Jak uniknąć podwójnego opodatkowania w spółce z o.o.?

Prawo podatkowe
Jak uniknąć podwójnego opodatkowania w spółce z o.o.?

Błażej Sarzalski

Radca prawny, od 2011 roku wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach pod numerem KT-2946, ekspert portalu Wyborcza.biz. Doradza w zakresie prawa spółek, a w szczególności tworzenia i przekształceń spółek handlowych oraz ich funkcjonowania.

Podwójne opodatkowanie w spółce z o.o. to temat wciąż aktualnie rozbudzający pytania i wątpliwości wspólników spółek z o.o. zadających sobie pytania o to jak uniknąć podwójnego opodatkowania w spółce z o.o. lub wręcz jak wypłacić pieniądze ze spółki z o.o. bez podatku. W niniejszym wpisie wrócimy więc do tematu podwójnego opodatkowania w spółce z o.o. i sprawdzimy czy rok 2023 przyniósł jakiekolwiek nowe sposoby uniknięcia podwójnego opodatkowania w spółce z o.o.

Potrzebujesz omówić sytuację podatkową w Twojej spółce z o.o.? Sprawdzić czy w prawidłowy sposób stosujesz mechanizmy pozwalające na ominięcie podwójnego opodatkowania spółki?

Zapraszam do konsultacji. Na e-maile odpowiadam jeszcze w tym samym dniu roboczym.

Czym jest podwójne opodatkowanie spółek z o.o.?

Podwójne opodatkowanie w spółce z o.o. to nie do końca prawnicze, a bardziej potoczne i funkcjonujące wśród wspólników oraz zarządów spółek kapitałowych określenie tego w jaki sposób opodatkowana jest spółka z o.o. oraz jej wspólnicy. Podwójne opodatkowanie w tym ujęciu oznacza fakt, że zyski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością opodatkowane są podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT), natomiast wypłacane wspólnikom zyski, zwane także dywidendą, opodatkowane są najczęściej kolejnym podatkiem dochodowym, którym w przypadku osób fizycznych jest podatek PIT. Z perspektywy wspólnika – właściciela spółki z o.o. musimy uporać się więc z dwoma podatkami. Pierwszym, płaconym na poziomie spółki, drugim – na poziomie wspólnika.

Jak ominąć podwójne opodatkowanie spółki z o.o.?

Podstawowy mechanizm związany z omijaniem podwójnego opodatkowania spółki z o.o. polega na tym, że pomiędzy spółką, a wspólnikiem nawiązywany jest stosunek prawny uzasadniający wypłatę wspólnikowi wynagrodzenia, które jest co prawda jego przychodem, ale jednocześnie stanowi ono koszt podatkowy dla spółki. W ten sposób wspólnik płaci podatek od części tego co zarobiła wcześniej spółka tylko jeden raz, ponieważ zysk spółki jest obniżany poprzez zapłacenie wynagrodzenia wspólnikowi.

Sposoby uniknięcia podwójnego opodatkowania w sp. z o.o.

Jakie są sposoby uniknięcia podwójnego opodatkowania w spółce z o.o.? Różnorodne, ogranicza nas tutaj jednak nie tylko wyobraźnia, ale także realne potrzeby spółki oraz przepisy prawa. Aby ominąć podwójne opodatkowanie spółki z o.o. można skorzystać z jednej z wielu legalnych możliwości wypłacenia wspólnikowi pieniędzy za dostarczaną pracę (usługi), towary, kapitał lub miejsce na prowadzenie działalności.

Przykładowe sposoby na ominięcie podwójnego opodatkowania w spółce z o.o. obejmują:

 • najem lub dzierżawę przedmiotów służących działalności – przykładowo powierzchnie biurowe, magazynowe, maszyny, środki produkcji, pojazdy albo nawet całe przedsiębiorstwo,
 • pełnienie funkcji w organach spółki, za które wspólnik – członek zarządu może otrzymywać wynagrodzenie z tytułu powołania do zarządu,
 • realizację przez wspólnika powtarzających się świadczeń niepieniężnych – są one instytucją szczególnie popularną w świetle przepisów Nowego Ładu Podatkowego, stanowią one bowiem w zasadzie jedyny sposób na to, aby korzystnie opodatkować regularną i powtarzalną pracę wspólnika na rzecz spółki bez zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej oraz bez składek na ubezpieczenia społeczne i składki zdrowotnej,
 • wynagrodzenie dla wspólników za wykonywanie pracy na rzecz spółki realizujących różnorodne umowy na rzecz spółki, takie jak umowa o pracę, umowa o dzieło, zlecenie, świadczenie usług, czy też umowa agencyjna – należy jednak mieć na względzie różnego rodzaju ograniczenia oraz dostosować konkretną formę prawną do konkretnej spółki i jej sytuacji,
 • licencje na prawa własności intelektualnej,
 • wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich,
 • odsetki od pożyczek wspólnika do spółki z o.o.
 • diety dla członków zarządu lub pracowników spółki, kilometrówki.

Jak nie płacić podatku w spółce z o.o.?

Pytanie o to jak nie płacić podatku w spółce z o.o. jest bardzo niebezpieczne, zakłada bowiem, że chcecie całość zysku spółki wyprowadzać w sposób opisany powyżej. Nie zawsze będzie to jednak mądre i nie zawsze będzie to zgodne z przepisami prawa. O ile optymalizacja podatkowa jest dozwolona to naruszanie prawa podatkowego optymalizacją już nie jest. W kontekście wdrażania któregoś ze sposobów na obejście podwójnego opodatkowania spółki musimy pamiętać o dwóch istotnych kwestiach.  Po pierwsze, o tym że nie każda wypłata ze spółki dla wspólnika może być uznana za koszt uzyskania przychodu spółki, po drugie – nawet legalna i realizowana umowa lub świadczenia niepieniężne muszą mieć charakter transakcji opartej o warunki rynkowe.

Kiedy wynagrodzenie dla wspólnika będzie kosztem uzyskania przychodu spółki?

Wypłacając pieniądze ze spółki z o.o. dla wspólnika należy pamiętać, że zgodnie z definicją zawartą w przepisie art. 15 ust. 1. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. To więc rodzaj działalności spółki, jej realne potrzeby gospodarcze, zakres działalności i sposób osiągania przez niej zysków uzasadniać musi ponoszenie danej kategorii kosztów. Jeżeli spółka wypłaca więc cokolwiek wspólnikowi, na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego, z tyłu głowy powinniśmy myśleć o tym, że powinno to być realnie spółce potrzebne do tego aby przychód osiągnąć lub aby zabezpieczyć jego źródło. Przez to ostatnie pojęcie należy rozumieć wydatki poniesione na ochronę istniejącego źródła przychodów, w taki sposób, aby to źródło funkcjonowało w bezpieczny sposób.

Kiedy urząd skarbowy może zakwestionować cenę rynkową przy transakcjach ze wspólnikami?

Niezależnie czy chodzi o omijanie opodatkowania spółki z o.o. poprzez najem, dzierżawę, licencję czy dowolny stosunek prawny polegający na świadczeniu usług – wartość wynagrodzenia dla wspólnika z tytułu realizacji świadczenia objętego takim stosunkiem prawnym musi odpowiadać wartości rynkowej. Gdyby wynagrodzenie po stronie spółki było za niskie organy podatkowe rozpoznają po stronie spółki z o.o. przychód spółki z tzw. częściowo nieodpłatnego świadczenia, obliczając różnicę między zapłaconym przez spółkę wynagrodzeniem, a rynkową wartością świadczenia wspólnika, z kolei gdyby było za wysokie, organy podatkowe mogą zakwestionować wysokość poniesionych przez spółkę kosztów. Upraszczając, wspólnik nie może otrzymać ani mniej, ani więcej od spółki niż osoba obca realizująca identyczną umowę.

Czy bać się „ukrytej dywidendy” w spółce z o.o.?

Omijanie podwójnego opodatkowania, jeżeli wiąże się z realnymi i wycenianymi rynkowo świadczeniami wspólników na rzecz spółki, nie powinno być kwestionowane. Jeżeli wspólnik pracuje dla spółki to powinien z tego tytułu otrzymywać wynagrodzenie. Podobnie jeżeli udostępnia spółce z o.o. potrzebne jej aktywa, jak np. nieruchomości, pojazdy, czy sprzęt elektroniczny. Gdyby robił to na rzecz osób trzecich przecież także pobierałby z tego tytułu wynagrodzenie. Tak działa rynek. Planując jednak jakiekolwiek sposoby unikania opodatkowania w spółce z o.o. należy mieć na względzie to, że już raz planowano wprowadzenie bardzo rygorystycznych przepisów dotyczących ukrytych dywidend. Ostatecznie, po wielu protestach, nie weszły one w życie, a pojęcie „ukryta dywidenda’ przeszło do historii. Tylko czy historia nie lubi się powtarzać? Zachęcam, aby wdrażając sposoby na uniknięcie podwójnego opodatkowania w spółce zawsze skonsultować się z doradcą podatkowym lub praktykującym w zakresie prawa podatkowego radcą prawnym lub adwokatem. Unikniesz w ten sposób wielu potencjalnych problemów.

Chcesz wiedzieć jak zgodnie z prawem zoptymalizować opodatkowanie Twojej spółki z o.o.?

Zapraszam do kontaktu. Na e-maile odpowiadam jeszcze w tym samym dniu roboczym.

Zainteresował Cię ten wpis? Potrzebujesz mojej pomocy albo konsultacji? Skontaktuj się ze mną!

Na wiadomości e-mail odpowiadam jeszcze tego samego dnia.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Błażej Sarzalski Portret

  BŁAŻEJ SARZALSKI

  Radca prawny, wpisany na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Od 2007 roku doradzam w zakresie prawa spółek, a w szczególności rejestracji spółek, przekształceń przedsiębiorców i spółek handlowych oraz ich bieżącego funkcjonowania.

  Przygodę z blogiem o rejestracji spółek z o.o. zacząłem we wrześniu 2011 roku. Był to dla mnie szalony rok, pełen wyzwań osobistych i zawodowych. Chcesz dowiedzieć się dlaczego?

  Poznaj moją historię!

  Zerknij na wzory umów i dokumentów niezbędnych dla Twojej spółki z o.o.

  Wzory umów i dokumentów

  Umów się na poradę w sprawie Twojej spółki z o.o.

  Skontaktuj się aby umówić poradę

  KOMENTARZE

  • aadfet - Dobry wpis.
  • radca prawny Błażej Sarzalski - W takim przypadku wspólnik wystawia spółce fakturę VAT, natomiast spółka nie ma obowiązku zapłaty kw
  • MS - Super artykuł. Bardzo dokładne wyjaśnienie. Chciałabym doprecyzować wniesienie aportem towarów do sp
  • radca prawny Błażej Sarzalski - Dzięki za komentarze :) Pan Rafał słusznie zauważył, że podatki w spółce z o.o. są jedne z najniż
  • Rafał Chmielniak - Ciężko jest żyć, ale trzeba spojrzeć jednak na to tak, że spółka z o.o. ma jedne z najniższych podat