Księgowanie sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

Prawo podatkowe
Księgowanie sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

Błażej Sarzalski

Radca prawny, od 2011 roku wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach pod numerem KT-2946, ekspert portalu Wyborcza.biz. Doradza w zakresie prawa spółek, a w szczególności tworzenia i przekształceń spółek handlowych oraz ich funkcjonowania.

Problematyka księgowania sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością dotyczy sytuacji, w której stroną umowy sprzedaży udziałów jest osoba prawna, przykładowo inna spółka z o.o. W niniejszym artykule, adresowanym głównie do osób zajmujących się księgowością, omówimy, jak prawidłowo wprowadzać udziały do ksiąg rachunkowych, jak ujmować różnice między wartością nominalną a ceną nabycia oraz jak księgować nabyte udziały w innych jednostkach.

Na czym polega sprzedaż udziałów w spółce z o.o. i jej księgowanie?

Sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) to proces, w którym obecny wspólnik sprzedaje swoje udziały innemu podmiotowi prawa (osobie fizycznej albo osobie prawnej). Udziały w spółce z o.o. są formą niematerialnego prawa, które reprezentuje część kapitału zakładowego spółki oraz daje określone prawa i obowiązki w ramach działalności spółki. Proces sprzedaży udziałów jest regulowany przez Kodeks spółek handlowych (KSH) oraz umowę spółki. Zwykle umowa spółki określa szczegółowe zasady dotyczące przenoszenia udziałów, w tym ewentualne ograniczenia lub wymogi zgody zarządu lub zgromadzenia wspólników na zbycie udziałów. W niniejszym artykule skupimy się na sytuacji, w której udziały w spółce z o.o. nabywane są przez inną spółkę oraz na ujęciu tej operacji w księgach rachunkowych kupującego i sprzedającego.

Według jakiej wartości osoba prawna powinna wprowadzić udziały do ksiąg i jak ująć różnicę między wartością nominalną a ceną nabycia?

W realiach rynkowych większość transakcji sprzedaży udziałów odbywa się za cenę inną niż ich wartość nominalna. Wprowadzenie udziałów w spółce z o.o. do ksiąg rachunkowych przez osobę prawną, która kupuje udziały, powinno odbywać się według wartości ceny nabycia, czyli kwoty, którą faktycznie zapłacono za udziały. Cenę nabycia należy powiększyć o koszty bezpośrednio związane z zakupem. Tego rodzaju koszty w warunkach polskich obejmują opłaty bankowe, podatek od czynności cywilnoprawnych czy też opłaty notarialne związane z poświadczaniem podpisów pod udziałami. W sytuacji, gdy koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne, przepisy pozwalają, aby nabyte udziały wprowadzić do ksiąg rachunkowych według ceny zakupu. Z punktu widzenia jednostki kupującej różnica między wartością nominalną, a ceną nabycia nie jest istotna rachunkowo. Różnicę między ceną nabycia (zakupu) udziałów a ich wartością nominalną ujmuje się jedynie w księgach rachunkowych podmiotu sprzedającego udziały.

W jaki sposób ujmuje się nabyte udziały w innych jednostkach w księgach rachunkowych?

Nabyte udziały w innych jednostkach księguje się jako inwestycje długoterminowe, jeśli zamiar nabywcy jest ich długoterminowe utrzymywanie, lub jako inwestycje krótkoterminowe, jeśli udziały są nabywane z zamiarem szybkiego zbycia (do 12 miesięcy).

W zależności od rodzaju nabytych udziałów, ich ujmowanie w księgach rachunkowych różni się:

 • inwestycje długoterminowe – gdy dalsza sprzedaż udziałów planowana jest w okresie przekraczającym rok, licząc od dnia bilansowego, należy zaewidencjonować udziały na koncie długoterminowe aktywa finansowe
 • inwestycje krótkoterminowe – gdy zbycie planowane jest w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy, licząc od dnia bilansowego – ewidencjonowane są wówczas na koncie krótkoterminowe aktywa finansowe

Przepisy o rachunkowości wymagają, aby udziały w innych spółkach wyceniane były nie rzadziej niż na dzień bilansowy, natomiast metodologia wyceny uzależniona jest od kwalifikacji udziałów do krótkoterminowych lub długoterminowych aktywów jednostki. Udziały w innych jednostkach zaliczone do długoterminowych aktywów finansowych, zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości, można wyceniać na dzień bilansowy według:

 • ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
  wartości godziwej.

Z kolei inwestycje krótkoterminowe można wyceniać na dzień bilansowy zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 5 ustawy o rachunkowości, czyli według:

 • ceny (wartości) rynkowej,
 • ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej zależnie od tego, która z nich jest niższa,
 • określonej w inny sposób wartości godziwej, jeśli dla tej inwestycji nie istnieje aktywny rynek (co ma odniesienie do udziałów).

Jak wykazać w księgach sprzedaż udziałów w spółce z o.o.?

Z tytułu sprzedaży udziałów powstaje przychód finansowy. Wartość księgowa udziałów stanowi w momencie ich zbycia koszt finansowy niezależnie od tego czy udziały ujęte są w księgach jako inwestycja długoterminowa, czy krótkoterminowa.

 

Chociaż większość transakcji sprzedaży udziałów nie podlega podatkowi VAT to w pewnych specyficznych okolicznościach zbycie udziałów może stanowić czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. W artykule: Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. a VAT poruszyłem ten temat –  kiedy sprzedaż udziałów w spółce z o.o. powinna zostać opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Natomiast szerzej kwestię podatków poruszyłem w artykule, zatytułowanym: „Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. – opodatkowanie„, który również może dostarczyć wartościowych informacji związanych ze sprzedażą udziałów w spółce z o.o.

Zainteresował Cię ten wpis? Potrzebujesz mojej pomocy albo konsultacji? Skontaktuj się ze mną!

Na wiadomości e-mail odpowiadam jeszcze tego samego dnia.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

  Błażej Sarzalski Portret

  BŁAŻEJ SARZALSKI

  Radca prawny, wpisany na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Od 2007 roku doradzam w zakresie prawa spółek, a w szczególności rejestracji spółek, przekształceń przedsiębiorców i spółek handlowych oraz ich bieżącego funkcjonowania.

  Przygodę z blogiem o rejestracji spółek z o.o. zacząłem we wrześniu 2011 roku. Był to dla mnie szalony rok, pełen wyzwań osobistych i zawodowych. Chcesz dowiedzieć się dlaczego?

  Poznaj moją historię!

  Zerknij na wzory umów i dokumentów niezbędnych dla Twojej spółki z o.o.

  Wzory umów i dokumentów

  Umów się na poradę w sprawie Twojej spółki z o.o.

  Skontaktuj się aby umówić poradę

  KOMENTARZE

  • Błażej Sarzalski - Tak, jest to jeden limit.
  • Magda - Czy w przypadku prowadzenia jdg (zwolnienie podmiotowe) i pobierania wypłat z art. 176 (inne czynnoś
  • Blazej Sarzalski - NIP-8 składa się w terminie 21 dni od dnia rejestracji spółki do urzędu skarbowego, który automatycz
  • pit - Nowo powstała spółka z o.o., która nie jest płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne w rozumien
  • aadfet - Dobry wpis.