Karalność prokurenta, Kim jest prokurent spółki?, Kto to prokurent?, Rejestracja spółki

Prokurent nie może być karany, ale pełnomocnik…

Prokurent nie może być karany Chodzi nie o wszystkie przestępstwa, a te o charakterze finansowym i gospodarczym. Konkretnie o przestępstwa zokreślone w rozdziałach XXXIII-XXXVII kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590, art. 591 kodeksu spółek handlowych. Taki wniosek wynika z obowiązujących od ostatnich miesięcy 2018 roku zmian prawnych. Zmiany te oczywiście służyły zapobieżeniu, wcale nierzadko występującej sytuacji, w której osoba, która faktycznie zarządza spółką, zostaje ustanowiona prokurentem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Kim jest prokurent w spółce z o.o.? Prokurent to pełnomocnik spółki. Tym różni się jednak od każdego innego pełnomocnika, że ujawniony jest on w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.  Zakres jego umocowania określony jest w znacznej mierze przepisami prawa cywilnego. Dlatego też prokurent nie musi biegać…

Czytaj dalej