Prawa wspólnika spółki, Prawo głosu w spółce z o.o., Prawo kontroli w spółce, Spółka z o.o., Umowa spółki, Uprawnienia wspólnika spółki z o.o.

Uprawnienia wspólnika w spółce z o.o.

Jakie prawa ma wspólnik spółki z o.o.? Tworząc spółkę z o.o. skupiamy się zwykle na obowiązkach wspólników spółki z o.o. Dotyczą one np. wniesieniu wkładów do spółki. To zrozumiałe, bez tego przecież spółka nie istnieje. Z udziałem w spółce z o.o. wiążą się jednak przede wszystkim różnorodne uprawnienia wspólnika wobec spółki. Całokształt uprawnień wspólnika związanych z udziałem w spółce można podzielić na dwie główne grupy: prawa korporacyjne (niemajątkowe), prawa majątkowe. Prawa korporacyjne w spółce z o.o. Prawo uczestniczenia w zgromadzeniach wspólników, które jest prawem o charakterze bezwzględnym. Wspólnik zawsze i wszędzie może przyjść na zgromadzenie wspólników i nie ma prawnych podstaw do wyłączenia wspólnika od udziału w zgromadzeniu. Prawo głosu – w odróżnieniu od samego uczestnictwa w zgromadzeniu jest uprawnieniem,…

Czytaj dalej