Podział głosów w spółce, Podział zysków w spółce, Pytania i historie czytelników, Umowa spółki

Takie same wkłady, ale nierówne głosy i zyski w spółce z o.o.

Niedawno jeden z moich klientów zapytał, czy możliwa jest sytuacja, w której osoby wnosząc równe wkłady  mogą tak uregulować sprawy spółki, że jedna z nich będzie miała silniejszy głos od drugiej, jednak druga będzie miała większy zysk. Elastyczność prawa spółek handlowych pozwala nam tutaj na pewne ruchy. Pisałem już trochę o tym wcześniej. Warto jednak temat odświeżyć i trochę pogłębić. Zamierzony przez klienta efekt można osiągnąć poprzez uprzywilejowanie udziałów jednego ze wspólników co do głosu, drugiego zaś co do dywidendy. Na taki uprzywilejowany udział może przypadać nie więcej niż trzy głosy a w przypadku uprzywilejowania co do dywidendy, dywidenda uprzywilejowana może być nie większa połowa dywidendy przysługującej na udziały zwykłe. Wtedy, zależnie od ilości uprzywilejowanych udziałów (bo można uprzywilejować jeden,…

Czytaj dalej