Spółka z o.o. a emerytura

Spółka z o.o.
Spółka z o.o. a emerytura

Błażej Sarzalski

Radca prawny, od 2011 roku wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach pod numerem KT-2946, ekspert portalu Wyborcza.biz. Doradza w zakresie prawa spółek, a w szczególności tworzenia i przekształceń spółek handlowych oraz ich funkcjonowania.

Spółka z o.o. a emerytura – tym tematem postanowiłem zająć się od dwóch stron. Po pierwsze zastanowimy się nad tym, czy i kiedy z tytułu udziału w spółce z o.o. należy się emerytura. Po drugie zastanowimy się nad konsekwencjami wypłaty emerytury i to czy wpływa ona na udziały w spółce. Pośrednio dowiemy się więc z  jakimi konsekwencjami wiąże się osiągnięcie przez wspólnika spółki z o.o. wieku emerytalnego.

 

Potrzebujesz konsultacji prawnej? Skontaktuj się – odpowiedź jeszcze w tym samym dniu roboczym.

 

Spółka z o.o. – emerytura

Emerytura w polskim systemie prawnym wiąże się z uzyskaniem określonego wieku emerytalnego, który w chwili obecnej wynosi 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. Przyznawana jest ona w sytuacji, gdy dana osoba ma opłacone składki z tytułu ubezpieczenia społecznego lub ubezpieczenia emerytalnego i rentowego  przynajmniej za 1 dzień. Oznacza to, żeby otrzymać jakiekolwiek, choćby minimalne świadczenie emerytalne należy mieć przynajmniej przez jeden dzień opłaconą składkę, np. jako pracownik, zleceniobiorca czy też osoba prowadząca działalność gospodarczą. Czy w związku z tym wspólnikowi spółki z o.o. należy się emerytura?

Składki ZUS wspólników spółki z o.o.

Aby otrzymać emeryturę należy mieć co najmniej jeden dzień okresu za jaki odprowadzane były składki na ubezpieczenia emerytalne lub rentowe. Z samego faktu bycia wspólnikiem w spółce z o.o. obowiązek odprowadzania składek powstanie tylko wtedy, gdy mamy do czynienia z jedynym wspólnikiem spółki z o.o. lub osobą uznaną przez ZUS za jedynego wspólnika w dwuosobowej spółce z o.o. lub spółce z większą ilością wspólników. Wspólnicy spółek wieloosobowych nie płacą składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Ponieważ napisałem na ten temat bardzo obszerny artykuł to nie chcę tutaj powtarzać tych informacji, zapraszam więc do zerknięcia do mojego wpisu pod tytułem składki ZUS wspólników spółki z o.o. Z wpisu tego dowiesz się jak kształtuje się kwestia składek ZUS wspólników, kiedy należy je płacić, a kiedy nie jest to konieczne.

Wysokość emerytury wspólnika spółki z o.o.

W sytuacji teoretycznej, w której pewna osoba odprowadzała składki tylko z tytułu bycia wspólnikiem spółki z o.o. przez okres 20 lat dla kobiet lub 25 lat dla mężczyzn to w większości przypadków należna jej emerytura będzie równa emeryturze minimalnej. Gdy nie ma wymaganego stażu składkowego to emerytura będzie jeszcze niższa. Pomimo rosnących co roku składek wspólnicy spółek mogą liczyć w przyszłości jedynie na bardzo niskie emerytury z ZUS. Wysokość emerytury w aktualnym systemie ubezpieczeń społecznych zależna jest aktualnie wyłącznie od wpłaconej do systemu ubezpieczeń społecznych kwoty składek w kolejnych latach oraz wieku przejścia na świadczenie z ZUS. Z publikowanych w internecie wyliczeń ZUS wynika, że ostatecznie świadczenie takiej osoby wyniesie niewiele więcej niż 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia w Polsce.

Emerytura a udziały w spółce

Jeżeli jednak wspólnik już dochrapie się, choćby tego minimalnego świadczenia, to jak wpłynie to na jego wysokość i możliwość posiadania przez emeryta udziałów w spółce z o.o.?

Jak przejść na emeryturę jako właściciel spółki z o.o.?

Przejście na emeryturę w sytuacji, gdy jest się właścicielem spółki z o.o. możliwe jest w sytuacji, gdy udziałowiec spółki z o.o. osiągnął wiek emerytalny oraz posiada chociaż jeden dzień odprowadzanych składek. W sytuacji, gdy wspólnik spółki z o.o. zatrudniony jest w spółce na umowę o pracę (co jest rzadkim, ale jednak zdarzającym się przypadkiem) konieczne jest rozwiązanie stosunku pracy. Zgodnie bowiem z art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z FUS prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego. W takiej sytuacji należy złożyć wniosek o wypłatę emerytury do właściwego organu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Co ważne, nie jest natomiast konieczna rezygnacja z udziałów w spółce, czy też rezygnacja z funkcji członka zarządu spółki.

Posiadanie przez emeryta udziałów w spółce z o.o.

Osoba pobierająca emeryturę lub starająca się o jej uzyskanie w większości przypadków może posiadać udziały w spółce z o.o. oraz sprawować funkcję w jej organach bez konsekwencji dla wysokości swojej emerytury. Będzie tak, jeżeli osiągnęła ona powszechny wiek emerytalny (aktualnie jest to 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn).

Osoba, która pobiera wcześniejszą emeryturę będzie miała tutaj więcej kłopotów. Dzieje się tak, ponieważ przepis art. 104 ustawy o emeryturach i rentach z FUS wskazuje, że prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu, w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.  Za działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego uważa się natomiast zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.

W tym kontekście pojawia się pytanie, czy prowadzenie spółki z o.o. w charakterze wspólnika jest prowadzeniem „pozarolniczej działalności gospodarczej”. Odpowiedź zaś znajdziemy w przepisie art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Za taką osobę uznawany jest jedyny wspólnik spółki z o.o. (a także wspólnik spółki z o.o. będący wspólnikiem niemal jedynym). Kwestie te także poruszałem we wzmiankowanym wyżej artykule na moim blogu

Oznacza to, że posiadanie udziałów w spółkach wieloosobowych nie ma wpływu na prawo do emerytury lub jej ewentualną wysokość także u osób będących na wcześniejszej emeryturze. Natomiast w spółkach jednoosobowych osobom korzystającym z wcześniejszej emerytury świadczenie emerytalne może być obniżone lub zawieszone.

Dywidenda a emerytura

Ponieważ dywidenda nie jest świadczeniem podlegającym składom na ubezpieczenia społeczne to wypłacanie dywidendy nie wpływa na wysokość emerytury w spółce.

Wykonywanie dodatkowej pracy przez emeryta – wspólnika spółki z o.o.

Emeryt będący wspólnikiem spółki z o.o. może także wykonywać dodatkową pracę w spółce, np. na podstawie umowy zlecenia. Nie będzie to miało wpływu na wysokość jego emerytury lub renty jeżeli ukończył powszechny wiek emerytalny. W sytuacji, gdy korzysta ze świadczeń z ZUS przed osiągnięciem 60 lat dla kobiet lub 65 lat dla mężczyzn musi się jednak liczyć z obniżeniem lub zawieszeniem jego świadczeń, co zależne jest od wysokości dochodu.

Powtarzające się świadczenia niepieniężne w spółce z o.o. a emerytura

Osoba wykonująca powtarzające się świadczenia niepieniężne w spółce z o.o. i otrzymująca z tego tytułu wynagrodzenie na podstawie art. 176 Kodeksu spółek handlowych nie będzie musiała martwić się o swoją emeryturę z tytułu tego wynagrodzenia niezależnie od tego osiągnęła powszechny wiek emerytalny.

Dodatkowe informacje dotyczące ZUS wspólników spółek z o.o.:

Spółka z o.o. a ZUS – czy wszyscy wspólnicy muszą płacić składki?

Zainteresował Cię ten wpis? Potrzebujesz mojej pomocy albo konsultacji? Skontaktuj się ze mną!

Na wiadomości e-mail odpowiadam jeszcze tego samego dnia.

  6 comments on “Spółka z o.o. a emerytura”

  1. Marcin napisał:

   Dzień dobry,
   a jak można uzyskać uprawnienia do emerytury, pracując na podstawie art. 176 ksh w spółce dwuosobowej, czyli de facto, nie płacąc składek? Pozbawiamy się realnie emerytury, prawda?

   1. radca prawny Błażej Sarzalski napisał:

    Aktualnie uprawnienia do emerytury wynikają z osiągnięcia wieku emerytalnego oraz tego, czy dana osoba kiedykolwiek miała ubezpieczenie. Oczywiście wykorzystując sposoby na obchodzenie ZUS nie pracujemy na wyższą emeryturę, z drugiej strony wiele osób robi to zwykle całkiem świadomie.

    Ja przykładowo nie mam złudzeń, będę raczej prowadził działalność do końca życia 😉

  2. Jacek napisał:

   A na jaką emeryturę może liczyć osoba, która osiągnęła wiek emerytalny i ma staż pracy uprawniający do emerytury minimalnej (20 lub 25 lat) gdy wyliczona przez ZUS wysokość emerytury jest mniejsza niż minimalna? Czy taki emeryt będąc dalej wspólnikiem wieloosobowej sp. z o. o. ma prawo do dopłaty z ZUS do emerytury minimalnej czy nie?

   1. radca prawny Błażej Sarzalski napisał:

    Osoba taka otrzyma dopłatę do emerytury minimalnej niezależnie od statusu wspólnika w spółce z o.o.

  3. Katarzyna Wabik napisał:

   Dzień dobry, a czy osoba na emeryturze, która ukończyła 65 lat pobiera wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka zarządu na podstawie powołania w kwocie 3000 zł. Brutto miesięcznie, może mieć zawieszoną emeryturę?

   1. radca prawny Błażej Sarzalski napisał:

    Nie 🙂

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

  Błażej Sarzalski Portret

  BŁAŻEJ SARZALSKI

  Radca prawny, wpisany na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Od 2007 roku doradzam w zakresie prawa spółek, a w szczególności rejestracji spółek, przekształceń przedsiębiorców i spółek handlowych oraz ich bieżącego funkcjonowania.

  Przygodę z blogiem o rejestracji spółek z o.o. zacząłem we wrześniu 2011 roku. Był to dla mnie szalony rok, pełen wyzwań osobistych i zawodowych. Chcesz dowiedzieć się dlaczego?

  Poznaj moją historię!

  Zerknij na wzory umów i dokumentów niezbędnych dla Twojej spółki z o.o.

  Wzory umów i dokumentów

  Umów się na poradę w sprawie Twojej spółki z o.o.

  Skontaktuj się aby umówić poradę

  KOMENTARZE

  • Błażej Sarzalski - Tak, jest to jeden limit.
  • Magda - Czy w przypadku prowadzenia jdg (zwolnienie podmiotowe) i pobierania wypłat z art. 176 (inne czynnoś
  • Blazej Sarzalski - NIP-8 składa się w terminie 21 dni od dnia rejestracji spółki do urzędu skarbowego, który automatycz
  • pit - Nowo powstała spółka z o.o., która nie jest płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne w rozumien
  • aadfet - Dobry wpis.