Polski Ład | Część 5 | Estoński CIT 2022

Czy estoński CIT w 2022 roku pozwoli na optymalizację opodatkowania spółek z o.o.? Sprawdzam.

Sprawdzam, tylko nie ma za bardzo czego, gdyż z punktu widzenia prawa Nowy Ład jeszcze nie istnieje. Prezydent wciąż nie podpisał przedłożonej mu ustawy, a ona nie została opublikowana w dzienniku ustaw. Czy więc estoński CIT w 2022 roku będzie różnił się od rozwiązań aktualnych? Wszystko wskazuje, że tak, ponieważ trudno mi sobie wyobrazić nagłą woltę prezydenta. Musiałby zawetować sztandarowy projekt podatkowy swojego środowiska politycznego. A czy Andrzej Duda jest w stanie zdobyć się na coś takiego? No właśnie…

Siłą rzeczy, w swojej analizie, opierać się będę na przepisach uchwalonych przez parlament, choć jeszcze nie zostały opublikowane. W tej samej sytuacji są tysiące polskich przedsiębiorców, którzy pytają prawników jak wyjść obronną ręką na zmianach podatkowych w 2022 roku. Cóż, wszyscy jedziemy na tym samym wózku.

Co zmieni się w estońskim CIT w 2022 roku?

Wśród dziesiątek niekorzystnych zmian podatkowych wprowadzonych przepisami Nowego Ładu znalazło się kilka zmian o charakterze pro-rozwojowym. I chociaż estoński CIT to nadal marna kopia rozwiązań przyjętych w Estonii, to akurat zmiany w zakresie tzw. ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych w 2022 roku ma szansę zachęcić więcej przedsiębiorców. Z danych krążących po sieci wynika, że szumnie zapowiadany w 2021 estoński CIT wybrało tylko nieco ponad 300 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. W 2022 roku ma szansę się to zmienić.

Zmiana kryteriów ryczałtu od dochodów spółek w 2022 roku

Powodem zmian jest rezygnacja przez rząd z części dotychczas obowiązujących kryteriów objęcia estońskim CIT. Przede wszystkim zniknie wymóg dokonywania nakładów inwestycyjnych, który był istotnym czynnikiem ryzyka powodującym, że przedsiębiorcy działający w formie spółek z o.o. nie wybierali tej formy opodatkowania. Co prawda wymóg ten dotyczyć będzie częściowo dużych podatników, ale znaczna większość mikro, małych i średnich przedsiębiorców nie będzie musiała bać się wypadnięcia z kryteriów estońskiego CIT.

Co jeszcze się zmieni? Zniknie limit przychodów, który także powodował, że spółka mogła wypaść z estońskiego CIT.

Niższe efektywne opodatkowanie

Najważniejszą zmianą w estońskim CIT w 2022 roku jest jednak zmiana efektywnych stawek opodatkowania ryczałtem. Dla małych podatników wynosić ma 10% (aktualnie 15%), a dla pozostałych 20% (aktualnie 25%). Poza obniżeniem stawek ryczałtu dla spółki zmianie uległy również przepisy dotyczące pomniejszenia przez wspólnika podatku PIT płaconego od otrzymywanej wypłaty zysku z tej spółki. Zgodnie z planowanymi przepisami PIT będzie można pomniejszyć o 90% należnego ryczałtu od dochodów spółki w przypadku, gdy jest małym podatnikiem oraz 70% – w przypadku pozostałych podatników. Jak przekładać się to będzie na efektywne opodatkowanie całego zysku?

Mały podatnik zapłaci około 20% od zysku spółki. Duży około 25%.

Uważam to za bardzo dobrą informację, tym bardziej, że przy założeniu, że zysk nie jest wypłacany albo wypłacany w części, efektywne opodatkowanie zysków spółki może być naprawdę niskie.

Jakie kryteria trzeba spełnić aby skorzystać z estońskiego CIT w 2022 roku?

Główne kryteria skorzystania z estońskiego CIT w 2022 roku są następujące:

  • spółka jest podatnikiem podatku CIT (na estoński CIT załapią się więc spółki z o.o., komandytowe, akcyjne, p.s.a. oraz komandytowo-akcyjne);
  • mniej niż 50% przychodów z działalności osiągniętych w poprzednim roku podatkowym, liczonych z uwzględnieniem kwoty należnego podatku od towarów i usług pochodzi z działalności o charakterze pasywnym (z wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek i leasingów, z poręczeń i gwarancji, z praw autorskich i praw własności przemysłowej, z instrumentów finansowych) oraz z transakcji z podmiotami powiązanymi w przypadku, gdy w związku z tymi transakcjami nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub jest ona znikoma;
  • zatrudnienie na pełny etat co najmniej 3 pracowników przez okres co najmniej 300 dni w roku podatkowym lub na innej podstawie prawnej jeżeli ponosi z tego powodu koszty równe trzykrotności średniego wynagrodzenia (przy czym osobami zatrudnionymi w ten sposób nie mogą być wspólnicy spółki), przy czym w pierwszym roku może to być 1 osoba;
  • wspólnikami spółki są osoby fizyczne;
  • spółka nie jest spółką holdingową (nie ma akcji i udziałów albo praw do uczestnictwa w zysku w innych podmiotach);
  • spółka nie sporządza sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości,
  • spółka dokona w terminie odpowiedniego zgłoszenia (przed upływem pierwszego miesiąca roku podatkowego, w którym chce być opodatkowana ryczałtem);
  • nie można być na liście przedsiębiorstw, które wykluczone są z ryczałtu (m.in. są to instytucje pożyczkowe, spółki prowadzące działalność w specjalnych strefach ekonomicznych, spółki w upadłości, likwidacji, czy też powstałe w wyniku podziału lub łączenia, a także w których wkładem na kapitał zakładowy jest aport przedsiębiorstwa).

Co Tobie da estoński CIT?

Cała regulacja Nowego Ładu powoduje, że wiele z dotychczas stosowanych metod unikania podwójnego opodatkowania w spółce z o.o. traci sens. Z tego względu opodatkowanie efektywne zysku na poziomie 20%, które nie wymaga jednocześnie tworzenia dodatkowych sposobów, czy też stosunków prawnych, umożliwiających wyjmowanie pieniędzy ze spółki w sposób inny niż dywidenda jest całkiem sensowną stawką. Szczególnie w obliczu tego co funduje Nowy Ład podatnikom podatku liniowego oraz osobom fizycznym zarabiającym duże kwoty według skali.

Brak konieczności zatrudnienia wspólników w spółce nie spowoduje konieczności zapłaty składki zdrowotnej, a funkcje członków zarządu można pełnić w spółce bez wynagrodzenia.

Jeżeli jednak nie chcemy wypłacać sobie dywidend i potrzebujemy pieniędzy „na życie” członek zarządu może skorzystać na wprowadzeniu skali podatkowej i zatrudnić się na podstawie umowy o pracę we własnej spółce (ale uwaga, nie zawsze będzie to możliwe). Do pewnej kwoty przychodu będzie to opłacalne i możliwe do wdrożenia.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Potrzebujesz mojej pomocy?

Skontaktuj się ze mną!

+48 (32) 764-15-80

kancelaria@opieka-prawna.eu

Błażej Sarzalski

Błażej Sarzalski

Radca prawny, wpisany na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, ekspert portalu Wyborcza.biz. Doradza w zakresie prawa spółek, a w szczególności tworzenia i przekształceń spółek handlowych oraz ich funkcjonowania.

Błażej Sarzalski

Błażej Sarzalski

Radca prawny, wpisany na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, ekspert portalu Wyborcza.biz. Doradza w zakresie prawa spółek, a w szczególności tworzenia i przekształceń spółek handlowych oraz ich funkcjonowania.

Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

O mnie

Radca prawny, wpisany na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, ekspert portalu Wyborcza.biz. Doradza w zakresie prawa spółek, a w szczególności tworzenia i przekształceń spółek handlowych oraz ich funkcjonowania.

Poszukujesz gotowych rozwiązań prawnych?

Ostatnie wpisy

Przepisy

Tu się udzieliłem

Chcesz być ze mną na bieżąco?
Zapisz się na bezpłatny newsletter!