Rejestracja spółki z o.o. jako instytucji pożyczkowej

Kiedy pożyczanie pieniędzy wymaga otwarcia spółki z o.o.?

Tak… chcesz więc zarabiać na pożyczaniu ludziom pieniędzy? Kariera lichwiarza nie jest łatwa, szczególnie że państwo regularnie zaostrza ustawę o kredycie konsumenckim. Efekt jest taki, że dochodzi do konsolidacji rynku, na którym utrzymują się w zasadzie wyłącznie duże podmioty. Niektórzy jednak wciąż widzą niszę w świadczeniu usług lokalnie. Na obszarze, który znają i na rzecz ludzi, których także znają.

Jeżeli chcesz prowadzić działalność gospodarczą polegającą na udzielaniu pożyczek osobom fizycznym, na cele nie związane z ich działalnością gospodarczą to nie ma zmiłuj, albo jesteś bankiem, albo musisz zarejestrować spółkę kapitałową. Ponieważ spółka akcyjna jest mało atrakcyjnym rozwiązaniem, jedyną rozsądną drogą jest założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Kiedy nie muszę otwierać spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Spółki nie musisz otwierać, jeżeli Twoja działalność pożyczkowa dotyczy:

  • udzielania pożyczek osobom fizycznym na cele związane z ich działalnością gospodarczą lub udzielania pożyczek spółkom i innym osobom prawnym,
  • gdy nie prowadzisz działalności w sposób zorganizowany i ciągły, a jedynie okazjonalnie zdarza Ci się pożyczyć komuś pieniądze,
  • gdy udzielasz pożyczek konsumentom powyżej kwoty 255 550 zł.

Zakładanie spółki z o.o. jako instytucji pożyczkowej

Oprócz standardowych kroków podejmowanych w związku z rejestracją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, należy także spełnić dodatkowe kryteria:

  • minimalny kapitał zakładowy instytucji pożyczkowej wynosi 200 000 zł,
  • kapitał zakładowy może być pokryty wyłącznie wkładem pieniężnym,
  • środki na pokrycie kapitału nie mogą pochodzić z kredytu, pożyczki, emisji obligacji lub ze źródeł nieudokumentowanych,
  • członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej lub prokurentem instytucji pożyczkowej może być wyłącznie osoba, która nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe.

W związku z tym do wniosku o wpis do KRS takiej spółki należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia o niekaralności wedle treści zawartej w ustawie, które dotyczą członków organów oraz prokurentów. Oświadczenia nie dotyczą jednak pełnomocników oraz wspólników takiej spółki.

Dodatkowo do KRS należy dołączyć oświadczenie, że spółka zamierza prowadzić działalność gospodarczą w zakresie udzielania kredytów konsumenckich jako instytucja pożyczkowa.

Po rejestracji kolejna rejestracja

Wszystkie powyższe kroki nie wystarczą jednak dla otwarcia instytucji pożyczkowej. Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o wpis do rejestru instytucji pożyczkowych.

Po co taki wniosek? Nie mam pojęcia, gdyż treść rejestru instytucji pożyczkowych prowadzonego przez KNF dubluje w zasadzie funkcje KRS. Wniosek taki jest jednak konieczny, gdyż bez niego nie możemy prowadzić działalności w zakresie kredytów konsumenckich.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Potrzebujesz mojej pomocy?

Skontaktuj się ze mną!

+48 (32) 764-15-80

kancelaria@opieka-prawna.eu

Błażej Sarzalski

Błażej Sarzalski

Radca prawny, wpisany na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, ekspert portalu Wyborcza.biz. Doradza w zakresie prawa spółek, a w szczególności tworzenia i przekształceń spółek handlowych oraz ich funkcjonowania.

Błażej Sarzalski

Błażej Sarzalski

Radca prawny, wpisany na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, ekspert portalu Wyborcza.biz. Doradza w zakresie prawa spółek, a w szczególności tworzenia i przekształceń spółek handlowych oraz ich funkcjonowania.

Zostaw komentarz

Jedna odpowiedź

  1. Według projektu ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałaniu lichwie (nowej ustawie “antylichwiarskiej”) instytucje pożyczkowe będą płaciły KNF za “nadzorowanie” ich. I to nie mało! Do tego potrzebny jest rejestr 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

O mnie

Radca prawny, wpisany na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, ekspert portalu Wyborcza.biz. Doradza w zakresie prawa spółek, a w szczególności tworzenia i przekształceń spółek handlowych oraz ich funkcjonowania.

Poszukujesz gotowych rozwiązań prawnych?

Ostatnie wpisy

Przepisy

Tu się udzieliłem

Chcesz być ze mną na bieżąco?
Zapisz się na bezpłatny newsletter!