Odwołanie od decyzji ZUS wzór (2024)

(1 opinia klienta)

199,00 

Przedstawiony dokument zawiera projekt odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych obciążającej wspólnika większościowego w spółce z o.o. obowiązkiem płacenia składek na ubezpieczenia społeczne. Pobierając niniejszy wzór zyskujesz:

 • pismo przygotowane przez radcę prawnego,
 • uwzględnienie orzecznictwa aktualnego na 2024 rok,
 • możliwość zaskarżenia decyzji ZUS w sprawie składek większościowego wspólnika

Odwołanie od decyzji ZUS w dwuosobowej spółce z o.o.

Przedstawiony dokument zawiera projekt odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych obciążającej wspólnika większościowego w spółce z o.o. obowiązkiem płacenia składek na ubezpieczenia społeczne. Zawiera on prawidłowo sporządzoną komparycję odwołania, argumentację formalną, związaną z wykładnią przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, uwzględniającą aktualne orzecznictwo sądowe, w tym uchwałę Sądu Najwyższego III UZP 8/23 oraz wskazówki co do tego w jaki sposób formułować argumenty przemawiające za tym, aby wspólnik nie został objęty składkami.

Niniejszy wzór należy bezwzględnie dostosować do swojej sytuacji faktycznej i prawnej.

Dwuosobowa spółka z o.o. – odwołanie od decyzji ZUS

Większościowy wspólnik spółki z o.o. nie musi płacić składek ZUS, aby jednak walczyć o swoje prawa konieczne jest złożenie stosownego odwołania do sądu. Wzór odwołania od decyzji ZUS w sprawie składek wspólnika umożliwi prawidłowe zaskarżenie negatywnej decyzji ZUS oraz poddanie jej kontroli sądowej, która w obliczu zmieniającego się podejścia Sądu Najwyższego do składek ZUS wspólnika większościowego może przynieść pozytywne rozwiązanie. Wzór zaktualizowany na 2024 rok.

Odwołanie od decyzji ZUS – spółka z o.o.

Wzór odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) dla dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest nieocenionym narzędziem dla każdego przedsiębiorcy, który stoi w obliczu potrzeby zakwestionowania decyzji ZUS dotyczącej składek wspólnika spółki dwuosobowej. Dokument ten został stworzony w taki sposób, aby maksymalnie ułatwić i usprawnić proces odwoławczy, oferując solidne podstawy prawne oraz jasne argumenty, które mogą zwiększyć szansę na korzystne rozstrzygnięcie.

Zastosowanie wzoru odwołania:

Odwołanie od decyzji ZUS jest kluczowym krokiem w przypadku, gdy przedsiębiorcy dwuosobowej spółki z o.o. nie zgadzają się z oceną sytuacji dokonaną przez ZUS, a sprawa dotyczy kwestii finansowych lub administracyjnych, które mogą mieć znaczący wpływ na działalność firmy. Odwołanie to procedura prawna, która pozwala na ponowne rozpatrzenie sprawy przez organ wyższej instancji.

Kluczowe elementy wzoru odwołania od decyzji ZUS:

 1. Dane podstawowe: Wzór zawiera miejsce na wpisanie danych osobowych oraz numeru sprawy czy decyzji, od której odwołanie się odbywa.
 2. Odniesienie do decyzji ZUS: Dokładne wskazanie, której decyzji dotyczy odwołanie, z odpowiednimi szczegółami takimi jak data wydania decyzji i jej treść.
 3. Podstawy prawne odwołania: Wskazanie przepisów prawnych, które uzasadniają wniesienie odwołania, w tym odniesienie do odpowiednich artykułów Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu postępowania cywilnego czy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
 4. Argumentacja: Szczegółowe przedstawienie zarzutów i argumentów przeciwko decyzji ZUS, wraz z odpowiednim uzasadnieniem, dlaczego decyzja powinna zostać zmieniona czy uchylona.
 5. Odniesienie do orzecznictwa: Wzór zawiera odniesienie do najnowszej uchwały Sądu Najwyższego III UZP 8/23, co może stanowić istotne wsparcie argumentacyjne, podkreślając istotne aspekty prawne mające zastosowanie w konkretnym przypadku.
 6. Dokumenty dowodowe: Lista dokumentów, które są załączane do odwołania jako dowody wspierające przedstawione argumenty.
 7. Podsumowanie i Prośba o Rozpatrzenie: Konkluzja odwołania, w której podsumowane są główne punkty argumentacji oraz zawarte jest formalne żądanie ponownego rozpatrzenia sprawy przez właściwy organ ZUS.

Korzyści z zastosowania wzoru odwołania od decyzji ZUS:

Korzystanie z tego profesjonalnie przygotowanego wzoru odwołania może przynieść spółce szereg korzyści:

 • Zwiększenie szans na sukces: Wzór zapewnia, że wszystkie kluczowe elementy są właściwie adresowane, co zwiększa szansę na pomyślne rozpatrzenie sprawy.
 • Oszczędność czasu: Dzięki gotowemu szablonowi, spółka oszczędza czas, który musiałby być poświęcony na samodzielne opracowanie dokumentu.
 • Redukcja kosztów: Zmniejszenie potrzeby korzystania z drogich usług prawnych w przypadku standardowych odwołań.
 • Profesjonalizm: Profesjonalnie przygotowany dokument wzmacnia wizerunek firmy jako podmiotu dbającego o należyte postępowanie prawne.

Jak korzystać z tego wzoru?

Wzór odwołania od decyzji ZUS jest gotowy do użycia i może być dostosowany do konkretnej sprawy poprzez uzupełnienie o szczegółowe dane i okoliczności związane z daną decyzją. Przed jego użyciem zaleca się jednak konsultację z doradcą prawnym, który może pomóc w optymalnym dostosowaniu argumentacji i wskazać dodatkowe aspekty prawne, które warto w danym przypadku podkreślić.

Dlaczego warto wybrać nasz wzór?

Nasz wzór odwołania od decyzji ZUS został opracowany przez ekspertów w dziedzinie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, co gwarantuje jego aktualność, zgodność z obowiązującymi przepisami i skuteczność w działaniu. Dokument dostarczany jest w formacie łatwym do edycji, co pozwala na szybkie dostosowanie go do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa.

1 opinia dla Odwołanie od decyzji ZUS wzór (2024)

 1. Maciej

  Odwołanie od decyzji ZUS – wzór. Wszystko Ok:)

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.