Jak opodatkowana jest spółka z o.o. oraz jej wspólnicy? aktualizacja podatków 2023

Spółka z o.o.
Jak opodatkowana jest spółka z o.o. oraz jej wspólnicy? aktualizacja podatków 2023

Błażej Sarzalski

Radca prawny, od 2011 roku wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach pod numerem KT-2946, ekspert portalu Wyborcza.biz. Doradza w zakresie prawa spółek, a w szczególności tworzenia i przekształceń spółek handlowych oraz ich funkcjonowania.

Opodatkowanie spółki z o.o.

 

Opodatkowanie spółki z oo rok do roku staje się coraz bardziej skomplikowane. Opcjami jakie można użyć by obniżyć podatek w sp. z oo. są nie tylko niższe stawki podatkowe dla małych podatników, ale także tzw. ryczałt od dochodów spółek – czyli inaczej estoński CIT. W poniższym wpisie omówię więc pokrótce kwestię tego jaki podatek dochodowy płacimy w spółce z o.o., wskażę na stosowane stawki podatkowe oraz zasygnalizuję największe wyzwania związane z opodatkowaniem spółki z o.o. w 2022 i 2023 roku.

 

Jeżeli potrzebujesz konsultacji i indywidualnego omówienia podatków w Twojej spółce z o.o. zachęcam do kontaktu.

Odpowiedź na e-mail jeszcze tego samego dnia!

Spółka z o.o. podatki

Spółka z o.o. a podatki to temat-rzeka. Jako przedsiębiorstwo prowadzące działalność spółka może być podatnikiem zarówno podatku dochodowego, jak i szeregu innych danin publicznych. Ponieważ jednak z punktu widzenia prowadzenia biznesu najistotniejszym wydaje się podatek dochodowy, w poniższym artykule skupimy się na tym jakie podatki płaci spółka z o.o. w odniesieniu do dochodu, który osiąga. Nie jest bowiem tak, że mamy do czynienia z jednym modelem opodatkowania spółki z o.o.  Wręcz przeciwni. Przyszli wspólnicy mają tutaj możliwość wyboru lub optymalizacji.

Jakie są sposoby opodatkowania spółki z o.o.?

Jaki podatek płaci spółka z o.o.? Spółka z o.o. jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. To proste stwierdzenie nie załatwia jednak tematu, a dopiero go otwiera.

Zasadą ogólną jest opodatkowanie spółki podatkiem CIT według skali podatkowej, natomiast istnieje także alternatywny w stosunku do skali podatkowej sposób opodatkowania zwany ryczałtem od dochodów spółek lub estońskim CIT. Należy też pamiętać, że każdy z wspólników spółki z o.o. opodatkowany jest swoim własnym podatkiem. Od świadczeń otrzymanych od spółki, takich jak np. dywidendy osoby fizyczne płacą PIT, wspólnicy korporacyjni płacą CIT. Oznacza to, że spółka najpierw płaci swój własny podatek dochodowy (według stawki 9% albo 19%), a wypłacany wspólnikom zysk opodatkowany jest kolejnym podatkiem. Wspólnicy – osoby fizyczne płacą 19% podatek. Podatek ten potrącany jest przez spółkę w momencie wypłaty dywidendy. Nazywane jest to podwójnym opodatkowaniem spółki z o.o.

Obok klasycznych form opodatkowania spółki stawką 9/19%, od 2021 roku, a powszechniej od 2022 roku wprowadzono alternatywę w postaci ryczałtu od dochodów spółek zwanego też czasem estońskim CIT. Źródłem inspiracji dla polskich ustawodawców była Estonia, której system podatkowy zachęca do reinwestowania zysku. W kraju tym spółki z o.o. płacą podatek dopiero w momencie dystrybucji zysku oraz innych wypłat, takich jak np. wydatków na reprezentację. Polski rząd przyjął ten model jako alternatywną formę opodatkowania spółki z o.o. w stosunku do zasad ogólnych podatku CIT.

Formy opodatkowania spółki z o.o.

Reasumując istnieją dwie formy opodatkowania spółki z o.o.

 1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym w stawce 9% lub 19%.
 2. Opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek.

Podatek CIT według skali – stawki

Ze stawki 9% korzystają tzw. mali podatnicy. Jeżeli przychody podatnika ze sprzedaży brutto, nie przekroczyły kwoty 2.000.000 euro, ani kwota ta nie zostanie przekroczona w roku bieżącym, spółka może skorzystać ze stawki 9% dla przychodów z aktywnej działalności gospodarczej.  Po przekroczeniu tego limitu obowiązuje stawka 19%. Obroty brutto oznaczają konieczność uwzględnienia należnego podatku od towarów i usług. Obniżona stawka 9% dotyczy przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych i mogą ją stosować także podatnicy rozpoczynający działalność (w roku podatkowym, w którym ją rozpoczęli), z pewnymi ograniczeniami dotyczącymi podmiotów powstałych w wyniku niektórych czynności restrukturyzacyjnych.

Ryczałt od dochodów spółek, czyli estoński CIT

Estoński CIT znanyw ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych jako ryczałt od dochodów spółek pozwala na niepłacenie przez spółkę podatku dochodowego do czasu dystrybucji zysku lub wypłat zrównanych z wypłatą zysku. Koncepcja ta zwana też jest estońskim CIT. Podatek ten nalicza się zasadniczo wyłącznie od kwoty wypłaconego zysku i wynosi on odpowiednio dla małych podatników 10%, a dla dużych podatników 15% wypłaconego zysku.

Następnie, tak jak przy klasycznym podwójnym opodatkowaniu wspólnik musi zapłacić podatek od dywidendy. Teoretycznie płaci go według stawki 19%. Gdy spółka jest małym podatnikiem PIT można pomniejszyć o 90% należnego ryczałtu od dochodów spółki. W przypadku pozostałych podatników pomniejszenie wynosi 70% zapłaconego CIT. Powoduje to, że efektywne opodatkowanie spółek będących małymi podatnikami nie powinno przekroczyć 20%. Skumulowany podatek spółki i wspólnika w spółce nie będącej małym przedsiębiorcą wyniesie zaś 25%. Jednocześnie do czasu dystrybucji zysku spółka nie płaci żadnego podatku, więc zatrzymywanie zysku w spółce przez wiele lat jest możliwe, tym bardziej jeżeli wspólnicy wykorzystają powtarzające się świadczenia niepieniężne czy rozliczenia B2B do wypłat ze spółki.

Uwaga na tzw. ukryte zyski – także opodatkowane

Bardzo ważne jest to, że opodatkowaniu ryczałtem podlegają także wszelkie wypłaty, które ustawa podatkowa zrównuje z zyskiem. W szczególności chodzi o tzw. ukryte zyski. Podatek spółka z o.o. zapłaci więc nie tylko za faktycznie wypłacony zysk, ale także za inne świadczenia.

Pojęcie ukrytych zysków oznacza świadczenia pieniężne, niepieniężne, odpłatne, nieodpłatne lub częściowo odpłatne, wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, inne niż podzielony zysk, których beneficjentem, bezpośrednio lub pośrednio, jest udziałowiec lub podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym udziałowcem.

Przepis o ukrytych zyskach wprowadzono po to aby kreatywni przedsiębiorcy nie unikali podatku dochodowego. Obejmuje on takie sytuacje jak wykorzystanie pojazdów spółki do celów prywatnych albo chodzenie po restauracjach na koszt spółki. Niestety jego implikacje sięgają dalej, dlatego przed podjęciem decyzji o wyborze tej formy opodatkowania skonsultuj się z prawnikiem zajmującym podatkami (możesz skonsultować się także ze mną). Szersze wyjaśnienia na temat estońskiego CIT znajdziesz na stronach rządowych.

Jak obejść podwójne opodatkowanie spółki z o.o.?

Praktycznym problemem wielu wspólników rozliczających swoje spółki według skali podatkowej w podatku CIT jest próba wypłacenia zysku ze spółki z o.o. z uniknięciem podwójnego opodatkowania. Na moim blogu znajdziesz tekst na temat tego jak poradzić sobie z podwójnym opodatkowaniem spółki z o.o.

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy spółka z o.o. nie może skorzystać z 9% CIT?

Jeżeli spółka z o.o. powstała w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, albo w wyniku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółę z o.o. to przez pierwsze dwa lata obrotowe działalności nie będzie mogła skorzystać z obniżonego CITu. Podobnie w sytuacji, gdy wniesiono do niej przy tworzeniu aport przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części o wartości przekraczającej 10 000 euro. Podobnie niższa stawka nie obejmie spółki, do której wniesiono tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane w wyniku likwidacji innych podatników.

Jakie podatki należy płacić w spółce z o.o. w 2023 r.?

Z uwagi na to, że większość podatników nie osiąga progu przychodu zobowiązującego do zapłaty 19% podatku CIT w większości przypadków podatek spółki z o.o. wyniesie 9% dochodu. Niewielu mamy przedsiębiorców mających większe obroty.

Jak opodatkowane są przychody z zysków kapitałowych w spółce z o.o.?

Przychody z zysków kapitałowych w spółce z o.o. zawsze będą opodatkowane według stawki 19% dochodu. Stawka ta obowiązuje niezależnie od wysokości przychodu z tego tytułu.

Co zaliczamy do przychodów z zysków kapitałowych w spółce z o.o.?

Szczegółowy katalog przychodów z zysków kapitałowych zawarty jest w art. 7b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Najczęstsze kategorie przychodów z zysków kapitałowych to dywidendy z innych spółek albo przychody ze zbycia akcji lub udziałów w innych spółkach. W takim przypadku podatek zawsze wyniesie 19% podstawy opodatkowania.

Kiedy spółka z o.o. płaci podatek?

Spółka z o.o. płaci podatek w terminie 3 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Zwykle jest to koniec marca każdego roku kalendarzowego, ale w przypadku zmiany roku obrotowego może być to inny termin.

Spółka z o.o. bez podatku – czy to możliwe?

Nie do końca, choć częściowo tak. Skorzystanie z ryczałtu od dochodów spółek pozwala na niepłacenia przez spółkę oraz wspólników do czasu dystrybucji zysków.

Zainteresował Cię ten wpis? Potrzebujesz mojej pomocy albo konsultacji? Skontaktuj się ze mną!

Na wiadomości e-mail odpowiadam jeszcze tego samego dnia.

  2 comments on “Jak opodatkowana jest spółka z o.o. oraz jej wspólnicy? aktualizacja podatków 2023”

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Błażej Sarzalski Portret

  BŁAŻEJ SARZALSKI

  Radca prawny, wpisany na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Od 2007 roku doradzam w zakresie prawa spółek, a w szczególności rejestracji spółek, przekształceń przedsiębiorców i spółek handlowych oraz ich bieżącego funkcjonowania.

  Przygodę z blogiem o rejestracji spółek z o.o. zacząłem we wrześniu 2011 roku. Był to dla mnie szalony rok, pełen wyzwań osobistych i zawodowych. Chcesz dowiedzieć się dlaczego?

  Poznaj moją historię!

  Zerknij na wzory umów i dokumentów niezbędnych dla Twojej spółki z o.o.

  Wzory umów i dokumentów

  Umów się na poradę w sprawie Twojej spółki z o.o.

  Skontaktuj się aby umówić porad

  KOMENTARZE

  • radca prawny Błażej Sarzalski - Kodeks spółek handlowych milczy na temat tego czy wynagrodzenie ma być z góry, czy z dołu. W teorii
  • Adam - Właśnie nie mamy innych źródeł przychodu poza tymi zryczałtowanymi.A czy nie można uznać, że jes
  • radca prawny Błażej Sarzalski - Wynagrodzenie za powtarzające się świadczenia niepieniężne może być wypłacane w dowolnych interwałac
  • radca prawny Błażej Sarzalski - Nie ma żadnego przepisu kodeksu spółek handlowych, który by to definiował, ale wynika to z wykładni
  • Adam - Czy wynagrodzenie za 176 KSH może być wypłacane tylko raz na rok ? Czy jest szansa teraz jeszcze zdą