Rejestracja spółki z o.o w Poznaniu

Błażej Sarzalski        04 października 2015        Komentarze (0)

W celach służbowych powracam po kilku latach do stolicy Wielkopolski. Z Poznaniem wiążę wiele ciepłych wspomnień, dla mnie zawsze było to miasto uporządkowane, europejskie. Podczas studiów miałem okazję spędzić tam wyjątkową jesień ze studentami z różnych krajów ucząc się w Poznańskim Centrum Praw Człowieka PAN z najlepszymi profesorami z Polski i zagranicy.

To był wyjątkowy czas. Dużo rozmów, dużo znajomości, złota polska jesień.

Mam nadzieję, że Poznań przywita mnie jutro ciepłą pogodą.

Gdybyś też był/a 5 października w Poznaniu i chciał porozmawiać o swoich planach spółkowych i o tym jak mogę Ci pomóc w rejestracji spółki z o.o. to zapraszam do kontaktu (najlepiej przez e-mail).

Nowe S24 – pierwsze wrażenia i zaobserwowane błędy

Błażej Sarzalski        27 września 2015        Komentarze (9)

Jakiś czas temu podpięto rejestrację spółek z ograniczoną odpowiedzialnością pod system eKRS, w którym można było do tej pory ufundować sobie spółkę komandytową i spółkę jawną (dysponując oczywiście bezpiecznym podpisem elektronicznym z ważnym certyfikatem albo profilem ePUAP).  Obiecałem (z gorącą głową), że opiszę moje wrażenia dosyć szybko, jednak po jakimś czasie pozwoliłem sobie dać trochę przestrzeni do przemyśleń i testów.

Przede wszystkim, uwaga ogólna. Jest dobrze, nawet bardzo dobrze.  Największą moją radość budzą możliwość zapisywania stanu pracy nad spółką oraz rozwijana lista PKD, które tylko wybieramy (choć optymalne byłoby „ptaszkowanie”), a nie, jak w starym systemie, mozolnie, odszukujemy jedno po drugim. W porównaniu ze starym systemem spółkę tworzy się wręcz rewelacyjnie. Co istotne też zachowana została możliwość podpisywania się tzw. profilem MS czyli osoby bez bezpiecznego podpisu bądź profilu ePUAP mogą zakładać spółki.

Czy są błędy? Tak. Przede wszystkim ostrzegam radców prawnych i adwokatów, którzy rejestrują spółki oświadczając, że są pełnomocnikami spółki i wywodząc swoje pełnomocnictwo od zarządu. Złożenie takiego oświadczenia, w przypadku gdy wspólnicy nie są jednocześnie członkami zarządu jest niemożliwe, gdyż system automatycznie pobiera do tego oświadczenia nie dane zarządu, ale dane wspólników.

Podobno sądy zaczęły zwracać takie wnioski – co dowodzi przede wszystkim tego, że koledzy nie czytali tego, co oświadczali. Ja przeczytałem i skontaktowałem się z infolinią. Problem był już im znany.

Jeszcze jedna uwaga – o pracownikach infolinii. Otóż na początku miałem wrażenie, że panie mnie nie słuchają albo nie rozumieją tego co chcę im przekazać. Prosiłbym Szanowne Ministerstwo więc o przeszkolenie personelu z przepisów dotyczących rejestrowania spółki z o.o. oraz z podstaw komunikacji (nie wcinamy się rozmówcy, tylko dajemy mu wytłumaczyć, to naprawdę ułatwia komunikację). Po chwili spokojnego tłumaczenia okazało się, że problem funkcjonuje od początku wdrożenia i został zgłoszony wykonawcy, który go naprawia… kiedy naprawi? Nie mam pojęcia.

Jednoosobowy zarząd i reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Błażej Sarzalski        16 września 2015        Komentarze (5)

Dziś rano doszły mnie słuchy, że podczas wczorajszych zajęć z postępowania rejestrowego dla aplikantów aplikacji ogólnej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, pan sędzia Leszek Ciulkin pozwolił sobie na kilka ciepłych słów na temat niniejszego bloga, polecając go pamięci aplikantów. Dowodzi to oczywiście kilku faktów (a może raczej je uprawdopodabnia?)

Po pierwsze – prawnicy to niezwykle hermetyczne środowisko, po drugie – Internet to broń zmasowanego rażenia, po trzecie – przyszły sędzia albo prokurator może nauczyć się czegoś od radcy prawnego (choć nie wiem, czy ta teza nie jest zbyt odważna 😉 ) Oczywiście ten blog służy różnym celom, popularyzatorskim, marketingowym, zwykłej prywacie (coraz częściej), ale jego podstawowym zadaniem jest i zawsze będzie edukacja.

W ramach miłego rewanżu dzisiaj specjalny wpis dla wszystkich biednych aplikantów w KSSiPie, ku pokrzepieniu serc i ku otwarciu wyobraźni. Wielu z Was może myśleć bowiem, że zrozumienie postępowania rejestrowego i istoty Krajowego Rejestru Sądowego nie jest sprawą pierwszej wagi. Powtarzam to wszystkim aplikantom i studentom, którzy mają okazję przy mnie pracować, że muszą zdać sobie sprawę z tego, że system prawa jest trochę jak wszechświat. Pozostaje w pewnej równowadze, dzięki oddziaływaniu na siebie różnorodnych sił, tworzy harmonijną całość.

Nigdy nie wiecie kiedy miliardy kilometrów dalej wykorzystacie swoją wiedzę o postępowaniu rejestrowym :)

Swego czasu zadziwiło mnie pewne orzeczenie referendarza sądowego, które zobowiązywało reprezentowaną przeze mnie spółkę do usunięcia przeszkody wpisu poprzez określenie w umowie spółki, a w konsekwencji tego we wniosku sposobu reprezentacji spółki w przypadku zarządu jednoosobowego. Tak „odważnego” wezwania jeszcze nigdy nie otrzymałem.

W zeszłym roku miałem też pewną sprawę cywilną (w której nota bene orzekał właśnie SSO Leszek Ciulkin) przed Sądem Okręgowym w Białymstoku, w której pełnomocnik pozwanego zearzucał brak właściwego umocowania niżej podpisanego, jako pełnomocnika powoda z uwagi na to, że w Krajowym Rejestrze Sądowym wpisana była w charakterze zarządu jedna osoba, jednakże z bliżej nieznanego mi powodu, sąd rejestrowy nie ujawnił funkcji tejże osoby w organie reprezentacji. Zarząd był jednak jednoosobowy, natomiast ze sposobu reprezentacji ujawnionego w KRSie wynikało to: „Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu samodzielnie, natomiast każdy inny członek zarządu może reprezentować spółkę działając dwuosobowo wraz z prezesem zarządu.”

Istota zarzutu sprowadzała się więc do tego, że być może moje pełnomocnictwo podpisała osoba, która prezesem nie była, a skoro tak to jest ono nieważne.

W celu edukacyjnym oddam więc głos sędziemu Ciulkinowi:

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dla wykazania należytego umocowania – przyp. autora) oprócz pełnomocnictwa należy przedstawić dokument świadczący o tym, że osoba, która podpisała pełnomocnictwo w imieniu spółki, jest uprawniona do jej reprezentowania według art. 201 § 1, art. 204, art. 205 lub art. 210 KSH. (vide wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2006 roku, I PK 124/06, LEX nr 247625). Według pozwanej działający w tym zakresie w imieniu (…) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. B. D. był nieuprawniony, a to wobec treści uchwał odwołujących go z funkcji członka zarządu. Akcentowała ponadto, że brak w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego wpisu przyznającego mu status Prezesa Zarządu oznacza, że nie mógł samodzielnie udzielać pełnomocnictw albowiem ustanowiony w spółce sposób reprezentacji wykluczał samodzielne działanie członka zarządu.

Sąd nie uznał tak sformułowanych zarzutów za zasadne. Po pierwsze należy wskazać, że pełnomocnictwo radcy prawnemu zostało udzielone 20 lutego 2014 roku, a przywołane uchwały odwołujące B. T. D.’a zostały powzięte 28 marca 2014 roku, po wtóre Sąd Okręgowy w Warszawie prawomocnym wyrokiem, którym Sąd jest związany z uwagi na art. 365 k.p.c. i art. 366 k.p.c. stwierdził ich nieważność. Dodać należy, że ustanowiony w powodowej spółce sposób reprezentacji, jak wynika z odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego spółki przewidywał, że do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu samodzielnie, natomiast każdy inny członek zarządu mógł reprezentować spółkę dwuosobowo wraz z prezesem zarządu.

Zgodnie z treścią art. 205 § 1 k.s.h. jeżeli zarząd jest wieloosobowy, sposób reprezentowania określa umowa spółki. Jeżeli umowa spółki nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. W doktrynie i orzecznictwie Sądu Najwyższego powszechnie aprobowany jest pogląd, że łączny sposób reprezentacji, o którym mowa we wskazanym przepisie dotyczyć może jedynie wypadków, w których zarząd w spółce jest wieloosobowy (por. uchwała z dnia 29 listopada 1991 r., III CZP 125/91, OSNCP 1992, nr 6, poz. 102; postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 lipca 2013 roku, III CNP 1/13, LEX nr 1380942). Jeżeli zatem zarząd jest jednoosobowy, to dosyć oczywiste wydaje się reprezentowanie spółki przez tą jedną osobę, a ograniczanie jej prawa przez ustanowienie obowiązku działania z inną osobą jest bezskuteczne.

Jakie z tego płyną wnioski dla aplikantów?

Nigdy nie wiesz kiedy dopadnie Cię kwestia formalna wymagająca znajomości przepisów dotyczących Krajowego Rejestru Sądowego, nawet gdy rozpatrujesz sprawę cywilną czy gospodarczą, a kwestia , a rozpoznanie jej w należyty sposób może zaważyć na ważności postępowania. No a poza tym, zawsze możesz rozpocząć swoją świetlaną karierę jako referendarz 😉

Jakie wnioski z tego płyną dla wszystkich?

Gdy zarząd jest jednoosobowy to wpis w rejestrze przedsiębiorców określający zasady reprezentacji jest zupełnie nieistotny z punktu widzenia zasad reprezentacji spółki. Wpis ten nabiera znaczenia dopiero, gdy Zarząd spółki jest co najmniej dwuosobowy.

P.S. A całe cytowane orzeczenie w tej niezwykłej sprawie (w zasadzie dosyć prostej jurydycznie i dowodowo, jednakże o dużym ciężarze gatunkowym) znajdziecie tutaj.

Spółka z o.o. love forever :)

Błażej Sarzalski        09 września 2015        Komentarze (4)

MMSa z taką zawartością dostałem dzisiaj od Lecha Malinowskiego:

Zdj_cie0152

Pytanie do Lecha: gdzie machnąłeś tę fotkę?

Pytanie do autora: co podmiot liryczny miał na myśli?

P.S.

serce  forever

 

Wpis gościnny: Członkowie rady nadzorczej a ZUS

Błażej Sarzalski        04 września 2015        Komentarze (3)

Dzisiaj, krótki gościnny wpis Roberta Okulskiego, dorady podatkowego, szefa firmy księgowej, szkoleniowca i doradcy przedsiębiorców. Gdy ktoś mnie pyta o dobrego księgowego, mówię „Idź do Roberta” i to nie jest ściema, albo artykuł sponsorowany. Po prostu przekonałem się, że jeżeli chodzi o kwestie księgowania, podatków, składek – Robert ma podejście kreatywne, ale także bezpieczne dla klienta, szuka dziury w całym i nie szuka łatwych rozwiązań. Poznaliśmy się kiedyś w internecie, gdy na pewnym forum wspólnie przestrzegaliśmy przed fikcyjnym rejestrowaniem się dla celów ubezpieczeń społecznych poza Polską. Robert dba o to, aby wszystko było w porządku. Swoimi zapatrywaniami na temat prawa podatkowego dzieli się na swoim profilu facebookowym. Oto co ma do powiedzenia:

Spotkałem się z kolejną interpretacją prawną, w której opiniujący kwestię prawnik opowiedział się za brakiem obowiązku rejestracji do ZUS rady nadzorczej, której członkowie nie pobierają wynagrodzenia. Co ciekawe wszyscy powołują się na tą samą stronę informacyjną Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zawierającą komentarz do zmian w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązujących od dn. 1.01.2015 r.

I rzeczywiście – zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych – nie jest wymaga rejestracja ani składanie deklaracji w przypadku braku wynagrodzenia dla członka rady nadzorczej.

Problem w tym, że na ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązek kontaktu z ZUSem się nie kończy. Istnieje jeszcze ustawa  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (ubezpieczenie zdrowotne). W tym przypadku, zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 35 w powiązaniu z art. 73 pkt. 17 tej ustawy obowiązek ubezpieczeniowy (rejestracyjny) nie jest związany z odpłatnością funkcji. Osoba sprawująca funkcję nieodpłatnie jednocześnie i spełniająca warunki objęcia ubezpieczeniem zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych (spełniająca warunki nie znaczy od razu – płacąca składki) jest rozliczana z podstawą składki 0,00 zł od chwili powołania, czyli zazwyczaj – aktu założycielskiego spółki.

ZUS jak na razie nie wyskakuje z karami za brak rejestracji, ale… kiedyś US i KRS nie wyskakiwały z karami za brak sprawozdań spółek „zerowych” aż tu nagle… przychodzą wezwania za kilka lat wstecz. Miejcie się na baczności.

A ja ze swojej strony dodam, że rada nadzorcza w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością to rzadko kiedy dobry pomysł.