Obsługa prawna spółki

Obsługa prawna świadczona przez naszą kancelarię zmierza do zapewnienia zgodności z prawem funkcjonowania spółki z o.o. we wszystkich kluczowych dla niej obszarach. Nawet jeżeli wydaje się, że stała pomoc prawna nie będzie potrzebna na etapie tworzenia spółki to często szybko okazuje się, że pojawiają się problemy prawne, które wymagają działania doświadczonych prawników. W naszej kancelarii czuwamy nad tym, aby działalność klienta prowadzona była zgodnie z prawem. Pomagamy uniknąć trudnych sytuacji, które spotykają każdą spółkę i doradzamy jak wyjść z kłopotów z prawem.

Czym jest obsługa prawna spółki?

Obsługa prawna spółki jest to stały proces, w którym fachowy doradca wspiera organy spółki we wszystkich kwestiach prawnych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Obejmuje ona konsultacje i opinie prawne, a także reprezentację przed sądami i organami administracji. W mojej kancelarii w zakresie obsługi prawnej w szczególności zwracamy uwagę na następujące kwestie:

  • sprawy korporacyjne – doradztwo związane ze zmianami w organach spółki, zmianami umowy spółki, adresu, przedmiotu działalności, podwyższenia kapitału zakładowego, obsługą zgromadzeń wspólników,
  • compliance – ocena pod kątem zgodności z prawem oraz interesów prawnych spółki planowanych zamierzeń gospodarczych spółki,
  • przygotowywanie i ocena umów – pod kątem zabezpieczenia interesów spółki oraz zapewniania zgodności z prawem,
  • identyfikacja beneficjentów rzeczywistych spółki – dla celów ustawy AML
  • sprawy podatkowe – obszar, w którym wspólnie z księgowością spółki analizujemy wymiar podatków i innych danin publicznych oraz zmierzamy do optymalizacji tych obciążeń.

 

 

 

 

Dla kogo jest obsługa prawna spółki?

Nasza kancelaria świadczy usługi prawne dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzonych w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ale także w takich formach jak spółka jawna, komandytowa czy komandytowo-akcyjna.

Kiedy skorzystać z obsługi prawnej spółki?

Problematyka prawna związana z prawem spółek pojawia się już na etapie tworzenia spółki. Prawidłowo zorganizowana od strony prawnej działalność rozwija się w bardziej harmonijny i zrównoważony sposób. Problemy prawne mogą się pojawić już na samym początku, jak i w toku działalności. Obsługa prawna wspiera zarówno organy spółek (zarząd, radę nadzorczą), jak i samych wspólników.

Jakie są korzyści z obsługi prawnej spółki?

W interesie każdej spółki jest wdrożenie mechanizmów i rozwiązań prawnych dostosowanych do rozmiaru działalności i potrzeb konkretnego podmiotu. Podstawową korzyścią wynikającą z wdrożenia obsługi prawnej spółki jest bezpieczeństwo jakie wiąże się z korzystaniem z profesjonalnej pomocy prawnej, zarówno dla zarządu, jak i wspólników spółki.

Zakres wsparcia

Realizując obsługę prawną wspieramy spółki w następujących obszarach działania:

  1. Prawo spółek handlowych – reprezentacja przed sądami rejestrowymi, przygotowywanie zmian umów spółek, rejestrowanie spółek, fuzje i przejęcia.
  2. Prawo umów – tworzymy, pomagamy negocjować oraz opiniujemy wszelkie umowy w obrocie gospodarczym.
  3. Prawo podatkowe – świadczymy pomoc prawną i wdrażamy najkorzystniejsze rozwiązania pod względem podatków i danin publicznych, przygotowujemy wnioski o indywidualne interpretacje prawa podatkowego.
  4. Zabezpieczenie należności – doradzamy w zakresie prawa wekslowego oraz innych sposobów zabezpieczania należności handlowych.