Polski Ład | Część 2 | Czy spółka z o.o. zaksięguje w koszty podatkowe świadczenia na rzecz wspólników?

Czy świadczenia na rzecz wspólników będą kosztem podatkowym spółki z o.o.?

Polski Nowy Ład jak najbardziej dotyka także spółki z o.o. W poprzednim wpisie pisałem jak wyglądać będzie składka zdrowotna płacona przez członków zarządu. Dziś zaś na tapet weźmiemy kwestię kosztów podatkowych wynikających ze świadczeń spółki na rzecz wspólników.  Obie te kwestie są w pewien sposób powiązane. Przyświeca im wspólny cel. Celem tym jest ograniczenie możliwości omijania podwójnego opodatkowania w spółce z o.o. do minimum, czyli wyeliminowania tzw. ukrytych dywidend w spółce z o.o.

Czym jest ukryta dywidenda w spółce z o.o.?

Pojęcie ukrytej dywidendy nie jest pojęciem prawnym, ale prawniczym. Używane jest ono dla opisania mechanizmów służących wspólnikom do unikania podwójnego opodatkowania spółek kapitałowych. Są to świadczenia, które mają pełnić funkcję dywidendy, czyli wypłaty zysku, jednakże generując przy tym koszty uzyskania przychodu dla spółki. Opisywałem je częściowo we wpisie dotyczącym unikania podwójnego opodatkowania spółki z o.o. gdzie ładnie to rozrysowałem.

Dla Twojej wygody powtórzę to jednak tutaj.

Jako możliwe sposoby omijania podwójnego opodatkowania w spółce z o.o. wskazywałem między innymi:

  • najem lub dzierżawę przez wspólników na rzecz spółki nieruchomości, środków transportu, maszyn i innych rzeczy przydatnych przy prowadzeniu działalności gospodarczej przez spółkę,
  • wypłacanie wynagrodzenia z tytułu powołania wspólnika do zarządu,
  • wypłacanie wynagrodzenia z tytułu powtarzających się świadczeń niepieniężnych,
  • zawieranie ze swoją spółką umów o dzieło,
  • udzielanie licencji na prawa własności intelektualnej czy wzory przemysłowe,
  • wypłacanie kilometrówek czy diet.

Zawsze doradzając klientom informowałem ich, że tego typu świadczenia powodują możliwość powstania kontroli podatkowej oraz zakwestionowania kosztów wynikłych z tychże świadczeń, jako np. czynności pozornych, ale jeżeli były one wykonywane i były wykonywane za stawki rynkowe to fiskusowi trudno było udowodnić, że nie stanowią one kosztów uzyskania przychodów.

Jak wypłacać pieniądze ze spółki unikając podwójnego opodatkowania w 2022 roku?

Projekt Nowego Ładu daje władzom podatkowym kolejne narzędzia do walki z unikaniem podwójnego opodatkowania przez spółki z o.o. – trzymajcie się mocno, może zrozumiecie o co chodziło projektodawcom.

W art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dodaje się (przyp. autora) pkt 15b w brzmieniu:
15b) kosztów związanych z wykonywaniem świadczeń, których beneficjentem,  bezpośrednio lub pośrednio, jest wspólnik lub podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym wspólnikiem, jeżeli:

a) świadczenie lub zobowiązanie z którego to świadczenie wynika nie  zostałoby udzielone na takich samych warunkach w całości lub części temu podmiotowi lub wspólnikowi, lub

b) w przypadku niewykonania świadczenia podatnik dysponowałby zyskiem netto w rozumieniu przepisów o rachunkowości za rok obrotowy, w którym świadczenie to zostało uwzględnione w wyniku finansowym(…)

Zrozumieliście ten, za przeproszeniem, bełkot?

Już tłumaczę. Projekt dotyczy kosztów wynikających z wypłaty na rzecz wspólnika (lub osób powiązanych) pieniędzy z tytułu różnorodnych świadczeń (dotyczy więc w zasadzie każdej możliwej podstawy prawnej świadczeń), jakkolwiek lit. a) jest pozbawiona sensu logicznego (wydaje mi się, że chodzi tutaj o świadczenie o charakterze nierynkowym) to druga jest już czytelna.

Odwracając więc zasadę, kosztem uzyskania przychodu dla spółki z o.o. będzie świadczenie, które:

  • będzie miało wartość rynkową (taką jaką ustaliłyby podmioty ze sobą niepowiązane),
  • nie spowoduje powstania straty w rozumieniu przepisów o rachunkowości w danym roku obrotowym.

O ile pierwsza zasada jest w sumie znana i stosowana w praktyce fiskusa od lat, o tyle druga to nowość. Żartobliwie dodam, że ja zawsze doradzałem wspólnikom aby brali małą łyżeczką, po pierwsze, tak jakby kupowali daną usługę na rynku, po drugie tak, żeby powstaniem straty w spółce nie dawali fiskusowi okazji do nieuzasadnionych kontroli.

P.S. Na zupełnym marginesie: wydaje mi się, że w lit. a) tego przepisu jest błąd logiczny, czy tylko ja go dostrzegam?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Potrzebujesz mojej pomocy?

Skontaktuj się ze mną!

+48 (32) 764-15-80

kancelaria@opieka-prawna.eu

Błażej Sarzalski

Błażej Sarzalski

Radca prawny, wpisany na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, ekspert portalu Wyborcza.biz. Doradza w zakresie prawa spółek, a w szczególności tworzenia i przekształceń spółek handlowych oraz ich funkcjonowania.

Błażej Sarzalski

Błażej Sarzalski

Radca prawny, wpisany na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, ekspert portalu Wyborcza.biz. Doradza w zakresie prawa spółek, a w szczególności tworzenia i przekształceń spółek handlowych oraz ich funkcjonowania.

Zostaw komentarz

3 odpowiedzi

  1. ” Projekt dotyczy kosztów wynikających z wypłaty na rzecz wspólnika (lub osób powiązanych)”. Czy osoby powiązane ze wspólnikiem to chodzi o firmy czy może o krewnych?

  2. Z jednej strony, jeśli wspólnik świadczy usługi lub pracę bez wynagrodzenia, to to powoduje powstanie przychodu z tytułu otrzymywania nieodpłatnego świadczenia po stronie spółki. Z drugiej jednak, jeśli w danym roku obrotowym spółka zanotuje stratę, to nawet jeśli byśmy chcieli wypłacić wynagrodzenie wspólnikowi za to, co robił, to nie będzie to stanowiło kosztu. Troche kuriozalne – przecież wystarczy wyjść 1zł na minus za dany rok i automatyczni strata sama się pogłębi o to, czego nie mogliśmy zaliczyć do kosztów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

O mnie

Radca prawny, wpisany na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, ekspert portalu Wyborcza.biz. Doradza w zakresie prawa spółek, a w szczególności tworzenia i przekształceń spółek handlowych oraz ich funkcjonowania.

Poszukujesz gotowych rozwiązań prawnych?

Ostatnie wpisy

Przepisy

Tu się udzieliłem

Chcesz być ze mną na bieżąco?
Zapisz się na bezpłatny newsletter!