Protokół posiedzenia zarządu sp. z o.o. – aktualny wzór (2024)

(1 opinia klienta)

59,00 

Niniejszy produkt to wzór protokołu z obrad zarządu spółki z o.o.

Nowelizacja przepisów wprowadzająca nowe obowiązki zarządu sp. z o.o. wprowadziła obowiązek protokołowania uchwał podejmowanych przez zarząd. Wzór protokołu posiedzenia zarządu pozwoli Ci w prosty sposób spełnić nowe wymogi wynikające z przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Kupując wzór protokołu uchwał zarządu sp. z o.o. otrzymujesz:

 • prawidłowo sformułowany wzór protokołu z obrad zarządu sp. z o.o.
 • krótkie omówienie najczęściej stosowanych przypadków wykorzystania protokołu,
 • sporządzony przez radcę prawnego wzór uchwał zarządu spółki z o.o.
 • wzór dobrych praktyk w zakresie protokołowania zebrań zarządu spółki z o.o.
 • protokół zebrania zarządu sp. z o.o. dostępny natychmiast po opłaceniu zamówienia BLIKiem lub przelewem natychmiastowym.

 

Produkt cyfrowy

Protokół posiedzenia zarządu – aktualny wzór (2024)

Niniejszy produkt to aktualny na 2024 rok wzór protokołu posiedzenia zarządu spółki z o.o. Dnia 13 października 2022 roku weszły w życie przepisy dotyczące protokołowania posiedzeń zarządu sp. z o.o. Wszystkie uchwały podejmowane przez zarząd muszą być od tego momentu objęte protokołem posiedzenia zarządu. Przedmiotowy wzór protokołu posiedzenia zarządu jest więc odpowiedzią na potrzeby wynikające ze zmieniających się przepisów prawa. Oprócz elementów wymaganych przez przepis art. 208[1] Kodeksu spółek handlowych protokół zawiera też omówienie oraz wzory dwóch przykładowych uchwał. Protokół z obrad zarządu zgodny jest z treścią wprowadzonego w 2022 roku przepisu art. 208[1] KSH i zawiera: porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków zarządu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały.

Protokół uchwał zarządu wzór z omówieniem

Protokół posiedzenia zarządu – wzór obejmuje także omówienie wskazujące na najbardziej typowe sytuacje jego zastosowania oraz dobre praktyki związane z protokołowaniem posiedzeń zarządu spółki z o.o. Omówienie obejmuje takie kwestie jak głosowanie przeciw oraz zdanie odrębne zgłoszone przez członka zarządu wraz z jego ewentualnym umotywowaniem, sposób podpisywania protokołu oraz sytuacje w jakich protokołowanie uchwał zarządu spółki z o.o. jest wymagane.

Protokół z posiedzenia zarządu dostarczany jest w formacie edytowalnym DOC, nie zaś w pliku PDF. Może być on dowolnie zmieniany i edytowany. Produkt dostarczany po opłaceniu przelewem natychmiastowym oraz BLIK w kilka minut po dokonaniu płatności.

Czy konieczne jest protokołowanie uchwał zarządu sp. z o.o.?

Tak, zgodnie z nowelizacją Kodeksu spółek handlowych z 2022 roku protokołowanie uchwał zarządu spółki z o.o. jest obligatoryjne.

Art. 208[1]. [Protokołowanie uchwał zarządu]

Uchwały zarządu są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków zarządu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka zarządu wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisuje co najmniej członek zarządu prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie, chyba że umowa spółki lub regulamin zarządu stanowi inaczej.

Zastosowanie protokołu posiedzenia zarządu:

Protokół z posiedzenia zarządu jest dokumentem obligatoryjnym, który powinien być sporządzany na każdym formalnym spotkaniu zarządu spółki. Zawiera on zapisy dotyczące dyskutowanych tematów, podjętych uchwał, oraz decyzji, które mają bezpośredni wpływ na dalsze funkcjonowanie spółki. Jest to również dokument, do którego mogą być później odwoływać się wszyscy członkowie zarządu oraz, w przypadku potrzeb, inne uprawnione organy spółki czy audytorzy zewnętrzni.

Kluczowe elementy wzoru protokołu posiedzenia zarządu:

 1. Data i miejsce posiedzenia: Dokładne wskazanie, gdzie i kiedy spotkanie się odbyło, co jest istotne z punktu widzenia legalności podejmowanych uchwał.
 2. Lista obecności: Imiona i nazwiska obecnych członków zarządu oraz innych osób uprawnionych do uczestnictwa w posiedzeniu, co może obejmować doradców prawnych czy przedstawicieli działów.
 3. Porządek obrad: Wykaz wszystkich punktów, które były przedmiotem dyskusji podczas posiedzenia, co ułatwia nawigację po dokumentach i przyszłe odwołania.
 4. Podjęte uchwały: Dokładny zapis wszystkich decyzji podjętych podczas posiedzenia, włączając treść uchwał, wyniki głosowań i ewentualne oświadczenia członków zarządu, którzy byli przeciwko lub wstrzymali się od głosu.
 5. Podpisy członków zarządu: Przestrzeń na podpisy wszystkich obecnych członków zarządu, co jest potwierdzeniem ich akceptacji protokołu i uczestnictwa w posiedzeniu.

Korzyści z zastosowania wzoru protokołu posiedzenia zarządu:

Wykorzystanie profesjonalnie przygotowanego wzoru protokołu posiedzenia zarządu zapewnia liczne korzyści dla firmy, w tym:

 • Zgodność z prawem: Zapewnienie, że wszystkie procedury korporacyjne są przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Dokumentacja dla audytu: Ułatwienie pracy audytorów zewnętrznych i wewnętrznych poprzez zapewnienie klarownych i kompletnych zapisów obrad zarządu.
 • Zarządzanie ryzykiem: Skuteczniejsze zarządzanie ryzykiem korporacyjnym poprzez dokładną dokumentację podejmowanych decyzji.
 • Pamięć korporacyjna: Budowanie trwałej pamięci korporacyjnej, która może być wykorzystywana do analizowania historycznych decyzji i ich wpływu na rozwój spółki.
 • Transparentność: Zwiększenie przejrzystości procesów decyzyjnych dla akcjonariuszy i innych interesariuszy.

Jak korzystać z tego wzoru?

Wzór protokołu posiedzenia zarządu jest dostosowany do typowych wymagań korporacyjnych i jest gotowy do użycia po wprowadzeniu szczegółów specyficznych dla danego posiedzenia. Zaleca się jednak, aby przed jego użyciem, dokonać przeglądu wzoru w kontekście specyficznych przepisów dotyczących działalności spółki oraz zasięgnąć porady prawnej w celu dostosowania dokumentu do indywidualnych potrzeb.

Dlaczego warto wybrać nasz wzór?

Nasz wzór protokołu posiedzenia zarządu został opracowany przez doświadczonych prawników specjalizujących się w prawie korporacyjnym, co zapewnia jego wysoką jakość i aktualność. Dokument dostarczany jest w łatwo edytowalnym formacie, co pozwala na szybkie dostosowanie treści do konkretnych potrzeb spółki, a klarowny i profesjonalny układ tekstu ułatwia jego stosowanie nawet osobom nieposiadającym specjalistycznej wiedzy prawnej.

1 opinia dla Protokół posiedzenia zarządu sp. z o.o. – aktualny wzór (2024)

 1. Bogusława

  Proste, ale potrzebne. Wszystko zgodnie z przepisami. Polecam.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.