S24: Wzór umowy spółki – projekt

Spółka z o.o.

Błażej Sarzalski

Radca prawny, od 2011 roku wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach pod numerem KT-2946, ekspert portalu Wyborcza.biz. Doradza w zakresie prawa spółek, a w szczególności tworzenia i przekształceń spółek handlowych oraz ich funkcjonowania.

Dzisiaj pobawimy się we wróżby Andrzejkowe ????

Dlaczego wróżby? ???? No bo mimo najlepszych chęci nie udało mi się uzyskać dostępu do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wzoru umowy spółki na potrzeby e-rejestracji spółki z o.o.

Złożyłem nawet w tej sprawie wniosek o udostępnienie informacji publicznej do Ministerstwa, niestety na razie cisza i nie chciałbym bardzo aby cisza ta wynikała z tego, że takiego projektu jeszcze nie ma. Jeżeliby tak było, to niestety, ale znaczyłoby to, że znowu zmiany istotnych przepisów wprowadza się na kolanie.

Powróżymy więc sobie na temat tego co nas czeka w oparciu o projekt umowy spółki, który przewijał się we wcześniejszych pracach legislacyjnych nad powołaniem elektronicznej rejestracji spółki z o.o.

Tak się składa, że wczoraj byłem na świetnym szkoleniu profesora Piotra Piniora z Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego WPiA Uniwersytetu Śląskiego, który przedstawił i krótko omówił właśnie ten projekt.

Oto jak to wygląda:

§ 1. Założyciele oświadczają, że na podstawie niniejszej umowy zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.

§ 2. Firma spółki brzmi [część edytowalna].

§ 3. Siedzibą spółki jest [część edytowalna].

§ 4. Czas trwania spółki jest nieograniczony.

§ 5. Przedmiotem przeważającej działalności spółki jest: [część edytowalna umożliwiająca wpisanie trzech działalności wg PKD 2007].

§ 6. Kapitał zakładowy spółki wynosi [część edytowalna] zł (słownie: [część edytowalna]) i dzieli się na [część edytowalna] (słownie: [część edytowalna]), udziałów, z których każdy ma wartość nominalną [część edytowalna] zł (słownie: [część edytowalna]).

§ 7. 1. Udziały w spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
2.  Na każdy udział przypada 1 (słownie: jeden) głos.

§ 8. Udziały w spółce obejmują: [część edytowalna].

§ 9. Wpłaty na udziały zostaną dokonane gotówką.

§ 10. Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody spółki, która jest wydawana w formie pisemnej przez zarząd spółki.

§ 11. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy.

§ 12. Organami spółki są:
1) zarząd,
2) zgromadzenie wspólników.

§ 13. Zarząd składa się z [część edytowalna] osób powoływanych i odwoływanych przez zgromadzenie wspólników.

§ 14. W skład pierwszego zarządu wchodzą: [część edytowalna]

§ 15.  Nie wymaga uchwały wspólników rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego spółki.

§ 16. 1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem zawartym w ustępie poniższym.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia [część edytowalna] roku.

No i to tyle ????

Jeżeli chodzi o moje uwagi na gorąco to odzwierciedlają one w dużej mierze stanowisko doktora Piniora.

Wzorzec zakłada, że wszystkie spółki są wieloosobowe. Konia z rzędem temu, kto mi powie co legislator miał na myśli pisząc o „przeważającym” przedmiocie działalności spółki, nie mówiąc już o tym, że formularz ma zawierać tylko trzy rubryki na określenie przedmiotu działalności!

Zarząd też musi być co najmniej dwuosobowy.

Nie wiem też, czy trafnie ustalono zakaz zbywania i zastawiania udziałów bez zgody spółki, pamiętając o tym, że zasadą jest pełna swoboda w tym zakresie, z drugiej strony wiele małych spółek chce zachować kontrolę nad obrotem udziałami – tutaj widzę z jednej strony mały problem teoretyczny, z drugiej ułatwienie dla takich firm.

Zostaje jeszcze wyłączenie konieczności podejmowania uchwał wspólników w sytuacji gdy zarząd dokonuje czynności dwukrotnie przekraczające wysokość kapitału zakładowego. Rozumiem, że jest to ukłon w stronę spółek z kapitałem zakładowym na poziomie 5.000 złotych ????

A co do wróżb to… nie wróżę temu projektowi sukcesu ????

Zainteresował Cię ten wpis? Potrzebujesz mojej pomocy albo konsultacji? Skontaktuj się ze mną!

Na wiadomości e-mail odpowiadam jeszcze tego samego dnia.

  18 comments on “S24: Wzór umowy spółki – projekt”

  1. Błażej Sarzalski napisał:

   Mała aktualizacja 🙂

   Dostałem właśnie uprzejmą odpowiedź Pani Sędzi z Departamentu Prawno-Legislacyjnego MS w sprawie mojego wniosku o udzielenie informacji publicznej:

   „Szanowny Panie,

   obydwa projekty rozporządzeń, o które Pan prosił w dniu 23.11.2011 r. nie uzyskały dotąd pełnej akceptacji Kierownictwa resortu, wobec czego nie mogą być Panu udostępnione. Prawdopodobnie w dniu jutrzejszym uzyskają one wymaganą akceptację, po czym zostaną niezwłocznie przekazane do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych, a także ogłoszone na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwosci (w zakładce : Projekty aktów prawnych- Prawo gospodarcze) oraz na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji. ”

   Czyli mam, ale nie dam 🙂

  2. Kręcina napisał:

   Kto byle jak robi, dwa razy robi. A w przypadku polskiego ustawodawcy przysłowie to ulega modyfikacji: kto byle jak robi n-razy robi;)

  3. Błażej Sarzalski napisał:

   Oj dajmy jeszcze szansę ustawodawcy 🙂 Może w tym wypadku wymyśli coś dobrego…

  4. Paweł Budrewicz napisał:

   Optymista…

   Nb. generalnie usuwa się skład zarządu z umowy, bo potem zmiana zarządu to zmiana umowy (przynajmniej w Warszawie tak to działa). Z reguły w akcie notarialnym dodaje się uchwałę o powołaniu pierwszego zarządu i jest git.

  5. Błażej Sarzalski napisał:

   @Paweł: W Katowicach nie trzeba zmieniać umowy w przypadku zmiany zarządu.

  6. Rufin Masiarczyk napisał:

   Witam,

   Definicja „działalności przeważającej” znajduje się w rozporządzeniu w sprawie PKD. Zresztą pojęcie to występuje również w GUSowskim formularzu RG-1 (gdzie wymagane jest także wskazanie podstawowego kryterium zastosowanego do ustalenia rodzaju działalności przeważającej).

   Też byłem na wspomnianym szkoleniu i trochę się zdziwiłem, że dr Pinior nic o tym nie wspomniał.

   Sam nawet kiedyś, podczas przygotowywania projektu umowy spółki z o.o. (lub projektu zmian w umowie spółki w związku z nową PKD – nie pamiętam już dokładnie), spotkałem się z zarzutem, że wskazałem w umowie jedynie przedmiot działalności spółki wg PKD, a nie dokonałem rozgraniczenia na działalność „przeważającą” i „drugorzędną” (IMO zarzut kompletnie bezpodstawny, ale faktycznie są spółki, których umowy wyraźnie to określają).

   BTW – bardzo dobry blog, z ciekawością oczekuję na kolejne wpisy i pozdrawiam 😉

  7. Błażej Sarzalski napisał:

   Dzięki za miłe słowo 🙂

   Zdaję sobie sprawę z tego, że na gruncie GUS i Urzędu Skarbowego takie rzeczy wpisuje się odpowiednio w formularzach RG-1, NIP-2 – niemniej nawet idąc Twoim tropem, jaki jest sens w umowie spółki precyzować tylko działalność wiodącą, a pomijać niewiodącą (bo do tego ten projekt by prowadził) 🙂

   Na szczęście w rozporządzeniu jest to lepiej rozwiązane, napiszę o tym w jednym z nadchodzących wpisów, jak tylko znajdę chwilę na to 🙂

  8. Rufin Masiarczyk napisał:

   Ja nigdzie nie twierdzę, że zaproponowane rozwiązania są dobre, wskazuję jedynie – nawiązując do Twojego wpisu powyżej – co „legislator mógł mieć na myśli” 🙂 A że jego myśli są sprzeczne z 157 par. 1 pkt 2 ksh to już inny temat.

   Natomiast uważam, że nie byłoby głupie, gdyby te trzy rubryki były poświęcone na ogólny (czasem i bardzo ogólny) opis przedmiotu działalności, bez wskazywania PKD (bo i precyzyjnie w samej umowie – inaczej niż we wniosku do KRS – być nie musi). Wtedy jeszcze można byłoby pokusić się o „upchnięcie” w trzech rubryczkach tego przedmiotu.

   Ale skoro w rozporządzeniu jest to rozwiązane inaczej, to chyba temat i tak jest bezprzedmiotowy.

  9. dr Dariusz Bucior | Prawo dystrybucji napisał:

   Co do PKD i sensu posługiwania się tą klasyfikacją, to np. w Austrii wpisuje się do rejestru po prostu eine kurze Bezeichnung des Geschäftszweigs nach eigener Angabe (§ 3 ust. 1 pkt 5 Firmenbuchgesetz).

   W komentarzu do tego przepisu można znaleźć chyba pouczającą dla polskiego ustawodawcy uwagę:

   Der Unternehmensgegenstand ist bei juristischen Personen zwar Satzungsbestandteil und damit Teil der Urkundensammlung, wird aber aufgrund seiner oft mangelnden Aussagekraft nicht mehr eingetragen und auch nicht bekanntgemacht (§§ 32, 33 AktG, §§11, 12 GmbHG, § 6 GenG). Stattdessen sieht § 3 Abs 1 Z 5 FBG bei allen Rechtsträgern die Eintragung einer kurzen Bezeichnung des tatsächlich ausgeübten (oder beabsichtigten) Geschäftszweigs nach eigener Angabe vor. Hierfür können die ÖNACE-Codes aus der Klassifikationsdatenbank für Wirtschaftszweige der „Bundesanstalt Statistik Österreich” (Statistik Austria) verwendet werden, andere Kurzbezeichnungen sind aber zulässig. Die Angabe ist nach Absicht des Gesetzgebers des FBG fakultativ, ihr Unterbleiben in der Anmeldung sanktionslos.(Zib/Dellinger, UGB. Großkommentar, Band 1, Teil 1, Wien 2010, § 3 FBG, Nb. 15)

  10. Błażej Sarzalski napisał:

   @Dariusz Bucior: Mój niemiecki to dawno i nie prawda, ale w skrócie – rozumiem, chodzi o to, żeby spółka ujawniała w rejestrze krótki opis działalności wg własnego oświadczenia, z uwagi na to, że długie opisy są mylące?

   Jeżeli tak, to coś w tym jest 🙂

  11. dr Dariusz Bucior | Prawo dystrybucji napisał:

   Generalnie chyba wniosek jest taki, że opis w rejestrze tego, czym spółka się zajmuje lub zamierza zajmować, nie ma większego znaczenia dla uczestników obrotu

  12. Marek napisał:

   Witam

   Czy można zmienić zapis w Umowie „§ 7. 1. Udziały w spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.”

   na „§ 7. 1. Udziały w spółce są równe i podzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział lub część udziału.” ???

   Jeżeli tak to jakie czynności należy wykonać aby takiej zmiany dokonać na funkcjonującej spółce założonej na 1 osobę no i jakie koszty takiej zmiany i kto te koszty ponosi ? czy osoby fizyczne (wspólnicy) czy może spółka.

   Pozdrawiam
   Marek

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Nie można. Udziały mogą być albo równe i niepodzielne albo nierówne i podzielne. Jeden z dwóch systemów udziałowych. Pozdrawiam!

  13. Marek napisał:

   Dziękuję za informację. W takim razie przy udziałach nierównych i podzielnych czy wspólnik może posiadać np. 1/100 udziału przy całkowitym kapitale spółki równym 5000 zł ? 1/100 udziału w tym przypadku miałaby wartość 0,50 zł. Czy istnieje może ograniczenie co do minimalnej kwoty takiej ułamkowej wartości udziału dla 1 wspólnika ?

   pozdrawiam

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Minimalny udział to 50 zł.

  14. Marek napisał:

   Jeszcze tylko jedno pytanie. Czy kapitał spółki z o.o. może być podzielony na więcej udziałów niż 100 ?

   pozdrawiam

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Tak.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

  Błażej Sarzalski Portret

  BŁAŻEJ SARZALSKI

  Radca prawny, wpisany na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Od 2007 roku doradzam w zakresie prawa spółek, a w szczególności rejestracji spółek, przekształceń przedsiębiorców i spółek handlowych oraz ich bieżącego funkcjonowania.

  Przygodę z blogiem o rejestracji spółek z o.o. zacząłem we wrześniu 2011 roku. Był to dla mnie szalony rok, pełen wyzwań osobistych i zawodowych. Chcesz dowiedzieć się dlaczego?

  Poznaj moją historię!

  Zerknij na wzory umów i dokumentów niezbędnych dla Twojej spółki z o.o.

  Wzory umów i dokumentów

  Umów się na poradę w sprawie Twojej spółki z o.o.

  Skontaktuj się aby umówić poradę

  KOMENTARZE

  • Błażej Sarzalski - Tak, jest to jeden limit.
  • Magda - Czy w przypadku prowadzenia jdg (zwolnienie podmiotowe) i pobierania wypłat z art. 176 (inne czynnoś
  • Blazej Sarzalski - NIP-8 składa się w terminie 21 dni od dnia rejestracji spółki do urzędu skarbowego, który automatycz
  • pit - Nowo powstała spółka z o.o., która nie jest płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne w rozumien
  • aadfet - Dobry wpis.