Działające spółki na sprzedaż 2019

Błażej Sarzalski        09 stycznia 2019        Komentarze (0)

Poszukujesz funkcjonującej już na rynku spółki?

Najlepiej z obrotami, prowadzoną księgowością? Mam aktualnie dla Ciebie dwie spółki, które możesz wykorzystać w swoich planach biznesowych.

Spółka numer jeden to spółka z branży consultingowej, obrotu nieruchomościami, doradztwa podatkowego i księgowego. Utworzona w 2016 roku, siedziba w Warszawie, posiada rejestrację VAT i VAT-UE, regularnie uiszczane podatki. Spółka wykazuje zysk netto z 2017 r. (pierwszy pełny rok obrotowy: około 14.000 zł, w tym roku zysk netto wyniesie 12.000 zł). Spółka idealnie nadaje się więc pod kontynuację działalności konsultingowej, agencję pośrednictwa nieruchomości, a także, po zmianach, aby uzyskać na jej rzecz kredyt. Spółka posiada rachunki bankowe w Pekao S.A. oraz w BlueOrange Bank na Łotwie (euro).

Spółka numer dwa, to spółka posiadająca licencję transportową do 2020 roku, pomimo straty bilansowej spółka nie zalega z podatkami, ani z ZUS, posiada rachunek bankowy oraz rejestrację VAT i VAT-UE.

W razie zainteresowania którąś z ww. spółek proszę o kontakt.

Rejestracja spółki z o.o. w 2019 roku

Błażej Sarzalski        02 stycznia 2019        Komentarze (0)

Rejestracja spółki z o.o. w 2019

Stanowiący już historię rok 2018 przyniósł duże zmiany w praktyce rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Na szczęście opisywałem je na blogu dosyć regularnie. Większość zmian dotyczyło dokumentacji, jaką należy wnosić do sądu oraz sposobu jej wnoszenia. Jak wyglądać będzie rejestracja spółki z o.o. w 2019 roku?

Poniżej znajdziesz omówienie tych małych i tych dużych zmian.

Zmiany drobne

Od 1 marca 2019 roku wejdą w życie drobne zmiany dotyczące rejestracji spółki z o.o. w trybie notarialnym. Czasem bywa tak, że spisana przez wspólników u notariusza umowa spółki ma wady, które stanowią przeszkodę we wpisaniu jej do rejestru. Wtedy konieczna jest zmiana umowy spółki. Wymaga ona także formy aktu notarialnego. Dotychczas jednak prawnicy spierali się, czy ma ona przybrać formę uchwały zgromadzenia wspólników, czy umowy.

Kodeks przesądził, że będziemy musieli w takim wypadku zawrzeć umowę, utrwalając praktykę wielu notariuszy.

Potwierdzono też wprost, że spółce przysługuje roszczenie o zwrot zaliczki na rzecz dywidendy, jeżeli spółka osiągnęła stratę. To dosyć istotne przy konstruowaniu zapisów umownych w tym zakresie.

Zmiany epokowe

Z dniem 1 marca 2019 r. rozwiązany zostanie też problem nad którym prawnicy głowią się i spierają od początku obowiązywania Kodeksu spółek handlowych. Kodeks udzieli w końcu odpowiedzi na pytanie: na czyje ręce ostatni członek zarządu ma złożyć rezygnację?

Nowa zasada brzmi tak:   jeżeli w wyniku rezygnacji członka zarządu żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony, członek zarządu składa rezygnację wspólnikom, zwołując jednocześnie zgromadzenie wspólników, w celu powołania zarządu, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Zaproszenie na zgromadzenie wspólników zawiera także oświadczenie o rezygnacji członka zarządu. Rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano zgromadzenie wspólników.

Byłem dotychczas zwolennikiem innej koncepcji, ale w tym wypadku plus jest taki, że przynajmniej wiadomo, komu złożyć należy rezygnację. Był to duży problem praktyczny. Zauważmy jednak, że w umowie spółki mamy pewną autonomię regulacyjną w tym zakresie… pytanie jak dużą.

Będziemy testować sądy rejestrowe, wszystko wyjdzie “w praniu” 🙂

Niech te Święta Was połączą

Błażej Sarzalski        24 grudnia 2018        Komentarze (0)

Prawnicza rzeczywistość wygląda czasem tak, że trzeba nawet w Wigilię chwilę popracować nad czymś innym niż karp i kapusta z grzybami. Agnieszka zwróciła mi uwagę, że przez ostatni tydzień nie wysłaliśmy tyle poczty, ile wysyłamy dzisiaj. Słusznie.

Na tym jednak czasem też polega nasza praca, aby także w takie dni jak dziś bronić praw naszych mocodawców.

Szczęśliwie ostatnia apelacja już napisana i gotowa do wysyłki. Może Sądowi Apelacyjnemu udzieli się ten świąteczny nastrój?

Święta to wyjątkowy czas. Kiedyś, gdy byłem jeszcze w czwartej czy piątej klasie podstawówki, nauczycielka polskiego powiedziała: także niewierzący mają prawo do Świąt, gdyż Święta są naszą tradycją narodową, nie tylko religijną.

(Mam teraz wrażenie, że podobnie zaczynałem już kiedyś życzenia).

W tym roku, czytając o obrzędach naszych pogańskich praprzodków zdałem sobie sprawę jak bardzo święta są tradycyjne i jak wiele chrześcijaństwo zaczerpnęło z wiary naszych przodków. Łącząc takie elementy jak sianko pod obrusem, dodatkowe nakrycie dla zmarłych bliskich, czy choinka z symboliką chrześcijańską. Święta więc łączą. Łączą w sobie różnorodne tradycje, mające źródła w zupełnie innych miejscach świata. Łączą nas przy stole, gdzie możemy złożyć sobie najserdeczniejsze życzenia. Łącząc nas także z naszą wielowiekową historią i tradycją.

Na te Święta życzę Wam, aby Wigilia i nadchodzące dni Was łączyły, nie dzieliły, aby były okazją do budowania mostów, a nie burzenia, aby były przeżyte w prawdziwie radosnej i życzliwej atmosferze.

Wesołych Świąt!

Jak finansować działalność spółki z o.o.?

Błażej Sarzalski        11 grudnia 2018        7 komentarzy

Jak finansować działalność spółki z o.o.?

Pytanie zadawane zaskakująco często przez przedsiębiorców startujących z własną spółką z o.o. Jak finansować jej działalność? Co zrobić, gdy zabraknie pieniędzy w spółce z o.o.? Pytanie bardzo aktualne w sytuacji, gdy minimalnym wkładem finansowym do spółki z o.o. jest równowartość 5.000 złotych. Pieniądze z kapitału zakładowego wyczerpują się bardzo szybko. Co wtedy zrobić?

Są, co najmniej, dwie opcje:  dopłaty oraz pożyczkę.

Pożyczka dla spółki własnej wspólnika

Zaczniemy od tego bardziej znanego sposobu. Każdy intuicyjnie wie, na czym polega pożyczka. Jedna strona umowy daje pieniądze, druga zwraca je albo ratalnie, albo całościowo w wyznaczonym terminie, najczęściej płacąc przy tym odsetki i prowizję.

Finansowanie spółki pożyczką ma swoje wady i zalety.

Wady:

 • aby uniknąć naliczenia podatku dochodowego dla spółki z tytułu nieodpłatnych świadczeń pożyczka musi być oprocentowana oraz zawierać prowizję, przy czym powinna to być wartość rynkowa (zanim więc udzielimy pożyczki spółce warto zerknąć sobie na aktualne porównywarki pożyczek dla działalności gospodarczych, choćby po to, aby zyskać punkt odniesienia),
 • brak możliwości wrzucenia w koszty działalności gospodarczej spółki całości odsetek od tak udzielonej pożyczki – chodzi o tzw. regulację niedostatecznej kapitalizacji spółki, ustawodawca chce jej zapobiegać poprzez limitowanie korzyści podatkowych płynących z pożyczania swojej spółce pieniędzy. W ogólności chodzi o to aby spółka nie zadłużała się ponad wartość kapitałów własnych,
 • zawarcie przez spółkę umowy pożyczki z członkiem zarządu lub prokurentem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, wymaga zgody zgromadzenia wspólników – trzeba o tym pamiętać, jeżeli wspólnik pełnia także owe funkcje.

Zalety:

 • brak podatku od czynności cywilnoprawnych
 • elastyczność – pożyczkę można szybko wypłacić i szybko zwrócić, brak jest konieczności ingerowania w umowę spółki.

Dopłaty

Alternatywą dla pożyczki są dopłaty do spółki. Dopłata nie jest umową, ale jest stosunkiem korporacyjnym, obowiązkiem wspólnika wynikającym z umowy spółki. Aby można ją było uiścić, konieczne jest przede wszystkim wcześniejsze uregulowanie tego zagadnienia w umowie spółki. Co jednak istotne, nie możemy poprzestać wyłącznie na tym, że napiszemy, że wspólników można obciążyć obowiązkiem dopłat. Umowa spółki musi precyzować także maksymalną granicę obowiązku dopłat.

Dopłaty są nieoprocentowane i podlegają uiszczeniu oraz zwrotowi na podstawie uchwały wspólników.

Wady:

 • konieczność wcześniejszego przewidzenia obowiązku dopłat w umowie spółki,
 • konieczność uiszczenia 0,5% podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • wymagana zgoda większości wspólników na ich uchwalenie.

Zalety:

 • brak problemów z regulacją “cienkiej” kapitalizacji,
 • nie obciążają ujemnie wartości bilansowej spółki (księgowane na kapitał rezerwowy),
 • dopłaty do spółki wnoszone w trybie Kodeksu spółek handlowych nie stanowią przychodu spółki.

Wnioski

Ja na Twoim miejscu zadbałbym o możliwość uchwalania dopłat, jednakże w razie pilnej potrzeby finansowania, posiłkowałbym się pożyczką

Jeżeli zainteresował Cię ten artykuł to udostępnij go dalej, zajmie Ci to tylko chwilkę.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej – napisz bez wahania.

Jak uzyskać wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym? Szkolenie!

Błażej Sarzalski        08 grudnia 2018        Komentarze (0)

Jak uzyskać wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym?

Uzyskać wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym to jest coś! Pamiętam kiedyś, gdy prowadziłem szkolenie z tematyki Kodeksu spółek handlowych dla księgowych to większość pytań dotyczyło rejestracji i zmian w KRS. Doprowadziło mnie to do wniosku, że dla wielu osób uzyskanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym jest po prostu trudne.

Dlaczego się tak dzieje?

Podstawowym problemem jest chyba to, ze postępowanie rejestrowe jest bardzo sformalizowane. Wymaga ono dużej uwagi od osób wypełniających formularze, znajomości przepisów prawa i nierzadko pewnej elastyczności. Przydaje się także cierpliwość. Dodzwonienie się do niektórych sądów potrafi zajmować godziny!

Czemu służy tak dalekie sformalizowanie postępowania?

Nie mam bladego pojęcia. Czasem nawet zastanawiam się, z uśmiechem, co za sadysta wymyślił formularze rejestrowe. Zapewne chodziło o przyspieszenie pracy sądów, ale szczerze wątpię, czy się udało. Dla wielu osób formularze są po prostu nieczytelne. Bywało też tak, że niektórych formularzy nie dało się wypełnić w sposób prawidłowy, wymagany ustawą i rozporządzeniem wykonawczym.

Drugim problemem jest to, że postępowanie o rejestrację w KRS jest postępowaniem sądowym, nieprocesowym. Można kłócić się na ile jest to wymiar sprawiedliwości, a na ile czynności administracyjne. W mojej ocenie jednak przekazanie postępowań do organu sądowego skutecznie prowadzi do ich większej drobiazgowości i formalizacji. To filozofia, że państwo ma dbać o nas i prawdziwość tego, co jest w rejestrach bardziej niż my sami powoduje takie, a nie inne skutki.

Chciałabym/chciałbym się nauczyć wypełniać formularze do KRS! Gdzie mam to zrobić?

Zapraszam Cię na szkolenie w tym temacie. Na szkoleniu omówię podstawowe kwestie związane z rejestrowaniem podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jest to szkolenie skierowane do osób obsługujących w tym zakresie przede wszystkim spółki i opowiemy sobie zarówno o spółkach osobowych (jawnej oraz komandytowej) oraz o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

To będzie szkolenie praktyczne.

Dowiesz się na nim:

 • jakie przepisy rządzą postępowaniem o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym?
 • jakie są skutki błędnego wypełnienia formularza?
 • co zrobić jeżeli pomyłkę popełnił sąd, a nie my?
 • jak wypełniać formularze rejestracyjne i formularze zmian do KRS?
 • jakie dodatkowe dokumenty potrzebne są do tego aby zarejestrować spółkę w KRS?
 • jakie zmiany czekają nas w najbliższej przyszłości?

Gdzie i kiedy? Dąbrowa Górnicza, ul. Sienkiewicza 14,  25 stycznia 2019 roku, godziny 10.00 – 14.00

Koszt szkolenia: 299 zł w przedpłacie do dn. 31 grudnia 2018 r., po tym terminie cena wzrasta do 369 zł

Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona do ośmiu osób, w związku z tym będzie możliwość konsultacji indywidualnych przypadków z prowadzącym.

Osoby chcące się zapisać zapraszam do działu kontakt!