Zgłoszenie sprzedaży udziałów, zmiany umowy do KRS. Od 1 lipca 2021 roku KRS tylko w formie elektronicznej

Spółka z o.o.
Zgłoszenie sprzedaży udziałów, zmiany umowy do KRS. Od 1 lipca 2021 roku KRS tylko w formie elektronicznej

Błażej Sarzalski

Radca prawny, od 2011 roku wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach pod numerem KT-2946, ekspert portalu Wyborcza.biz. Doradza w zakresie prawa spółek, a w szczególności tworzenia i przekształceń spółek handlowych oraz ich funkcjonowania.

E-formularze KRS od 1 lipca 2021 roku

Chociaż wielokrotnie to przekładano to wszystko to od 1 lipca 2021 roku Krajowy Rejestr Sądowy czekają epokowe zmiany. Chodzi o e-formularze KRS. W zakresie innym niż dotyczącym rejestru stowarzyszeń i fundacji w pełnym zakresie obowiązywać będzie postępowanie w formie elektronicznej. Wpis do KRS uzyskasz wyłącznie stosując e-formularze.

Postępowanie o wpis do KRS będzie w pełni elektroniczne – przez e-formularze

Podstawową zasadą jest dwustronna komunikacja między sądem, a wnioskodawcą w formie elektronicznej. W szczególności, wszystkie wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Dotyczy to oczywiście także spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wnioski o wpis, a także o zmiany wpisu będą więc składane tylko i wyłącznie przez internet za pośrednictwem e-formularzy. Każdy rodzaj wniosku będzie miał przypisany swój unikalny e-formularz KRS. Złożenie wniosku w formie papierowej spowoduje jego zwrot. Podobnie przez internet składać będziemy skargi na orzeczenia referendarzy, zażalenia oraz apelacje. Jedyny wyjątek to czynności przed Sądem Najwyższym.

Czytaj również: rejestracja spółki z o.o.

Co z dokumentami papierowymi w procedurze elektronicznej KRS?

Jeżeli zadajesz sobie to pytanie to masz słuszny odruch. Przecież wiele czynności w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością realizowanych jest w formie tradycyjnej. Umowa spółki zawierana jest przed notariuszem, podobnie jak wszystkie jej zmiany. Umowa sprzedaży albo darowizny udziałów wymaga sporządzenia na piśmie i opatrzenia podpisów poświadczeniem notarialnym. Wiele uchwał i dokumentów składanych w KRS jest protokołowanych na piśmie. Dotyczy to na przykład powołania i odwołanie członków zarządu, czy podwyższenia kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki.

Pół biedy, gdy chodzi o akt notarialny. Tu ustawodawca wprost przewidział, że jeżeli do wniosku należy dołączyć akt notarialny to po podaniu jego numeru w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych dokument ten zostanie automatycznie pobrany przez systemy informatyczne KRS i dołączony do wniosku. Problem pojawia się w sytuacji, gdy nie będziemy mieli do czynienia z aktami notarialnymi, ale z dokumentami które nie mają tego charakteru, np. umowami zbycia udziałów, czy uchwałami wspólników.

Dwie drogi składania dokumentów „papierowych” poprzez system e-formularzy KRS

Co do dokumentów innych niż akty notarialne przewidziano dwie drogi ich złożenia:

 • odpis elektroniczny sporządzony przez notariusza albo występującego w sprawie pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym – jeżeli notariusz, albo reprezentujący stronę w postępowaniu profesjonalny pełnomocnik wykonają elektroniczny odpis dokumentu i opatrzą go bezpiecznym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym, sąd uzna taką kopię dokumentu (skan) za pełnoprawny dokument,
 • kopia (prawie) elektroniczna – jeżeli nie korzystasz z usług notariusza, ani profesjonalnego pełnomocnika możesz załączyć do wniosku skan dokumentu, jednak w terminie 3 dni od dnia, w którym złożysz elektroniczną kopię w KRS zobowiązany jesteś do przesłania oryginału dokumentu lub jego odpisu/wyciągu poświadczonego urzędowo do sądu w formie tradycyjnej.

Zmiany w spółce przez internet

System e-formularzy KRS pozwoli na dokonywanie wszelkich zmian w spółce przez internet. W niektórych sytuacjach bez konieczności przesyłania jakiegokolwiek papierowego dokumentu.

Zgłoszenie sprzedaży udziałów do KRS

Zgłoszenie sprzedaży udziałów do KRS będzie o wiele prostsze niż dotychczas. E-formularze pozwolą w łatwy sposób edytować istotne informacje o wspólniku, takie jak liczba posiadanych udziałów i ich wartość. Łatwiej będzie także dodawać i usuwać wspólników.

Wszystko sprowadzi się do kilku kliknięć w systemie. Pamiętaj jednak, że umowę sprzedaży udziałów należy zgłosić albo w formie odpisu elektronicznego sporządzanego przez notariusza lub radcę prawnego albo tradycyjnie poprzez dosłanie umowy do KRS. Wszystkie inne dokumenty, takie jak lista wspólników czy lista osób uprawnionych do KRS będzie można podpisać profilami zaufanymi lub podpisami kwalifikowanymi.

Zgłoszenie zmiany umowy spółki do KRS

Podobnie łatwe będzie zgłoszenie zmian umowy spółki z o.o. do KRS. Nie trzeba będzie załączać samej umowy, wystarczy powołać się na numer w CREWAN (Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych). W tym wypadku pamiętaj jednak, że wraz ze zmianą umowy spółki należy dołączyć do wniosku tekst jednolity umowy spółki obejmujący dokonane zmiany. Tekst jednolity nie wymaga żadnych podpisów i może być złożony w formie pliku PDF bez odrębnych podpisów elektronicznych. Częstą praktyką jest też zamieszczanie tekstu jednolitego w samej treści aktu notarialnego zmieniającego umowę spółki.

E-formularze KRS – jak podpisać?

Wnioski do elektronicznego rejestru przedsiębiorców KRS na e-formularzu można podpisać na dwa sposoby. Pierwszy, darmowy i powszechny to możliwość użycia w tym celu profilu zaufanego EPUAP. Należy pamiętać, że zawsze obowiązek podpisania wniosku o wpis do rejestru będzie obciążał wszystkich członków zarządu spółki. Jeżeli więc, któryś z nich nie posiada numeru PESEL albo profilu zaufanego należy skorzystać z pomocy pełnomocnika, np. w osobie radcy prawnego. Drugim sposobem jest użycie komercyjnego podpisu kwalifikowanego.

E-formularze KRS aktualizacja lipiec 2023

Wdrożenie systemu e-formularzy należy z perspektywy dwóch lat obowiązywania przepisów oceniać w niezwykle pozytywny sposób. Ułatwiło ono podmiotom zobowiązanym do zgłoszeń do KRS wypełnianie obowiązków związanych z rejestrem. System e-formularzy jest stabilny i biorąc pod uwagę przyspieszenie w wielu sądach postępowań rejestrowych wydaje się ułatwiać także pracę referendarzom sądowym rozstrzygającym wnioski do KRS.

Zainteresował Cię ten wpis? Potrzebujesz mojej pomocy albo konsultacji? Skontaktuj się ze mną!

Na wiadomości e-mail odpowiadam jeszcze tego samego dnia.

  9 comments on “Zgłoszenie sprzedaży udziałów, zmiany umowy do KRS. Od 1 lipca 2021 roku KRS tylko w formie elektronicznej”

  1. Aleksy A. napisał:

   Dzień dobry, próbuję uporać się z założeniem spółki. Do tej pory szło mi dość gładko lecz od kilku dni nie mogę ruszyć z miejsca. Szukam informacji co zrobić gdy wniosek o rejestrację spółki został odrzucony przez sąd (bo brakowało 2 oświadczeń) a minął już okres, w którym można wniosek poprawić… Nie mogę nigdzie znaleźć informacji co robić dalej…

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    W tej sytuacji należy sprawdzić czy doszło do odrzucenia/zwrotu – zalecam kontakt z prawnikiem.

  2. Łukasz napisał:

   Czy w PRS da się bezpłatnie zawiesić działalność gospodarczą? Czy oby nie przegapiono tego albo zapomniano o tym celowo oczekując 350 zł?

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Nie testowałem – wydaje mi się, że da się.

  3. Bart napisał:

   Witam, a co w przypadku zbycie udziałów. Czy trzeba złożyć kopię umowy z podpisani notarialnie poświadczonymi czy wystarczy nowa lista wspólników?

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Temat stary jak świat, od wielu lat sądy wymagają umowy 🙂

    1. Bart napisał:

     Tylko nie ma w PRS możliwości wybrania załącznika – umowa sprzedaży. Dlatego też zastanawiam się, czy coś się zmieniło od lipca.

     1. Błażej Sarzalski napisał:

      Ale jest bardzo pojemna kategoria „inny” 🙂

  4. Bart napisał:

   Też racja 🙂 Dziękuję. Wszystkiego dobrego.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Błażej Sarzalski Portret

  BŁAŻEJ SARZALSKI

  Radca prawny, wpisany na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Od 2007 roku doradzam w zakresie prawa spółek, a w szczególności rejestracji spółek, przekształceń przedsiębiorców i spółek handlowych oraz ich bieżącego funkcjonowania.

  Przygodę z blogiem o rejestracji spółek z o.o. zacząłem we wrześniu 2011 roku. Był to dla mnie szalony rok, pełen wyzwań osobistych i zawodowych. Chcesz dowiedzieć się dlaczego?

  Poznaj moją historię!

  Zerknij na wzory umów i dokumentów niezbędnych dla Twojej spółki z o.o.

  Wzory umów i dokumentów

  Umów się na poradę w sprawie Twojej spółki z o.o.

  Skontaktuj się aby umówić poradę

  KOMENTARZE

  • aadfet - Dobry wpis.
  • radca prawny Błażej Sarzalski - W takim przypadku wspólnik wystawia spółce fakturę VAT, natomiast spółka nie ma obowiązku zapłaty kw
  • MS - Super artykuł. Bardzo dokładne wyjaśnienie. Chciałabym doprecyzować wniesienie aportem towarów do sp
  • radca prawny Błażej Sarzalski - Dzięki za komentarze :) Pan Rafał słusznie zauważył, że podatki w spółce z o.o. są jedne z najniż
  • Rafał Chmielniak - Ciężko jest żyć, ale trzeba spojrzeć jednak na to tak, że spółka z o.o. ma jedne z najniższych podat