Czy osoba karana może założyć spółkę z o.o.?

Spółka z o.o.

Błażej Sarzalski

Radca prawny, od 2011 roku wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach pod numerem KT-2946, ekspert portalu Wyborcza.biz. Doradza w zakresie prawa spółek, a w szczególności tworzenia i przekształceń spółek handlowych oraz ich funkcjonowania.

Czy osoba karana może założyć spółkę?

Może być tak, że kiedyś w życiu powinęła Ci się noga i sąd skazał Cię za przestępstwo. Mimo to chcesz otworzyć działalność gospodarczą i zastanawiasz się, czy osoba karana może założyć spółkę. W pierwszym odruchu wielu osobom przychodzi na myśl odpowiedź przecząca. Jednak intuicja nie zawsze podpowiada dobre odpowiedzi. Z tego wpisu dowiesz się więc czy osoba karana może być wspólnikiem spółki z o.o., a jeżeli tak to na jakich warunkach. Skutkiem afery Amber Gold stało się wnikliwe sprawdzanie wszystkich osób zgłaszanych do rejestru pod kątem karalności. Warto więc wiedzieć kiedy narażasz się na problemy z rejestracją spółki jako osoba karana. Odpowiem więc kolejno na różne pytania, które pojawiają się w tym kontekście.

Jesteś osobą karaną i chcesz założyć spółkę z o.o.?

Skonsultuj się z radcą prawnym.

Odpowiedź na e-mail jeszcze tego samego dnia!

Kto może założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może założyć każda osoba fizyczna i prawna, która posiada zdolność prawną. Nawet dzieci mogą być wspólnikami spółki z o.o.

Czy wspólnik spółki z o.o. może być karany?

Nie ma żadnych przeciwwskazań, aby osoba karana założyła spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wspólnik spółki z o.o. może być więc osobą karaną.

Czy prezes spółki może być karany?

Zgodnie z art. 18 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych prezes zarządu spółki nie może być osobą karaną za przestępstwa określone w art. 587-587[2], art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 228-231 i rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego.

Czy członek zarządu spółki może być karany?

Podobnie jak prezes zarządu, członek zarządu spółki nie może być karany za przestępstwa określone w art. 587-587[2], art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 228-231 i rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego.

Czy prokurent spółki może być karany?

Prokurent spółki także nie może być karany za przestępstwa określone w art. 587-587[2], art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 228-231 i rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego.

Czy osoba karana może być w radzie nadzorczej?

Członek rady nadzorczej nie może być karany za przestępstwa określone w art. 587-587[2], art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 228-231 i rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego.

Czy osoba karana za inne przestępstwa może być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub prokurentem?

Należy pamiętać, że sąd karny w ramach środka karnego może także zakazać sprawowania pewnych funkcji skazując za inne przestępstwa niż przewidziane w Kodeksie spółek handlowych.

Jakie przestępstwa uniemożliwiają bycie w zarządzie spółki?

Po pierwsze, aby sprawdzić czy możesz prowadzić spółkę z o.o. jako członek zarządu lub prokurent spółki musisz znaleźć odpowiedzi czy jesteś osobą skazaną za przestępstwa wymienione w Kodeksie spółek handlowych. Członkiem zarządu, rady nadzorczej albo prokurentem nie może być osoba skazana prawomocnie za przestępstwa przeciwko ochronie informacji, prawdziwości dokumentów, mieniu obrotowi gospodarczemu, czy też obrotowi pieniężnemu.

Do najbardziej powszechnych przestępstw tego typu należą: ujawnienie tajemnicy państwowej lub służbowej, nielegalne uzyskanie dostępu do informacji, niszczenie informacji, fałsz dokumentu, wyłudzenie lub użycie poświadczeń nieprawdy, posługiwanie się cudzymi dokumentami tożsamości, kradzież, także ta z włamaniem i kradzież rozbójnicza, rozbój, wymuszenie, przywłaszczenie, oszustwa, pranie pieniędzy, czy pozorne bankructwo. Prezesem spółki z o.o. nie zostaniesz także jeżeli nielegalnie wyrębujesz drewno, albo fałszujesz wskazania drogomierza.

Lista tych przestępstw jest naprawdę długa.

Wniosek o zwolnienie z zakazu pełnienia funkcji członka zarządu w spółce z o.o.

Członek zarządu albo rady nadzorczej spółki oraz prokurent może w terminie trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego złożyć wniosek do sądu, który wydał wyrok, o zwolnienie go z zakazu pełnienia funkcji w spółce handlowej lub o skrócenie czasu obowiązywania zakazu. Nie dotyczy to przestępstw popełnionych umyślnie. Sąd rozstrzyga o wniosku, wydając postanowienie. Okolicznościami, które mogą zdecydować o tym, że sąd uwzględni wniosek są: niewielka wina skazanego, pozytywne prognozy co do jego zachowania w przyszłości, okoliczności leżące po stronie spółki (brak innych zainteresowanych osób zarządzaniem, możliwe wyrządzenie szkody). Składając tego typu wniosek należy skonsultować się z prawnikiem, który oceni możliwości oraz odpowiednio sformułuje wniosek o zwolnienie z zakazu pełnienia funkcji w spółce z o.o.

Jak prowadzić spółkę będąc karanym?

Osoba karana może być wspólnikiem spółki i może powołać zarząd spółki, o ile są to osoby niekarane. Sama także może uczestniczyć w życiu spółki jako jej pełnomocnik. Tego typu  wzór pełnomocnictwa ogólnego dla wspólników spółek z o.o. znajdziesz w moim blogowym sklepie. Dzięki tego typu pełnomocnictwo osoba taka może wykonywać w imieniu spółki większość czynności, do których zwykle wymagana jest reprezentacja spółki przez zarząd. Mogą to być takie czynności jak zawieranie umów, wykonywanie czynności na rachunkach bankowych, reprezentowanie na zgromadzeniach wspólników w innych spółkach, a nawet zbywanie i nabywanie nieruchomości.

Jesteś osobą karaną i chcesz móc wykonywać czynności na rzecz spółki z o.o.?

Sprawdź: Wzór pełnomocnictwa ogólnego dla spółki z o.o.

Zainteresował Cię ten wpis? Potrzebujesz mojej pomocy albo konsultacji? Skontaktuj się ze mną!

Na wiadomości e-mail odpowiadam jeszcze tego samego dnia.

  8 comments on “Czy osoba karana może założyć spółkę z o.o.?”

  1. Doni napisał:

   Mam podobny przypadek, chcemy zmienić Zarząd, ale co z umową najmu lokalu, która była podpisana przez osobę, która była w Zarządzie,a nie powinna tam być ? Czy należy nową umowę ?

  2. Błażej Sarzalski napisał:

   @Doni: Teoretycznie tak, w praktyce nie zawsze zwracają w KRS na to uwagę, natomiast dla spokoju wszystkich tak czy siak zalecam podpisanie umowy przez nowy zarząd.

  3. Doni napisał:

   Bardzo dziękuję. Zastanawiamy się czy wszystkie dokumenty rejestrowe nie podpisać raz jeszcze przez nowy zarząd i złożyć w KRS.

  4. Błażej Sarzalski napisał:

   Tak by było najrozsądniej.

  5. Łukasz napisał:

   Tylko po co prosić Klienta o zaświadczenie o niekaralności? To kosztuje i zabiera czas (nawet jeśli załatwiamy to online). Wystarczy pouczyć Klienta – jeśli jest karany a został pouczony, to nie może mieć pretensji, że sąd odmówił wpisu tego członka zarządu do rejestru. Każdy normalny Klient będzie rozumiał sytuację. Co interesujące przed Amber Gold przepisy w ww. zakresie nie interesowały referendarzy – Polska.

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Nigdzie nie napisałem, że będę żądał zaświadczeń, ale oświadczeń właśnie…

  6. Sławomir napisał:

   Witam .
   Trafiłem przypadkowo na ten blog w związku z poszukiwaniem wiadomości na temat możliwości wpisu przez krs jako prezesa zarządu fundacji , który figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych .
   Słyszałem że sądy odmawiają wpisania do krs osób które są w rejestrze dłużników . Będę wdzięczny za informację .
   Ps . Czy w radzie fundacji noże być osoba z wpisem w rejestrze dłużników .
   Pozdrawiam /

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

  Błażej Sarzalski Portret

  BŁAŻEJ SARZALSKI

  Radca prawny, wpisany na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Od 2007 roku doradzam w zakresie prawa spółek, a w szczególności rejestracji spółek, przekształceń przedsiębiorców i spółek handlowych oraz ich bieżącego funkcjonowania.

  Przygodę z blogiem o rejestracji spółek z o.o. zacząłem we wrześniu 2011 roku. Był to dla mnie szalony rok, pełen wyzwań osobistych i zawodowych. Chcesz dowiedzieć się dlaczego?

  Poznaj moją historię!

  Zerknij na wzory umów i dokumentów niezbędnych dla Twojej spółki z o.o.

  Wzory umów i dokumentów

  Umów się na poradę w sprawie Twojej spółki z o.o.

  Skontaktuj się aby umówić poradę

  KOMENTARZE

  • Blazej Sarzalski - NIP-8 składa się w terminie 21 dni od dnia rejestracji spółki do urzędu skarbowego, który automatycz
  • pit - Nowo powstała spółka z o.o., która nie jest płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne w rozumien
  • aadfet - Dobry wpis.
  • radca prawny Błażej Sarzalski - W takim przypadku wspólnik wystawia spółce fakturę VAT, natomiast spółka nie ma obowiązku zapłaty kw
  • MS - Super artykuł. Bardzo dokładne wyjaśnienie. Chciałabym doprecyzować wniesienie aportem towarów do sp