Od 1 lipca 2021 roku KRS tylko w formie elektronicznej

Epokowe zmiany w KRS od 1 lipca 2021 roku

Chociaż wielokrotnie to przekładano to wszystko wygląda na to, że od 1 lipca 2021 roku Krajowy Rejestr Sądowy czekają epokowe zmiany. W zakresie innym niż dotyczącym rejestru stowarzyszeń i fundacji w pełnym zakresie obowiązywać będzie postępowanie w formie elektronicznej. Chociaż nie do końca wiadomo jak w praktyce będzie to wyglądać to już teraz można na ten temat powiedzieć kilka słów, które pozwolą Wam przygotować się lepiej do tego, co Was czeka.

Postępowanie o wpis do KRS będzie w pełni elektroniczne

Podstawową zasadą będzie dwustronna komunikacja między sądem, a wnioskodawcą w formie elektronicznej. W szczególności, wszystkie wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Dotyczy to oczywiście także spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wnioski o wpis, a także o zmiany wpisu będą więc składane tylko i wyłącznie przez internet. Złożenie wniosku w formie papierowej spowoduje jego zwrot. Podobnie przez internet składać będziemy skargi na orzeczenia referendarzy, zażalenia oraz apelacje. Jedyny wyjątek to czynności przed Sądem Najwyższym.

Co z dokumentami papierowymi w procedurze elektronicznej KRS?

Jeżeli zadajesz sobie to pytanie to masz słuszny odruch. Przecież wiele czynności w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością realizowanych jest w formie tradycyjnej. Umowa spółki zawierana jest przed notariuszem, podobnie jak wszystkie jej zmiany. Umowa sprzedaży albo darowizny udziałów wymaga sporządzenia na piśmie i opatrzenia podpisów poświadczeniem notarialnym. Wiele uchwał i dokumentów składanych w KRS jest protokołowanych na piśmie. Dotyczy to na przykład powołania i odwołanie członków zarządu, czy podwyższenia kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki.

Pół biedy, gdy chodzi o akt notarialny. Tu ustawodawca wprost przewidział, że jeżeli do wniosku należy dołączyć akt notarialny to po podaniu jego numeru w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych dokument ten zostanie automatycznie pobrany przez systemy informatyczne KRS i dołączony do wniosku. Problem pojawia się w sytuacji, gdy nie będziemy mieli do czynienia z aktami notarialnymi, ale z dokumentami które nie mają tego charakteru, np. umowami zbycia udziałów, czy uchwałami wspólników.

Dwie drogi składania dokumentów “papierowych”

Co do dokumentów innych niż akty notarialne przewidziano dwie drogi ich złożenia:

  • odpis elektroniczny sporządzony przez notariusza albo występującego w sprawie pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym – jeżeli notariusz, albo reprezentujący stronę w postępowaniu profesjonalny pełnomocnik wykonają elektroniczny odpis dokumentu i opatrzą go bezpiecznym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym, sąd uzna taką kopię dokumentu (skan) za pełnoprawny dokument,
  • kopia (prawie) elektroniczna – jeżeli nie korzystasz z usług notariusza, ani profesjonalnego pełnomocnika możesz załączyć do wniosku skan dokumentu, jednak w terminie 3 dni od dnia, w którym złożysz elektroniczną kopię w KRS zobowiązany jesteś do przesłania oryginału dokumentu lub jego odpisu/wyciągu poświadczonego urzędowo do sądu w formie tradycyjnej.

Podpisywanie wniosków do eKRS

Wnioski do elektronicznego rejestru przedsiębiorców KRS będzie można podpisać na dwa sposoby. Pierwszy, darmowy i powszechny to możliwość użycia w tym celu profilu zaufanego EPUAP. Należy pamiętać, że zawsze obowiązek podpisania wniosku o wpis do rejestru będzie obciążał wszystkich członków zarządu spółki. Jeżeli więc, któryś z nich nie posiada numeru PESEL albo profilu zaufanego należy skorzystać z pomocy pełnomocnika, np. w osobie radcy prawnego. Drugim sposobem jest użycie komercyjnego podpisu kwalifikowanego.

Czy zmiany w KRS rzeczywiście wejdą w życie 1 lipca 2021 roku?

Jak na razie wszystko wskazuje na to, że tym razem się uda i Ministerstwo Sprawiedliwości nie będzie po raz kolejny przesuwało terminu wdrożenia zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Życie pisze jednak różne scenariusze i spodziewam się, że nawet jeżeli przepisy wejdą w życie 1 lipca 2021 roku to przynajmniej przez kilka pierwszych dni lipca będzie panować ogólny chaos. Spodziewam się też, że system informatyczny będzie obciążony wieloma wadami wieku dziecięcego. Jeżeli więc zależy Ci na bezproblemowym dokonaniu wpisu to rozważ złożenie wniosku papierowego przed 1 lipca 2021 roku.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Potrzebujesz mojej pomocy?

Skontaktuj się ze mną!

+48 (32) 764-15-80

kancelaria@opieka-prawna.eu

Błażej Sarzalski

Błażej Sarzalski

Radca prawny, wpisany na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, ekspert portalu Wyborcza.biz. Doradza w zakresie prawa spółek, a w szczególności tworzenia i przekształceń spółek handlowych oraz ich funkcjonowania.

Błażej Sarzalski

Błażej Sarzalski

Radca prawny, wpisany na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, ekspert portalu Wyborcza.biz. Doradza w zakresie prawa spółek, a w szczególności tworzenia i przekształceń spółek handlowych oraz ich funkcjonowania.

Zostaw komentarz

4 odpowiedzi

  1. Dzień dobry, próbuję uporać się z założeniem spółki. Do tej pory szło mi dość gładko lecz od kilku dni nie mogę ruszyć z miejsca. Szukam informacji co zrobić gdy wniosek o rejestrację spółki został odrzucony przez sąd (bo brakowało 2 oświadczeń) a minął już okres, w którym można wniosek poprawić… Nie mogę nigdzie znaleźć informacji co robić dalej…

  2. Czy w PRS da się bezpłatnie zawiesić działalność gospodarczą? Czy oby nie przegapiono tego albo zapomniano o tym celowo oczekując 350 zł?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

O mnie

Radca prawny, wpisany na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, ekspert portalu Wyborcza.biz. Doradza w zakresie prawa spółek, a w szczególności tworzenia i przekształceń spółek handlowych oraz ich funkcjonowania.

Poszukujesz gotowych rozwiązań prawnych?

Ostatnie wpisy

Przepisy

Tu się udzieliłem

Chcesz być ze mną na bieżąco?
Zapisz się na bezpłatny newsletter!