Prawo kontroli w spółce, Zarząd, Zgromadzenie wspólników

Prokurator będzie mógł odwołać zarząd spółki z o.o.

Wedle projektu zmian w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych prokurator zyska uprawnienie do odwołania zarządu w spółce z o.o., zatrudniającej więcej niż 250 osób. Tak, ten sam prokurator, którego szefem jest polityk. Ten sam prokurator, który może być zesłany do dowolnej prokuratury rejonowej na drugi koniec Polski. Ten sam, który, pozbawiony jest jakiejkolwiek decyzyjności procesowej, o ile zechce tego polityk. Jakie jest uzasadnienie takich zmian? Według Ministerstwa Sprawiedliwości banalne. W tak dużych przedsiębiorstwach powinna być ustanowiona kontrola właścicielska nad zarządem spółki z o.o., która powinna eliminować przestępcze zachowania członków zarządu, jeśli zaś nie jest ona wykonywana efektywnie, to musi wkroczyć państwo. To samo państwo, które zamówiło nieistniejące respiratory i sprowadziło za grubą forsę miliony bezużytecznych maseczek. To samo państwo, w…

Czytaj dalej

Jak odwołać prezesa spółki?, Jak odwołać zarząd spółki?, Jak zwolnić członka zarządu?, Jak zwolnić prezesa?, Organy, Umowa spółki, Zarząd

Odwołanie członka zarządu z ważnych powodów

Co trzeba wiedzieć o odwołaniu członka zarządu na etapie rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Teoretycznie temat odwołania członka zarządu nie wiąże się jakoś szczególnie z rejestracją spółki. W końcu odwoływanie osoby zarządzającej to coś co wydarza się zwykle w trakcie pełnienia przez tą osobę obowiązków. W czasie, gdy spółka już funkcjonuje. Jednakże już na etapie planowania działalności przyszłej spółki trzeba pomyśleć o instrumentach stabilizujących taką spółkę w przypadku np. konfliktu wspólników. Jednym z takich narzędzi jest uregulowanie w umowie spółki szczególnych zasad odwołania członka zarządu. Kodeks spółek handlowych dopuszcza bowiem, aby ograniczyć możliwości odwołania członka zarządu do tzw. “ważnych powodów”. Czym jest “ważny powód” odwołania członka zarządu? Jest to coś obiektywnego, okoliczność oderwana od subiektywnego postrzegania wspólników.  Musi być to…

Czytaj dalej

Organy, Zarząd, Zarząd jednoosobowy w spółce

Jednoosobowy zarząd i reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Dziś rano doszły mnie słuchy, że podczas wczorajszych zajęć z postępowania rejestrowego dla aplikantów aplikacji ogólnej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, pan sędzia Leszek Ciulkin pozwolił sobie na kilka ciepłych słów na temat niniejszego bloga, polecając go pamięci aplikantów. Dowodzi to oczywiście kilku faktów (a może raczej je uprawdopodabnia?) Po pierwsze – prawnicy to niezwykle hermetyczne środowisko, po drugie – Internet to broń zmasowanego rażenia, po trzecie – przyszły sędzia albo prokurator może nauczyć się czegoś od radcy prawnego (choć nie wiem, czy ta teza nie jest zbyt odważna 😉 ) Oczywiście ten blog służy różnym celom, popularyzatorskim, marketingowym, zwykłej prywacie (coraz częściej), ale jego podstawowym zadaniem jest i zawsze będzie edukacja. W ramach miłego rewanżu dzisiaj…

Czytaj dalej