Jak przekształcić spółkę jawną?, Przekształcenie spółki jawnej, Przekształcenie spółki osobowej w spółkę z o.o., Spółka z o.o., Spółka z o.o. zamiast jawnej

Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o.

Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o. – na czym polega? Przekształcenie sp. jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością polega na zmianie formy prawnej dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej. Ze spółki jawnej, która jest spółką osobową “przesiadamy się” na spółkę z o.o – czyli spółkę kapitałową. (Czym różnią się spółki osobowe od kapitałowych?) Zmiana formy prawnej pociąga za sobą także przejście na utworzoną w wyniku przekształcenia spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wszelkich praw i obowiązków, które dotychczas przysługiwały spółce jawnej. Wspólnicy spółki jawnej stają się zaś wspólnikami spółki z o.o. Po co przekształcać spółkę jawną w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? Spółka z o.o. dzierży od lat palmę pierwszeństwa jako najpopularniejsza forma prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Spółka jawna jest najpopularniejszym rozwiązaniem wśród…

Czytaj dalej