Wycofanie samochodu ze spółki z o.o. – jakie konsekwencje rodzi w 2024 roku?

Spółka z o.o.
Wycofanie samochodu ze spółki z o.o. – jakie konsekwencje rodzi w 2024 roku?

Błażej Sarzalski

Radca prawny, od 2011 roku wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach pod numerem KT-2946, ekspert portalu Wyborcza.biz. Doradza w zakresie prawa spółek, a w szczególności tworzenia i przekształceń spółek handlowych oraz ich funkcjonowania.

Wycofanie samochodu ze spółki z o.o. od zawsze sprawiało trudności wspólnikom spółek. Kwestie wycofywania wniesionych lub zakupionych w trakcie działania spółki środków trwałych do majątku osobistego często nurtują przyszłych i obecnych wspólników spółki z o.o. Z niniejszego wpisu dowiesz się jak wyprowadzić samochód ze spółki z o.o. zgodnie z prawem.

Sprawdź również: przydatne dokumenty i wzory dla spółki – sklep online

Wycofanie samochodu ze spółki z o.o. – jaka podstawa prawna?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest odrębną od wspólników osobą prawną, dlatego też wycofanie samochodu ze spółki z o.o. nie jest tak proste pod względem formalności jak wycofanie samochodu z firmy jednoosobowej. Wszelkie przesunięcia majątkowe na linii spółka z o.o. – wspólnik, skutkujące przeniesieniem własności muszą mieć określoną podstawę prawną. W firmie jednoosobowej nie dochodzi do zmiany właścicielskiej, nie ma więc potrzeby sprzedawania samochodu samemu sobie. W innej sytuacji są natomiast wspólnicy spółki z o.o., którzy aby otrzymać pojazd od własnej spółki muszą otrzymać go na podstawie ważnej podstawy prawnej.

Przeniesienie prawa własności samochodu na jednego ze wspólników może nastąpić, między innymi, na podstawie jednej z następujących podstaw prawnych:

 • umowy darowizny,
 • umowy sprzedaży,
 • rzeczowej wypłaty zysku.

Darowizna samochodu ze spółki z o.o. dla wspólnika

Przyjmując, że utrzymywanie przez spółkę z o.o. samochodu osobowego nie ma celu ekonomicznego, przykładowo, gdy nie jest on już potrzebny spółce do prowadzenia działalności gospodarczej, a spółka musiałaby jednocześnie ponosić opłaty związane z jego utrzymaniem, takimi jak odprowadzanie składek na ubezpieczenia, wydatki na utrzymanie samochodu w odpowiednim stanie technicznym, czy przeglądy, darowizna pojazdu na rzecz wspólnika może być uzasadniona tylko w naprawdę wyjątkowych przypadkach. Należy pamiętać, że zarząd zobowiązany jest prowadzić sprawy spółki i dbać o jej interesy majątkowe, dlatego preferowaną formą przeniesienia własności samochodu ze spółki z o.o. na wspólnika powinna być taka forma, która umożliwia otrzymanie ekwiwalentu majątkowego, np. umowa sprzedaży. W innym przypadku zarząd nie tylko naraża się zarzut działania na szkodę spółki, przy tym nieuzasadniona darowizna może zostać uznana za czynność nierynkową, a przez to urząd skarbowy może zastosować przepisy o cenach transferowych i przeszacować przychody z tego typu transakcji.

Darowizna samochodu ze spółki z o.o. na rzecz wspólnika będzie miała uzasadnienie ekonomiczne tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy mamy do czynienia ze sprzętem już zamortyzowanym i nie przedstawiającym wartości ekonomicznej wyższej niż krótkoterminowe koszty jego utrzymania. Oczywiście zarzut niegospodarności ma niewielkie znaczenie w spółkach, gdzie członkami zarządu są także właściciele, jednak w przypadku, gdy spółka bez istotnego uzasadnienia ekonomicznego przekazałaby darowizną mienie o wartości powyżej 200.000 zł zarząd mógłby narazić się na odpowiedzialność karną. Każdą kwestię darowizny pojazdu dla wspólnika spółki z o.o. należy więc rozstrzygać konkretnie, uwzględniając przytoczone wyżej kwestie.

Przeczytaj również: aport samochodu do spółki z o.o.

Nieodpłatne przekazanie samochodu ze spółki dla wspólnika – skutki w podatku dochodowym

Darowizna samochodu spółki z o.o. dla wspólnika będzie czynnością neutralną podatkowo dla spółki z o.o. pod względem podatku dochodowego. Także wspólnik nie zapłaci podatku dochodowego, ale podatek od spadków i darowizn, o ile wartość darowizny uzasadniać będzie jego naliczenie.

Sprzedaż samochodu ze spółki z o.o. dla wspólnika

Względy omawiane w akapicie powyżej uzasadniają przyjęcie, że preferowaną formą przeniesienia auta na wspólnika jest jego sprzedaż. Sprzedaż samochodu ze spółki dla wspólnika powinna nastąpić według wartości rynkowej pojazdu, celem uniknięcia problemów związanych z cenami transferowymi, należy bowiem pamiętać, że każde przeniesienie prawa własności samochodu na jednego ze wspólników jest transakcją między podmiotami powiązanymi, co do której przepisy nakazują zachowanie warunków rynkowych. W przypadku ustalania wartości rynkowej samochodu na potrzeby sprzedaży ze spółki z o.o. dla wspólnika można posiłkować się cenami przedstawianymi przez znane portale ogłoszeniowe.

Sprzedaż samochodu ze spółki z o.o. dla wspólnika a podatek dochodowy

Błędną praktyką jest z kolei sprzedawanie pojazdu według wartości księgowej. Częstokroć całkowicie zamortyzowane podatkowo pojazdy mają o wiele większą wartość rynkową, niż księgową. Ze względu na przytoczone wyżej kwestie dotyczące cen transferowych w sytuacji sprzedaży pojazdu po wartości rynkowej na rzecz wspólnika po stronie spółki powstanie przychód podatkowy.

Samochód zamiast dywidendy

W przypadku, gdy sprawozdanie finansowe wykazuje zysk, a wspólnik ma prawo do rocznego zysku, samochód może być przekazany w rozliczeniu należnej wspólnikowi dywidendy w formie tzw. datio in solutum. W takiej sytuacji, zamiast zwyczajowo wypłacanej dywidendy w pieniądzu, spółka może zwolnić się ze zobowiązania poprzez przekazanie wspólnikowi środka trwałego. Sytuacja taka może być pożądana w sytuacji, gdy spółka potrzebuje płynności finansowej. Z perspektywy wspólnika będącego osobą fizyczną wypłacona dywidenda – zarówno w formie rzeczowej, jak i gotówkowej podlega opodatkowaniu. Podatek od dywidendy pobiera i rozlicza spółka.

Na skutek wypłaty dywidendy w formie przekazania samochodu również spółka z o.o. zgodnie z obowiązującymi przepisami otrzymuje przysporzenie majątkowe Zgodnie z przepisem art. 14a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku, gdy podatnik przez wykonanie świadczenia niepieniężnego reguluje w całości albo w części zobowiązanie, w tym z tytułu dywidendy, przychodem takiego podatnika jest wysokość zobowiązania uregulowanego w następstwie takiego świadczenia. Jeżeli jednak wartość rynkowa świadczenia niepieniężnego jest wyższa niż wysokość zobowiązania uregulowanego tym świadczeniem, przychód ten określa się w wysokości wartości rynkowej świadczenia niepieniężnego.

Przeczytaj również: jak uniknąć podwójnego opodatkowania w spółce z o.o.

Wycofanie samochodu ze spółki z o.o. a VAT

W przypadku wycofania samochodu ze spółki z o.o. dochodzi do czynności opodatkowanej podatkiem VAT zarówno w przypadku darowizny samochodu dla wspólnika, jak i sprzedaży pojazdu na rzecz udziałowca spółki, jak i przekazania pojazdu w formie rozliczenia dywidendy.

Zainteresował Cię ten wpis? Potrzebujesz mojej pomocy albo konsultacji? Skontaktuj się ze mną!

Na wiadomości e-mail odpowiadam jeszcze tego samego dnia.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

  Błażej Sarzalski Portret

  BŁAŻEJ SARZALSKI

  Radca prawny, wpisany na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Od 2007 roku doradzam w zakresie prawa spółek, a w szczególności rejestracji spółek, przekształceń przedsiębiorców i spółek handlowych oraz ich bieżącego funkcjonowania.

  Przygodę z blogiem o rejestracji spółek z o.o. zacząłem we wrześniu 2011 roku. Był to dla mnie szalony rok, pełen wyzwań osobistych i zawodowych. Chcesz dowiedzieć się dlaczego?

  Poznaj moją historię!

  Zerknij na wzory umów i dokumentów niezbędnych dla Twojej spółki z o.o.

  Wzory umów i dokumentów

  Umów się na poradę w sprawie Twojej spółki z o.o.

  Skontaktuj się aby umówić poradę

  KOMENTARZE

  • Blazej Sarzalski - NIP-8 składa się w terminie 21 dni od dnia rejestracji spółki do urzędu skarbowego, który automatycz
  • pit - Nowo powstała spółka z o.o., która nie jest płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne w rozumien
  • aadfet - Dobry wpis.
  • radca prawny Błażej Sarzalski - W takim przypadku wspólnik wystawia spółce fakturę VAT, natomiast spółka nie ma obowiązku zapłaty kw
  • MS - Super artykuł. Bardzo dokładne wyjaśnienie. Chciałabym doprecyzować wniesienie aportem towarów do sp