Jak odwołać prezesa spółki?, Jak odwołać zarząd spółki?, Jak zwolnić członka zarządu?, Jak zwolnić prezesa?, Organy, Umowa spółki, Zarząd

Odwołanie członka zarządu z ważnych powodów

Co trzeba wiedzieć o odwołaniu członka zarządu na etapie rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Teoretycznie temat odwołania członka zarządu nie wiąże się jakoś szczególnie z rejestracją spółki. W końcu odwoływanie osoby zarządzającej to coś co wydarza się zwykle w trakcie pełnienia przez tą osobę obowiązków. W czasie, gdy spółka już funkcjonuje. Jednakże już na etapie planowania działalności przyszłej spółki trzeba pomyśleć o instrumentach stabilizujących taką spółkę w przypadku np. konfliktu wspólników. Jednym z takich narzędzi jest uregulowanie w umowie spółki szczególnych zasad odwołania członka zarządu. Kodeks spółek handlowych dopuszcza bowiem, aby ograniczyć możliwości odwołania członka zarządu do tzw. “ważnych powodów”. Czym jest “ważny powód” odwołania członka zarządu? Jest to coś obiektywnego, okoliczność oderwana od subiektywnego postrzegania wspólników.  Musi być to…

Czytaj dalej