zarządu. KRS nie uznaje mojego pełnomocnictwa, musi być albo wyszczególnione albo byc prokurentem, ale z tego co czytam prokurenta też mogą nie uznać, więc co zrobić ????bo ja nie mam pojęcia

  7. Z tego co się orientuję z systemem S24 jest taki problem, że wnioski można składać tylko dla spółek, które przez ten system były zarejestrowane… Jeżeli jestem w błędzie to proszę o wyprowadzenie 🙂

  8. Czy jeżeli w zarządzie są osoby z nr PESEL, uprawnione do reprezentacji, to czy mogą udzielić pełnomocnictwa pracownikowi spółki (zgodnie z KPC), który złoży płatny wniosek ze sprawozdaniem finansowym przez system S24 i podpisze swoim ePUAPem?

   Czy z racji tego, że są osoby, które mogą to zrobić, to referendarz odrzuci taki wniosek?

    1. Nie przejdzie przez system automatyczny. W razie złożenia wniosku gdy nie przejdzie przez system automatyczny i zajmie się tym referendarz (czy szerzej sąd rejestrowy) to przejdzie bo człowiek się pochyli i zweryfikuje umocowanie.
     I jak pamiętam system ma weryfikować automatycznie czy sprawozdanie składa ktoś z członków zarządu. A wymóg PESEL akurat dla mnie jest dość oczywisty. Jak na razie nie znam systemów które potrafią z całą pewnością zweryfikować tożsamość osoby z podpisem z tożsamością osoby w jakimś systemie opisanej imieniem i nazwiskiem. Bo po pierwsze imię i nazwisko to dane powtarzalne w odróżnieniu od nr PESEL, a po drugie imiona i nazwiska – szczególnie cudzoziemców – potrafią być różnie zapisywane. Np. Janek niby imię oczywiste, ale znam przypadki zapisu „Yanek”. Jak na razie systemy identyfikują po numerach niepowtarzalnych, a nie imionach i nazwiskach.
     Widzę zresztą, że jakoś mało kto dostrzega, że całe to repozytorium dokumentów finansowych dzieje się poza sądem rejestrowym i dokumentu tak składanego żaden referendarz nie ogląda. Czyli założenie jest najwyraźniej takie, że system przyjmuje sam przy automatycznej weryfikacji i bez ingerencji człowieka to co potrafi z całą pewnością zidentyfikować czyli ustalić, że składa członek zarządu. Jak sądom odejdą dziesiątki albo i setki tysięcy spraw polegających na przyjmowaniu sprawozdań i obróbce papieru z tym związanej to chyba będzie to największe ograniczenie kognicji sądów jakie pamiętam. Ja akurat z tej regulacji to się cieszę, bo dostrzegam ogromny postęp – w końcu nie ma regulacji, że musi do tego repozytorium dołączyć ten dokument cały zarząd. Czy można zmienić przepisy i przyjąć, że dołączyć może sprawozdanie każdy? Moim zdaniem można. Ale pytanie czy to by przeszło wcześniej. Zresztą dyskusja jest moim zdaniem akademicka bo dotyczy wyraźnie regulacji przejściowej. Zwracam uwagę, że od jesieni sprawozdania mają być sporządzane w formie wyłącznie elektronicznej. Czyli pytanie jak wtedy rozwiązane będą podpisy cudzoziemców. Bo jak na razie Ministerstwo Cyfryzacji zajmuje się i zajmuje budową tzw. węzła transgranicznego do wykorzystywania polskich podpisów za granicą i zagranicznych w Polsce. Dopóki tego nie zrobią to wszystkie rozwiązania z cudzoziemcami są najnormalniej w świecie tymczasowe.
     A na marginesie – w sytuacji gdy sprawozdania będą podpisywane elektronicznie to nie mam większych problemów z przyjęciem reguły, że każdy może je dołączyć do repozytorium. Tylko oby ci co dziś rozszerzać chcą krąg osób nie darli wtedy szat, że krąg ten jest za szeroki bo może złożyć sprawozdanie ktoś kto nie jest członkiem zarządu.

  9. Witam,

   przy złożeniu odpłatnego sprawozdania przez system s24 muszę dodać sprawozdanie w formacie .xades. Ne wiem jak wygenerować taki plik gdyż sprawozdanie mam w zwykłym .pdf. Posiadam tylko profil zaufany, nie mam podpisu kwalifikowanego. Już próbowałem coś wykombinować przez skrzynkę epuap, ale tam nie można podpisać załączniku tylko treść.

   Będę wdzięczny z pomóc.

   1. Dima,

    xades raczej tylko z podpisem kwalifikowanym, bo epuap nie nie ma odpowiedniego oprogramowania.

    Natomiast skoro uzyskałeś profil zaufany ePUAP to znaczy, że masz numer PESEL. I teraz są dwie możliwe historie

    a) spółka, którą reprezentujesz ma wbity w KRS Twój PESEL = możesz skorzystać z bezpłatnego zgłaszania dokumentów finansowych, załączyć pliki pdf i podpisać przez ePUAP
    b) powinieneś złożyć wniosek o aktualizację wpisu do KRS, informując o swoim numerze PESEL

    Cała zabawa z odpłatnymi wnioskami nie dotyczy obcokrajowców wprost, ale osób, które nie mają numeru PESEL albo nie został on podany przy zgłaszaniu osób reprezentujących spółkę.

    1. Dziękuję za odpowiedź. Dobrze zrozumiałem że niezależnie od tego czy korzystam z profilu zaufanego czy z podpisu kwalifikowanego KRS musi zawierać zapis mojego numeru PESEL? Już chciałem zamówić podpis kwalifikowany ale nie jestem pewien że to rozwiąże problem.

     1. Jeżeli nie masz PESEL, to pozostaje Ci tylko droga poprzez podpis kwalifikowany.

      Czy to się ogólnie udaje, jeszcze nie wiem. Złożyłem dwa płatne wnioski w tym trybie i czekam co się stanie.

      Natomiast jeżeli masz PESEL, to nie pchaj się w podpis kwalifikowany. ePUAP Ci wystarczy. Musisz tylko zaktualizować wcześniej dane spółki tak, aby Twój PESEL był tam dostępny. Wtedy idzie super szybko i łatwo, czego nie można powiedzieć o płatnym wniosku.

      1. Mam nr PESEL (obcokrajowiec) – jak zgłosić taką aktualizację danych?
       Proszę o korektę, jeśli się mylę: formularz KRS ZK – jako załącznik KRS – Z3 + wymogi z art. 19a ust. 5d ustawy o KRS? (lista z adresami)

       Jak ma ta lista wyglądać i kto ją ma podpisać? czy może być bez podpisu?

       Sądy wzywają o te listy, bo istniejące spółki kapitałowe mają obowiązek złożyć taką listę wraz z pierwszym dowolnym wnioskiem do KRS, ale nie później niż w terminie 18 miesięcy od wejścia w życie przepisów (art. 37 ustawy o KRS).

  10. Witam, czy ktoś z Państwa ma rozwiązanie co do wysłania dokumentów finansowych za 2017 , gdzie zarząd składa sie tylko z cudzoziemca bez nr Pesel. Ja jako księgowa mam podpis kwalifikowany i wysyłam wszystkie dokumenty. A teraz mam problem , bo z wypowiedzi powyższych wynika, że bez Pesel nic nie przejdzie . Z góry dziękuję za jakąś pomoc.

   1. W tej sytuacji pozostaje złożenie wniosku do sądu vua S24 bo repozytorium RDF nie przyjmie dokumentu bez postępowania sądowego. No chyba, że cudzoziemiec uzna, że warto uzyskać PESEL i prfil zaufanty ePUAP. Słyszałem już o takich przyadkach ale dotyczyły ludzi w Polsce osiadłych.

  11. Witam,

   dodam od siebie, że jeżeli cudzoziemiec ma podpis kwalifikowany wydany w swoim kraju to tez nie przejdzie przez system gdyz ten akceptuje tylko podpisy wydane przez polskich dostawców tej usługi. Potwierdziłem to na infolinii KRS po 2,5h oczekiwania.
   Wydanie podpisu kwalifikowanego dla cudzoziemca nieprzebywającego w PL to aktualnie:
   1. zakup zestawu i wygenerowanie umowy
   2. wysłanie umowy do podpisu przez cudzoziemca
   3. potwierdzenie podpisu na umowie notarialne i w ambasadzie PL w kraju cudzoziemca
   4. odesłanie umowy do dostawcy usługi podpisu kwalifikowanego i wygenerowanie klucza

   Mam pytanie: czy jak do reprezentacji mam uprawnionych tylko 2 cudzoziemców-członków zarządu działających wspólnie to czy aby wysłać do KRS dokumenty to oni muszą obaj podpisać dokumenty podpisem kwalifikowanym czy wystarczy jeden podpis??

  12. Witam!

   Jak ujawnić PESEL członka zarządu (cudzozeminena) w KRS dla sp z o.o. który już wpisany do KRS,
   czy tzreba wprowadzić zminay w akt notarialny czy wystarczy złożyć KRS-ZK,KRS -Z3+ adresa do doręczeń członków?

   1. W przypadku niemożności wysłania do repozytorium rozumiem, że tak… muszę w końcu usiąść na poważnie do tego tematu bo mam kilku klientów z tym problemem. Najważniejsze to wysłać sprawozdanie do skarbówki.

    1. Czyli coś się wyjaśniło w tej sprawie? Będzie zmiana przepisów?
     Druga kwestia:
     mam oddział przedsiębiorcy zagranicznego, sprawozdanie finansowe podpisał – jako kierownik tej jednostki) reprezentant przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale (jak bywało również w latach wcześniejszych i nigdy nie zostało zakwestionowane ani przez KRS, ani przez skarbówkę); zgodnie z ustawą o rachunkowości (art. 69 ust. 1b) reprezentant powinien złożyć sf do KRS. Oczywiście aktualnie nie może tego złożyć via RDF. Zatem pytanie, czy reprezentant przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale może sf217 złożyć w trybie s24 podpisując skany dokumentacji oraz wniosek KRS-Z30 swoim ePUAP?

      1. Według wszelkich pouczeń, jeżeli nie da się tego zrobić przez repozytorium, to robimy to tradycyjnie, tak jak dotychczas.

  13. Ja mam ten problem. Mój wspólnik i jedyny członek zarządu jest obcokrajowcem. Ma karte pobytu ale nie ma pesela. Mam pełnomocnictwo OGÓLNE podpisane u notariusza na występowanie w jego imieniu przed urzędami itd. Ale KRS GO NIE UZNAJE! . Księgowy mi powiedział, że jak mnie uczyni Prokurentem to powinno rozwiązać problem, albo dopisze do zarządu, ale to znowu są koszta. Z kolei wystąpienie o pesel dla niego i zarejestrowanie go w krs to tez koszt 350 zł z tego co czytałam, a do tego jeszcze to potrwa …. więc nie zdąże i tak. I Mam problem bo przez to odrzucili mi ostatnie sprawozdanie roczne z 2016, ponieważ brakowało podpisu wspólnika(mimo pełnomocnictwa ogólnego) i jeszcze dowalili kare, a teraz to już wogóle nie wiem co mam zrobić, zawiesić firme czy co???

   1. Jeżeli w reprezentacji spółki nie ma osoby z ujawnionym numerem PESEL to droga jest tylko jedna – czyli podpis kwalifikowany i złożenie płatnego wniosku przez S24.

    Procedurę przetrenowałem na dwóch spółkach – jak do tej pory mam potwierdzenie wpisu przy pierwszej i czekam na drugą.

    Żadne zabawy w prokurenta tu nic nie dadzą, bo stanowisko sądów jest chwilowo takie, że prokurent nie ma prawa składać tego typu dokumentów, więc formularz bezpłatnego składania dokumentów nie sprawdza nawet tabeli z prokurentami.

    Jeżeli natomiast, choć jeden członek zarządu ma szanse uzyskać PESEL, to dyskusje, że zmiana wpisu kosztuje 350 złotych wydają mi się delikatnie rzecz ujmując śmieszne. Każda inna droga jest droższa, a spółka z zasady generuje dziwne koszta i płakanie nad 350 zł w momencie, kiedy robi się to na ostatnią chwilę….

     1. Jeszcze spytam, a czy osoba której podpis kwalifikowany będe robić nie musi też mieć pesela w KRS ?? Tak wyczytałam, więc nie wiem czy nie łatwiej wystąpić o sam pesel i nie bawić się w podpis

      1. Nie musi. Wtedy wniosek jest po prostu rozpatrywany, a nie weryfikowany automatycznie, więc ludek sobie siada i patrzy czy wszystko podpisane jest prawidłowo.

       Całe zamieszanie z PESEL bierze się z tego, że przy bezpłatnym składaniu dokumentów, całość jest od razu weryfikowana przez serwery eKRS i dokonywany jest wpis. Bez numeru PESEL praktycznie nie da się automatycznie zweryfikować reprezentanta.

       Do podpisu kwalifikowanego można dorzucić NIP podmiotu, który będzie reprezentowała osoba posługująca się podpisem. Jeżeli człek robi to tylko dla jednej spółki, to dodanie NIPu daje parę dodatkowych możliwości.

    1. Czy podpis kwalifikowany może założyć zagraniczny przedstawiciel bez numeru PESEL ?
     Podpis założy na inny numer identyfikacyjny. Nie będzie problemu z wysyłką ?

      1. Tak dla upewnienia. Cudzoziemiec bez numeru PESEL zakupuje podpis kwalifikowany, następnie zakładamy konto w serwisie s-24 dla zagranicznej spółki i wysyłamy sprawozdanie w trybie płatnego wniosku i podpisujemy podpisem kwalifikowanym ?

      2. Prawie.

       Cudzoziemiec bez numeru PESEL zakupuje podpis kwalifikowany, zakłada konto dla siebie nie dla spółki w S24 i wysyła sprawozdanie w trybie płatnego wniosku.

       W tym przypadku polecam pomoc kogoś delikatnie informatycznego, bo procedura podpisywania dokumentów dla płatnego wniosku do najprostszych nie należy.

       Pan Mecenas sugeruje również, że skoro nie da się złożyć bezpłatnego wniosku w S24 to można złożyć tradycyjny wniosek do sądu tak jak to było do tego roku. Tutaj głowy nie dam ponieważ art. 19e ust. 1 ustawy o KRS. Ja nie ryzykowałem i pomęczyłem się z S24.

       Dla kamikadze polecam art. 7 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności w zw. z art. 19e ust. 2 ustawy o KRS – można to uznać za podstawę nadania numeru PESEL dla osoby, która nie mieszka w Polsce… ale oczywiście w tym roku nie da się z tym zmieścić w terminie.

      3. Dziękuje bardzo za odpowiedź.
       Jest to oddział przedsiębiorcy zagranicznego, osobą reprezentującą zagraniczny oddział w Polsce jest osoba z numerem PESEL i jest wpisana w KRS. Jednak jest tyle sprzeczności że wydaje mi się iż taka osoba nie ma prawa wysłać sprawozdania. Czy Pan w tej kwestii się orientuje ?

      4. Nie mam praktyki z taką konstrukcją.

       Na pewno bezpłatny wniosek tu nie przejdzie, bo system nie sprawdza kierowników jednostek. Nie widzę jednak problemu z tym, aby kierownik jednostki podpisał swoim podpisem kwalifikowanym lub najlepiej ePUAP (bo prościej) płatnego wniosku.

       Według ustawy o rachunkowości takie dokumenty podpisuje organ jednostki, czyli w Pani przypadku kierownik, chyba, że organ jest wieloosobowy.

       Oczywiście to tylko moje przypuszczenia, bo zamieszanie z tym jest tak straszne, że mało kto wypowiada się stanowczo o czymś innym niż zoo z polskim prezesem.

      5. Jeszcze mam jedno pytanie, płatny wniosek w tym systemie kosztuje tak jak dotychczas – 140 zł ? Przy wysyłce elektronicznej załącza się wniosek KRS-Z30 i dowód opłaty ?

      6. Płatność odbywa się podczas składania wniosku. Nie załącza się formularza Z-30 – tak właściwie trochę wypełnia się go online. Jedyne co musi być przygotowane, to załączniki do wniosku – przy podpisie kwalifikowanym w formacie xdes, przy ePUAP w PDF (choć tu tylko zgaduję, bo przez ePUAP nie składałem płatnych wniosków).

     1. To wchodzi w grę tylko gdy ww. osoba składa płatny wniosek w systemie S24.

      Taniej chyba wysłać pocztą…

      1. Ale do KRS nie ma możliwości wysyłki pocztą…. czy w tym przypadku jest jakiś wyjątek ?

    2. Witam ,
     Jak zapisac ten plik w jakim formacie gdyz s24 nie chce przyjac pliku z rozszerzeniem BES

     Dokumenty chce zlozyc dla osoby ktora nie posiada pesel, a posiada kwalifikowany podpis

  14. CZy zna ktoś podstawe prawną/paragraf KRS na koniecznośc podania pesela przy wysyłce spraowzdania? Bo musze wpisać do wniosku, a nie mogę znaleść. Z góry dziękuje za pomoc

  15. Nie jestem pełnomocnikiem zawodowym, czy mogę złożyć w imieniu Spółki płatny elektroniczny wniosek Z-30 na S24, podpisany za pomocą mojego podpisu kwalifikowanego nie będąc w zarządzie?
   Czy w związku z tym spoczywa na mnie jakaś odpowiedzialność skoro jestem tylko pośrednikiem w spełnieniu tego obowiązku przez zarząd?

   1. To zależy, czy istnieje jakaś przesłanka pozwalająca na udzielenie pełnomocnictwa zgodnego z Kodeksem postępowania cywilnego – np. stosunek pracy. Generalnie jednak węszę problemy 🙂

    1. Miałem takie sytuacje. Trzy razy przeszło u moich klientów bez problemu. Za czwartym przysłali zapytanie, co też za konkretny stosunek łączy mnie ze stroną postępowania. 🙂

   2. W przypadku płatnego wniosku składanego przez podpis kwalifikowany, składający podpisuje nie tylko sam wniosek, ale również załączane dokumenty – tam składa się dokumenty w formacie xdes, czyli z podpisem wewnętrznym.

    O ile jeszcze samo pełnomocnictwo do składania wniosku by przeszło, to nie jestem pewien jaka jest konstrukcja prawna podpisywania załączników. Docelowo na pewno te podpisy mają zastąpić podpisywanie ręczne.

    Fajną rzeczą jest też odpowiedzialność, o której wspominasz. Tutaj zasada jest prosta. Nie chcesz być za coś odpowiedzialny, to tego nie podpisuj. Inaczej, ktoś mógłby spróbować rozciągnąć Twoją rolę do „osoby biorącej udział w zarządzaniu przedsiębiorstwem” – czy to się uda, kto wie, ale możesz się trochę w związku z tym nadenerwować.

  16. Zobaczcie, jak obcokrajowiec chciał wyrobić podpis kwalifikowany to mu powiedzieli, że nie ma peselu. Jak chciał wyrobić PESEL TO nie miał karty pobytu. Chciał zatrudnić Pełnomocnika procesowego to ten odmówił mówiąc że nie może podpisać sprawozdania finansowego. Jak zatem ma wysłać sprawozdanie? do zarządu Polaka nie powoła bo nikt nie wejdzie do spółki z postępowaniem podatkowym.

   1. Do podpisu kwalifikowanego PESEL nie jest konieczny. Czasem ludzie mylą to z ePUAP, który z kolei wymaga PESELu.

   1. Zakładałeś konto przez ePUAP i system prosi Cie od xdes? Przecież skoro masz ePUAP to znaczy, że masz PESEL, wiec składasz przez wersje bezpłatną, gdzie załącza się po prostu PDF.

    1. Również mam ePUAP i PESEL, ale PESEL nie jest wpisany do KRS. Nie ma możliwości złożenia przez wersję bezpłatną.

  17. A co w przypadku, kiedy cudzoziemiec ma już pesel, ale jeszcze nie jest on wpisany do KRS? Ma czekać? I co po ew. przekroczeniu terminu złożenia?

   1. Ja właśnie czeka aż się pojawi Zarząd w KRS, alternatywą jest podpis elektroniczny Zarządu i wysłanie wniosku płatnego przez S24.

  18. Mam taki problem z czeską spółką w której jestem członkiem zarządu. Nie mogę złożyć SF poprzez bezpłatny system – komunikat przekierowuje mnie do S24 Na portalu S24 w liście moich przedsiębiorstw do których mogę dołączać wnioski – nie ma czeskiej spółki. – jak więc dołączyć wniosek do spółki, której nie widać w S24? Proszę o pomoc.

   1. Klikasz w „dodaj przedsiębiorstwo”, wypełniasz pierwszy formularz, a potem jak już Ci utworzy, to we wnioskach (po lewej stronie) będziesz miał formularz do składania sprawozdania.

    To trochę na początku wygląda jak zakładanie nowej spółki, ale się nie przejmuj. Tak ma być 🙂

  19. Dzień Dobry,
   A co w przypadku jeśli zmieniłam nazwisko, które nie jest uaktualnione w KRSie. W momencie podpisywania dokumentów przez ePuaP wyskakuje komunikat „Dane podpisu nie zgadzają się z danymi użytkownika” . Inne nazwisko jest w KRSie, inne w profilu zaufanym, a tylko ja mogę podpisać Elektroniczne Sprawozdanie Finansowe. Nie mam pomysłu jak sobie poradzić z tym 🙂

   1. Trzeba najpierw zgłosić zmianę nazwiska w KRS, a dopiero potem zabawa w składanie sprawozdań finansowych.

  20. Dzień Dobry . Musimy zrobić podpis elektroniczny dla prezesa spółki zoo . Jest to Niemiec nie mówiący po polsku . Niestety nie może przyjechać do Polski ze względów zdrowotnych ( wiek 83 lata i w lipcu miał lekki udar ) stąd wykluczona jest obecnie podróż do Polski . Ma PESEL bo posiada kartę stałego pobytu w Polsce ale nie wpisany do KRS . Podpis elektroniczny musielibyśmy więc załatwić w Niemczech . W jaki sposób mamy do tego podejść, i jakie kroki powinien wykonać do uzyskania tego podpisu w Niemczech ,aby był on honorowany w Polsce w kontaktach z urzędami i KRS

  21. You are right, Mr. Sarzalski. It would be very useful if a foreigner without PESEL can obtain ePUAP and then sign the file with an electronic signature on the S24 system. Since my partner and I are in different countries, some related registration documents need to be signed by both parties and then notarized. What should I do now?

   1. What documents do you have in mind?

    The easiest way is come to Poland and apply for PESEL number, then get ePUAP and if the company was formed via the S24 system then there will be no need to go to notary.

    If you mean authentication of signatures made by notary (for example required in case of share transfer) then this act may be also conducted by Polish consul.

  22. Dzień dobry,

   W związku ze zmianami od 01 10 2018 dot. sporządzania sprawozdań finansowych mam pytanie, kto podpisuje sprawozdanie finansowe i z działalności – czy cały zarząd (podpis elektroniczny / ePUAP), czy wystarczy podpis jednego członka zarządu posiadającego PESEL i podpis elektroniczny / ePUAP? Teoretycznie – zgodnie z ustawą o rachunkowości – podpisywać powinni wszyscy z zarządu, ale czy to by oznaczało, ze każdy członek zarządu musi mieć podpis elektroniczny / ePUAP? a jeżeli tak – to czy do tej czynności dla członków zarządu niebywających w Polsce wystarczy ich zagraniczny podpis elektroniczny?

   1. Czym innym jest podpisanie sprawozdania finansowego, a czym innym jest zgłoszenie go do rejestru. W pierwszym przypadku podpisują wszyscy, w drugim wystarczy jeden czł. zarządu.

  23. Dzień dobry!
   Mam taką sytuację.
   1. Zarząd składa się z cudzoziemców. Jeden ma nr PESEL + podpis kwalifikowany widoczny z nr PESEL, pozostała część nie posiada nr PESEL, ma podpis kwalifikowany z widocznym nr paszportu.
   Czy platforma eKRS pozwoli na bezpłatne zgłoszenie SF za pomocą podpisu członka, który posiada nr PESEL przy założeniu że jest on ujawniony na tej platformie?

   2. Plik będzie podpisywany przez wszystkich członków za pomocą podpisu kwalifikowanego (1 osoba ma podpis kwalifikowany widoczny z nr PESEL, pozostałe widocznym nr paszportu), czy wówczas sf jest podpisane prawidłowo?

   1. 1. Tak
    2. Tak, tylko trzeba zachować odpowiednią kolejność podpisywania. Z tego co kojarzę to najpierw musi być to podpis EPUAP, a dopiero potem podpisy kwalifikowane

  24. Dzień dobry, mamy spółkę z oo w PL – prezes jest Niemcem z nr Pesel, jedynym wspólnikiem polskiej spółki z oo jest niemiecka spółka-matka. I tu mamy problem – w jaki sposób powinna zostać podpisana uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i o podziale zysku/pokryciu straty. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam
   /Anna

   1. Dokumenty te nie wymagają podpisu elektronicznego z tego co kojarzę. Wysyła się je jako skany – w standardowej formie.

  25. Tak, ale podpis kwalifikowany trzeba odebrać osobiście i wylegitymować się np. paszportem. Wyrobienie takiego podpisu wymaga więc wizyty obcokrajowca w Polsce, prawda?

    1. Panie Błażeju, nie chodziło mi o potwierdzenie e-PUAP tylko o płatny podpis kwalifikowany, do którego nie jest potrzebny PESEL. W jakim celu można udać się do ambasady lub konsulatu? Nie bardzo rozumiem. Czy dostawca płatnego podpisu kwalifikowanego wyśle go obcokrajowcowi bez identyfikacji? Na stronach dostawców znalazłam informację, że wymagają odbioru osobistego w Polsce (zapewne w celu identyfikacji właśnie), dlatego wyrobienie płatnego podpisu kwalifikowanego dla obcokrajowca równa się chyba z przyjazdem do Polski. Tylko i aż w dobie koronawirusa.

     1. Chodziło mi rzeczywiście o EPUAP, z mojej perspektywy jest to łatwiejsze, jeżeli ktoś nie może trafić do Polski, a potrzebuje podpisu dla celów podpisywania sprawozdań finansowych i wysyłania ich do KRS. Choć z drugiej strony nie wszystkie placówki konsularne aktualnie działają 🙁

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Błażej Sarzalski Portret

  BŁAŻEJ SARZALSKI

  Radca prawny, wpisany na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Od 2007 roku doradzam w zakresie prawa spółek, a w szczególności rejestracji spółek, przekształceń przedsiębiorców i spółek handlowych oraz ich bieżącego funkcjonowania.

  Przygodę z blogiem o rejestracji spółek z o.o. zacząłem we wrześniu 2011 roku. Był to dla mnie szalony rok, pełen wyzwań osobistych i zawodowych. Chcesz dowiedzieć się dlaczego?

  Poznaj moją historię!

  Zerknij na wzory umów i dokumentów niezbędnych dla Twojej spółki z o.o.

  Wzory umów i dokumentów

  Umów się na poradę w sprawie Twojej spółki z o.o.

  Skontaktuj się aby umówić porad

  KOMENTARZE

  • radca prawny Błażej Sarzalski - W S24 potrafią być naprawdę szybcy. Natomiast coraz więcej sądów radzi sobie dobrze także ze standar
  • Robert - IX Wydział Gospodarczy Wrocław: wniosek złożony przez S24 (sp. z o.o.) - środa godz. 14-15, wpis do
  • radca prawny Błażej Sarzalski - Prawo wekslowe nie wymaga nigdzie postawienia pieczęci firmowej przed podpisem i pieczątką prezesa.
  • radca prawny Błażej Sarzalski - Najprawdopodobniej nie dodał Pan oświadczenia do wniosku albo system coś pomieszał. Najłatwiej spraw
  • Jakub - Czytałem wszystkie komentarze i nie znalazłem swojego przypadku;) otóż złożyłem i załączyłem oświadc