Prezes – cudzoziemiec a składanie sprawozdań finansowych w KRS

Błażej Sarzalski        20 marca 2018        26 komentarzy

Od 15 marca 2018 r. obowiązują przepisy nakazujące składanie sprawozdań finansowych za pomocą repozytorium dokumentów, które jest częścią infrastruktury informatycznej Ministerstwa Sprawiedliwości. Generalnie wszystko ma się odbywać online, łaskawie zaś do września 2018 r. będzie można złożyć fizycznie kopie sprawozdań finansowych.

Nie ma w sumie problemów, gdy jedną z osób upoważnionych do reprezentacji spółki jest osoba, która posiada numer PESEL. Taka osoba w łatwy sposób założy sobie skrzynkę ePUAP i problem z głowy (teoretycznie, bo nie wiadomo jak to cudo będzie działało w praktyce).

Co jednak z cudzoziemcami?

Patrząc na przepisy odpowiedź wydaje się prosta – będą mogli podpisać się podpisem kwalifikowanym – gdy go sobie kupią, ale czy aby na pewno praktyka nie płata figla?

Zerknijmy na to, co napisane jest w systemie.

Ważne jest ostatnie zdanie. Podpisywanie zgłoszenia podpisem kwalifikowanym jest dopuszczalne tylko dla osób, które posiadają dane PESEL.

Czyli cudzoziemiec, który nie posiada miejsca stałego zamieszkania w Polsce albo tytułu do uzyskania numeru PESEL niestety nie podpisze tego sprawozdania. Czy może udzielić pełnomocnictwa do tego? Kto to wie… najciekawsze by było, gdyby owo pełnomocnictwo musiało być także opatrzone podpisem kwalifikowanym.

Miało być to ułatwienie dla wszystkich, czy jest?

Jest informatyzacja po polsku 🙂

{ 26 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Vladimir Marzec 20, 2018 o 14:44

Genialnie…
To jak w końcu mam podpisywać? 🙂

Odpowiedz

Błażej Sarzalski Marzec 20, 2018 o 14:49

Nie mam pojęcia 🙂

Odpowiedz

Tymoteusz Marzec 20, 2018 o 14:52

Też tak sobie na to patrzę i oczy przecieram. ePUAP tylko z PESEL. Podpis kwalifikowany da się załatwić bez PESEL, ale podpisać może tylko osoba, której PESEL wymieniony jest w KRS. Prokurent zgodnie z wyrokami nie może podpisać sprawozdania.

Warunkiem na otrzymanie numeru PESEL jest meldunek lub/i prawo pobytu… I wygląda na to, że muszę szereg spółek doposażyć o dodatkowego członka zarządu, a rekrutację będę przeprowadzał według kwalifikacji “posiada PESEL”.

Tylko czekać na nowelizację na 5 min przed końcem terminów, która narobi jeszcze większego zamieszania.

Odpowiedz

Dariusz Marzec 29, 2018 o 11:48

Mam nadzieję, że spodziewana (również się spodziewam, tak jak było w przypadku zamknięcia rejestru handlowego, przesuwania terminu tak istotnych a nieprzemyślanych zmian) “nowelizacja na 5 min. przed końcem terminów” przywróci możliwość składania sprawozdań w formie papierowej. Obecne rozwiązanie, to ordynarna kpina. Uchwalono bubel a ty prezesie martw się jak złożyć sprawozdanie bo jak nie złożysz, to grzywna.
Najprostsza zmiana żeby wymusić elektroniczne składanie sprawozdań “na już”, to umożliwienie jego złożenia “osobie, której powierzono prowadzenie ksiąg” do urzędu skarbowego (a urząd skarbowy przekaże do KRS). Natomiast sprawozdanie finansowe papierowe (odpowiednio podpisane)- do dokumentacji rachunkowej. No ale to za trudne dla “dobrej zmiany”…

Odpowiedz

Ewelina Marzec 21, 2018 o 11:58

Gazeta Podatkowa nr 20 (1477) z dnia 8.03.2018, strona 1
dział: Strona tytułowa
Autor: Ewelina Mentel-Wyrzychowska

Ministerstwo Sprawiedliwości wyjaśnia
Nowe zasady przekazywania sprawozdań finansowych do KRS
(…)
Ministerstwo Sprawiedliwości w piśmie z dnia 28 lutego 2018 r. (stanowiącym odpowiedź na pytania naszego Wydawnictwa) wyjaśniło, że system teleinformatyczny będzie przyjmował elektroniczne kopie dokumentów finansowych sporządzonych i podpisanych (źródłowo) w postaci papierowej (skany). Skany stanowić będą załączniki do zgłoszenia (wniosku) składanego w nowym trybie (tj. zgodnie z art. 19e ust. 1 albo ust. 7 ustawy o KRS).

Złożenie dokumentów finansowych do KRS w trybie zgłoszenia (tj. zgodnie z art. 19e ust. 1 ustawy o KRS) będzie bezpłatne. Bez opłat, tak jak dotychczas, będzie przebiegało w nowym trybie składanie oświadczenia o braku obowiązków sprawozdawczych.

W przypadku niemożności skorzystania z drogi zgłoszenia dokumentów finansowych w nowym trybie (np. brak PESEL) dokumenty sprawozdawcze będą mogły zostać złożone wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w drodze wniosku (art. 19e ust. 7 ustawy o KRS), który na zasadach ogólnych zostanie rozpoznany przez sąd rejestrowy (orzecznika). W tym przypadku będą pobierane opłaty na zasadach dotychczasowych.
(…)

Odpowiedz

Błażej Sarzalski Marzec 21, 2018 o 12:52

I tak muszą ten art. 19e ust. 7 znowelizować w takim razie, bo on nakazuje najpierw złożyć “bezpłatnie” do repozytorium, a w sytuacji jak weryfikacja będzie niepomyślna (tzn. gdy stwierdzony zostanie brak PESEL) to dopiero wtedy wniosek tradycyjny ale w S24.

Przepis brzmi tak: 7. Zgłoszenie podlega automatycznej weryfikacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w zakresie określonym w ust. 2 i 6. W przypadku negatywnej weryfikacji wnioskodawca może złożyć dokumenty, o których mowa w ust. 1, wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, wraz z wnioskiem o wpis w rejestrze przedsiębiorców wzmianek, o których mowa w art. 40 pkt 2-5a, albo z wnioskiem o przyjęcie tych dokumentów do repozytorium dokumentów finansowych.

Czyli sam z siebie wnioskodawca nie może ich składać, bo musi być najpierw negatywna weryfikacja.

Odpowiedz

Ewelina Marzec 21, 2018 o 13:10

wszystko zależy od tego, jak zinterpretujemy “W przypadku negatywnej weryfikacji”.
System od początku posługuje się dodaj zgłoszenie, edytuj zgłoszenie… Na etapie jego przygotowywania wyświetla osoby uprawnione do złożenia zgłoszenia w trybie art. 19e ust. 1 ustawy o KRS tylko te z numerem PESEL. Jeśli uznać, że brak osoby z numerem PESEL to już jest negatywna weryfikacja zgłoszenia w zakresie art. 19e ust. 2 ustawy o KRS , to wtedy zasadne jest złożenie wniosku zgodnie z art. 19e ust. 7 ustawy o KRS. jeżeli referendarz rozpoznając wniosek poprze taką interpretację, to przyjmie wniosek.

Odpowiedz

Karolina Rokicka-Murszewska Marzec 23, 2018 o 10:30

Pani Ewelino, ma Pani rację. “Negatywna weryfikacja” to w mojej ocenie wejście do systemu “bezpłatnego zgłoszenia” i przywitanie użytkownika komunikatem, np. “Błąd!System nie znalazł osób fizycznych uprawnionych do reprezentacji podmiotu posiadających nr PESEL. Zgłoszenie nie będzie mogło być podpisane i wysłane. Dokumenty finansowe możesz złożyć do sądu jako załączniki do wniosku o wpis zmian w rejestrze. Wniosek może być złożony tylko drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu S24 jako wniosek o zmianę wpisu w KRS – sprawozdania finansowe i inne dokumenty”.
Coś takiego pokazuje się przy spółce, której członkowie zarządu nie mają numeru PESEL. W mojej ocenie to wystarczy do złożenia zwykłego wniosku o wpis przez s24.

Odpowiedz

Marcin Marzec 29, 2018 o 10:33

Wygląda na to że żeby złożyć dokumenty nawet za opłatą przez moduł S24 trzeba utworzyć konto w eKRS a do tego trzeba mięć profil zaufany lub podpis kwalifikowany czyli koło zamyka się!osoba zagraniczna (bez pesel) nie złoży dokumentów czy dobrze to interpretuję?

Odpowiedz

Dariusz Marzec 29, 2018 o 11:51

Podpis kwalifikowany można mieć bez PESELu. Tylko co wówczas, gdy taki prezes zna po polsku tylko “dzień dobry, taxi, sex”? 😉

Odpowiedz

Błażej Sarzalski Marzec 29, 2018 o 12:09

To bardzo optymistyczny zestaw słów 🙂

Z doświadczenia raczej: dziękuja, wódka i słowo na k….

Przepraszam ewentualnie urażonych 😀

Dariusz Marzec 21, 2018 o 16:58

Czyli już nie można wysłać tradycyjnie papierowego sprawozdania za 140 złotych, czy do 30 września 2018 jeszcze można?
Czy sprawozdanie złożone przez S24 trafia do repozytorium dokumentów finansowych, czy tylko to skanowane?
Na marginesie: do Companies House można składać sprawozdania przez net (taniej) i papierowo (drożej), dlaczego władcy PL nie stosują rozwiązań sprawdzonych tylko zawsze wyważają otwarte drzwi?

Odpowiedz

Karolina Rokicka-Murszewska Marzec 23, 2018 o 10:31

do 30.09.2018 r. można skany, zamiast sprawozdań w specjalnym formacie. Papierowych już nie można w ogóle.

Odpowiedz

Dariusz Marzec 23, 2018 o 17:09

To jest jakaś ordynarna kpina. 😮

Odpowiedz

Ewelina Marzec 29, 2018 o 12:39

Problem z cudzoziemcami dotyczy skanów…. Według MS mogą one stanowić załącznik do wniosku składanego zgodnie z art. 19 ust. 7 ustawy o KRS. ale o tym jak mają być podpisane skany stanowi art. 38 ust. 2 ustawy nowelizującej… a tu Do dnia 30 września 2018 r. dopuszcza się dołączanie do zgłoszenia lub wniosku kopii dokumentów, o których mowa w art. 69 ust. 1, 1b, 1f, 1g, 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 10, opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez co najmniej jedną osobę fizyczną, której numer PESEL jest ujawniony w Krajowym Rejestrze Sądowym, wpisaną jako członek organu uprawnionego do reprezentowania, wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej, syndyk albo likwidator.

pozostaje pytanie czy system S24 będzie realizował ten wymóg, czy konieczna jest nowelizacja …

Odpowiedz

Katarzyna Kwiecień 11, 2018 o 09:30

Czy w przypadku gdy członkami zarządu są osoby nieposiadające PESEL i złożenia sprawozdania finansowego poprzez procedurę S24, pełnomocnik procesowy musi posiadać bezpieczny podpis kwalifikowany, czy wystarczy ePUAP?

Jakie Państwo macie doświadczenia?

Nadto, czy pełnomocnictwo musi być szczególne do złożenia w imieniu spółki sprawozdania finansowego poprzez S24?

Odpowiedz

Arud Kwiecień 18, 2018 o 13:27

dzień dobry,

z ostatnich informacji: pełnomocnik może mieć profil zaufany ePUAP, ale w praktyce nie chce to działać i trzeba mieć podpis kwalifikowany. Ale – co bardziej zabawne jest – KRS zwraca wniosek podpisany przez pełnomocnika, jeżeli scan sprawozdania był również podpisany przez pełnomocnika; uzasadnienie: brak podpisu kierownika jednostki (pomimo, ze na wersji papierowej wszyscy członkowie podpisy złożyli). Może Państwo wiedzą coś więcej w powyższej kwestii? jak to ugryźć?

Odpowiedz

Dariusz Kwiecień 19, 2018 o 18:56

Wysłać w terminie do Urzędu Skarbowego, KRS zignorować ku opamiętaniu “dobrej zmiany”. Jeśli wszczną postępowanie przymuszające- wysłać papierowe sprawozdanie.

Odpowiedz

Anna Kwiecień 12, 2018 o 20:10

Z tego co się orientuję z systemem S24 jest taki problem, że wnioski można składać tylko dla spółek, które przez ten system były zarejestrowane… Jeżeli jestem w błędzie to proszę o wyprowadzenie 🙂

Odpowiedz

Dariusz Kwiecień 15, 2018 o 09:55

Sprawozdanie można złożyć również dla spółki zawiązanej aktem notarialnym. Sprawdzone w 2017 roku.

Odpowiedz

Grzegorz Kwiecień 25, 2018 o 10:12

Czy jeżeli w zarządzie są osoby z nr PESEL, uprawnione do reprezentacji, to czy mogą udzielić pełnomocnictwa pracownikowi spółki (zgodnie z KPC), który złoży płatny wniosek ze sprawozdaniem finansowym przez system S24 i podpisze swoim ePUAPem?

Czy z racji tego, że są osoby, które mogą to zrobić, to referendarz odrzuci taki wniosek?

Odpowiedz

Błażej Sarzalski Kwiecień 25, 2018 o 10:20

Literalnie rzecz biorąc to przez pełnomocnika nie przejdzie 🙂

Odpowiedz

Grzegorz Kwiecień 25, 2018 o 11:20

A z praktyki testował Pan ten sposób, który wskazałem powyżej? 🙂

Odpowiedz

Błażej Sarzalski Kwiecień 25, 2018 o 11:20

Trudno o praktykę, jeżeli przepisy dopiero weszły w życie 🙂

Odpowiedz

prazek Maj 10, 2018 o 10:20

Nie przejdzie przez system automatyczny. W razie złożenia wniosku gdy nie przejdzie przez system automatyczny i zajmie się tym referendarz (czy szerzej sąd rejestrowy) to przejdzie bo człowiek się pochyli i zweryfikuje umocowanie.
I jak pamiętam system ma weryfikować automatycznie czy sprawozdanie składa ktoś z członków zarządu. A wymóg PESEL akurat dla mnie jest dość oczywisty. Jak na razie nie znam systemów które potrafią z całą pewnością zweryfikować tożsamość osoby z podpisem z tożsamością osoby w jakimś systemie opisanej imieniem i nazwiskiem. Bo po pierwsze imię i nazwisko to dane powtarzalne w odróżnieniu od nr PESEL, a po drugie imiona i nazwiska – szczególnie cudzoziemców – potrafią być różnie zapisywane. Np. Janek niby imię oczywiste, ale znam przypadki zapisu “Yanek”. Jak na razie systemy identyfikują po numerach niepowtarzalnych, a nie imionach i nazwiskach.
Widzę zresztą, że jakoś mało kto dostrzega, że całe to repozytorium dokumentów finansowych dzieje się poza sądem rejestrowym i dokumentu tak składanego żaden referendarz nie ogląda. Czyli założenie jest najwyraźniej takie, że system przyjmuje sam przy automatycznej weryfikacji i bez ingerencji człowieka to co potrafi z całą pewnością zidentyfikować czyli ustalić, że składa członek zarządu. Jak sądom odejdą dziesiątki albo i setki tysięcy spraw polegających na przyjmowaniu sprawozdań i obróbce papieru z tym związanej to chyba będzie to największe ograniczenie kognicji sądów jakie pamiętam. Ja akurat z tej regulacji to się cieszę, bo dostrzegam ogromny postęp – w końcu nie ma regulacji, że musi do tego repozytorium dołączyć ten dokument cały zarząd. Czy można zmienić przepisy i przyjąć, że dołączyć może sprawozdanie każdy? Moim zdaniem można. Ale pytanie czy to by przeszło wcześniej. Zresztą dyskusja jest moim zdaniem akademicka bo dotyczy wyraźnie regulacji przejściowej. Zwracam uwagę, że od jesieni sprawozdania mają być sporządzane w formie wyłącznie elektronicznej. Czyli pytanie jak wtedy rozwiązane będą podpisy cudzoziemców. Bo jak na razie Ministerstwo Cyfryzacji zajmuje się i zajmuje budową tzw. węzła transgranicznego do wykorzystywania polskich podpisów za granicą i zagranicznych w Polsce. Dopóki tego nie zrobią to wszystkie rozwiązania z cudzoziemcami są najnormalniej w świecie tymczasowe.
A na marginesie – w sytuacji gdy sprawozdania będą podpisywane elektronicznie to nie mam większych problemów z przyjęciem reguły, że każdy może je dołączyć do repozytorium. Tylko oby ci co dziś rozszerzać chcą krąg osób nie darli wtedy szat, że krąg ten jest za szeroki bo może złożyć sprawozdanie ktoś kto nie jest członkiem zarządu.

Odpowiedz

Błażej Sarzalski Maj 10, 2018 o 13:40

Dzięki za super celne uwagi!

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Błażej Sarzalski Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Błażej Sarzalski z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@opieka-prawna.eu.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: