Jak ominąć ZUS w sp. z o.o.?, Powtarzające się świadczenia niepieniężne w spółce, Umowa spółki, Wady i zalety spółki z o.o.

Powtarzające się świadczenia niepieniężne w spółce z o.o.

Jedną z najrzadziej stosowanych (zupełnie niesłusznie!) klauzuli umownych w umowach spółek z ograniczoną odpowiedzialnością jest klauzula powtarzających się świadczeń niepieniężnych wspólnika. Brzmi w sposób skomplikowany, ale jej zastosowanie jest pożądane, szczególnie w małych spółkach na dorobku. Wpis nadal aktualny w 2018 roku. Co musisz wiedzieć o obowiązku powtarzających się świadczeń niepieniężnych? Wróćmy do teorii. Spółka z o.o. jest spółką kapitałową, która tym różni się od spółek osobowych, że podmiotem sprawczym jej istnienia jest kapitał – pieniądz lub rzecz/prawo o określonej wartości, nie zaś własna praca wspólników, spółka ma też odrębną od wspólników podmiotowość prawną i prawno-podatkową. Z tego wynika, że aby wspólnik mógł świadczyć usługi na rzecz spółki musi istnieć pomiędzy nim a spółką stosunek prawny, na podstawie którego te…

Czytaj dalej