Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o.

Błażej Sarzalski        01 października 2018        Komentarze (0)

Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o. – na czym polega?

Przekształcenie sp. jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością polega na zmianie formy prawnej dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej. Ze spółki jawnej, która jest spółką osobową “przesiadamy się” na spółkę z o.o – czyli spółkę kapitałową.

(Czym różnią się spółki osobowe od kapitałowych?)

Zmiana formy prawnej pociąga za sobą także przejście na utworzoną w wyniku przekształcenia spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wszelkich praw i obowiązków, które dotychczas przysługiwały spółce jawnej. Wspólnicy spółki jawnej stają się zaś wspólnikami spółki z o.o.

Po co przekształcać spółkę jawną w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Spółka z o.o. dzierży od lat palmę pierwszeństwa jako najpopularniejsza forma prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Spółka jawna jest najpopularniejszym rozwiązaniem wśród spółek osobowych. Ciężko porównywać jednak popularność obu rozwiązań. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest daleko z przodu i prawdopodobnie nie zmieni się to szybko. O ile w ogóle się to zmieni.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiadać będzie lepiej osobom, które:

  • przygotowują się do sprzedaży swojej działalności lub do wprowadzenia do spółki inwestora. Spółkę z o.o. nie tylko łatwiej sprzedać, ale też o wiele łatwiej wprowadzić do niej inwestora. Inwestorzy nie chcą ponosić pełnej odpowiedzialności za zobowiązania spółki, nie chcą też zwykle zarządzać. Dlatego o wiele łatwiej “zwabić” ich do spółki z o.o..
  • chcą przygotować spółkę swoim spadkobiercom. Możliwość powołania zarządu spółki z o.o. spośród potencjalnych spadkobierców lub osób trzecich zapewnia sprawne kontynuowanie działalności mimo śmierci wspólników,W
  • poszukują ograniczenia odpowiedzialności osobistej za zobowiązania spółki.  W spółce jawnej każdy wspólnik odpowiada całym swoim majątkiem, w spółce z o.o. za zobowiązania spółki odpowiada tylko zarząd (tutaj jednak polecałbym rozważenie też spółki z o.o. spółki komandytowej).

Jak wygląda procedura przekształcenia spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Podobnie jak w przypadku przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę z o.o. wszystko zaczyna się od planu przekształcenia. Plan ten służy przede wszystkim ustaleniu wartości majątku przedsiębiorcy przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej. Do planu przekształcenia załączamy m.in.  projekty dalszych oświadczeń i aktu założycielskiego spółki.

W odróżnieniu od procedury przekształcenia spółki jawnej w spółkę z o.o. komandytową nie można niestety zastosować tutaj procedury uproszczonej i odstąpić od badania planu przez biegłego rewidenta. Biegłego wyznacza sąd rejestrowy, dobrą praktyką jest jednak wskazanie sądowi pożądanego biegłego.

Następnie wspólnicy podejmują uchwałę o przekształceniu, jednocześnie zawierając umowę spółki oraz powołując jej zarząd. Zarząd składa wniosek do sądu o rejestrację spółki, a przekształcenie zarejestrowane jest w momencie wpisu spółki z o.o. do Krajowego Rejestru Sądowego.

Może też Cię zainteresować:

Potrzebujesz pomocy?

Zapraszam do kontaktu.

5 (100%) 3 vote[s]

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: (32) 764-15-80e-mail: kancelaria@opieka-prawna.eu

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Błażej Sarzalski Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Błażej Sarzalski z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@opieka-prawna.eu.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: