Jak finansować działalność spółki z o.o.?

Błażej Sarzalski        11 grudnia 2018        6 komentarzy

Jak finansować działalność spółki z o.o.?

Pytanie zadawane zaskakująco często przez przedsiębiorców startujących z własną spółką z o.o. Jak finansować jej działalność? Co zrobić, gdy zabraknie pieniędzy w spółce z o.o.? Pytanie bardzo aktualne w sytuacji, gdy minimalnym wkładem finansowym do spółki z o.o. jest równowartość 5.000 złotych. Pieniądze z kapitału zakładowego wyczerpują się bardzo szybko. Co wtedy zrobić?

Są, co najmniej, dwie opcje:  dopłaty oraz pożyczkę.

Pożyczka dla spółki własnej wspólnika

Zaczniemy od tego bardziej znanego sposobu. Każdy intuicyjnie wie, na czym polega pożyczka. Jedna strona umowy daje pieniądze, druga zwraca je albo ratalnie, albo całościowo w wyznaczonym terminie, najczęściej płacąc przy tym odsetki i prowizję.

Finansowanie spółki pożyczką ma swoje wady i zalety.

Wady:

 • aby uniknąć naliczenia podatku dochodowego dla spółki z tytułu nieodpłatnych świadczeń pożyczka musi być oprocentowana oraz zawierać prowizję, przy czym powinna to być wartość rynkowa (zanim więc udzielimy pożyczki spółce warto zerknąć sobie na aktualne porównywarki pożyczek dla działalności gospodarczych, choćby po to, aby zyskać punkt odniesienia),
 • brak możliwości wrzucenia w koszty działalności gospodarczej spółki całości odsetek od tak udzielonej pożyczki – chodzi o tzw. regulację niedostatecznej kapitalizacji spółki, ustawodawca chce jej zapobiegać poprzez limitowanie korzyści podatkowych płynących z pożyczania swojej spółce pieniędzy. W ogólności chodzi o to aby spółka nie zadłużała się ponad wartość kapitałów własnych,
 • zawarcie przez spółkę umowy pożyczki z członkiem zarządu lub prokurentem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, wymaga zgody zgromadzenia wspólników – trzeba o tym pamiętać, jeżeli wspólnik pełnia także owe funkcje.

Zalety:

 • brak podatku od czynności cywilnoprawnych
 • elastyczność – pożyczkę można szybko wypłacić i szybko zwrócić, brak jest konieczności ingerowania w umowę spółki.

Dopłaty

Alternatywą dla pożyczki są dopłaty do spółki. Dopłata nie jest umową, ale jest stosunkiem korporacyjnym, obowiązkiem wspólnika wynikającym z umowy spółki. Aby można ją było uiścić, konieczne jest przede wszystkim wcześniejsze uregulowanie tego zagadnienia w umowie spółki. Co jednak istotne, nie możemy poprzestać wyłącznie na tym, że napiszemy, że wspólników można obciążyć obowiązkiem dopłat. Umowa spółki musi precyzować także maksymalną granicę obowiązku dopłat.

Dopłaty są nieoprocentowane i podlegają uiszczeniu oraz zwrotowi na podstawie uchwały wspólników.

Wady:

 • konieczność wcześniejszego przewidzenia obowiązku dopłat w umowie spółki,
 • konieczność uiszczenia 0,5% podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • wymagana zgoda większości wspólników na ich uchwalenie.

Zalety:

 • brak problemów z regulacją “cienkiej” kapitalizacji,
 • nie obciążają ujemnie wartości bilansowej spółki (księgowane na kapitał rezerwowy),
 • dopłaty do spółki wnoszone w trybie Kodeksu spółek handlowych nie stanowią przychodu spółki.

Wnioski

Ja na Twoim miejscu zadbałbym o możliwość uchwalania dopłat, jednakże w razie pilnej potrzeby finansowania, posiłkowałbym się pożyczką

Jeżeli zainteresował Cię ten artykuł to udostępnij go dalej, zajmie Ci to tylko chwilkę.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej – napisz bez wahania.

Jak uzyskać wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym? Szkolenie!

Błażej Sarzalski        08 grudnia 2018        Komentarze (0)

Jak uzyskać wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym?

Uzyskać wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym to jest coś! Pamiętam kiedyś, gdy prowadziłem szkolenie z tematyki Kodeksu spółek handlowych dla księgowych to większość pytań dotyczyło rejestracji i zmian w KRS. Doprowadziło mnie to do wniosku, że dla wielu osób uzyskanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym jest po prostu trudne.

Dlaczego się tak dzieje?

Podstawowym problemem jest chyba to, ze postępowanie rejestrowe jest bardzo sformalizowane. Wymaga ono dużej uwagi od osób wypełniających formularze, znajomości przepisów prawa i nierzadko pewnej elastyczności. Przydaje się także cierpliwość. Dodzwonienie się do niektórych sądów potrafi zajmować godziny!

Czemu służy tak dalekie sformalizowanie postępowania?

Nie mam bladego pojęcia. Czasem nawet zastanawiam się, z uśmiechem, co za sadysta wymyślił formularze rejestrowe. Zapewne chodziło o przyspieszenie pracy sądów, ale szczerze wątpię, czy się udało. Dla wielu osób formularze są po prostu nieczytelne. Bywało też tak, że niektórych formularzy nie dało się wypełnić w sposób prawidłowy, wymagany ustawą i rozporządzeniem wykonawczym.

Drugim problemem jest to, że postępowanie o rejestrację w KRS jest postępowaniem sądowym, nieprocesowym. Można kłócić się na ile jest to wymiar sprawiedliwości, a na ile czynności administracyjne. W mojej ocenie jednak przekazanie postępowań do organu sądowego skutecznie prowadzi do ich większej drobiazgowości i formalizacji. To filozofia, że państwo ma dbać o nas i prawdziwość tego, co jest w rejestrach bardziej niż my sami powoduje takie, a nie inne skutki.

Chciałabym/chciałbym się nauczyć wypełniać formularze do KRS! Gdzie mam to zrobić?

Zapraszam Cię na szkolenie w tym temacie. Na szkoleniu omówię podstawowe kwestie związane z rejestrowaniem podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jest to szkolenie skierowane do osób obsługujących w tym zakresie przede wszystkim spółki i opowiemy sobie zarówno o spółkach osobowych (jawnej oraz komandytowej) oraz o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

To będzie szkolenie praktyczne.

Dowiesz się na nim:

 • jakie przepisy rządzą postępowaniem o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym?
 • jakie są skutki błędnego wypełnienia formularza?
 • co zrobić jeżeli pomyłkę popełnił sąd, a nie my?
 • jak wypełniać formularze rejestracyjne i formularze zmian do KRS?
 • jakie dodatkowe dokumenty potrzebne są do tego aby zarejestrować spółkę w KRS?
 • jakie zmiany czekają nas w najbliższej przyszłości?

Gdzie i kiedy? Dąbrowa Górnicza, ul. Sienkiewicza 14,  25 stycznia 2019 roku, godziny 10.00 – 14.00

Koszt szkolenia: 299 zł w przedpłacie do dn. 31 grudnia 2018 r., po tym terminie cena wzrasta do 369 zł

Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona do ośmiu osób, w związku z tym będzie możliwość konsultacji indywidualnych przypadków z prowadzącym.

Osoby chcące się zapisać zapraszam do działu kontakt!

Oświadczenie o statusie cudzoziemca w S24 można podpisać przez EPUAP

Błażej Sarzalski        07 listopada 2018        5 komentarzy

Oświadczenie o statusie cudzoziemca w S24 można podpisać przez EPUAP

Pamiętacie tę scenę z Kochaj albo rzuć kiedy Pawlak uczy się przemawiać i mówi:  Nadejszła wiekopomna chwila? To moje pierwsze skojarzenie, gdy zauważyłem, że w systemie S24 można w końcu podpisywać dodatkowe, dodawane przez użytkownika dokumenty, podpisem EPUAP.

Od teraz wszystkie więc dodatkowe oświadczenia mogą być podpisane w taki sposób. Chodzi szczególnie o te dotyczące adresów oraz oświadczenie o statusie cudzoziemca.

Świetna wiadomość, bo konieczność dostarczania dodatkowych dokumentów papierowo i niemożność podpisania ich profilem zaufanym dostarczała mnóstwa problemów. Teraz owe problemy znikną.

Jak podpisać oświadczenie o statusie cudzoziemca?

System S24 nie udostępnia wzorca oświadczenia o statusie cudzoziemca. Trzeba je więc stworzyć sobie samemu, albo skorzystać ze wzoru, który udostępniam tutaj.

Następnie dokument ów trzeba załączyć do listy dokumentów.

W tym celu klikamy w zakładkę “dokumenty” – “nowy dokument” i przechodzimy na sam dół, klikając w przycisk “wczytaj”. Szukamy naszego dokumentu na dysku i wysyłamy go.  Najpowszechniej obsługiwany format to PDF. Po wczytaniu dokumentu pojawi się możliwość wyboru sposobu podpisania go, a jedną z dostępnych opcji jest złożenie podpisu poprzez EPUAP.

Co się stanie gdy nie dołączymy oświadczenia takiej formie?

Sąd z dużą dozą prawdopodobieństwa zwróci wniosek. Przez jakiś czas panować będzie jeszcze dualizm w praktyce sądowej i część wniosków będzie można uzupełniać pisemnie, ale prawdę powiedziawszy nie zależy to od przepisów prawa, ale praktyki referendarzy sądowych.

Jakie jeszcze dokumenty należy dołączyć jako dokumenty zewnętrzne?

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody osoby powołanej do reprezentowania spółki, likwidatora lub prokurenta
  (nie dotyczy osoby, która podpisuje wniosek lub udzieliła pełnomocnictwa do złożenia wniosku),
 • Lista adresów do doręczeń osób reprezentujących spółkę, likwidatorów lub prokurentów – jeśli adres do doręczeń znajduje się poza obszarem UE należy załączyć dokument  przedstawiający dane pełnomocnika do doręczeń w Polsce
 • Lista adresów do doręczeń członków organu lub osób uprawnionych do powołania zarządu – jeśli adres do doręczeń znajduje się poza obszarem UE należy załączyć dokument ”Dane pełnomocnika do doręczeń w Polsce”. Jest obligatoryjny przy wniosku o pierwszy wpis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jak prawidłowo wypełnić formularz KRS-WH?

Błażej Sarzalski        06 listopada 2018        Komentarze (0)

Jak wypełnić formularz KRS-WH?

Wpis o tym jak wypełnić formularz KRS-WH umieścił dosłownie wczoraj na swoim blogu mec. Marcin Bartyński. Zwrócił on uwagę, że przedsiębiorcy, którzy przekształcają się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością chcą aby w rejestrze KRS wpisać informację o ich poprzednich numerach NIP i REGON. Wielu przedsiębiorców obawia się, że ich kontrahenci nie będą respektowali ciągłości prawnej po przekształceniu. Dlatego więc chcą, aby w KRS pojawiły się numery NIP i REGON.

Czy jest to konieczne i rzeczywiście niezbędne dla wykazania istnienia przekształcenia?

Nie wydaje mi się. Ze względów jednak praktycznych warto o to zadbać.

Budowa formularza KRS-WH

Formularz KRS-WH pozwala nam w segmencie I.2. wpisać dane dotyczące podmiotu, z którego powstała spółka.

Prawidłowy sposób wypełnienia tych danych (a więc pól 3, 7, i 8 – a aktualnie 3, 9 i 10 – bo się formularz lekko poszerzył) nie wystarcza jednak, aby dane o poprzednim numerze identyfikacyjnym NIP czy REGON trafiły do rejestru przedsiębiorców. Konieczne jest także dosyć wyczerpujące wypełnienie segmentu I.1. Chodzi tutaj w szczególności o pole 2, które zawiera opis sposobu powstania podmiotu przekształcanego.

Mówiąc wprost, chodzi o to, aby obok wymaganych tam informacji o dacie złożenia oświadczenia o przekształceniu podać tam pełne dane przedsiębiorcy przekształcanego oraz opisać trochę szerzej jak taka procedura wygląda.

Da to nam efekt w postaci ujawnienia numerów NIP i REGON w rejestrze. Będzie to wyglądało przykładowo tak (dane wrażliwe zamazane):

Może Cię także zainteresować:

Potrzebujesz pomocy przy przekształceniu?

Skontaktuj się ze mną.

Czy praca wspólnika może być wkładem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Błażej Sarzalski        23 października 2018        2 komentarze

Czy praca wspólnika może być wkładem do spółki z o.o.?

Zakładasz spółkę. Masz masę pomysłów, wiarę w swoje możliwości. Masz wykształcenie, pasję i jedyne czego Ci brakuje to… pieniędzy. Twój kumpel, z którym snujesz plany świetlanego biznesu także ma zapał. Wpadasz więc na genialny pomysł. Robicie spółkę. Planujesz, że wkładem do spółki będzie Twoja praca, ale czy zadałeś/aś sobie pytanie: Czy praca wspólnika może być wkładem do spółki z o.o.?

Wertujesz Kodeks spółek handlowych w poszukiwaniu odpowiedzi.

Żaden przepis w rozdziale dotyczącym spółki z o.o. jednak nie zabrania takiego rozwiązania. Cieszysz się więc, że będziesz mógł, zamiast pieniądza wnieść do spółki pracę, idziesz do notariusza. A tu klops…

Praca własna wspólnika nie może być wkładem do spółki z o.o.

Wynika to wprost z przepisu art. 14 Kodeksu spółek handlowych. Zabawna historia, ale wiele osób czytających kodeks jakoś zapomina, że na jego samym początku są przepisy wspólne dla spółek kapitałowych i wśród nich także ten, który zabrania wnoszenia takich wkładów.

Możesz się zastanawiać skąd taki zakaz? Co jest złego w tym, by wykonywać pracę na rzecz spółki z o.o. i traktować to jako wkład? Uzasadnieniem rozwiązania przyjętego w Kodeksie spółek handlowych jest (podobno) wzgląd na ochronę kapitału własnego spółki i ochronę wierzycieli.  Wkłady niepieniężne mają pełnić funkcję gwarancyjną. Wiesz co o tym sądzę? Straszna bzdura… jaką funkcję gwarancyjną ma wniesienie 5000 zł, które może wypłynąć w ciągu kilku dni ze spółki? A przecież wniesienie tak niskiego wkładu pieniężnego jest dopuszczalne.

Czy można zobowiązać wspólnika do pracy na rzecz spółki?

Ch0ciaż Twoja praca albo świadczenie usług nie może być wkładem to może być przedmiotem powtarzających się świadczeń niepieniężnych i być przez to powiązana z udziałem. Może też stanowić osobisty obowiązek wspólnika niepowiązany z udziałem. Oczywiście istotne postanowienia w tym względzie powinny znaleźć się w umowie spółki.