Jak wypełnić formularz KRS-W3?

Spółka z o.o.

Błażej Sarzalski

Radca prawny, od 2011 roku wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach pod numerem KT-2946, ekspert portalu Wyborcza.biz. Doradza w zakresie prawa spółek, a w szczególności tworzenia i przekształceń spółek handlowych oraz ich funkcjonowania.

Jak wypełnić formularz KRS-W3? KRS Druk

Szczerze mówiąc to nie wiem czy interesuje jeszcze kogoś jak wypełnić formularz KRS-W3. Wszystko wynika z tego, że od 1 lipca 2021 roku mamy zupełnie nowe formularze elektroniczne. Co prawda odzwierciedlają one praktycznie jeden do jednego wcześniejsze formularze tradycyjne, ale sposób ich wypełnienia różni się nieco od tradycyjnych formularzy. Jeżeli masz więc problemy z tym co wpisać w formularzach rejestracyjnych w systemie PRS to ten wpis może nadal być pomocny.

Wypełniamy formularz KRS-W3

Będziemy wypełniać razem podstawowy formularz dotyczący rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. KRS-w3.


Na początek parę podstawowych informacji. Za każdym razem gdy wypełniasz wniosek, musisz to oczywiście dostosować do spółki, którą zakładasz. To chyba oczywiste, ale warto to powiedzieć: Nie ma uniwersalnego sposobu wypełniania formularza, wiele zależy od np. liczby członków zarządu, wysokości kapitału, liczby wspólników, sposobu pokrycia kapitału zakładowego itp. W naszym, modelowym sposobie, skupimy się na prostej spółce z o.o., z jednym członkiem zarządu, z kapitałem zakładowym opłaconym wkładami pieniężnymi.

Gotowy/a? To zaczynamy…

Dla czytelności pola zaznaczane oznaczam na czerwono, Ty tego nie rób – wypełniaj jasne pola formularza drukowanymi literami, czarnym kolorem.

Zaczynamy od sądu rejestrowego. Musimy złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na siedzibę spółki. W naszym przykładzie, mamy spółkę z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, dla której sądem właściwym jest Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, a konkretnie Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Zauważ, że w sytuacji gdy mieszkasz w powiecie grodzkim, czyli Twoje miasto jest miastem na prawach powiatu, prawidłowa treść pola oznaczonego numerem 3 powinna brzmieć „Miasto + Nazwa Miasta”.

W części „A” standardowo wskazujemy na to, że wniosek o rejestrację pochodzi od samej spółki.

W aktualnej na 2018 rok wersji formularza znajdują się też obowiązkowe do wypełnienia pola dotyczące statusu spółki jako cudzoziemca. Jeżeli wspólnikami spółki są Polacy to zaznaczamy, że spółka nie jest cudzoziemcem, a kolejne pole (nr. 9 – dotyczące własności nieruchomości) przekreślamy, jako że wypełnia się je tylko w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie o status cudzoziemca.

Pamiętaj, aby pozostałe pola wykreślić. Następnie zostaniemy poproszeni o podanie adresu do korespondencji oraz osoby właściwej do korespondencji. Standardowo wskazujemy tutaj adres spółki, możesz jednak wskazać adres np. prezesa zarządu. Jeżeli spółka nie jest rejestrowana przez profesjonalnego pełnomocnika (adwokata / radcę prawnego), pola w części „A” dotyczące pełnomocnika i jego osoby, całkowicie wykreślamy.

Uwaga na małą pułapkę w części „B”. W polu B.1. zawsze wpisz nazwę spółki wraz z pełnym oznaczeniem formy prawnej. Fakt, że oznaczenie to znajduje się także w polu 29. nie zmienia brzmienia firmy spółki – a firma sp. z o.o. to zawsze określenie fantazyjne + oznaczenie formy prawnej.

Część „C” jaką widzisz poniżej także wzbogaciła się o nowe pola w 2018 roku. W szczególności pojawiło się pytanie o to, czy spółka wystąpiła o numer NIP oraz REGON. Jeżeli tego nie robiła zaznaczamy właściwe kratki, a pola z miejscem na numer NIP i REGON przekreślamy.

W części C wykreślamy całkowicie pola 30 – 33 – obecnie nie ma chyba przypadków przerejestrowywania spółek ze starego rejestru (RHB) – a jeżeli ktoś się spotkał z tym ostatnio w praktyce to proszę o komentarz 🙂 Standardowo oznaczamy także pole 35 dotyczące spółki cywilnej poprzez zakreślenie pola „nie”, chyba że spółka z o.o. weszła z kimś w spółkę cywilną.

Aktualnie pole C4 służy wskazaniu danych adresowych spółki. Podawanie strony internetowej i adresu e-mail nie jest obowiązkowe. Pola dot. tych danych można skreślić. Informacja o umowie spółki to aktualnie pole C.5. i tutaj nic się nie zmieniło:

Po podaniu adresu w polu C.3 (aktualnie C.4.) przychodzi kolej na informacje na temat miejsca zawarcia umowy spółki. Wpisujemy ją zgodnie z pouczeniem na formularzu, w następującej kolejności: data, oznaczenie notariusza, oznaczenie kancelarii notarialnej wraz z adresem oraz numerem repertorium, pod którym zawarto umowę.

W większości przypadków w polu 46 (aktualnie 52). będziemy mieli czas nieoznaczony, chyba że mamy do czynienia ze spółką celową, która została stworzona na czas określony, np. dla realizacji jednego przedsięwzięcia.

Pole C.6 (aktualnie C.7) wypełniamy tylko wtedy, gdy umowa spółki przewiduje inne pismo, niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, do ogłoszeń spółki. W przypadku małych i średnich firm nigdy nie zalecam, aby umowa coś takiego precyzowała, gdyż rodzi to tylko niepotrzebne koszty. Stąd wykreślamy to pole.

Pole C.7 (C.8) zawiera dwie kratki, odpowiadając odpowiednio sytuacji gdy wspólnik może mieć tylko jeden udział lub gdy ma prawo posiadać większą ich liczbę. Celem prawidłowego wypełnienia formularza należy zakreślić opcję odpowiadającą przyjętym w umowie spółki ustaleniom odnośnie do przyjętego w spółce reżimu udziałowego. W większości spółek obecnie przyjmuje się, że wspólnik może mieć większą liczbę udziałów.

Kolejne pole (aktualnie C.9) dotyczy kapitału zakładowego, oznaczamy w nim jego wielkość liczbowo i słownie, walutę oznaczamy natomiast w osobnym polu. W naszym przykładzie wykreślamy pola 51 i 52 (aktualnie odpowiednio 57 i 58), jeżeli jednak wnoszone są wkłady niepieniężne, pola powinny być wypełnione.

W polu C.10 wpisujemy wynikającą z umowy spółki datę zakończenia pierwszego roku obrotowego spółki.

Załączniki do wypełnionego formularza KRS-W3

Załączniki w formie formularzy

Następnie w formularzu znajduje się pole oznaczające wymagane lub jedynie fakultatywne załączniki:

 • KRS-WK – obligatoryjny – formularz ten wypełniany osobno dla każdego organu (w wypadku powołania również rady nadzorczej złożyć należy  co najmniej dwa formularze) pozwala na wprowadzenie do rejestru przedsiębiorców informacji o organach spółki;
 • KRS-WM, obligatoryjny odnoszący się do przedmiotu działalności spółki.
 • KRS-ZA, odnoszący się do informacji o oddziałach spółki; powinien być wypełniony, jeżeli spółka takowe posiada;
 • KRS-WE, wprowadzający informacje o wspólnikach, którzy posiadają co najmniej 10% reprezentacji kapitałowej; dodatkowo formularz umożliwia wskazanie, że wspólnik posiada całość udziałów;
 • KRS-WH, określający sposób powstania podmiotu; stosowany w sytuacji, gdy spółka powstała w wyniku połączenia, podziału albo przekształcenia spółki;
 • KRS-WL, używany w celu wpisania powołanego prokurenta lub prokurentów;
 • KRS-ZY, należy go złożyć w celu wpisania informacji o posiadanym przez spółkę numerze REGON lub NIP (obecnie w dobie „jednego okienka” rzadziej wykorzystywany, wróci jednak do łask z chwilą odejścia od „jednego okienka” w procedurze rejestracji spółki przez internet – od 2012 r.).

Załączniki własne

Obok tego mamy też możliwość wpisania załączników własnych, w naszym przypadku będą to następujące dokumenty, które załączamy do wniosku:

 • akt notarialny obejmujący umowę spółki oraz akt o powołaniu zarządu
 • listę wspólników
 • listę adresów do doręczeń dla wspólników
 • listę członków zarządu
 • oświadczenia o adresach do doręczeń członków zarządu
 • oświadczenia o zgodzie na objęcie funkcji w zarządzie
 • oświadczenie o wniesieniu wkładów na kapitał zakładowy,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej.

Na koniec podpis. W tym wypadku jeden. Jednak zasadą jest, że formularz rejestrowy powinien być podpisany przez wszystkich członków zarządu, względnie przez umocowanego przez wszystkich członków zarządu pełnomocnika w osobie adwokata lub radcy prawnego.

Zainteresował Cię ten wpis? Potrzebujesz mojej pomocy albo konsultacji? Skontaktuj się ze mną!

Na wiadomości e-mail odpowiadam jeszcze tego samego dnia.

  155 comments on “Jak wypełnić formularz KRS-W3?”

  1. Katarzyna - Temida Jest Kobietą napisał:

   Mieszkam w mieście na prawach powiatu i kiedyś pewien referendarzy jednym z formularzy zwrócił mi uwagę, że nie pisze się „MIASTO TORUŃ”, a „POWIAT TORUŃ”.
   Obecnie używam tylko formy „TORUŃ” i jest ok 😉

  2. Błażej Sarzalski napisał:

   @Katarzyna: Hehe, ja wszystkie miasta na prawach powiatu w okolicach w KRSie wpisuję w rubryce powiat jako „miasto Katowice”, „miasto Dąbrowa Górnicza” itd. – a historia w sumie podobna do Twojej Kasiu, tylko ja dostałem opiernicz od mojego patrona, że nie ma powiatu Katowice, jest miasto Katowice… 🙂

  3. Agnieszka napisał:

   Witam, prosił Pan o komentaż odnośnie części C wypełnia się rubrykę 33 i 34 w przypadku przekształcania spółki cywilnej w spółkę z.o.o.

  4. Błażej Sarzalski napisał:

   @Agnieszka: Proszę wybaczyć, ale nie rozumiem do końca Pani wpisu.

   1. Agnieszka napisał:

    też mam podobne pytanie, chcę wypełnić W1 dla spółki przekształconej i nie wiem czy pola Nip i regon muszę skreślić czy wypełnić dotychczasowym numerami

    1. Błażej Sarzalski napisał:

     Wypełniłbym dotychczasowymi, z tego co pamiętam to tak właśnie robimy.

     1. Agnieszka napisał:

      dziękuję za odpowiedź

  5. Wojtek napisał:

   Witam. Czy trzeba wypełniać formularz KRS-WK dla Zgromadzenia Wspólników jako organu spółki?

  6. Błażej Sarzalski napisał:

   Nie panie Wojtku, wspólników wpisujemy w formularzu WE.

  7. Wojtek napisał:

   Dziękuję bardzo 🙂

  8. Mariusz napisał:

   Witam, mam drobne pytaie. Czy omyłkowe pozostawienie pustego pola nr 35 (Czy przdsiębiorca prowadzi działalność z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej) zatrzyma wpis do rejestru i sąd rejestrowy wyda zarządzenie / postanowienie o wezwaniu do uzupełnienia braku ?

   Pozdrawiam
   Mariusz

  9. Błażej Sarzalski napisał:

   Tak

  10. Weronika napisał:

   Muszę przyznać, że ten artykuł uratował mi życie dzisiaj:) Mam jeszcze kilka wątpliwości do załączników. A akcie założycielskim jest napisane, że organami spółki są zgromadzenie wspólników i zarząd. Dla zarządu wypełniłam KRS-WK i zaznaczyłam 1.1. (Organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu) Czy dobrze? i czy dla Zgromadzenia Wspólników tez ma być KRS-WK z zaznaczeniem 1.2 Wspólników uprawnionych do reprezentowania spółki? Wg Aktu Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu i jest jedynym członkiem zarządu ma tez 100% udziałów.

  11. Błażej Sarzalski napisał:

   Odpowiedź w komentarzach wyżej.

  12. Grażyna napisał:

   Zgłaszam spółkę do KRS, która nie zamierza zatrudniać pracowników. Nie planuje się również aby którykolwiek ze wspólników oraz Prezes Zarządu pobierali jakiekolwiek wynagrodzenie. Czy formularze ZUS-ZPA, ZUS-ZBA i ZUS-ZAA są wymagane? Czy nie złożenie ich do KRS skutkuje odmową rejestracji i wezwaniem do uzupełnienia braków?

  13. Błażej Sarzalski napisał:

   @Grażyna: Wtedy, zamiast tych dokumentów należy złożyć oświadczenie, że spółka nie będzie płatnikiem – formularze ZBA i ZAA generalnie natomiast nie są wymagane (wymaga się ich tylko, gdy nie starcza miejsca na ZPA).

  14. Robert napisał:

   mam możliwość wykupienia udziałów w spółce zo.o zarejestrowanej jeszcze w starym RHB, jaki jest koszt i procedura przerejestrowywania tej spółki ze starego rejestru (RHB) do KRS

  15. Janusz napisał:

   Dokonaliśmy notarialnego podniesienia kapitału zakładowego i rozszerzenia zakresu działalności. Wymagało to zmian w umowie spółki. Zatwierdziliśmy jej nową treść. tylko jeden wspólnik ma więcej niż 10% udziałów. Jakie druki złożyć do KRS? Czy poza obowiązkowym KRS-Z3 i jednym KRS-ZE trzeba też dołączyć KRS-WM? Nowe przedmioty działalności są przecież wymienione w nowej umowie spółki. Czy w KRS-Z3 trzeba wpisywać szczegółowe zmiany, czy wystarczy tylko napisać „zmiana: par. 7 i par. 9”

  16. Błażej Sarzalski napisał:

   Panie Januszu, nie chcę Panu konkretnie doradzać co i jak wypełniać, bo nie wiem jakie konkretne zmiany Państwo wprowadzili – na pewno trzeba wypełnić formularze KRS-Z3 oraz formularze dot. przedmiotu działalności. W KRS-Z3 wystarczy wpisać „zmiana”.

  17. Janusz napisał:

   Podnieśliśmy również kapitał zakładowy, a to wymaga chyba formularza KRS-ZE, nie wiem czy dla wszystkich wspólników, czy tylko dla tego, który ma ponad 10% udziału w kapitale.

  18. Michał Bal napisał:

   Witam,
   Na początek trochę wazeliny – chyba najlepszy blog o tej tematyce w Polskim internecie. Wiele z niego udało mi się wynieść.
   A teraz pytania.
   Czy spółka z o. o. musi dołączać jakieś załączniki do NIP-2?
   Czy w Katowicach (US Sosnowiec) można zrobić manewr, że nie poda się nr konta i zaktualizuje mając już nr KRS i REGON, potrzebny do założenia konta, jaka jest praktyka? 🙂
   I jak brak konta będzie się miał do oświadczenia o wniesieniu kapitału? Bo przecież na co mam wnieść kapitał nie mając konta (bo raczej mój prywatny rachunek, jak było w jednym z wpisów to nie jest wniesie kapitału).
   Pozdrawiam,
   Michał Bal

  19. Błażej Sarzalski | Odszkodowania komunikacyjne napisał:

   Panie Michale, wazelina przyjęta 🙂

   Szybko i konkretnie co do pytań.
   1) Nie, poza umowną najmu nic, jeżeli nie ma takiej konieczności wynikłej z np. dużej liczby miejsc prowadzenia działalności, czy też rachunków bankowych.
   2. Można, ale KRS i REGON nie są potrzebne do założenia konta.
   3. Pieniądze mogą być w kasie spółki.

  20. Michał Bal napisał:

   Heh, co do zakładania konta, to niestety w banku, w którym chcę zakładać konto, system nie chciał puścić bez nr KRS.
   Jeśli chodzi o te załączniki, to w błąd mnie wprowadził artykuł z jakiejś Gazety Prawnej, czy innej RP, w którym był wymieniony NIP-D. Z kolei, od której strony go nie brać do ręki,nie ma tam ani słowa o spółce z o. o.
   Dziękuję 🙂

  21. Anna napisał:

   A co w sytuacji, gdy wezwano mnie do uzupełnienia braków (jeden błędny numer PKD:(). Czy muszę w składać jeszcze raz wszystkie formularze czy wystarczy aneks do umowy i zaktrualizowany krs w3?

  22. Błażej Sarzalski | Odszkodowania komunikacyjne napisał:

   A gdzie ten błędny kod PKD się znajdował?

  23. Mariusz napisał:

   A ja mam pytanie z innej dziedziny: szukam podstawy prawnej, której PKD są możliwe do prowadzenia wyłączenie w formie S.A. Z góry dziękuję za pomoc.

  24. Błażej Sarzalski | Odszkodowania komunikacyjne napisał:

   Takich podstaw prawnych jest jakby dobrze poszukać kilkanaście, np. działalność bankowa, prowadzenie zakładów ubezpieczeń, organizacji odzysku itp.

  25. Anna napisał:

   Błąd znajdował się zarowno w formularzu KSR WM, jak i umowie spółki, więc umowa została zmieniona. Teraz zastanawiam się czy musze dokonać zmian w KRS W3, gdzie wskażę tą zmianę w umowie spółki.

  26. Błażej Sarzalski | Odszkodowania komunikacyjne napisał:

   Dobrze by było zrobić taką zmianę w KRSW3 i jednocześnie prawidłowo wypełnić wszystkie inne formularze – lepiej być bardziej papieskim niż papież.

  27. Anna napisał:

   Formularz RG – RD też zawieral błąd, więc i go powinnam raczej złożyć ponownie… Nie wiem jak ugryźć temat, może pismem przewodnim, w którym złoże dokument potwierdzający zmianę w umowie, krs w3, krs wm i rg-rd, prosząc aby pozostałe dokumenty i formularze zostały uwzględniowe?

  28. Anna napisał:

   Dziękuję:) Też myślę, że wszystko zrobię od nowa:)

  29. Grzegorz napisał:

   A czy w przypadku zmiany firmy (nazwy)spółki należy w załącznikach wpisywać już nową czy dotychczasową nazwę, skoro dopiero wpis do KRS ma charakter konstytutywny?

  30. Błażej Sarzalski | Odszkodowania komunikacyjne napisał:

   W jakich załącznikach? 🙂 NIP-2, RG-1? Jeżeli o te chodzi to na pewno wpisujemy nową nazwę. Nie wiem o jakie inne może chodzić.

   1. Magdalena napisał:

    Sądzę, że być może chodziło o załączniki do wniosku o zmianę danych spółki, np. KRS-ZN czy KRS-ZB. W każdym znajduje się pole „Dane Podmiotu (zgodne z podanymi we wniosku)”. Tak przypuszczam, ponieważ akurat sama stoję przed takim dylematem 🙂 Przy okazji przystąpienia nowych wspólników zmieniamy firmę spółki oraz całą umowę i też zastanawiam się czy w polu tym wpisać nazwę obecnie zarejestrowaną, czy nową nazwę, którą wpisaliśmy we wniosku o zmianę danych KRS-Z1.

    Korzystając z okazji, że zdecydowałam się zamieścić komentarz, chciałabym podziękować, że dzieli się Pan z czytelnikami swoją wiedzą. Blog jest nie tylko rzeczowy i rzetelny, ale przede wszystkim ciekawy! Serdecznie pozdrawiam 🙂

  31. Grzegorz napisał:

   Witam jak dowiedzieć się jaki sąd wpisać do W3 dla małej miejscowości w mazowieckiem, powiat ostrołęcki ? Czy jest możliwość sprawdzenia tego online ?

  32. Blazej Sarzalski napisał:

   Proszę zerknac na strony wydziałów gospodarczych sądu rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy 🙂

  33. Sylwek napisał:

   Panie Błażeju, oprócz jednoosobowej działalności (samozatrudnienie) zamierzam rozpocząć działalność tworząc spółkę z o.o. Zanim jednak zaprzestanę działalności nie chcę aby mój obecny pracodawca za wcześnie się o mnie dowiedział. Czy moje dane (głównie adres zamieszkania) będą ujawnione na jakiejś stronie internetowej; czy w momencie rejestracji mogę posługiwać się jedynie adresem siedziby spółki?

  34. Błażej Sarzalski | Odszkodowania komunikacyjne napisał:

   Adres zamieszkania nie będzie ujawniony na żadnej stronie internetowej, natomiast Pana dane takie jak imię, nazwisko i PESEL jako członka zarządu/wspólnika posiadającego większość udziałów będą dostępne publicznie nie tylko na oficjalnych stronach rejestru przedsiębiorców (www.ems.ms.gov.pl) ale także w wielu internetowych agregatorach danych.

  35. Jagoda napisał:

   Witam,
   Proszę o podpowiedź odnośnie dołączenia dokumentu potwierdzającego uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w których znajduje się siedziba spółki. Działalność będzie prowadzona w domu stanowiącym własność jednego ze wspólników. Czy należy dołączy tylko akt notarialny nabycia nieruchomości przez tego wspólnika czy trzeba zawrzeć jakąś umowę użyczenia? Z góry dziękuję.

  36. Błażej Sarzalski napisał:

   @Jagoda: Wspólnik musi podpisać umowę użyczenia lub najmu ze spółką. Proponuję najem.

  37. majk napisał:

   Panie Błażeju,
   pisząc, że nazwisko wspólnika będzie widoczne np. w wyszukiwarce krs, ma Pan na myśli tylko sytuację, w której wspólnik będzie jednocześnie członkiem zarządu…? Bo nie widzę na https://ems.ms.gov.pl żadnych danych wspólników.

   I mam jeszcze drugie pytanie: w przypadku rejestracji spółki w KRSie, załącznik NIP-2 składam bez wpisanego nru rachunku bankowego, dobrze rozumiem? Bo bank do założenia rachunku wymaga ode mnie regon i nr krs.
   P.S. świetny blog!!!

  38. Dawid napisał:

   „KRS-WE, wprowadzający informacje o wspólnikach, którzy posiadają co najmniej 10% reprezentacji kapitałowej; dodatkowo formularz umożliwia wskazanie, że wspólnik posiada całość udziałów”

   W związku z tym nie wprowadzać do formularza wspólnika posiadającego mniej niż 10 % udziałów? Czy jednak wskazać wszystkich udziałowców niezależnie od ilości udziałów ?

  39. Błażej Sarzalski | Odszkodowania komunikacyjne napisał:

   @majk: W KRS występują dane wspólników, proszę uważniej wczytać się w pobrany wydruk. Co do NIP-2 i numeru rachunku bankowego to można go wpisać, jak i nie wpisać (zależnie od tego czy udało się go uzyskać czy nie dla sp. w organizacji)

   @Dawid: Nie wprowadzać.

  40. Piotr napisał:

   Dzień dobry
   Czy mogę mieć pytanie bezpośrednio niezwiązane z zakładaniem spółki?
   Ja w tej chwili likwiduję spółkę i wypełniając formularz nie wiem co powinienem wpisać w pkt 38. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorów – nie potrafiłem znaleźć nigdzie instrukcji, gdzie byłoby to opisane. Jeżeli likwidatorem jest jedna osoba to należy wpisać „Jan Kowalski – jednoosobowo”?
   Mam też drugi problem – skąd mam wiedzieć jakie powinienem dołączyć załączniki (dokumenty), znowu nie potrafiłem znaleźć jakiegoś opisu, co jest wymagane. Czy gdzieś jest to opisane?

   Pozdrawiam serdecznie

  41. Piotr napisał:

   Nie spodziewałem się takiego awatara – oto do czego prowadzi używanie maila żony 😉

  42. Błażej Sarzalski napisał:

   @Piotr: Awatar przecudny, pozdrów małżonkę 🙂

   Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorów wynika albo z umowy spółki albo z ustawy. Jeżeli w umowie spółki mamy uregulowania dotyczące reprezentacji przez zarząd to są one stosowane do likwidatorów, jeżeli nie to stosujemy domyślnie reprezentację dwuosobową w przypadku gdy mamy więcej niż jednego likwidatora.

   Na więcej pytań niestety nie mam teraz chwili aby odpowiedzieć, szczególnie, że wiele zależy od kontekstu likwidacji.

  43. majk napisał:

   Panie Błażeju, dziękuję za wartościową odpowiedź. A przyszło mi do głowy jeszcze takie rozwiązanie w sprawie konta bankowego. Skoro przy zgłaszaniu do krsu nie muszę go mieć założonego i podawać w nip-2, to może mogę się wstrzymać z zakładaniem go nieco dłużej…? Chodzi mi o sytuację, gdy spółka przez kilka m-cy po rejestracji nie będzie prowadziła żadnych operacji finansowych. Więc i konto bankowe jej niepotrzebne. Mogę tak zrobić, czy US się przyczepi i każe uzupełnić nr konta po rejestracji w krsie?

  44. Błażej Sarzalski | Odszkodowania komunikacyjne napisał:

   @majk: Teoretycznie tak, w praktyce może to wyglądać dziwnie, ale nie sądzę aby w przeciągu kilku miesięcy Urząd Skarbowy by wykazywał się tutaj jakąś aktywnością.

  45. majk napisał:

   Dziękuję za odpowiedź. Dla mnie dziwnie wygląda tracenie czasu, czy pieniędzy na czynności, które firmie są zbędne (zakładanie i utrzymywanie konta przy braku działalności operacyjnej), ale to moje zboczenie przedsiębiorcy;-]
   Pozdrawiam!!!

  46. majk napisał:

   ehhhh, rozmawiałem przed chwilą z księgową. Stwierdziła jednoznacznie, że dla spółek z o.o. z ustawy o rachunkowości wynika PRZYMUS posiadania konta bankowego. W przypadku ewentualnej kontroli skarbowej, spółka z o.o. nieposiadająca konta bankowego dostaje mandat. I jak ma być w PL dobrze, jak nawet w przypadku takiej pierdoły może się człowiek pogubić w przepisach:-/

  47. Błażej Sarzalski | Odszkodowania komunikacyjne napisał:

   Przedsiębiorcy, zobowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów, rozliczają się z urzędem skarbowym bezgotówkowo. VAT, PIT, a także kwoty pobrane w związku z wykonywaniem funkcji płatnika muszą wpłacać na rachunek urzędu skarbowego przelewem. Gotówką mogą regulować podatki niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wynika to z art. 61 Ordynacji podatkowej.

   Natomiast jak Pan nic nie wpłaca to nie potrzebne jest konto bankowe.

  48. Piotr napisał:

   Dziękuję za informację.
   Czy mógłby Pan jednak podać skąd czerpie się informacje o potrzebnych załącznikach generalnie, a w szczególności do formularza KR-Z61 (spółka jest likwidowana na podstawie uchwały wspólników).
   Pozdrawiam serdecznie

  49. Błażej Sarzalski | Odszkodowania komunikacyjne napisał:

   @Piotr: Z przepisów: Kodeks spółek handlowych, ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym.

  50. Tomasz napisał:

   Dzień dobry.

   Czy mógłby Pan podpowiedzieć mi, jak powinno się postąpić, wpisując do formularza wspólnika, który jest zagraniczną spółką? Wspólnik taki nie ma regonu, ani nr krs, ale zgodnie z prawem może być wspólnikiem w spółce osobowej. Czy potrzebne jest jakieś pismo z wyjaśnieniami, dlaczego brak numerów?

  51. Błażej Sarzalski napisał:

   Nie wypisuje się po prostu rubryk z numerem NIP czy KRS. Nie trzeba nic wyjaśniać, bo wszystko wynika z nazwy danej spółki.

  52. Tomasz napisał:

   Dziękuję za odpowiedź Panie mecenasie. Zastanawiam się jednak, czy zastosowania nie znajdzie § 11 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach i czy jakiegoś pisma a może nawet odposu umowy spółki zagranicznej nie będą ode mnie wymagać.

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    W praktyce jest tak, że jak na pierwszy rzut oka widzą, że to firma zagraniczna to problemów nie robią z tym paragrafem 11 ust. 2. Przy czym oczywiście dołączamy dokumenty rejestrowe tego typu spółki z apostille i tłumaczeniem.

  53. Tomasz napisał:

   Również uważam, że trzeba to przeprowadzić w ten sposób. Dziękuję Panie mecenasie.

  54. Aleksandra napisał:

   Witam.
   Mam pytanie dotyczące ewentualnej zmiany adresu do korespondencji. Spółka jest zarejestrowana z siedzibą w Warszawie, jednak czy można w Rejestrze „dodać” tzw. adres do doręczeń inny niż adres siedziby, konkretnie adres w Gdańsku? W formularzu KRS-Z3 takiej opcji nie widzę, nie znalazłam tez żadnego innego formularza, w którym taki adres bym ewentualnie mogła podać. Z drugiej strony nie widzę powodu, dla którego taka opcja miałaby nie istnieć, szczególnie że jest to możliwe dla formularza NIP-2 do CEIDG.
   Z góry dziękuję za odpowiedź.

  55. Błażej Sarzalski | Odszkodowania komunikacyjne napisał:

   W KRS nie wpisuje się adresu do korespondencji.

  56. anna napisał:

   dzien dobry ,

   moja spolka zoo będzie jednosobowa ( w tej chwili). Udziały sprzedam po rejestracji. PYTANIE :Czy lepiej ju z przed? W akcie not. pos. 100% udz. I drugie PYTANIE: Z wniosku o rej sp zoo, w sytuacji j/w które wypełniam załaczniki z listy D 1.1 D 1.2.
   dziękuję za mozliwość porady
   Pierwszy raz korzystam z takiej formy zaczerpnięcia informacji 🙂

   pozdrawiam
   anna

  57. Błażej Sarzalski napisał:

   Nie da się sprzedać udziałów przed rejestracją. Poza tym nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi na drugie pytanie bez znajomości sprawy. Zapraszam do skorzystania z oferty komercyjnej.

  58. anna napisał:

   dziękuje.
   Trochę się doinformowałam w KRS-ie.
   Jutro składam wniosek. Jeśli zostanie odrzucony na pewno skorzystam z oferty 🙂

   pozdrawiam

  59. Karol napisał:

   Panie Błażeju,
   Mam pytanie techniczne, uzupełniam wniosek KRS-W3, i mam problem, co w przypadku, kiedy spółka X ma siedzibę w mieście Y (na prawach powiatu), adres będzie miała w miejscowości C (wieś), przy mieście Y. Pytanie brzmi jak uzupełnić rubrykę nr5: Miejscowość, którą miejscowość wpisać – siedzibę czyli Y, czy adresu C?

  60. Błażej Sarzalski | Odszkodowania komunikacyjne napisał:

   Technicznie rzecz biorąc adres powinien być w tej miejscowości, w której spółka ma siedzibę. Pytanie nie powinno brzmieć więc jak uzupełnić rubrykę, ale jak prawidłowo wybrać adres jako taki.

  61. Karol napisał:

   Pierwszy raz uzupełniam wniosek krs-w3, dlatego bardzo proszę Pana o pomoc i zadam pytanie: jak prawidłowo wybrać adres?

  62. Bogdan napisał:

   Panie Błażeju,
   Mam nietypową sytuację. Dziś odebrałem postanowienie o rejestracji mojej spółki. Niestety znalazłem poważny błąd polegający na niezgodności między tym, co wpisałem w jednym z formularzy KRS a zapisem w umowie spółki. Sąd tego nie wychwycił. Jak teraz będzie wyglądało korygowanie tego błędu?
   Pozdrawiam

  63. Bogdan napisał:

   Dodam jeszcze, że sąd zarejestrował spółkę zgodnie z tym, co było we wniosku a nie tym, co jest w umowie spółki.

  64. Błażej Sarzalski | Odszkodowania komunikacyjne napisał:

   Są dwie drogi – albo prosić o sprostowanie oczywistej omyłki, albo normalnie i pełnopłatnie wnosić o zmianę w KRS wyjaśniając istotę problemu w piśmie wyjaśniającym.

  65. Kamil napisał:

   Panie Błążeju,

   czy w celu dopisania NIP-u i Regonu Spółki musze złożyć jedynie KRS – ZY czy to powinien być tylko załącznik do innego druku?

  66. Błażej Sarzalski napisał:

   Jest to załącznik.

  67. kamil napisał:

   Załącznik do krs z3?

  68. Mariola napisał:

   może ja podpowiem – tak, krs-zy to jest załącznik do krs z3 ( tytuł tego druku brzmi Wniosek o ZMIANĘ danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna,

  69. Grzegorz napisał:

   Narodziło mi się takie pytanie: Czy jeśli obaj wspólnicy zostają członkami zarządu spółki w organizacji to rozumiem że muszą ustanowić jeszcze jako walne zgromadzenie wspólników przedstawiciela do podpisania umowy najmu (mieszkanie jednego ze współników i tym samym teraz członka zarządu) to czy uchwałę o ustanowieniu takiego pełnomocnika też trzeba załączyć do dokumentów do KRS?

  70. Błażej Sarzalski napisał:

   Ja nie praktykuję załączania takiej uchwały – KRSu co do zasady nie obchodzi umowa najmu i jej treść, ważne żeby była – co prawda można trafić na nadgorliwego referendarza, ale małe prawdopodobieństwo.

  71. mariola napisał:

   witam;
   sympatyczne i pomocne opracowanie; moja sugestia wynikające z praktyki jest taka aby przy wpisywaniu adresu posiłkować się wiedzą Urzędu Miejskieg co do nazwy powiatu, gminy , poczty ( patrz w Wawie nie jest to proste); co do wypelniania formularzy proponuję zamiast przysłowiowego ptaszka wpisać znak x bowiem niektórzy ludzie potraktuja Pana wzor literalnie ; pozdrawiam mariola

  72. Jagoda napisał:

   Witam,

   Zmieniliśmy całą umowę spółki i w nowej umowie zostali ujawnieni także wspólnicy posiadający mniej niż 10% udziałów. Czy w związku z tym muszę ich ujawniać w formularzu krs – ze i na liście wspólników?
   Pozdrawiam!

  73. Jagoda napisał:

   Witam ponownie,
   chyba znalazłam odpowiedź – zgłaszam wszystkich wspólników, a Sąd ujawni tylko tych, którzy mają 10% albo więcej. Dobrze myślę? 🙂

   Mam zatem inne pytanie: nastąpiła zmiana całej umowy spółki, ale większość danych spółki nie uległa zmianie np. siedziba, czas trwania itp. Czy w formularzu Z03 pomimo zmiany całej umowy spółki mogę wpisać dla niezmienionych danych „bez zmian” czy lepiej wypełnić każde pole zmiany zgodnie z nową umową spółki?

  74. Błażej Sarzalski napisał:

   Pani Jagodo, zgłoszeniu podlegają tylko wspólnicy mający co najmniej 10%, czyli odpowiedź jaką Pani znalazła jest błędna.

   W formularzu Z3 wypełniamy tylko te pola, które się zmieniły.

  75. Jagoda napisał:

   Dziękuję! Czy to oznacza, że na liście wspólników pomijam tych którzy mają poniżej 10 %? Zaznaczam, że zostali oni wymienieni w nowej umowie spółki.
   Mam jeszcze jedno pytanie. Sąd Rejestrowy prowadzi postępowanie w sprawie wpisania prokurentów. Nie zostali jeszcze wpisani do KRS, a już zostali odwołani – czy powinnam wnieść o wykreślenie ich z KRS?

  76. Błażej Sarzalski napisał:

   Pani Jagodo, nie – to nie oznacza tego.

   Co do prokurentów to należy cofnąć wniosek o ich wpis.

  77. arek napisał:

   Witam

   mam pytanie odnośnie powołanie nowego członka rady nadzorczej. Od kiedy może pełnić swoją funkcję. Od momentu powołania przez zgromadzenie wspólników czy od momentu ukazania go w KRS. Proszę również o podstawę prawną bo nie mogę tego nigdzie znaleźć. z góry dziekuję.

  78. Błażej Sarzalski napisał:

   @Arek: Od momentu powołania. Podstawy prawnej należy szukać w wykładni przepisów dot. charakteru wpisów w rejestrze.

  79. arek napisał:

   dziękuje za szybką odpowiedź ale gdzie szukać tych wykładni?

  80. Błażej Sarzalski napisał:

   U prawników Panie Arku 🙂

  81. arek napisał:

   a co w przypadku gdyby nowopowołany członek rady był skazany i zgodnie z KSH nie mógłby zasiadać w radzie? a nikt by tego wcześniej nie sprawdził. Dopiero KRS to sprawdza przy wpisywaniu nowego członka

  82. Kasia napisał:

   Przy rejestracji trzy drugi ZUS? ZPA ZBA i ZAA ? nie tylko ZPA, bo z taką praktyką się dotychczas spotykałam??

  83. Błażej Sarzalski napisał:

   ZPA zwykle wystarcza, ale czasami trzeba wpisać więcej danych 🙂

  84. Grzegorz napisał:

   Wczoraj przyszła decyzja o wpisaniu spółki do krs. Żadnych uwag czy błędów. Panie Błażeju, dziękuję za ten poradnik, poprzednią spółkę jak rejestrowałem to dwa razy z powodu błędów mi odrzucali wpis 😉

  85. Sebastian napisał:

   Witam…
   Czy jeśli spółka z o.o. jest rejestrowana na zasadzie jednego okienka to w jakichkolwiek dokumentach można lub należy lub nie należy (albo nawet nie wolno) używać dopisku „w organizacji” zanim nie nastąpi rejestracja?
   Chodzi o umowę najmu lokalu którą trzeba załączyć do wniosku KRS-W3 lub na umowie z dostawcą internetu?

   Z odpowiedź z góry dziękuję.

  86. Błażej Sarzalski napisał:

   Panie Sebastianie, wg mnie mamy tam spółkę w organizacji aż do czasu wpisu do rejestru, ale czas od złożenia wniosku do rejestracji jest tak krótki, że problem raczej nie występuje.

  87. Sebastian napisał:

   Witam…
   To znaczy że w umowie najmu lokalu którą przekażę do KRS nie trzeba dopisywać „w organizacji”?

  88. Błażej Sarzalski napisał:

   A po co jakąś umowę najmu KRSowi przekazywać?

  89. Błażej Sarzalski napisał:

   Przepraszam, mój błąd – ta godzina, że już nie trybię 🙂 Myślałem, że pyta Pan o elektroniczną rejestrację spółki z o.o. a nie tradycyjną. Wracając więc dwa posty wyżej – w sytuacji gdy przekazujemy KRSowi umowę najmu to wpisujemy firmę w organizacji – do czasu rejestracji wszędzie posługujemy się firmą w organizacji, ale na formularzach NIP-2 i REGON w jednym okienku wpisujemy firmę bez tego dodatku. Przepraszam najmocniej za zamieszanie.

  90. Sebastian napisał:

   Moja wątpliwość bierze się z tego że dziś będąc w KRS dostałem od Pani w „okienku” poradę że na wniosku KRS-W3 w części A / A.2 (adres do korespondencji) nie muszę dopisywać „w organizacji” natomiast to co jest na umowie najmu lokalu KRS-u nie obchodzi ponieważ oni tego nie czytają tylko przekazują do US. Z kolei w US twierdzą że niby nie powinno być problemu bez dopisku ale jak widzę problem jest bo taki dopisek powinien być.

  91. Magda napisał:

   Witam,

   mam wątpliwość dotyczącą pola dotyczącego aportu. W KRS powinna być podana wartosci udziałów objetych za aport. Czy podajmey tutaj wartość aportu, czy wartość nominalną udziałów. Czyli np. nabyto udziały o wartości 1000 PLN za aport o wartości 5000 PLN. Podajemy w tym polu 1000 PLN czy 5000 PLN?

  92. Błażej Sarzalski napisał:

   @Magda: Wpisujemy wartość udziałów objętych za aport, a nie wartość aportu.

  93. blanka napisał:

   Dzień dobry, mam wątpliwości co do załączników do krs-w3. Czy muszę załączać:

   1) oświadczenie zarządu o wniesieniu kapitału;
   2) dokument o powołaniu członków organów,
   3) listę wspólników,
   4) dane jedynego wspólnika,

   jeżeli
   1) wniesienie kapitału zostało już zaznaczone w akcie notarialnym, który i tak się załącza;
   2) tak samo – założyciel został jedynym członkiem jedynego organu już w akcie not.

   3) i 4) czy trzeba załączać oba dokumenty? Wszystkie udziały zostały objęte przez jedynego na chwilę obecną wspólnika.

   Bardzo dziękuję za pomoc.

  94. Błażej Sarzalski napisał:

   Trzeba.

  95. Adam napisał:

   Witam,
   Panie Błażeju, przy zakładaniu spółki z o.o. napisaliśmy oświadczenie że spółka nie będzie płatnikiem składek ZUS. Teraz zmieniamy siedzibę spółki i mam pytanie czy muszę ponownie złożyć takie oświadczenie? Spółka nadal nie będzie wypłacać wynagrodzeń. I co w przypadku gdy powiedzmy za dwa miesiące spółka zawrze np umowę zlecenie.

  96. Błażej Sarzalski napisał:

   Tak, proponowałbym złożyć oświadczenie/wyjaśnienie, że nie składa Pan dokumentów dot. ZUS z uwagi na to, że spółka nie pełni funkcji płatnika składek.

  97. Dominika napisał:

   Panie Błażeju,
   razem z wnioskiem o rejestrację Spółki w KRS należy złożyć wnioski do RG-1, NIP-2, ZUS-ZPA. W każdym z wniosków pozostaje dużo pustych pól z racji tego, że firma nie posiada jeszcze np. nr rachunku bankowego (potrzebne do wniosku NIP-), wiadomo, że we wniosku ZUS-ZPA nie wpiszę NIP-u i REGON-u bo dopiero składam wnioski o ich nadanie. Czy w takim razie będzie konieczne wypisywanie jeszcze raz tych wszystkich wniosków z aktualizacją danych?

  98. Błażej Sarzalski napisał:

   W Rg-1 raczej się nic nie uzupełnia, w NIP-2 – zależy to od urzędu skarbowego – czasami wzywają, czasami nie, a z ZUS zwykle i tak nie wysyłamy bo moi klienci nie są od początku płatnikami składek, więc składamy tylko takie oświadczenie, że nie jest się płatnikiem składek, a nastepnie jak zachodzi potrzeba to wysyłamy ZUS-ZPA.

  99. Szymon napisał:

   Załóżmy, że zarząd spółki powoływany jest osobną uchwałą ZW. Jeśli dobrze dedukuję, to załącznikiem powinien być wówczas protokół Nadzwyczajnego ZW wraz z uchwałą o powołaniu zarządu.

   Dołączę się do grona pochlebców: Pana blog jest wyśmienity, gratuluję!

  100. Błażej Sarzalski napisał:

   @Szymon: Dobrze Pan dedukuje.

  101. Szymon napisał:

   Dziękuję! 🙂

  102. Dominika napisał:

   Panie Błażeju,
   ile egzemplarzy aktu notarialnego umowy spółki należy dołączyć do wniosku o rejestrację podmiotu KRS-W3?

  103. Błażej Sarzalski napisał:

   @Dominika: Podane jest we wpisie – dwa egzemplarze, jeden dla sądu, drugi dla urzędu skarbowego.

  104. Paweł napisał:

   Szanowny Panie,
   Jak wypełnić formularz ZE (wpisac nowego wspolnika) dla spolki zagranicznej (LLC) ?

  105. Paweł napisał:

   Mam oczywiście na myśli wpisanie społki zagranicznej jako udziałowca spolki polskiej zarejestrowanej w KRS dla ktorej skladamy formularz ZE.

  106. Błażej Sarzalski napisał:

   Tak samo jak polską spółkę, różnic wielkich nie ma. Nie wpisujemy oczywiście danych, których nie ma (KRS, REGON, NIP).

  107. Sebastian napisał:

   Witam
   Miałbym takie pytanie – w przypadku przekształcenia przedsiębiorcy w sp. z o.o. kto jest wnioskodawcą? (kogo wpisa w w pole A1) Spółkę czy przedsiębiorcę przekształcanego?

  108. Błażej Sarzalski napisał:

   @Sebastian: Ja wpisuję spółkę.

  109. Marta napisał:

   a ja mam pytanie, czy jako doradca podatkowy mogę podpisać wnioski o wpis – jako pełnomocnik z pełnomocnictwem notarialnym czy odrzucą?

  110. Błażej Sarzalski napisał:

   Nie może.

  111. Marta napisał:

   dziękuję

  112. Łukasz napisał:

   Witam serdecznie,

   chciałbym się dowiedzieć jak w polu 47. poprawnie sformułować adnotację dotyczącą aktu notarialnego z protokołem, w ktorym sprostowano oczywisty błąd pisarski. Wystarczy użyć schematu podanego przez Pana w poście, czy ubrać to jakoś inaczej?

   Ja napisałem tak:

   UMOWA SPÓŁKI:
   1 SIERPNIA 2014 R., NOTARIUSZ xxx, KANCELARIA NOTARIALNA W xxxx, UL. xxxx 1, xx-xxx RZESZÓW, REP. A NR xxx/2014

   ZMIANA NA STRONIE 1 (PIERWSZEJ) AKTU W 3 (TRZECIEJ) LINIJCE OD GÓRY OMYŁKOWO ZAPISANO DATĘ „TRZYDZIESTEGO PIERWSZEGO LIPCA DWA TYSIĄCE CZTERNASTEGO ROKU”, A POWINNO BYĆ „PIERWSZEGO SIERPNIA DWA TYSIĄCE CZTERNASTEGO ROKU”
   4 SIERPNIA 2014 R., NOTARIUSZ xxxx xxxxx, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE,
   UL. xxxxxx 1, xx-xxx RZESZÓW, REP. A xxxx/2014

  113. Błażej Sarzalski napisał:

   Używamy schematu zgodnego z pouczeniem w formularzu.

  114. Monika napisał:

   Witam,

   Czy we wszystkich formularzach do KRSu używamy nazwy spółki z dopiskiem „w organizacji”?

   Czy kody PKD powinny zostać wpisane w załączniku KRS-WM po kolei czyli czy należy zachować tą samą numerację, która jest w akcie notarialnym? Pominęłam dwa kody i żeby nie zmieniać wszystkich formularzy dopisałam je na końcu z numeracją, która jest w akcie notarialnym, także zastanawiam się czy nie zostanie to potraktowane jako błąd…

   Z góry dziękuję za odpowiedź 🙂

  115. Błażej Sarzalski napisał:

   Nie, używamy pełnej nazwy, nie trzeba zachowywać tej samej numeracji kodów PKD.

  116. Tomek napisał:

   Dzień dobry.

   W aktualnie obowiązującym formularzu KRS-W3 w polach 45 i 46 jest miejsce odpowiednio na adres strony internetowej i adres poczty elektronicznej. Jeżeli firma w dniu złożenia wniosku nie posiada jeszcze powyższych adresów to rozumiem, że pola te przekreślam. Pytanie teraz na jakim formularzu należy zgłosić aktualizacje, gdy już firma będzie posiadała powyższe adresy?

   Pozdrawiam

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Tak, należy przekreślić.

    Jak będą adresy to wypełniamy KRS-Z3

  117. Dagmara napisał:

   Spróbuję odświeżyć wątek.
   Członkowie zarządu udzielili pełnomocnictwa procesowego pracownikowi spółki. Przy wypełnianiu formularza KRS-Z3 wpisujemy dane i adres pracownika w części B3, a co w takim razie z częścią B2? Czy mamy tam wpisać znów tego pełnomocnika? Czy adres siedziby spółki? Czy w ogóle to wykreślić bo na podstawie kodeksu postępowania cywilnego korespondencja będzie przychodziła do pełnomocnika (o taki skutek nam chodzi)?

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Ja zwykle wpisuję dane pełnomocnika tylko w odpowiednim miejscu i do mnie przychodzi postanowienie z sądu, ale dotyczy to zwykle jednostkowych spraw. Natomiast dla uzyskania efektu trwałego sądzę, że trzeba podać adres korespondencyjny.

  118. Dagmara napisał:

   Źle się chyba wyraziłam, nam też chodzi tylko o to, żeby pełnomocnik dostał postanowienie o wpisie, to znaczy tylko korespondencję do tego odrębnego postępowania o zmianie umowy. Wszelka ewentualna dalsza korespondencja na spółkę. Więc w takim wypadku jego dane tylko tam gdzie pełnomocnik a w rubryce do korespondencji dane siedziby zarządu?
   Dzięki serdeczne!
   Pozdrawiam 🙂

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    W takim wypadku proszę wypełnić tylko pole pełnomocnika, a adresu do korespondencji nie wpisywać.

  119. Olga napisał:

   Dzień dobry.
   mam pytanie. Zakładam fundacje. Załóżmy fundacja ma nazwę „X”. Piszę w statucie Fundacja pod nazwą „X” ….

   Prywatny notariusz mówi że słowo „fundacja” w nazwie nie musi być. Natomiast KRS odrzuca wniosek, bo w nazwie musi być słowo fundacja. To wygląda tak że na pieczątce musi być napisano fundacja „fundacja X” ? Czy to nie jest głupota? Moim zdaniem to KRS w Kielcach komplikuję sprawę. Nie gdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi na moje pytanie.

   Bardzo proszę o pomoc.

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Nie jestem ekspertem od fundacji, ale sądzę że art. 43[5] par. 2 Kodeksu cywilnego rozstrzyga tę kwestię na korzyść sądu rejestrowego 🙂

  120. Marianna napisał:

   Czy w związku z nowelizacją ustawy o KRS w aktualnym stanie prawnym wymagane jest dołączanie do wniosku rejestrowego, umowy z której wynika tytuł prawny do lokalu? Pozdrawiam

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Nie

   1. Marianna napisał:

    Tak, oczywiście posługuję się najnowszymi formularzami. Czy w takim razie umowa najmu lokalu lub inny tytuł prawny do lokalu jest w ogóle potrzebny na etapie rejestracji albo późniejszych czynności związanych ze zgłoszeniem danych uzupełniających?Pozdrawiam,

    1. Błażej Sarzalski napisał:

     Jest potrzebny do prowadzenia działalności 🙂 Nie da się jej prowadzić „nigdzie” 🙂 Jak znam życie to urzędy skarbowe w niektórych sprawach będą to sprawdzały.

  121. anna napisał:

   Witam, ja mam mały problem, przy zakładaniu spółki z.o.o. proszą o podanie adresu e-mail spółki i strony internetowej, co w przypadku jeśli takowych się nie posiada ? zostawić pole puste ?

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Pole należy przekreślić.

  122. Daniel napisał:

   Czy we wniosku KRS Z3 wpisanie NIP jest błędem,jeżeli NIP nie jest ujawniony w rejestrze?

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Nie jest to błąd, ale w mojej ocenie należy go w tym samym wniosku ujawnić.

    1. Daniel napisał:

     Czy jest do ujawnienia NIP jakiś formularz?Dziękuję za poprzednią informację.D.

     1. Błażej Sarzalski | Rejestracja w Delaware napisał:

      KRS-ZY

  123. Marcin napisał:

   Czy w części : A.2.1 Oznaczenie adresata korespondencji (pola 10 i 11) wpisywać spółkę czy osobę (fizyczną) upoważnioną do odbioru pism sądowych ?

   1. Mariusz napisał:

    Oznaczenie adresata korespondencji nie jest obowiązkowe – jeśli pola zostawimy puste – korespondencja będzie wysyłana na bieżący adres siedziby spółki .

    Bezpiecznie jest jednak wpisać ten adres np. gdy dokonujemy zmiany adresu siedziby w rejestrze – tak aby możliwie łatwo odebrać list – tam gdzie nam wygodniej.

    Można wpisać spółkę – trzeba pamiętać, że jak będzie awiso to w punkcie inpost może odebrać ktoś z zarządu lub osoba z pełnomocnictwem (różna jest praktyka rożnych punktów).

   2. Błażej Sarzalski napisał:

    Zależy to na czym nam zależy 🙂 Ja zwykle nie wypełniam tego pola.

  124. Marcin napisał:

   Czy nadal trzeba składać 2 egzemplarze aktu not. obejmującego umowę spółki ?

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Aktualnie nie. Wystarczy jeden egzemplarz.

  125. Ewa napisał:

   Witam, bardzo prosze o pomoc w zakresie sposobu wypełnienia formularza z3 w sytuacji gdy umowa spółki została zastąpiony w całości nowym brzmieniem, zmiana stanowiła akt notarialny z przywolaniem tekstu jednolitego tejże umowy w nowym brzmieniu. W jaki sposób należy więc oznaczać ta zmianę w krs z3?
   Drugi problem to zapis nowych kodów pod gdy wszystkie w umowie są oznaczone np. Pod 38, czy taki zapis bedzie ok w krs zm: 38.- -.-
   Jeden z rodzajów działalności bedzie musiał być rozszerzony na poziomie podklasy w formularzu krz zm, pomimo ze w umowie Spółki widnieje jako np, PKd 38. Czy to jest ok?

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Należy wskazać, że umowę zmieniono w całości.

    Jeżeli chodzi o kody to w teorii powinno się tak dać zrobić, ale co zrobi sąd? 🙂 Słyszałem, że w takich wypadkach zdarza się zwrot wniosku, bo niby PKD się nie pokrywa z umową spółki (głupota i niezgodne z prawem!), ja bym jednak spróbował.

    Jak Pani spróbuje to proszę o komentarz 🙂

  126. Ewa napisał:

   Witam, dziękuję za pomoc. Liczę na zdrowy rozsądek referendarza choć jak wiadomo różnie to bywa w praktyce 😉

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Proszę pamiętać o podzieleniu się doświadczeniem 🙂

  127. Marek napisał:

   Witam, jeżeli dokonuje przekształcenia spółki jawnej w spółkę z o.o., to czy w KRS-W3 część C1 podaje NIP spółki jawnej? Z góry dziękuję za odpowiedź.

  128. Anna napisał:

   Witam,
   Bardzo proszę o pomoc. Mamy w akcie notarialnym wpis „Niniejszy akt stanowi jednocześnie protokół pierwszego Zgromadzenia Wspólników, na którym, poza aktem założycielskim spółki, powołuje się pierwszy jednoosobowy Zarząd w osobie Pana X jako Prezesa Zarządu.”
   Czy to znaczy że osobną uchwałą zostaje powołany? I czy powinniśmy sporządzić uchwałe czy wystarczy tego wpisu w akcie?
   Z góry dziękuję

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    To jest poprawna formuła i wystarczająca.

  129. martyna napisał:

   Witam, prosze o pomoc… czy w miejscu adresu sadu wpisujemy sad ktoremu podlegaja stare dane spolki?
   Kupuje spolke, chce zmienic jej adres .

  130. KFK Expert napisał:

   Genialny pomysł, aby tak przystępnie i wzorowo opisać, jak wypełnić taki formularz KRS-W3. Z naszej strony jeżeli jesteście zainteresowani formularzami sądowymi to są one do pobrania na stronie biura rachunkowego KFK Expert.

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Zaiste, macie i próbujecie się w ten sposób zareklamować – niestety, formularze które dostarczacie są NIEAKTUALNE – wysyłanie wniosków na tych formularzach powoduje ZWROT WNIOSKU.

    1. KFK Expert napisał:

     Dziękuję Panie Błażeju za zwrócenie uwagi, już daję znać odpowiednim osobom by to poprawiły

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

  Błażej Sarzalski Portret

  BŁAŻEJ SARZALSKI

  Radca prawny, wpisany na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Od 2007 roku doradzam w zakresie prawa spółek, a w szczególności rejestracji spółek, przekształceń przedsiębiorców i spółek handlowych oraz ich bieżącego funkcjonowania.

  Przygodę z blogiem o rejestracji spółek z o.o. zacząłem we wrześniu 2011 roku. Był to dla mnie szalony rok, pełen wyzwań osobistych i zawodowych. Chcesz dowiedzieć się dlaczego?

  Poznaj moją historię!

  Zerknij na wzory umów i dokumentów niezbędnych dla Twojej spółki z o.o.

  Wzory umów i dokumentów

  Umów się na poradę w sprawie Twojej spółki z o.o.

  Skontaktuj się aby umówić poradę

  KOMENTARZE

  • Błażej Sarzalski - Tak, jest to jeden limit.
  • Magda - Czy w przypadku prowadzenia jdg (zwolnienie podmiotowe) i pobierania wypłat z art. 176 (inne czynnoś
  • Blazej Sarzalski - NIP-8 składa się w terminie 21 dni od dnia rejestracji spółki do urzędu skarbowego, który automatycz
  • pit - Nowo powstała spółka z o.o., która nie jest płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne w rozumien
  • aadfet - Dobry wpis.