Prawo do dywidendy po sprzedaży udziałów

Udziały w spółce
Prawo do dywidendy po sprzedaży udziałów

Błażej Sarzalski

Radca prawny, od 2011 roku wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach pod numerem KT-2946, ekspert portalu Wyborcza.biz. Doradza w zakresie prawa spółek, a w szczególności tworzenia i przekształceń spółek handlowych oraz ich funkcjonowania.

Ze sprzedażą udziałów w spółce z o.o. wiążą się częste pytania o zakres uprawnień i obowiązków przekazywanych po zbyciu udziałów w spółce z o.o. Jedną z kwestii, która przewija się bardzo często w pytaniach moich klientów jest kwestia: kto ma prawo do dywidendy po sprzedaży udziałów w spółce z o.o.?

Co to jest dywidenda?

Dywidenda jest to część zysku spółki wypłacana jej udziałowcom lub akcjonariuszom. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi ona formę zwrotu z inwestycji dla wspólników wnoszących wkłady do spółki  i może być wypłacana w różnych formach, takich jak pieniądz, akcje, czy inne aktywa. Podstawowym warunkiem wypłaty dywidendy jest generowanie zysku przez spółkę oraz decyzja podjęta przez zgromadzenie wspólników. Podstawą do jej wypłaty jest zysk netto za rok obrotowy poprzedzający wypłatę dywidendy.

Prawne aspekty wypłaty dywidend

Kodeks spółek handlowych a dywidenda

Zasady dotyczące wypłaty dywidend są ściśle określone przepisami Kodeksu spółek handlowych, która określa w jakich warunkach i komu należy wypłacić dywidendę za rok obrotowy zakończony zyskiem netto. Zgodnie z przepisem art. 193 § 1 k.s.h. uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Modyfikacja tej zasady może znaleźć się w umowie spółki, która może zawierać upoważnienie dla zgromadzenia wspólników do określenia dnia, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. Ten dzień nazywany jest dniem dywidendy. Tak wyznaczony dzień nie może być wyznaczony jednak później niż w przeciągu dwóch miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.

Oznacza to, że uprawnionym do dywidendy może być osoba, która nabyła udziały w spółce z o.o. już po powzięciu uchwały o podziale zysku. Dywidendę w spółce z o.o. wypłaca się w dniu określonym w uchwale wspólników. Jeżeli uchwała wspólników takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana niezwłocznie po dniu dywidendy. Roszczenie o wypłatę dywidendy staje się jednak wymagalne dopiero

Sprzedaż udziałów a dywidenda

Moment decydujący o prawie do dywidendy

Kluczowym momentem dla ustalenia prawa do dywidendy jest moment sprzedaży udziałów. Aby mieć prawo do otrzymania dywidendy, udziałowiec musi być właścicielem udziałów na dzień dywidendy, czyli dzień, w którym spółka ustala listę osób uprawnionych do wypłaty dywidendy, a w braku ustalenia takiego dnia – na dzień podjęcia uchwały o podziale zysku. Umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o. może określać jednak także, że prawo do dywidendy lub zaliczek na poczet dywidendy zostanie rozliczone w inny sposób. Należy jednak pamiętać, że są to ustalenia między wspólnikami, które nie wiążą co do zasady spółki.

Case studies i przykłady

Analizując różne przypadki z praktyki rynkowej, można zauważyć, jak istotne są terminy i zapisy umowne przy sprzedaży udziałów, które mogą wpłynąć na prawa do dywidend.

Case study 1: Wspólnicy spółki podjęli decyzję o wypłacie zysku 30 czerwca 2020 roku. Spółka do 2024 roku nie wypłaciła dywidendy. W 2020 roku, w chwili podejmowania uchwały o wypłacie zysku spółka posiadała dwóch wspólników mających po 50 udziałów. W kwietniu 2021 roku doszło do zbycia 20 udziałów przez jednego ze wspólników na rzecz drugiego. Mimo to wspólnik posiadający 30 czerwca 2020 roku 50 udziałów ma nadal prawo do połowy zysku przeznaczonego do wypłaty przez zgromadzenie wspólników w 2020 roku.

Case study 2: Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło w dniu 10 kwietnia 2023 roku decyzję o wypłacie zysku, przy czym określiło, że lista uprawnionych wspólników zostanie sporządzona na dzień 30 kwietnia 2023 roku. Dnia 15 kwietnia 2023 roku jeden ze wspólników spółki sprzedał całość swoich udziałów osobie trzeciej. Oznacza to, że nie mógł on partycypować w podziale zysku netto za 2022 rok, ponieważ na dzień 30 kwietnia nie miał już statusu wspólnika w spółce.

Podsumowanie

To komu przysługuje prawo do dywidendy po sprzedaży udziałów jest kwestią, która powinna być badana indywidualnie w każdym przypadku i wymaga zrozumienia zarówno przepisów Kodeksu spółek handlowych, postanowień umowy spółki, jak i wymaga znajomości szczegółów umowy sprzedaż udziałów.

Zanim podpiszesz umowę sprzedaży udziałów skonsultuj się z radcą prawnym.

Zainteresował Cię ten wpis? Potrzebujesz mojej pomocy albo konsultacji? Skontaktuj się ze mną!

Na wiadomości e-mail odpowiadam jeszcze tego samego dnia.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Błażej Sarzalski Portret

  BŁAŻEJ SARZALSKI

  Radca prawny, wpisany na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Od 2007 roku doradzam w zakresie prawa spółek, a w szczególności rejestracji spółek, przekształceń przedsiębiorców i spółek handlowych oraz ich bieżącego funkcjonowania.

  Przygodę z blogiem o rejestracji spółek z o.o. zacząłem we wrześniu 2011 roku. Był to dla mnie szalony rok, pełen wyzwań osobistych i zawodowych. Chcesz dowiedzieć się dlaczego?

  Poznaj moją historię!

  Zerknij na wzory umów i dokumentów niezbędnych dla Twojej spółki z o.o.

  Wzory umów i dokumentów

  Umów się na poradę w sprawie Twojej spółki z o.o.

  Skontaktuj się aby umówić poradę

  KOMENTARZE

  • aadfet - Dobry wpis.
  • radca prawny Błażej Sarzalski - W takim przypadku wspólnik wystawia spółce fakturę VAT, natomiast spółka nie ma obowiązku zapłaty kw
  • MS - Super artykuł. Bardzo dokładne wyjaśnienie. Chciałabym doprecyzować wniesienie aportem towarów do sp
  • radca prawny Błażej Sarzalski - Dzięki za komentarze :) Pan Rafał słusznie zauważył, że podatki w spółce z o.o. są jedne z najniż
  • Rafał Chmielniak - Ciężko jest żyć, ale trzeba spojrzeć jednak na to tak, że spółka z o.o. ma jedne z najniższych podat