Jak długo trwa rejestracja spółki w s24 – aktualny czas trwania rejestracji spółki (2024)

Spółka z o.o.
Jak długo trwa rejestracja spółki w s24 – aktualny czas trwania rejestracji spółki (2024)

Błażej Sarzalski

Radca prawny, od 2011 roku wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach pod numerem KT-2946, ekspert portalu Wyborcza.biz. Doradza w zakresie prawa spółek, a w szczególności tworzenia i przekształceń spółek handlowych oraz ich funkcjonowania.

Ile trwa rejestracja spółki? Pytania o czas rejestracji spółki w KRS często znajduję na skrzynce i w komentarzach internautów. Są to także pytania z którym często spotykam się podczas wstępnych rozmów z moimi klientami. Informatyzacja sądownictwa rejestrowego, która dokonała się 1 lipca 2021 roku była największą reformą postępowania rejestrowego od 2012 roku. W pamiętnym dla osób zajmujących się spółkami roku 2012 wprowadzono system S24 umożliwiając rejestrację spółki z formularza internetowego. Już wtedy jednym z założeń reformy KRS było usprawnienie postępowań rejestrowych. Zakładano, że osiągnięte to zostanie poprzez wyłącznie elektroniczny obieg informacji. Mniej papieru, mniej przepisywania, więcej mocy przerobowych u referendarzy sądowych. Jak jest naprawdę i czy przyspieszenie wyszło w praktyce? Wpis aktualny na 2024 rok!

 

Chcesz zarejestrować spółkę z o.o.? Jesteś w dobrym miejscu. Jeżeli potrzebujesz profesjonalnej pomocy przy zakładaniu i rejestracji spółki w KRS skontaktuj się ze mną.

Chcesz wiedzieć jak dokonać wpisu do KRS po 1 lipca 2021 roku? <– sprawdź tutaj

 

Ile trwa założenie spółki z o.o.?

Założenie spółki z o.o. wymaga przygotowania umowy spółki z o.o., zawarcia jej przez wspólników oraz dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS. To ile trwa założenie spółki z o.o. zależy od szeregu okoliczności: sposobu zakładania spółki, miejsca jej siedziby oraz tego czy w należyty sposób złożymy wniosek do sądu.

Ile trwa wpis do KRS w 2024 roku?

Ponieważ zależy mi na dostarczaniu Ci aktualnych danych post ten odpowiada na pytanie o to ile trwa wpis do KRS w 2024 roku. Staram się regularnie aktualizować wiadomości zawarte na tym blogu, abyś mógł/mogła być pewny/a, że dostajesz najbardziej rzetelną wiedzę. Czas rejestracji spółki jest oczywiście tematem wymagającym częstej aktualizacji, dlatego ostatnia aktualizacja tego wpisu miała miejsce we wrześniu 2024 roku.

Ile trwa rejestracja spółki w KRS w zależności od sposobu rejestracji?

Czas trwania rejestracji sp. z o.o. uzależniony jest od przyjętego systemu i reżimu prawnego, w którym rejestrujemy spółkę. Pewne komplikacje przy odpowiadaniu na pytanie o czas trwania rejestracji spółki z o.o. rodzi fakt, że mamy dwa równolegle funkcjonujące systemy rejestracji spółek uregulowane są zupełnie odrębnie jeżeli chodzi o terminy rejestracji spółki. Pierwszym z nich jest system S24, drugi – stanowiący ewolucję dotychczasowego tradycyjnego systemu rejestracji spółki – Portal Rejestrów Sądowych.

Co wpływa na czas rejestracji spółki z o.o. w systemie S24?

Pierwszy z systemów, wprowadzony jeszcze w 2012 roku to tzw. system S24.  Zwany jest teraz także systemem EKRS. Pozwala on na zarejestrowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie predefiniowanego wzorca umowy. Możliwości zmian we wzorcu umowy spółki z o.o. są ograniczone. W założeniu dzięki zastosowaniu prostego wzorca umowy skracamy czas jaki referendarz sądowy potrzebuje na zbadanie sprawy rejestrowej. Nie każdy wie, że sądy rejestrowe mają obowiązek badania umowy spółki pod kątem zgodności z prawem i jest to czasochłonne. Ponieważ wspólnicy zawierają umowę, której modyfikacja jest niemożliwa referendarz nie musi skupiać się nad problemami zgodności umowy z prawem.

Dodatkowo, ponieważ nie musimy skupiać się na treści umowy spółki, odpada nam czas na sporządzenie i uzgodnienie samej umowy spółki z o.o.. To także istotne przyspieszenie.

Co wpływa na czas rejestracji spółki z o.o. przez system PRS?

Drugi system – Portal Rejestrów Sądowych stanowi ewolucję tradycyjnych formularzy sądowych, które składane były do sądów rejestrowych od dziesięcioleci. Właściwie od momentu powstania Krajowego Rejestru Sądowego. Umożliwia on rejestrację umów spółek zawieranych u notariusza.  Aktualnie, dla przyspieszenia postępowania, umożliwia dwustronną komunikację na linii sąd – wnioskodawca w trybie elektronicznym. Czas rejestracji spółki z o.o. w systemie PRS zdeterminowany jest przede wszystkim tym, że referendarz sądowy ma obowiązek zapoznania się z umową spółki i sprawdzenia jej pod względem legalności.

Ta część proces jest najbardziej czasochłonny, dlatego też trzeba się liczyć z tym, że rejestracja tradycyjna trwa o wiele dłużej.

Należy pamiętać, że w tego typu przypadku opóźnienie może pojawić się już na starcie. Prawnik, któremu zlecacie pomoc przy założeniu spółki, albo notariusz też potrzebują czasu na przygotowanie umowy spółki.

Jaki przepis reguluje czas rejestracji spółki w KRS?

Dla każdego z systemów przepisy ustawy o KRS regulują odrębny termin załatwienia sprawy. To ile trwa rejestracja sp. z o.o. regulują przepisy art 20a ustawy o KRS:

Art. 20a
1. Wniosek o wpis sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż w terminie 7 dni od daty jego wpływu do sądu.
2. Wniosek o wpis spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, sąd rejestrowy rozpoznaje w terminie jednego dnia od daty jego wpływu.
3. Jeżeli rozpoznanie wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2, wymaga wezwania do usunięcia przeszkody do dokonania wpisu, wniosek powinien być rozpoznany w terminie 7 dni od usunięcia przeszkody przez wnioskodawcę, co nie uchybia terminom określonym w przepisach szczególnych. Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wysłuchania uczestników postępowania albo przeprowadzenia rozprawy, wniosek należy rozpoznać nie później niż w terminie miesiąca.

Jak widać mamy więc dwa podstawowe przepisy dotyczące terminu rozpoznania wniosku o rejestrację.

Ile czasu ma sąd na rejestrację spółki?

Czas jaki ma sąd na rejestrację spółki zależy od tego czy spółka zakładana jest w S24 czy w PRS.

Ile powinna trwać rejestracja spółki w systemie S24?

W terminie jednego dnia powinna być zarejestrowana spółka zakładana na podstawie wzorca umowy w S24.

Ile powinna trwać rejestracja spółki przez system PRS?

Dla systemu PRS przewidziano termin 7 dniowy i w takim terminie powinna zostać zarejestrowana spółka z o.o. zakładana przez Portal Rejestrów Sądowych.

Brak sankcji za przekroczenie terminu rejestracji spółki w KRS

Zwrócę tutaj uwagę, że w jednym i drugim przypadku mowa tutaj o rozpoznaniu sprawy, a nie o rejestracji spółki. Sąd może odmówić rejestracji, np. w sytuacji nie spełnienia warunków formalnych założenia spółki.  Na przykład, gdy referendarz odnajdzie nieusuwalne przeszkody do dokonania wpisu. Dodam też, że w języku prawniczym słowo „powinno” ma nieco inne znaczenie niż w języku powszechnym. Oznacza po prostu, że coś musi być zrobione w danym terminie, bo jak nie… no właśnie.

Dobry przepis zawiera w sobie sankcję. Ten niestety nie zawiera. Oznacza to, że często i gęsto sąd termin przekracza i nie ponosi za to konsekwencji. Jest to problem systemowy, po prostu nie da się rozpoznawać olbrzymiej ilości wniosków w narzuconych przez ustawę terminach.  Trzeba jednak przyznać, że akurat wnioski rejestracyjne mają zwykle priorytet przed wszystkimi innymi wnioskami składanymi do KRS, da się to zauważyć po średnim czasie oczekiwania na załatwienie innej sprawy w sądzie rejestrowym.

Dlaczego procedura rejestracji spółki z o.o. może się przedłużyć?

Powodem przedłużenia procedury rejestrowej są najczęściej błędy ludzkie, a także okoliczności leżące po stronie sądu.

Błędy wnioskodawców, które powodują, że rejestracja spółki z o.o. trwa za długo

Częstym powodem długo trwającej rejestracji spółki z o.o. są błędy osób składających wniosek. W takiej sytuacji sąd wzywa do ich poprawienia, a w niektórych przypadkach nawet zwraca wniosek. Można podzielić je z grubsza na te o charakterze merytorycznym i formalnym.

Błędy merytoryczne, które przedłużają postępowanie rejestrowe obejmują:

Najczęstsze błędy formalne wpływające na czas rejestracji spółki z o.o. to:

 • niedołączenie do wniosku wszelkich wymaganych dokumentów do rejestracji spółki z o.o.,
 • brak właściwych podpisów pod dokumentami,
 • błędne wypełnienie formularza – choć ten ostatni błąd jest coraz rzadszy z uwagi na występowanie formularzy elektronicznych. Jak się jednak okazuje, te także można błędnie wypełnić,
 • nieopłacenie wniosku.

Problemy po stronie sądu powodem przedłużenia postępowań rejestrowych

Nie mówię tutaj o zwykłych problemach z organizacją. Przed tego typu problemami stoi większość sądów rejestrowych. Często są to problemy czysto ludzkie. Przykładowo w jednym sądzie czekaliśmy kilka miesięcy na wpis, bo referendarz poszedł na urlop zdrowotny. Bywa też, że referendarze niezasadnie wzywają do uzupełniania braków, popełniają ludzkie pomyłki. Wszystko to niestety wpływa na terminy rejestracji spółki z o.o.

Realny czas założenia spółki z o.o.

Wiedząc już jakie są różnice w systemach rejestracji spółki możesz spodziewać się jaka będzie odpowiedź. Na początek jednak uwaga natury ogólnej: bardzo dużym problemem dla sądów KRS jest zalanie ich falą różnorodnych wniosków rejestrowych związanych z Nowym Ładem. Dlatego też dla oceny, czy zmiany w zakresie systemu kontaktu z sądem przyspieszyły postępowanie rejestrowe musimy poczekać na spokojniejsze czasy. Ciekawe, czy takie nastaną…

Ile trwa rejestracja spółki w PRS?

Realistyczny czas założenia spółki z o.o. biorąc na założenie spółki poprzez system PRS w większości sądów wynosi od 10 do 20 dni od momentu złożenia wniosku.

Wiele zależy tutaj od konkretnego sądu. Przykładem świecą zwykle małe sądy. Dzieje się tak, bo obsługują one relatywnie mniejszą liczbę wniosków. W czołówce czasu załatwienia sprawy są Bydgoszcz, Łódź, Rzeszów czy Opole. Zaskakuje mnie natomiast też ostatnio sprawność Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia. Sąd ten naprawdę ekspresowo załatwia składane przeze mnie sprawy rejestracji spółek mieszcząc się często w terminie określonym przepisami. W Warszawie rejestracja spółki z o.o. trwa około 3 tygodni, choć zdarzają się też już rejestracje w kilka dni. Około trzech tygodni poczekamy na rejestrację spółki we Wrocławiu, Gliwicach czy Katowicach. Wymienione sądy niestety notują też spore opóźnienia przy załatwianiu innych wniosków o wpis. Zauważam jednak, że im dalej w las tym lepiej i sądy w drugiej połowie 2022 roku, w przeciwieństwie do roku 2021 roku i pierwszej połowy 2022 roku rozpoznają sprawy szybciej. Ten trend ma się szansę utrzymać w 2023 roku.

Ile trwa rejestracja spółki w S24?

Jeżeli chodzi o system S24 to czas rejestracji spółki z o.o. to średnio dwa lub trzy dni. Najszybciej udało mi się zarejestrować spółkę tego samego dnia, najdłużej czekałem około tygodnia.

Jak przyspieszyć procedurę rejestrową?

Jeżeli zadajesz sobie pytanie jak przyspieszyć wpis do KRS, to wiedz że popełniłem na ten temat obszerny wpis. Omówiłem w nim praktyczne i formalne sposoby przyspieszenia postępowania przed KRS. Wskazałem jakie kwestie należy przemyśleć zanim zaczniesz rejestrować spółkę, a także jak przyspieszyć już prowadzone postępowanie.

 

Wniosek o przyspieszenie wpisu do KRS – wzór – sprawdź produkt w sklepie blogowym.

Jednym ze sposobów na przyspieszenie procedury rejestracji spółki z o.o. jest skorzystanie z usług radcy prawnego. Ponieważ radcowie prawni mają prawo poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów rejestracja spółki z o.o. będzie szybsza z uwagi na to, że nie będzie trzeba przesyłać do sądu oryginałów dokumentów w formie tradycyjnej.

Jeżeli chcesz szybko zarejestrować spółkę skontaktuj się ze mną. Na e-maile odpowiadam jeszcze tego samego dnia

Zainteresował Cię ten wpis? Potrzebujesz mojej pomocy albo konsultacji? Skontaktuj się ze mną!

Na wiadomości e-mail odpowiadam jeszcze tego samego dnia.

  40 comments on “Jak długo trwa rejestracja spółki w s24 – aktualny czas trwania rejestracji spółki (2024)”

  1. Zbigniew Korsak napisał:

   Wiele się musi zmienić aby wszystko było po staremu!
   Co ciekawsze wielu referendarzy nie zauważa właściwych dokumentów podpisanych (podpisem kwalifikowanym wewnętrznym) i podpiętych do wniosku w S24 .
   Aby było śmieszniej, równie często mimo papierowego uzupełnienia dokumentów (szybkim) i tak referendarz wydaje zarządzenie brakowe.
   Jak żyć Panie mecenasie, jak żyć?
   Pozdrawiam
   r.pr. Zbigniew Korsak

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Zdarzają się też takie śmieszne przypadki jak np spółka, której wniosek z brakami złożyłem wczoraj, a dzisiaj wpis bez wezwania. SR Kraków Śródmieście 🙂

  2. Mm napisał:

   Wg informacji na stronie ekrs można załączyć te dokumenty online – jest instrukcja jak to zrobić gdy nie ma się podpisu… jak się dodaje dokument zewnętrzny to trzeba wybrać inny a nie opcje z tytułem czego dotyczy( bo te gotowe wzorce wymagają podpisu). Czy ktoś z tego już korzystał ? Ja spróbowałam i właśnie oczekuje na wpis 🙂

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    A podpisał Pan podpisem kwalifikowanym? 😉

  3. Roman napisał:

   Czy oświadczenie o niebyciu cudzoziemcem i o adresach do doręczeń może być złożone przez pełnomocnika?

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Dobre pytanie.

    Oświadczenie o niebyciu cudzoziemcem uważam, że może złożyć pełnomocnik – jest to bowiem część wpisu do rejestru jako takiego (np. gdy rejestrujemy spółkę tradycyjnie to nie składamy w tym temacie odrębnego oświadczenia, a po prostu wypełniamy formularz).

    Gdy idzie o oświadczenia o adresach do doręczeń członków organów zarządzających, kontrolnych oraz prokurenta to oświadczenia te, najogólniej mówiąc, muszą pochodzić od osób, które oświadczają. Przy czym oświadczenie o tym kto jest osobą uprawnioną do powoływania zarządu oraz o adresie tej osoby pochodzić powinno od zarządu.

  4. Katarzyna napisał:

   7 – 10 dni? Ja złożyłam wniosek 27.09.2018, w dniu dzisiejszym (22.10.2018) status sprawy „w trakcie weryfikacji” 🙁 XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie, składałam dokumenty przez s24

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Szczerze współczuję.

   2. Laura napisał:

    Wysłałam wniosek 10,04,2019 w dniu dzisiejszym 29,07,2019 nadal nic nie ma. Ostatni kontakt 14,05,2019. Nie wiem nawet gdzie zadzwonić. Pomoże ktoś?

  5. Ela napisał:

   Wniosek wysłany 14 marca, od tego dnia status – „nadano sygnaturę”. O tym, że spółka została wpisana do KRS 22 marca dowiedziałam się… z folderu spam. Zasypały nas oferty wynajmu biura, usług kurierskich, wydruku ulotek itp. Zajrzałam do https://ems.ms.gov.pl – spółka została zarejestrowana 3 dni temu, ale żadne powiadomienie do nas nie dotarło, a status w s24 bez zmian – „nadano sygnaturę”.
   Działa to osobliwie, ale fajnie, że dało się zarejestrować spółkę bez wychodzenia z domu i pomocy notariusza.

  6. Basia napisał:

   Wniosek złożony 22 marca i dziś usłyszałam ze w krs tez czekają aż system nas zweryfikuje w rejestrze przestępców – czy to może tyle trwać ?

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Jest to możliwe.

   2. Basia napisał:

    nadal czekam i nic – codziennie dzwonie do krs i nic

  7. Tomasz napisał:

   A ja otrzymałem wezwanie do uzupełnienia:
   1) oświadczenia z adresami do doręczeń członków zarządu spółki
   2) listy osób uprawnionych do powołania zarządu

   Z dziesiątek stron/blogów z instrukcją w Internecie (włączając też i tą) nie wynika, że te dokumenty są potrzebne w trybie S24.

    1. Tomasz napisał:

     Tak, ale ten artykuł nie dotyczy trybu S24 tylko tradycyjnej rejestracji spółki. Gdyby się tym artykułem sugerować to należałoby dołączyć jeszcze więcej dokumentów, które w trybie S24 nie są wymagane.

     Jeśli chodzi o rejestrację przez S24 na Pana stronie mowa jest tylko o 1 zewnętrznym dokumencie – oświadczeniu o niebyciu cudzoziemcem. Warto by to było uzupełnić.

  8. Tomasz napisał:

   Co więcej, system S24 wydaje się być na tyle ułomny, że szybkie rozpatrzenie gwarantowane jest tylko za pierwszym razem. Jeśli zostaną stwierdzone jakiekolwiek braki to po ich uzupełnieniu nie ma możliwości powiadomienia sądu, że sprawa jest gotowa do ponownego rozpatrzenia. Nie wiadomo więc kiedy sąd ponownie zajmie się sprawą. Próbowałem się kontaktować z sądem telefonicznie ale oczywiście absolutnie nikt nie odbiera telefonów…

  9. Tomasz napisał:

   Okazuje się, że brakujących załączników nie da się przesłać elektronicznie. Więc teraz cały proces wydłuży się o 10-14 dni 🙁 Niestety przed złożeniem wniosku załączników ich nie dodałem, ponieważ zasugerowałem się Pana poniższymi wskazówkami, które nie są moim zdaniem napisane jasno (lub inaczej – są równie niejasne jak wskazówki w pouczeniu w systemie S24):

   „Jakie jeszcze dokumenty należy dołączyć jako dokumenty zewnętrzne?
   […]
   – Lista adresów do doręczeń osób reprezentujących spółkę, likwidatorów lub prokurentów – jeśli adres do doręczeń znajduje się poza obszarem UE należy załączyć dokument przedstawiający dane pełnomocnika do doręczeń w Polsce
   – Lista adresów do doręczeń członków organu lub osób uprawnionych do powołania zarządu – jeśli adres do doręczeń znajduje się poza obszarem UE należy załączyć dokument ”Dane pełnomocnika do doręczeń w Polsce”. Jest obligatoryjny przy wniosku o pierwszy wpis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.”

   Nie dołączyłem tych załączników ponieważ po myślniku jest napisane, że są niezbędne w sytuacji gdy adres do doręczeń jest poza UE. Przynajmniej tak to zinterpretowałem (wiem, można zrozumieć to inaczej).

   Podsumowując, przejrzałem pierwsze 2 strony wyników google pod hasłem 'jak zarejestrować spółkę przez s24′ i żadna strona/blog nie wyjaśnia tego procesu jasno i precyzyjnie. Większość z nich w ogóle nie wspomina o wymaganych załącznikach. A przecież wcale nie jest to wszystko skomplikowane, trzeba tylko temat krok po kroku wyjaśnić, żeby nie ludzie nie wpadali na miny…

   1. Ela napisał:

    Krok po kroku, z gwarancją i bezproblemowo to moim skromnym zdaniem jest usługa premium. Za darmo jest opcja ” poskładaj rozwiązanie sam z kilku artykułów i upewnij się w różnych miejscach”. Dla mnie z niniejszego bloga wynikało, co muszę dołączyć i spółka jest zarejestrowana.

  10. Karola napisał:

   Orientuje się Pan czy jak złożono wniosek przez S24 (m.in. zmianę umowy spółki przy wykorzystaniu wzorca) i uzupełniono w nim braki fizycznie to w przyszłości wszystkie zmiany trzeba robić już papierowo i nie można elektronicznie, spotkał się Pan z taką sytuacją?

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    A jakie to braki w ten sposób uzupełniano?

    1. Karola napisał:

     „W przedmiotowej sprawie wnioskodawca nieprawidłowo wypełnił formularz KRS-ZEL3 bowiem w
     formularzu tym nie zgłoszono żądania o wykreślenie z Rejestru dotychczasowego wspólnika. Zwraca się uwagę, iż do wniosku nie załączono nadto : oświadczenia nowego członka zarządu obejmującego jego adres do doręczeń, a także listy obejmującej nazwiska, imiona oraz adresy do doręczeń osób uprawnionych do powołania zarządu” 🙂

     1. Błażej Sarzalski napisał:

      Nie powinno to wykluczać dalszych zmian przez S24, choć szczerze mówiąc nie mam pojęcia jak to praktycznie będzie wyglądało.

  11. Jessica napisał:

   Dziś KRS dokonał wpisu spółki z o.o. rejestrowanej przez S-24 oczywiście z numerem NIP ale ku memu zaskoczeniu bez numeru REGON ….
   Czy coś się zmieniło nie ma już jednego okienka ?? Czy może o numer REGON musimy sami zawnioskować?

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Proszę poczekać dzień-dwa… REGON sam się zjawi 🙂

  12. Łukasz napisał:

   Witam.
   Czy jeśli kilka dni temu dostałem zwrot wniosku z S24 z powodu braku wszystkich wymaganych dokumentów i NIE BĘDĘ ponownie składał nowego wniosku o wpis do rejestru dla tej spółki, to dokumenty tej spółki (wygenerowana automatycznie umowa itp) ulegną „wygaśnięciu” ? Spółka nie zostanie zawiązana ? Czy jakieś formalności trzeba dopełnić by jakieś urzędy mnie potem nie ściagały ?( po prostu nie potrzebuję już tej spółki).

  13. Łukasz napisał:

   Witam.
   Czy zna ktoś odpowiedź na powyższe moje pytanie sprzed 2 tygodni?
   Dodam, że w S24 cały czas wniosek spółki jest w statusie „wniosek otrzymał korenspondencję”

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Panie Łukaszu, o ile nie wniesiono wkładów to nie ma już nic do roboty w tym temacie. Jeżeli jednak wkłady są wniesione to trzeba je zwrócić wspólnikom i tyle, koniec tematu – spółka i tak nie do odratowania już 🙂

  14. Laura napisał:

   Wysłałam wniosek 10,04,2019 w dniu dzisiejszym 29,07,2019 nadal nic nie ma. Ostatni kontakt 14,05,2019. Nie wiem nawet gdzie zadzwonić. Pomoże ktoś?

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Należy zadzwonić do sądu, do wydziału KRS, do którego został skierowany wniosek. To jest sytuacja, która jest dosyć dużą anomalią i trzeba to wyjaśnić.

    1. Laura napisał:

     Okazało się że wniosek został odrzucony. Brakowało dokumentów których nie było w S24. Musiałam składać wniosek od nowa. Niestety te dokumenty trzeba dostarczyć osobiście

  15. Mateusz napisał:

   W dniu 05.08 złożyłem przez S24 wniosek o rejestracjie spółki, po 3 dniach otrzymałem korespondencje z informacja o braku oświadczeń (spółka nie jest cudzoziemcem oraz adresu doręczeń) w ten sam dzien uzupełniłem brakujące dokumenty i złożyłem osobiście w sądzie (potwierdzenie złożenia mam na własnej kopii) dodatkowo wgrałem dokumenty jako źródła zewnętrzne i podpisałem podpisem ePUAP. Do dzisiaj jest zero odzewu… a po kilkukrotnym telefonie do sądu otrzymałem i formacje ze „trzeba czekać”. Czy w polskim prawie jest jakis zapis który obliguje sąd do podjęcia decyzji w danym terminie? Mam juz w kolejce kilku kontrachentów którzy czekają na wykonanie zlecenia a nie mogę tego zrobic bez podpisania umowy z danymi spółki …. czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji? Aby przyspieszyć proces lub dowiedzieć wie w jakim terminie moze nastąpić wpis?
   Pozdrawiam

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Realnie rzecz biorąc „trzeba czekać” 🙂

    Są przepisy instrukcyjne dot. terminów, ale one są niestety często niedotrzymywane, bez konsekwencji dla sądu.

  16. Agnieszka napisał:

   Dzień dobry,
   będę rejestrować 1osobową sp. z o.o. z 1 członkiem zarządu – przez s24. Czy dobrze wnioskuję, że dokumenty, które powinnam przygotować w systemie to:
   1. umowa spółki
   2. lista wspólników
   3. oświadczenie o wniesieniu kapitału

   zewnętrzne:
   1. oświadczenie o adresie członka zarządu
   2. oświadczenie o adresie wspólnika
   3. oświadczenie czy cudzoziemiec czy nie

   Wszystko podpisuję epuapem. Robię wniosek i do niego załączam te powyższe dokumenty, opłacam i wysyłam.

  17. Aneta napisał:

   Witam, dostałam wpis z s24 do krs spółki 05.09.2019, jest 18.09.2019 i nadal czekam na nip i regon co miało być nadane automatycznie w systemie, ile to jeszcze może potrwać, czy można jakoś przyśpieszyć nadanie nip i regon , może lepiej pojść samemu z wpisem do urzedu skarbowego??

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Proponowałbym kontakt z sądem, prawdopodobnie nawalił przesył danych z sądu do urzędów…

    1. Aneta napisał:

     Dziękuje za podpowiedz, okazało się ze NIP i regon dawno są wpisane w odpis krs , a ja czekałam bo myślałam ze pojawi się ta informacja w s24:)

  18. Jolanta napisał:

   Witam,
   KRS Rzeszów – oceniam wzorowo, po wysłaniu wniosku internetowo rozpatrzyli go w ciągu 24 godzin – wprawdzie miałam uzupełnić o oświadczenia dot. adresu do doręczeń i czy spółka nie jest cudzoziemcem, ale po złożeniu uzupełnień po dwóch dniach spółka została zarejestrowana i od razu miałam NIP i Regon. Brawo !!!!!!! KRS Rzeszów

  19. Robert napisał:

   IX Wydział Gospodarczy Wrocław: wniosek złożony przez S24 (sp. z o.o.) – środa godz. 14-15, wpis do KRS wraz z nr NIP – czwartek godz. 7.30, REGON – piątek, ok. południa. Całość: 48h – uważam, że wynik rewelacyjny 🙂

   1. radca prawny Błażej Sarzalski napisał:

    W S24 potrafią być naprawdę szybcy. Natomiast coraz więcej sądów radzi sobie dobrze także ze standardowymi wnioskami, w niektórych sądach na porządku dziennym są rejestracje w 7 dni – to jest świetny wynik i dowód na to, że informatyzacja postępowania rejestrowego wyszła w Polsce bardzo dobrze. Niestety wciąż jest kilka sądów, które działają słabiej i trudno powiedzieć z czego to wynika.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

  Błażej Sarzalski Portret

  BŁAŻEJ SARZALSKI

  Radca prawny, wpisany na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Od 2007 roku doradzam w zakresie prawa spółek, a w szczególności rejestracji spółek, przekształceń przedsiębiorców i spółek handlowych oraz ich bieżącego funkcjonowania.

  Przygodę z blogiem o rejestracji spółek z o.o. zacząłem we wrześniu 2011 roku. Był to dla mnie szalony rok, pełen wyzwań osobistych i zawodowych. Chcesz dowiedzieć się dlaczego?

  Poznaj moją historię!

  Zerknij na wzory umów i dokumentów niezbędnych dla Twojej spółki z o.o.

  Wzory umów i dokumentów

  Umów się na poradę w sprawie Twojej spółki z o.o.

  Skontaktuj się aby umówić poradę

  KOMENTARZE

  • Blazej Sarzalski - NIP-8 składa się w terminie 21 dni od dnia rejestracji spółki do urzędu skarbowego, który automatycz
  • pit - Nowo powstała spółka z o.o., która nie jest płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne w rozumien
  • aadfet - Dobry wpis.
  • radca prawny Błażej Sarzalski - W takim przypadku wspólnik wystawia spółce fakturę VAT, natomiast spółka nie ma obowiązku zapłaty kw
  • MS - Super artykuł. Bardzo dokładne wyjaśnienie. Chciałabym doprecyzować wniesienie aportem towarów do sp