Przekształcenia spółek

Przekształcenia
Przekształcenia spółek

Błażej Sarzalski

Radca prawny, od 2011 roku wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach pod numerem KT-2946, ekspert portalu Wyborcza.biz. Doradza w zakresie prawa spółek, a w szczególności tworzenia i przekształceń spółek handlowych oraz ich funkcjonowania.

Przekształcenia spółek to działania polegające na zmianie formy prawnej prowadzonej spółki. W praktyce przekształcenia spółek mogą przybrać formę przekształcenia w znaczeniu gospodarczym albo przekształcenia o charakterze prawnym. Przekształcenie gospodarcze oznacza, w pewnym uproszczeniu, zmianę typu podmiotu poprzez który prowadzi się działalność gospodarcza polegające na likwidacji jednego podmiotu i powstania drugiego, nowego. Prawne przekształcenie spółek oznacza natomiast także zmianę formy prawnej prowadzonej działalności, ale bez likwidacji podmiotu prowadzącego. Spółka przekształcana zmienia formę prawną, ale pozostaje tym samym podmiotem prawa co wcześniej, z takimi samymi prawami i obowiązkami. Przekształcenia spółek są ściśle sformalizowane i regulowane są przepisami Kodeksu spółek handlowych. 

Potrzebujesz profesjonalnie przekształcić swoją spółkę lub działalność gospodarczą? Zapraszam do kontaktu.

Przekształcenie gospodarcze spółki

Przekształcenie gospodarcze spółek przeprowadzane jest poprzez przeniesienie majątku jednej spółki na drugą. Następuje to najczęściej poprzez czynności znane prawu cywilnemu oraz gospodarczemu, takie jak sprzedaż przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części albo wniesienie przedsiębiorstwa jako wkładu niepieniężnego do innej spółki. Może to być także przeniesienie w drodze sprzedaży tylko niektórych składników przedsiębiorstwa. Przekształcenie gospodarcze nie zapewnia pełnej sukcesji praw i obowiązków z jednej spółki na drugą, nie mamy do czynienia z tą samą działalnością w innej szacie prawnej, ale z nową działalnością wyposażoną w składniki starej. Kodeks cywilny dopuszcza przeniesienie całości przedsiębiorstwa na nowy podmiot, jednak zgodnie z art.  55[1] Kodeksu cywilnego w skład przedsiębiorstwa nie wchodzą jego zobowiązania, co często powoduje konieczność przenoszenia zobowiązań w drodze umów z kontrahentami. W wielu przypadkach przeniesienie przedsiębiorstwa nie przeniesie także decyzji administracyjnych na nową spółkę, takich jak licencje transportowe, pozwolenia na obrót odpadami itp.

Przekształcenie gospodarcze ma więc tę wadę, że nie dochodzi do pełnej sukcesji prawnej. Z drugiej strony zaletą przekształcenia gospodarczego spółki może być minimalizacja wydatków związanych z procedurą przeniesienia działalności na nową formę prawną.

Prawne przekształcenia spółek

Kiedy prawnicy mówią o przekształceniu spółki mają na myśli przekształcenie w sensie prawnym, a więc przejście sformalizowanej procedury określonej przepisami prawa handlowego. W przypadku tak rozumianego przekształcenia spółki dochodzi do zmiany typu podmiotu, jednakże bez jego likwidacji. Powyższe oznacza, że zarówno przed przekształceniem jak i po zakończeniu procedury przekształcenia mamy do czynienia z tym samym podmiotem prawnym, ale działającym w innej zmienionej formie prawnej. W niniejszym wpisie skupimy się przede wszystkim więc na przekształceniu spółek w sensie prawnym, omawiając najważniejsze kwestie związane z przekształceniem spółki oraz pytania moich klientów.

Na czym polega przekształcenie spółki?

Przekształcenie spółki polega na zmianie jej formy prawnej, przy zachowaniu ciągłości w zakresie sytuacji prawnej spółki, a więc przysługujących spółce praw i obowiązków przy zachowaniu procedury określonej przepisami art. 551 i następnych Kodeksu spółek handlowych.

Jakie spółki mogą się przekształcać?

Zgodnie z art. 551 §  ksh spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna oraz spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). Także spółka cywilna, chociaż nie jest odrębnym podmiotem prawa ma zdolność przekształceniową, a można ją przekształcić zarówno w spółkę jawną, jak i inną spółkę handlową.

Jak wynika więc z przepisów przekształcać mogą się zarówno spółki osobowe, jak i kapitałowe. Na moim blogu omówiłem dokładnie przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. a także przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o., które aktualnie stanowią najbardziej popularne kierunki przekształcenia motywowanego najczęściej chęcią ograniczenia odpowiedzialności osobistej wspólników za zobowiązania oraz dozwoloną optymalizacją podatków poprzez wykorzystanie instytucji ryczałtu od dochodów spółek. Inne przykłady popularnych przekształceń to przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną, związane najczęściej ze skalowaniem działalności oraz próbą uzyskania finansowania na rynku regulowanym, czy też przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną, motywowane chęcią większej profesjonalizacji małego biznesu.

Jak przekształcić spółkę?

Przekształcenie polega na przeprowadzeniu procedury określonej przepisami Kodeksu spółek handlowych. Procedura przekształcenia jednej spółki w drugą składa się z trzech istotnych faz:

 • faza planistyczna – obejmuje przygotowanie przez zarząd albo wspólników prowadzących sprawy spółki planu przekształcenia spółki oraz przedstawienie tego planu wspólnikom, w przypadku przekształcenia dowolnej spółki w spółkę akcyjną plan ten poddawany jest badaniu przez biegłego rewidenta,
 • faza właścicielska – to moment, kiedy właściciele, a więc wspólnicy spółki wyrażają zgodę na planowane przekształcenie w formie uchwały o przekształceniu spółki, zgodnie z przepisami uchwała taka wymaga formy aktu notarialnego i zastępuje zawarcie umowy spółki docelowej,
 • faza rejestracyjna – to czas w którym właściwy sąd gospodarczy bada zgodność przekształcenia z prawem oraz dokonuje rejestracji powstałej w wyniku przekształcenia spółki w KRS.

W procedurze przekształcenia uczestniczą osoby zarządzające spółką, prawnicy, notariusze, księgowi oraz biegli rewidenci. Koordynacja planu przekształcenia należy często do wyspecjalizowanych w tym zakresie kancelarii prawnych.

Koszt procesu przekształcania spółki

Na koszty procesu przekształcenia spółki składają się:

 • koszty sprawozdawczości finansowej – w fazie planistycznej konieczne jest sporządzenie sprawozdania finansowego do celów przekształcenia, koszty te mogą być różne w zależności od tego, czy spółka korzysta z własnych księgowych, czy też zewnętrznego biura rachunkowego. W przypadku outsourcingu usług księgowych powszechnie stosowaną w umowach o prowadzenie ksiąg klauzulą jest odpłatność za każde sporządzenie sprawozdania finansowego,
 • koszty aktów notarialnych – protokół notarialny obejmujący uchwałę o przekształceniu spółki objęty jest taksą notarialną, w różnych kancelariach notarialnych istnieje rozbieżna praktyka ustalania podstawy takiej taksy, może to być zarówno wielkość kapitałów własnych (np. kapitału zakładowego w spółce z o.o.), jak i wartość majątku przekształcanej spółki. To najbardziej zmienny z kosztów, ponieważ wiele zależy od tego jaką kwotę wynegocjujemy z notariuszem,
 • opłaty sądowe i za ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – wniosek o wpis spółki przekształconej do KRS opłacamy łączną kwotą 600 zł,
 • wynagrodzenia prawników za pomoc przy przekształceniu spółki – w zależności od stopnia skomplikowania tej procedury są to kwoty od 5000 – 10000 zł netto wzwyż
 • wynagrodzenie biegłego rewidenta za badanie planu przekształcenia – dotyczy to wyłącznie przekształcenia w spółkę akcyjną, a koszt takiego wynagrodzenie zaczyna się od poziomu kilku tysięcy złotych.

 

Czy można przekształcić spółkę z o.o.? Jak zabrać się do przekształcenia spółki?

Jeżeli potrzebujesz odpowiedzi na pytania związane z przekształceniem zapraszam do kontaktu.

W naszej kancelarii obsługujemy procesy przekształcenia wszelkich spółek oraz posiadamy doświadczenie w przekształceniu każdego rodzaju spółek, ze szczególnym nastawieniem przekształceń spółek jawnych i komandytowych w spółkę z o.o. oraz spółek cywilnych w spółkę jawną.

 

Zainteresował Cię ten wpis? Potrzebujesz mojej pomocy albo konsultacji? Skontaktuj się ze mną!

Na wiadomości e-mail odpowiadam jeszcze tego samego dnia.

  2 comments on “Przekształcenia spółek”

  1. Photopolis napisał:

   Świetny artykuł. Byłem bardzo zadowolony, że trafiłem na ten wpis. Wielu osobom wydaje się, że posiadają rzetelną wiedzę na opisywany temat, ale zazwyczaj tak nie jest. Stąd też moje pozytywne zaskoczenie. Czuję, że chyba powinienem wyrazić uznanie za Twoją pracę. Koniecznie będę polecał to miejsce i często wpadał, żeby przejrzeć nowe posty.

   1. radca prawny Błażej Sarzalski napisał:

    Dziękuję

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

  Błażej Sarzalski Portret

  BŁAŻEJ SARZALSKI

  Radca prawny, wpisany na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Od 2007 roku doradzam w zakresie prawa spółek, a w szczególności rejestracji spółek, przekształceń przedsiębiorców i spółek handlowych oraz ich bieżącego funkcjonowania.

  Przygodę z blogiem o rejestracji spółek z o.o. zacząłem we wrześniu 2011 roku. Był to dla mnie szalony rok, pełen wyzwań osobistych i zawodowych. Chcesz dowiedzieć się dlaczego?

  Poznaj moją historię!

  Zerknij na wzory umów i dokumentów niezbędnych dla Twojej spółki z o.o.

  Wzory umów i dokumentów

  Umów się na poradę w sprawie Twojej spółki z o.o.

  Skontaktuj się aby umówić poradę

  KOMENTARZE

  • Błażej Sarzalski - Tak, jest to jeden limit.
  • Magda - Czy w przypadku prowadzenia jdg (zwolnienie podmiotowe) i pobierania wypłat z art. 176 (inne czynnoś
  • Blazej Sarzalski - NIP-8 składa się w terminie 21 dni od dnia rejestracji spółki do urzędu skarbowego, który automatycz
  • pit - Nowo powstała spółka z o.o., która nie jest płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne w rozumien
  • aadfet - Dobry wpis.