Czym jest spółka z o.o. w organizacji?

Spółka z o.o. w organizacji jest to spółka znajdująca się w procesie organizacji i rejestracji. Nie posiada ona jeszcze pełnej osobowości prawnej właściwej spółce z o.o., jednakże może być podmiotem praw i obowiązków. Spółka w organizacji to podmiot, który powstaje z chwilą zawarcia umowy spółki w formie aktu notarialnego albo w systemie S24.

Jest to, podobnie jak spółka jawna, ułomna osoba prawna, posiada ona pewne cechy „pełnoprawnej” osoby prawnej, jaką jest spółka z o.o.. Ma jednak od niej nieco odrębny charakter. Istotą spółki w organizacji jest jednak to, że może ona zaciągać zobowiązania, rozporządzać prawami, pozywać i być pozywana. Spółka taka może wreszcie uzyskać numer NIP oraz numer REGON. Podmiot ten został stworzony po to aby umożliwić wniesienie wkładów do spółki, czy to niepieniężnych, czy też pieniężnych na rachunek bankowy spółki w organizacji oraz umożliwić wstępną organizację biznesu.

Czy różni się spółka z o.o. w organizacji od spółki z o.o.?

Spółka z o.o. w organizacji od spółki w fazie „dojrzałej” różni się na pierwszy rzut oka firmą spółki. Tego typu spółka obrocie występuje zawsze z oznaczeniem „Sp. z o.o. w organizacji”.

Drugim wyróżnikiem spółki z o.o. w organizacji są zasady reprezentacji spółki. Sp. z o.o. w organizacji reprezentowana jest albo przez powołany w akcie notarialnym zarząd, albo przez pełnomocnika powołanego uchwałą wspólników.

Trzecim wyróżnikiem są inne zasady odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez spółkę w organizacji. Za zobowiązania spółki kapitałowej w organizacji odpowiadają solidarnie spółka i osoby, które działały w jej imieniu. Nie znajdują tutaj zastosowania żadne ograniczenia odpowiedzialności zarządu lub pełnomocnika. Osoby reprezentujące odpowiadają całym swoim majątkiem.

Do czego w praktyce służy spółka w organizacji?

W praktyce istotne dla Ciebie jest to, że już po zawarciu umowy spółki z o.o. możesz rozpoczynać działalność gospodarczą. Dzięki spółce w organizacji możesz od razu podpisywać umowy, takie jak np. najem, czy umowa rachunku bankowego. Do ich zawarcia nie jest konieczny wpis do rejestru sądowego.

Dla tego typu spółki możesz uzyskać numer NIP i REGON oraz zarejestrować się jako podatnik VAT.

Niestety w praktyce ludzie nie rozumieją czym jest spółka w organizacji. Nagminnie spotykam się z problemami w zakresie podpisywania umów, szczególnie w bankach. Kto jak kto, ale banki jako podmioty „profesjonalne” powinny edukować swoich pracowników co do możliwości zawarcia umowy rachunku bankowego przez sp. z o.o. w organizacji. W takich sytuacjach trzeba cierpliwie tłumaczyć o co chodzi.

Kiedy spółka z o.o. w organizacji przestaje być spółką w organizacji?

Faza spółki z o.o. w organizacji kończy się z momentem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, wtedy spółka z fazy organizacyjnej przechodzi w fazę dojrzałą i staje się osobą prawną.

Jak długo może trwać spółka w organizacji?

Przepisy nie wskazują wprost jak długo może trwać faza organizacyjna spółki z o.o. Pośrednio można jednak wywieść, że skoro wniosek o rejestrację spółki należy złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki to czas organizacji spółki jest ograniczony właśnie do tych 6-7 miesięcy. W praktyce jednak spółka w organizacji może istnieć o wiele dłużej. W sytuacji, gdy nie złożono wniosku o rejestrację spółki w przepisanym terminie konieczna jest jej likwidacja. Pół biedy, jeżeli nie ma czego likwidować. Znam niestety przypadki, gdy spółka w organizacji była właścicielem nieruchomości. Należało wtedy wdrożyć pełne postępowanie likwidacyjne i trwało to bardzo długo.

Jak się okazuje spółka w organizacji może trwać czasem latami.

Czy spółka w organizacji musi prowadzić księgi rachunkowe i składać sprawozdania finansowe?

Tak, spółka w organizacji ma obowiązek otwarcia ksiąg rachunkowych oraz prowadzenia rachunkowości. Jeżeli chodzi o składanie sprawozdań finansowych to mamy tutaj do czynienia z szarą strefą. Tego typu dokumentacja powinna być sporządzana i doręczana co najmniej urzędowi skarbowemu. Pamiętać należy bowiem, że sp. z o.o. w organizacji jest też podatnikiem i powinna rozliczać podatki.

Zainteresował Cię ten wpis? Potrzebujesz mojej pomocy albo konsultacji?

Skontaktuj się ze mną!

Na wiadomości e-mail odpowiadam jeszcze tego samego dnia.

+48 512 020 518
(32) 764 15 80

kancelaria@opieka-prawna.eu

Błażej Sarzalski

Błażej Sarzalski

Radca prawny, wpisany na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, ekspert portalu Wyborcza.biz. Doradza w zakresie prawa spółek, a w szczególności tworzenia i przekształceń spółek handlowych oraz ich funkcjonowania.

Błażej Sarzalski

Błażej Sarzalski

Radca prawny, wpisany na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, ekspert portalu Wyborcza.biz. Doradza w zakresie prawa spółek, a w szczególności tworzenia i przekształceń spółek handlowych oraz ich funkcjonowania.

Zostaw komentarz

44 odpowiedzi

 1. cytuję „Podmiot ten został stworzony po to aby umożliwić wniesienie wkładów do spółki, czy to niepieniężne, czy też pieniężne (na rachunek bankowy spółki w organizacji)”
  skąd pan to wytrzasnął, przecież tu nie o to chodzi

 2. cytuję
  „Niestety w obrocie, szczególnie osoby mniej wyedukowane nie rozumieją czym jest spółka w organizacji. Nagminnie spotykam się z problemami w zakresie podpisywania umów, szczególnie w bankach (choć kto jak kto, ale banki jako podmioty „profesjonalne” powinny edukować swoich pracowników co do możliwości zawarcia umowy rachunku bankowego przez sp. z o.o. w organizacji). W takich sytuacjach trzeba cierpliwie tłumaczyć o co chodzi…”
  a bierze Pan pod uwagę, że w bankach mogą być procedury np. nierejestrowania spółek z o.o. w organizacji? Proszę założyć konto np. w mBanku?
  Czasem sp. z o.o. w organizacji nie mają jeszcze NIP i Regon a dziwią się, że Bank im nie założy rachunku.
  Trochę pokory nie zaszkodzi

 3. Panie Radku,

  Jeżeli w bankach mają procedury nierejestrowania sp. z o.o. w organizacji to jest to problem banku bo nie otwierają się na klienta.

  Co zaś się tyczy instytucji sp. w organizacji to jak najbardziej ona jest po to aby móc wnieść wkłady do spółki. Jest to pogląd powszechnie aprobowany – niemniej jak rozumiem ma Pan inne przemyślenia co do tego po co istnieje instytucja spółki w organizacji?

 4. Osobiście uważam, że wniesienie wkładów jest tylko pomniejszą funkcją spółki w organizacji. W końcu w spółkach osobowych nie ma etapu w organizacji a wkłady też są bez problemu wnoszone. W kodeksie handlowym też nie było etapu w organizacji, a wkłady do spółek wnoszono. Uważam więc, że spółka w organizacji to ukłon w stronę przedsiębiorcy i umożliwienie mu szybkie rozpoczęcie działań związanych z właściwą organizacją spółki i podjęcie działalności.

 5. Pjaj: nie zawsze jest to proste w sp. osobowych, szczególnie przy wkładach rzeczowych, część doktryny widzi tutaj konieczność rozbijania czynności na dwa etapy – zobowiązujący i rozporządzający (już po rejestracji spółki).

 6. Witam, czy Fundacja może założyć sp.zoo poprzez zawarcie umowy notarialnej i sp.zoo ta może być w organizacji i zatrudniać pracowników zgodnie z prawem. Jeśli tak, to na jaki przepis mogę się powołać że sp.zoo ma osobowość prawną bez wpisu do KRS i zatrudnia pracowników?

 7. Panie Pawle, tak i ta spółka w organizacji oczywiście może zatrudniać pracowników zgodnie z prawem. Proszę szukać mniej więcej około art. 161 i następnych k.s.h.

  Spółki kapitałowe w organizacji mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane, ale nie są one osobami prawnymi, mają tzw. zdolność prawną, ale osobowość uzyskują dopiero z chwilą wpisu do rejestru.

  Do spółki kapitałowej w organizacji w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące danego typu spółki po jej wpisie do rejestru. Firma spółki kapitałowej w organizacji powinna zawierać dodatkowe oznaczenie „w organizacji”.

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji albo spółka akcyjna w organizacji z chwilą wpisu do rejestru staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółką akcyjną i uzyskuje osobowość prawną. Z tą chwilą staje się ona podmiotem praw i obowiązków spółki w organizacji. Za zobowiązania spółki kapitałowej w organizacji odpowiadają solidarnie spółka i osoby, które działały w jej imieniu. Wspólnik albo akcjonariusz spółki kapitałowej w organizacji odpowiada solidarnie z podmiotami, o których mowa powyżej, za jej zobowiązania do wartości niewniesionego wkładu na pokrycie objętych udziałów lub akcji.

 8. A jak jest w przypadku jednoosobowych spółek z.o.o. w organizacji? Czy zatrudnianie pracowników na umowę jest możliwe (za pełnomocnikiem?)

 9. Witam,
  ciekaw jestem Pańskiej opinii co do tego, czy spółka z o.o. w organizacji sama może zawiązać spółkę córkę – jeszcze przed uzyskaniem wpisu do rejestru? Czy możliwa jest sytuacja, w której zarówno „matka”, jak i „córka” są w organizacji? Formalnych przeszkód nie widzę. Jak to wygląda w praktyce? Jak najefektywniej „rozegrać” to w KRS?
  Pozdrawiam

 10. Mam pytanie do sytuacji: jest dwuosobowa spółka z o.o. Te same osoby które są wspólnikami będą też członkami zarządu. Jak się składa wtedy oświadczenia? Czy wspólnicy mogę powołać w umowie spółki samych siebie na członków zarządu? Musi być jakieś pełnomocnictwo? Trochę to dla mnie nieintuicyjne…

  I jeszcze jedno pytanie: Spółka w takiej sytuacji nie musi być płatnikiem ZUS (nie zatrudnia nikogo, członkowie zarządu też nie będą zatrudnieni)- czy wtedy spółka może być płatnikiem ZUS?

 11. Zachęcam do lektury kodeksu spółek handlowych, rozdział o zarządzie spółki z o.o. tam opisane są wszelkie zasady reprezentacji, także w takim przypadku.

  Płatnikiem ZUS spółka jest wtedy gdy odprowadza składki na czyjeś ubezpieczenie.

 12. Witam,

  W związku z powyższym mam kilka pytań posiadając spółkę z o.o. w organizacji, mam już NIP i REGON oraz czekam na rejestrację, kiedy powinnam złożyć:
  – deklarację ZUS DRA – jeśli do chwili zarejestrowania spółki w KRS nie zamierzam zatrudniać pracowników, czy mogę na razie wstrzymać zgłoszenie w ZUS i dopiero zrobić to, gdy będę już posiadać KRS? Tak aby uniknąć konieczności aktualizacji ?
  – czy zakładając rachunek bankowy dla spółki z o.o. w organizacji muszę posiadać pieczątkę firmową z dopiskiem w organizacji, czy mogę posługiwać się wyłącznie nazwą spółki z o.o., biorąc pod uwagę że bycie spółka w organizacji potrwa około miesiąca (czas oczekiwania na wpis do KRS).
  – czy spółka z o.o. w organizacji może świadczyć usługi dla innej firmy i być usługodawcą?

 13. Pani Kasiu:
  1) deklaracje do ZUS składamy w terminach określonych przepisami dot. obowiązków płatnika składek, jak nie ma takiego obowiązku (vide – brak zatrudnienia kogokolwiek) to nie składamy,
  2) prawo nie reguluje tych kwestii, zasadniczo jest tak, że aby założyć rachunek bankowy banki nie wymagają pieczątki,
  3) tak

 14. Czy może być taka sytuacja, że spółka z o.o. po zawarciu umowy spółki nie skorzystała z dobrodziejstwa bycia spółką w organizacji a po pół roku uzyskała osobowość prawną (moment rejestracji) i pomimo tego nie rozpoczęła działalności. Po udzieleniu odpowiedzi na to pytanie wyjawię istotną lukę systemową. Tak w każdym razie mi się zdaje 🙂

 15. Nie da się nie skorzystać z bycia spółką w organizacji, po zawarciu umowy spółki zawsze się nią jest. Po pół roku może ona oczywiście uzyskać osobowość prawną, w ekstremalnych przypadkach nawet może to trwać dłużej. Można nawet oczywiście po uzyskaniu osobowości prawnej nie rozpoczynać działalności. Gdzie tu jakaś istotna luka?

 16. Zgodnie z art. 11 KSH spółka w organizacji (tak jak i w likwidacji) musi zawierać to określenie w nazwie, a jeżeli nie podejmuje żadnych działań po zawarciu umowy spółki to nie można jej określić mianem spółki w organizacji.
  Luka jest właśnie w stwierdzeniu, że „można nawet po uzyskaniu osobowości prawnej nie rozpoczynać działalności”, bo skoro tak można to dlaczego KRS zmusza takie podmioty do składania sprawozdań finansowych, skoro w trakcie postępowania przymuszającego zarząd oświadczał, że spółka nie rozpoczęła działalności. Z kolei sam fakt opłat w KRS uruchomi nieistniejącą działalność i w ewentualnych sprawozdaniach nigdy nie będzie ona zerowa.

 17. witam
  otóż ja mam taki przykład najnowszy. Spółka jednoosobowa w organizacji, bez umowy najmu – rejestracja w KRS bezproblemowa (jedno okienko).
  Spółka wieloosobowa w organizacji, posiadająca NIP i Regon (aktualizacja w ramach jednego okienka) – nie przedłożyła umowy najmu (zawartej z pewnymi wątpliwościami z uwagi na brak NIP) – Sąd zwrócił wniosek wskazując uchybienie w postaci braku dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do siedziby (sygnalizując konieczność przedłożenia oryginału lub poświadczonego za zgodność – czego nie zrobił wobec kopii dokumentów i nadaniu NIP i Regon) podstawa art. 19 ust.b pkt 2 i 3 ustawy o KRS. Dodam, ten sam XIII Wydział KRS m.st. Warszawa.

 18. ponadto w przypadku spółki wieloosobowej sąd nie zakwestionował faktu, iż Spółka przedłożyła jeden egzemplarz umowy spółki (akt notarialny) z uwagi na fakt, iż zgodnie z oświadczeniem notariusza odprowadził on wraz z podatkiem oryginał umowy spółki do urzędu skarbowego, co nie przeszkodziło urzędowi żądania kolejnego egzemplarza umowy spółki na potrzeby zgłoszenia NIP z życzliwą sugestią ,żeby do KRS nie dawać oryginału bo zgubni (sic!). Stan opisany w piśmie przewodnim Spółki do KRS – nie wzbudził kontrowersji, bo nie zostało to przez sąd wytknięte po zbadaniu (domniemuję, że sąd wskazał wszystkie uchybienia, i nie będzie wskazywał nowych przy przedłożeniu ponownym wniosku)

 19. Panie Błażeju.
  W naszym kochanym kraju „nie wszyscy wszystko wychwytują” raczej z innego powodu. Gdy KRS-owi przedstawiłem kserokopię ich postanowienia przymuszającego odmiennie wyrokującego niż w przypadku mojej spółki – od razu poszło zawiadomienie do prokuratury okręgowej o dokonaniu przeze mnie przestępstwa i wznowione zostały umorzone wcześniej dochodzenia. Cóż…

 20. A jak wystawić fakturę?
  Mam spółkę z o.o. w organizacji, mam akt notarialny, mam wpis do GUS – Regon, następnie kancelaria złożyła wniosek do KRS, razem z NIP-2. Moja spółka w organizacji nie ma więc numeru NIP i nie mogę już złożyć VAT-R. A podobno mogę wystawić fakturę VAT (jako usługodawca) dopiero wtedy, gdy został złożony VAT-R w US?
  Jak wystawić w takim razie fakturę?
  Pozdrawiam

 21. W US otrzymałam informację, że skoro dokumenty zostały złożone w Sądzie – jedno okienko, już nie mogę złożyć sama VAT-R. Byłoby to możliwe tylko przed złożeniem wniosku do KRS.

 22. Witam.

  Czy dokonując rejestracji na dokumentach w postaci np. oświadczenia zarządu o wniesieniu kapitału, liście wspólników społka powinna posługiwać się firmą z dodatkiem „w organizacji”?

  Dziękuję

  1. W zasadzie tak, chociaż nigdy nie spotkałem się z tym, żeby był problem jeżeli tego dopiska „w organizacji” nie ma.

 23. Mam takie pytanie czy można w jakiś sposób ustalić, żeby spółka zoo w organizacji powstala i ruszyła z datą późniejszą np. 1 stycznia 2017 r. czy jest to w jakiś sposób możliwe ?

   1. Czyli jakbym jutro akt zalozenia jednoosobowej spolki zoo podpisał u notariusza to za grudzień zapłace zus pelny tak? (drugiego wspolnika bede wprowadzal ale za ok 3 miesiace juz po wpisie do krs sprzedam udzialy).

 24. Witam,
  Czy w przypadku zawierania umowy spółki z o.o. w systemie S24 należny jest PCC? Jeśli tak to czy płaci go spółka, czy udziałowcy i jak jest obliczany (chodzi o pomniejszenie wynikające z kosztów wpisu)?

 25. Witam,
  czy spółka zoo w organizacji posiadająca Regon i NIP (rejestracja metodą tradycyjną) wniosek o wpis do KRS został już złożony do Sądu, może złożyć vat-r i nip-8 do US, żeby rozpocząć działalność? Kiedy należy zgłosić spółkę zoo w organizacji do ZUS?

  1. Tak, może rozpocząć działalność.

   Do ZUS zgłaszamy spółkę tylko wtedy, gdy będzie ona płatnikiem składek.

   1. doprecyzuję pytanie: jeżeli spółka zoo w organizacji nie ma nadanego jeszcze numeru krs, to czy istnieje konieczność złożenia nip-8 razem z vat-r. Urząd Skarbowy nie widzi w systemie spółki i nie chce rejestrować jak nie będzie widoczna w KRS-ie. Niestety elektronicznie nie można wysłać nip-8 bez podania numeru krs-system e-deklaracji nie przepuszcza. Natomiast istnieje możliwość wysłania vat-r bez podania nr krs-formularz tego nie wymaga. Czy spółka składając sam vat-r może dokonywać czynności związane z działalnością?

 26. Dobry wieczór, bardzo miło się czyta Pana wypowiedzi są bardzo rzeczowe co jest rzadkością. Mimo przejrzenia wielu stron, KSH i szukania całymi dniami nie mogę znaleźć jednoznacznej odpowiedzi. Czy sp zoo w organizacji niezależnie czy jednoosobowa czy kilku gdy uzyska numer NIP, może posiadać kasę fiskalną i wystawiać paragony? Bardzo byłbym wdzięczny za odpowiedź

  1. To nie jest materia uregulowana wprost KSH, ale tak, taka spółka jest podatnikiem, może wystąpić o NIP, może zarejestrować się do VAT i wystawiać paragony posiadając kasę fiskalną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

O autorze

Zakładanie i rejestracja spółki z o.o.

BŁAŻEJ SARZALSKI

Radca prawny, wpisany na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Od 2007 roku doradza w zakresie prawa spółek, a w szczególności rejestracji spółek, przekształceń przedsiębiorców i spółek handlowych oraz ich bieżącego funkcjonowania.

Więcej o mnie

Przygodę z blogiem o rejestracji spółek z o.o. zacząłem we wrześniu 2011 roku. Był to dla mnie szalony rok, pełen wyzwań osobistych i zawodowych. Chcesz dowiedzieć się dlaczego?

Poznaj moją historię!

Zerknij na wzory umów i dokumentów niezbędnych dla Twojej spółki z o.o.

Umów się na poradę w sprawie Twojej spółki z o.o.

Ostatnie wpisy

Przepisy

Kto mnie cytuje?

Chcesz być ze mną na bieżąco?
Zapisz się na bezpłatny newsletter!