Użytkowanie i dzierżawa udziałów w spółce z o.o.

Spółka z o.o.

Błażej Sarzalski

Radca prawny, od 2011 roku wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach pod numerem KT-2946, ekspert portalu Wyborcza.biz. Doradza w zakresie prawa spółek, a w szczególności tworzenia i przekształceń spółek handlowych oraz ich funkcjonowania.

Dzisiaj wpis adresowany bardziej do prawników, jednak zostań ze mną proszę także Ty drogi kliencie, bo będę pisał jasno 🙂

Spółka z o.o. to nie tylko biznes, ale też zaufanie jakim darzą się wspólnicy.

Scementować zaufanie mogą nie tylko świetne relacje wspólników, ale dobra umowa spółki. Na przykład taka, która istotnie ogranicza możliwość zbywania i obciążania udziałów w spółce np.  zastawami, użytkowaniem czy prawami obligacyjnymi (wynikającymi przykładowo z dzierżawy udziałów).

O ile kodeks spółek wyraźnie dopuszcza jednak ograniczenie zbywania (sprzedaży, darowizny, zamiany) udziałów oraz ich zastawiania, o tyle nie mówi nic o możliwości ustanowienia zakazu ustanawiania użytkowania na udziale bądź dzierżawienia go osobie trzeciej.

Spójrz proszę na przepis:

Art. 182 § 1. Zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz zastawienie udziału umowa spółki może uzależnić od zgody spółki albo w inny sposób ograniczyć.

Czy oznacza to, że skoro przepis nie dopuszcza ograniczania użytkowania udziałów bądź dzierżawy to nie można w umowie spółki ograniczać takich rozporządzeń udziałami? A tak chcieliby niektórzy komentatorzy (np. Pabis)

Sądzę, że ta argumentacja jest nietrafna.

Dlaczego?

Odmiennie niż w przypadku spółek akcyjnych, w spółce z o.o. mamy do czynienia z względną swobodą regulacji stosunku spółki. Nie ma więc przeciwwskazań aby strony umowy spółki zawarły w tej umowie postanowienia, które ingerowałyby w swobodę rozporządzania udziałami także w odniesieniu do użytkowania i dzierżawy. Tym bardziej, że nawet w tym bardziej dojrzałym typie spółki kapitałowej, jaką jest spółka akcyjna, statut może ograniczać jakiekolwiek rozporządzenie akcją imienną.

Skoro zaś ustawodawca dopuszcza najdalej idące ograniczenie w stosunku do rozporządzalności udziałami (tj. ograniczenie ich przeniesienia na osobę trzecią) to nie można racjonalnie uzasadnić tezy, że sprzeciwiałby się ograniczeniom w oddawaniu ich w użytkowanie i dzierżawę (my prawnicy nazywamy to argumentem a maiori ad minus).

Więcej argumentów za dopuszczalnością ustanawiania takich ograniczeń znajdziesz w ciekawym artykule na stronie kancelarii Tomczak i Partnerzy.

A co Ty o tym sądzisz?

Zainteresował Cię ten wpis? Potrzebujesz mojej pomocy albo konsultacji? Skontaktuj się ze mną!

Na wiadomości e-mail odpowiadam jeszcze tego samego dnia.

  10 comments on “Użytkowanie i dzierżawa udziałów w spółce z o.o.”

  1. Dwa słowa komentarza….
   Papier jest cierpliwy…
   Referendarz, który dostanie umowę spółki z zapisami o ograniczeniu użytkowania/dzierżawy udziałów, też może (ale nie musi) wykazać zrozumienie.
   Z podatkowego punktu widzenia…. Od 1 stycznia 2011 r. dodatkowym warunkiem dla skorzystania z prawa do zwolnienia z opodatkowania dywidendy (wypłacanej osobie prawnej) 19% zryczałtowanym podatkiem – jest posiadanie tytuł własności do udziałów/akcji, z których dywidenda jest wypłacana (art. 22 ust. 4 + art. 22 ust 4d pkt 1 CIT).
   Także rzeczywistość podatkowa, a nie zapisy umowy spółki, mogą czynić użytkowanie/ dzierżawę udziałów mało atrakcyjnymi formami „wprowadzania” nowych wspólników do spółki (bo chętnych będzie brak).
   Pozdrawiam serdecznie

  2. Dzień dobry, czy jeżeli w spółce z oo jest dwóch wspólników, z których jeden ma 99 udziałów a drugi 1 udział, to możliwe jest zawarcie umowy użytkowania udziałów pomiędzy tymi wspólnikami? że ten co ma jeden udział użytkuje np.49 udziałów wspólnika który ma 99 udziałów?? czy to użytkowanie udziałów musi dotyczyć osoby trzeciej i nie może być zawierane pomiędzy wspólnikami?

  3. dziękuję za rozwianie moich wątpliwości. Dobry sposób aby zwiększyć prawa głosu wspólnika mniejszościowego.
   Pozdrawiam

  4. bardzo ciekawy blog 🙂 Czy aby na takiej umowie użytkowania udziału bądź dzierżawy udziału nie muszą być podpisy poświadczone notarialnie?

   1. Tak, muszą być, szczególnie w przypadku ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych. Jeżeli chodzi o dzierżawę to można się zastanawiać, jednak przyjąłbym też wymóg formy z podpisami notarialnie poświadczonymi

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Błażej Sarzalski Portret

  BŁAŻEJ SARZALSKI

  Radca prawny, wpisany na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Od 2007 roku doradzam w zakresie prawa spółek, a w szczególności rejestracji spółek, przekształceń przedsiębiorców i spółek handlowych oraz ich bieżącego funkcjonowania.

  Przygodę z blogiem o rejestracji spółek z o.o. zacząłem we wrześniu 2011 roku. Był to dla mnie szalony rok, pełen wyzwań osobistych i zawodowych. Chcesz dowiedzieć się dlaczego?

  Poznaj moją historię!

  Zerknij na wzory umów i dokumentów niezbędnych dla Twojej spółki z o.o.

  Wzory umów i dokumentów

  Umów się na poradę w sprawie Twojej spółki z o.o.

  Skontaktuj się aby umówić porad

  KOMENTARZE

  • radca prawny Błażej Sarzalski - W S24 potrafią być naprawdę szybcy. Natomiast coraz więcej sądów radzi sobie dobrze także ze standar
  • Robert - IX Wydział Gospodarczy Wrocław: wniosek złożony przez S24 (sp. z o.o.) - środa godz. 14-15, wpis do
  • radca prawny Błażej Sarzalski - Prawo wekslowe nie wymaga nigdzie postawienia pieczęci firmowej przed podpisem i pieczątką prezesa.
  • radca prawny Błażej Sarzalski - Najprawdopodobniej nie dodał Pan oświadczenia do wniosku albo system coś pomieszał. Najłatwiej spraw
  • Jakub - Czytałem wszystkie komentarze i nie znalazłem swojego przypadku;) otóż złożyłem i załączyłem oświadc