Prawo kontroli w spółce, Zarząd, Zgromadzenie wspólników

Prokurator będzie mógł odwołać zarząd spółki z o.o.

Wedle projektu zmian w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych prokurator zyska uprawnienie do odwołania zarządu w spółce z o.o., zatrudniającej więcej niż 250 osób. Tak, ten sam prokurator, którego szefem jest polityk. Ten sam prokurator, który może być zesłany do dowolnej prokuratury rejonowej na drugi koniec Polski. Ten sam, który, pozbawiony jest jakiejkolwiek decyzyjności procesowej, o ile zechce tego polityk. Jakie jest uzasadnienie takich zmian? Według Ministerstwa Sprawiedliwości banalne. W tak dużych przedsiębiorstwach powinna być ustanowiona kontrola właścicielska nad zarządem spółki z o.o., która powinna eliminować przestępcze zachowania członków zarządu, jeśli zaś nie jest ona wykonywana efektywnie, to musi wkroczyć państwo. To samo państwo, które zamówiło nieistniejące respiratory i sprowadziło za grubą forsę miliony bezużytecznych maseczek. To samo państwo, w…

Czytaj dalej

Prawa wspólnika spółki, Prawo głosu w spółce z o.o., Prawo kontroli w spółce, Spółka z o.o., Umowa spółki, Uprawnienia wspólnika spółki z o.o.

Uprawnienia wspólnika w spółce z o.o.

Jakie prawa ma wspólnik spółki z o.o.? Tworząc spółkę z o.o. skupiamy się zwykle na obowiązkach wspólników spółki z o.o. Dotyczą one np. wniesieniu wkładów do spółki. To zrozumiałe, bez tego przecież spółka nie istnieje. Z udziałem w spółce z o.o. wiążą się jednak przede wszystkim różnorodne uprawnienia wspólnika wobec spółki. Całokształt uprawnień wspólnika związanych z udziałem w spółce można podzielić na dwie główne grupy: prawa korporacyjne (niemajątkowe), prawa majątkowe. Prawa korporacyjne w spółce z o.o. Prawo uczestniczenia w zgromadzeniach wspólników, które jest prawem o charakterze bezwzględnym. Wspólnik zawsze i wszędzie może przyjść na zgromadzenie wspólników i nie ma prawnych podstaw do wyłączenia wspólnika od udziału w zgromadzeniu. Prawo głosu – w odróżnieniu od samego uczestnictwa w zgromadzeniu jest uprawnieniem,…

Czytaj dalej