Odwołanie członka zarządu z ważnych powodów

Błażej Sarzalski        27 lutego 2018        Komentarze (0)

Teoretycznie temat odwołania członka zarządu nie wiąże się jakoś szczególnie z rejestracją spółki. W końcu do odwoływania osoby zarządzającej (przy okazji zerknij na to czym różni się prezes zarządu od członka zarządu) to coś co wydarza się zwykle w trakcie pełnienia przez tą osobę obowiązków, czyli w czasie, gdy spółka już funkcjonuje.

Jednakże już na etapie planowania działalności przyszłej spółki trzeba pomyśleć o instrumentach stabilizujących taką spółkę w przypadku np. konfliktu wspólników. Jednym z takich narzędzi jest uregulowanie w umowie spółki szczególnych zasad odwołania członka zarządu. Kodeks spółek handlowych dopuszcza bowiem, aby ograniczyć możliwości odwołania członka zarządu do tzw. “ważnych powodów”.

Czymże jest ten “ważny powód”?

Jest to coś obiektywnego, okoliczność oderwana od subiektywnego postrzegania wspólników.  Musi być to interpretowane w taki sposób, bo z punktu widzenia odwołujących członka zarządu wspólników każdy powód może być ważny. Nie jest więc ważnym powodem utrata zaufania wspólników do zarządu, ani inne nieracjonalne czy błahe powody. Zapis tego typu ma zapewniać stabilizację składu zarządu i ochronę członka zarządu przed nieracjonalnym działaniem wspólników.

Wprowadzając więc do umowy spółki najprostsze postanowienie o treści:

Członek zarządu może być odwołany tylko z ważnych powodów.

godzimy się na to, że oceniający przesłanki odwołania sąd będzie starał się szukać tych ważnych powodów w świecie realnym, oderwanym od subiektywnego, choćby najbardziej przekonującego, postrzegania świata przez aktualną większość wspólników spółki.

Możemy też wprowadzić przykładowe uregulowania tego, co uznajemy za ważny powód, aby dać samemu sobie wskazówkę w tym zakresie. Ja uważam jednak, że jest to przegadywanie umów spółki i równie dobrze można odwołać się do praktyki i orzecznictwa sądowego.

Przykładami “ważnych powodów” dla odwołania członka zarządu są:

 • zła sytuacja finansowa czy operacyjna spółki zestawiona ze stanem, jaki powinien być w przypadku należytego prowadzenia przez członka zarządu spraw spółki,
 • naruszenie umowy spółki czy istotne naruszenie przepisów przy prowadzeniu spraw spółki (np. nieuzyskanie wymaganej umową spółki zgody zgromadzenia wspólników na określone działania),
 • dłuższa choroba,
 • dłuższy wyjazd zagraniczny lub chociażby do innej miejscowości w kraju,
 • utrata określonych uprawnień zawodowych
 • skazanie członka zarządu za przestępstwa (inne niż wymienione w art. 18 par. 2 kodeksu spółek handlowych),
 • sama utrata zaufania do prezesa jeszcze nie wystarcza, ale pojawienie się już innych okoliczności z życia członka zarządu powodujących obiektywnie spadek zaufania do niego (np. ujawnienie się faktu braku podawanego przez niego doświadczenia czy wykształcenia) czy powodujących utratę przez niego reputacji (np. zamieszanie w skandal finansowy czy obyczajowy, chociażby jego udział w nim nie został potwierdzony, jeżeli może to negatywnie rzutować na spółkę np. ze względu na jej misję i wartości albo segment rynku, w którym działa),
 • potrzeba redukcji liczby członków zarządu ze względów organizacyjnych lub finansowych,
 • konflikt odwoływanego członka zarządu z innymi członkami zarządu.

Obiektywnie (nomen omen) nie jest to więc najmocniejsze narzędzie stabilizujące skład osobowy zarządu, ale zwykle przeszkadza w totalnej samowoli wspólników.

Jakieś alternatywy?

 • podniesienie kworum na zgromadzeniu wspólników do poziomu posiadania mniejszości blokującej przez stronników prezesa albo jego samego,
 • danie organowi lub osobie innej niż zgromadzenie wspólników prawa powoływania i odwoływania danego członka zarządu.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Błażej Sarzalski Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Błażej Sarzalski z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@opieka-prawna.eu.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: